Profil autora
jméno:
Michaela Poláková
přidal kontaktů:
71

Dne 27.8. mě elektronickou poštou hromadným emailem kontaktoval ing. Prokop (ANO) s žádostí o podporu jeho bodu na zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 2.9. 2021. K tomuto bodu nemám nastudováno dostatek materiálu a nemám zatím žádné pádnější indicie se domnívat, že by neměl být projednán v rámci rady. Budu se řídit doporučením ZKP Piráti Praha 11 a zařazení tohoto budu nepodpořím. Schází mi především rozpočet (nákladovost) jednotlivých verzí projektu a odůvodnění finančního krytí.

přijaté výhody:
žádný
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Ing. O. Prokop (ANO)
Michaela Poláková
publikováno: 12. 9. 2021 15:42 permalink
9. 9. 2021

V rámci kulturní akce Dny Prahy 11 jsem se potkávala 9. a 10. 9. s představiteli různých politických subjektů. Diskutovali jsme svůj pohled na komunální politiku na Praze 11 i celopražskou.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková, Martin Duška, Bára Soukupová
ostatní účastníci:
Jiří Dvořák, René Schikora a další (Praha sobě), Jan Jaroš (KDU) a další
Michaela Poláková
publikováno: 12. 9. 2021 15:37 permalink

V rámci jednání ZMČ Praha 11 v TOP Hotelu Praha jsem se v rámci navazujícího pracovního oběda setkala s p. Farmačkou a dr. Jarošem, společně jsme konzultovali naše názory na situaci během zasedání zastupitelstva.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Martin Farmačka (HPP11), PhDr. Jan Jaroš (KDU-ČSL)
Michaela Poláková
publikováno: 4. 9. 2021 14:11 permalink

Na můj dotaz, jestli HPP11 podpoří případné návrhy různých politických stran na odvolání radních, se mi dostalo odpovědi, že Hnutí pro Prahu 11 nemá zájem na poškozování České pirátské strany na celostátní úrovni před volbami. A dále že HPP11 v současné době nejedná s ODS/ANO o případně nepodpoře projektu AR Delta, protože to není potřeba. Postoj HPP11 v této věci je dlouhobý, zcela konzistentní a veřejně komunikovaný.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Ing. Štyler, PhDr. Šárka Zdeňková, p. Milaberský (Hnutí pro Prahu 11)
Michaela Poláková
upraveno: 24. 8. 2021 18:40
publikováno: 24. 8. 2021 18:39 permalink

Přislíbena konzulatce jak podat žádost a zahájat proces o udělení občanství na MČ Praha 11 pro rodinného příslušníka. Jedná se o inkluzi jednoho z rodičů, všichni členové rodiny jsou dlouholetí občané ČR. Žadatel by rád měl možnost vykonávat po třiceti letech v ČR občanská práva a mít svůj majetek (vlastnictví rodinné nemovitosti).

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
PharmDr. L.Y., občanka Prahy 11
Michaela Poláková
upraveno: 24. 8. 2021 17:54
publikováno: 24. 8. 2021 17:54 permalink
24. 8. 2021

Včera jsem byla kontaktována paní Prchalovou, která pracuje jako správkyně Instagramu MČ Praha 11 s žádostí, zda by mohla občas velmi volně přebírat témata komunikovaná na mé facebookové stránce https://www.facebook.com/polakova.praha11
Jedná se jí o možnost dát občanům Prahy 11 vědět o co nejpestřejší nabídce informací, co se na Praze 11 děje.
Pirátská idea je, že dobré myšlenky mají být volně šiřitelné, proto jsem souhlasila. Zároveň jsem nabídla spolupráci MČ komunikovat recipročně témata, která alepoň trochu souvisejí s pirátským programem nebo pirátskými idejemi.

přijaté výhody:
občasná propagace NGO projektů na Praze 11
poskytnuté výhody:
kulturní a sociální know-how Prahy 11
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
paní Nadia Prchalová (MČ Praha 11)
Michaela Poláková
upraveno: 24. 8. 2021 10:37
publikováno: 24. 8. 2021 10:29 permalink

Dnes jsem se sešla s p. Říhou, který požádal o technickou konzultaci a výpomoc při posouzení návrhu žádosti občanů o doplnění bezbarierových tras v ulici Brandlova. Prošli jsme lokalitu a zjistili nedostatečnou bezbariérovost v okolí ZŠ Květnového vítězství. Dohodli jsme se, že se pokusíme společnými silami pro žáky školy tento problém řešit.

přijaté výhody:
sklenice coly
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
p. Říha (ANO)
Michaela Poláková
upraveno: 24. 8. 2021 10:33 historie úprav
publikováno: 24. 8. 2021 2:27 permalink

Obrátil se na mě elektronickou poštou p. Radim Passer, s iniciací diskuze na téma Rozvoj staveb pro republiku bohatší.
Odpověď jsem formulovala ve smyslu upřesnění, který konkrétní veřejný zájem dle jeho názoru se mu zdá opomíjen politiky.

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Radim Passer, CEO PasserInvest Group a. s.
Michaela Poláková
upraveno: 7. 8. 2021 17:59
publikováno: 7. 8. 2021 17:58 permalink

Obrátil se na mě elektronickou poštou předseda SČVR, pan Josef Soušek, ve věci vizuálního smogu.
Nejsem členka zastupitelstva hl. m. Prahy, tuto záležitost nehlasuji ani nerozhoduji, a v tom smyslu jsem formulovala odpověď.

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Josef Soušek, předseda asociace SČVR
Michaela Poláková
publikováno: 7. 8. 2021 17:53 permalink

Emailová konzultace s občanem NV, který se obrátil na všechny členy zastupitelstva, o dalším postupu, jak reklamovat správu dětských hřišť.
Nasměrován na odpovídající gesci a odbor.

naši účastníci:
Michaela Poláková
Michaela Poláková
upraveno: 7. 8. 2021 17:47
publikováno: 7. 8. 2021 17:46 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz