Sešli jsme se v poslanecké kanceláři ve Francouzské.

Zástupci deseti velkých sociálních NNO společně upozorňují na nevyrovnané financování příspěvkových sociálních organizací státu versus těch provozovaných neziskovými organizacemi s různými zakladateli. Dozvěděla jsem se pohled Armády spásy, Diakonie ČCE, Charity ČR a podobně.

Velké téma je také odlišný přístup jednotlivých krajů, a vyplývající obtíže pro celorepublikově působící organizace související například se zákoníkem práce a povinností napříč republikou dávat za stejnou práci stejnou mzdu.

Klíčové téma ale je, že platy ve státních organizacích rostou nařízením vlády, ale na mzdy v organizacích neziskových, nestátních se dostat nemusí. V sektoru poskytujícím totožné služby tak vzniká velká nerovnost. Ukazují to i statistiky. Rozdíl už nyní je několik tisíc Kč.

Dlouhodobě to znamená z finančních důvodů reálné ohrožení kvality služeb a tím také diskriminaci těch klientů, kteří odebírají soc. služby od „nestátních“ zařízení – z veřejných rozpočtů těmto klientům je přiznána nižší míra podpory, než u služeb provozovaných přísp. organizacemi obcí či krajů. Což není z hlediska celé společnosti odůvodněné a v pořádku.

Ve zdravotních službách jsou hrazeny úkony a tato nerovnost tak výrazně nevzniká. (Pouze na úrovni investic.)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Soběslavský a J.F. Krupa
Olga Richterova
upraveno: 22. 2. 2021 9:59 historie úprav
publikováno: 21. 2. 2021 11:44 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz