Sešli jsme se v poslanecké kanceláři ve Francouzské.

Zástupci deseti velkých sociálních NNO společně upozorňují na nevyrovnané financování příspěvkových sociálních organizací státu versus těch provozovaných neziskovými organizacemi s různými zakladateli. Dozvěděla jsem se pohled Armády spásy, Diakonie ČCE, Charity ČR a podobně.

Velké téma je také odlišný přístup jednotlivých krajů, a vyplývající obtíže pro celorepublikově působící organizace související například se zákoníkem práce a povinností napříč republikou dávat za stejnou práci stejnou mzdu.

Klíčové téma ale je, že platy ve státních organizacích rostou nařízením vlády, ale na mzdy v organizacích neziskových, nestátních se dostat nemusí. V sektoru poskytujícím totožné služby tak vzniká velká nerovnost. Ukazují to i statistiky. Rozdíl už nyní je několik tisíc Kč.

Dlouhodobě to znamená z finančních důvodů reálné ohrožení kvality služeb a tím také diskriminaci těch klientů, kteří odebírají soc. služby od „nestátních“ zařízení – z veřejných rozpočtů těmto klientům je přiznána nižší míra podpory, než u služeb provozovaných přísp. organizacemi obcí či krajů. Což není z hlediska celé společnosti odůvodněné a v pořádku.

Ve zdravotních službách jsou hrazeny úkony a tato nerovnost tak výrazně nevzniká. (Pouze na úrovni investic.)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Soběslavský a J.F. Krupa
Olga Richterova
upraveno: 22. 2. 2021 9:59 historie úprav
publikováno: 21. 2. 2021 11:44 permalink
Historie úprav
16. 2. 2021
Se dvěma zástupci deseti velkých sociálních NNO

Zástupci deseti velkých sociálních NNO společně upozorňují na nevyrovnané financování příspěvkových sociálních organizací státu versus těch provozovaných neziskovými organizacemi s různými zakladateli. Dozvěděla jsem se pohled Armády spásy, Diakonie ČCE, Charity ČR a podobně.

Velké téma je také odlišný přístup jednotlivých krajů, a vyplývající obtíže pro celorepublikově působící organizace související například se zákoníkem práce a povinností napříč republikou dávat za stejnou práci stejnou mzdu.

Klíčové téma ale je, že platy ve státních organizacích rostou nařízením vlády, ale na mzdy v organizacích neziskových, nestátních se dostat nemusí. V sektoru poskytujícím totožné služby tak vzniká velká nerovnost. Ukazují to i statistiky. Rozdíl už nyní je několik tisíc Kč.

Dlouhodobě to znamená například vyšší kvalitu služeb pro klienty státního zařízení a z finančních důvodů vzniklou diskriminaci těch klientů kteří se dostali do zařízení nestátního. Což není z hlediska celé společnosti odůvodněné a v pořádku.

Ve zdravotních službách jsou hrazeny úkony a tato nerovnost tak výrazně nevzniká. (Pouze na úrovni investic.)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Soběslavský a J.F. Krupa
Olga Richterova
publikováno: 21. 2. 2021 11:44

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz