Sešel jsem se s Jaroslavem Karhánkem, Ondřejem Švrčkem (Mobilní rozhlas), Františkem Brožem (Asociace moderně komunikujících občanů a starostů) a Radkou Švíkovou (Národní síť Zdravých měst). Byly to vlastně dvě schůzky za sebou, které se trochu prolnuly: na první půlce byli pánové Karhánek, Švrček a Brož, na druhé pan Karhánek a paní Švíková.

Nejprve jsme řešili problematiku aplikace Mobilní rozhlas a pražské aplikace Změňte.to. Ze strany pana Brože (AMKOS) zazněla žádost, zda by město, když vyvíjí aplikace na komunikaci s občany, mohlo dodržovat nějaké standardy týkající se například datových struktur, způsobu fungování aplikace atd., a to s tím záměrem, aby jednotlivé aplikace podobného typu byly vzájemně datově kompatibilní. Aplikace Mobilní rozhlas vyhovuje standardům, které vyžaduje AMKOS, což mimo jiné znamená, že data, která aplikace sbírá, jsou majetkem města, kterého se tato data týkají. Ze strany AMKOS by byla datová kompatibilita vítaná kvůli tomu, aby města mohla libovolně přecházet mezi jednotlivými aplikacemi a nebyla tak závislá na jednom dodavateli. Tento záměr mi dává smysl, proto jsem panu Brožovi slíbil, že tuto problematiku projednám s našimi odborníky na IT/smart cities.

V druhé půlce schůzky jsme se krátce zabývali problematikou NSZM. Oznámil jsem paní Švíkové, že jsem již dohodnutý s radní Johnovou, že problematika NSZM přejde gesčně pode mě, protože souvisí s participací. Paní Švíková mi slíbila, že mi zašle příklady dobré praxe podpory měst ze strany krajů ve věci aktivit spadajících pod NSZM.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
slib, že projednám s kolegy zabývajícími se IT/smart cities standardy aplikací pro komunikaci s občany
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Jaroslav Karhánek, Ondřej Švrček, František Brož, Radka Švíková
Adam Zabransky
publikováno: 17. 4. 2019 11:17 permalink

Stavili se za mnou zástupci společnosti jrd (konkrétně Filip Endal a Pavel Frydryšek), což jsou developeři, kteří dle vlastních slov staví jen pasivní domy. Krátce mi představili nějaké projekty, které uskutečnili. Mluvili o tom, že Pražská plynárenská, Dopravní podnik a Pražská energetika prý mají pozemky, kde by se daly stavět byty (např. pozemky s velkými trafostanicemi, které by bylo možné při dnešních technologiích zmenšit a uvolnit tak prostor pro jinou zástavbu). Nabízeli, že by mohli městu pomoci s vytipováním těchto pozemků. Řekl jsem jim, že to není úplně moje gesce (spíše se to týká městských firem a územního rozvoje) a že to proberu s koaličními partnery.

přijaté výhody:
nabídka pomoci městu s vytipováním vhodných pozemků pro bytovou výstavbu
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Filip Endal, Pavel Frydryšek
Adam Zabransky
publikováno: 17. 4. 2019 11:05 permalink

Po nahrávání rozhovoru ve studiu televize POLAR jsem se účastnil jednání s jednatelem Jaroslavem Korytářem. V rámci diskuze došlo k dotazu, zda obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude pokračovat ve spolupráci s danou televizí. Sdělil jsem, že v radě tato věc bude diskutována a objektivně hodnocena na základě dosavadních výsledků činnosti a zhodnocení efektivity a sledovanosti připravovaného programu. K tomuto by měla televize sdělit zástupcům obvodu relevantní informace.

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
lukas jansa
ostatní účastníci:
Jaroslav Korytář
lukas jansa
publikováno: 16. 4. 2019 16:21 permalink

Velvyslankyně představila nejbližší kulturní projekty ambasády (International Day of Yoga, Ghándí Day) a projevila zájem o spolupráci s HMP.
Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:58 permalink

Velvyslanec seznámil s aktuálním vývojem v Moldavsku i základními daty o moldavské krajanské komunitě v Praze a ČR. V souvislosti s informací o novém
starostovi Kišiněva (výsledky loňských voleb byly zpochybněny) nabídl primátorovi HMP ke zvážení návštěvu Kišiněva, buď při příležitosti Dne města
nebo při příležitosti konání byznys fóra; podrobnější informace a pozvání by mělo následovat.

Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:57 permalink

Hlavním tématem jednání byl osud pamětní desky maršálu Koněvovi, umístěné na věži Staroměstské radnice, a dotaz na možnost obnovení spolupráce
HMP s partnerskými městy v RF. Primátor HMP velvyslance informoval o připravovaném restaurování desky a jejím následném umístění v Muzeu HMP;
obnovení přímé spolupráce vzhledem k současné mezinárodněpolitické situaci nevidí jako reálné.
Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:57 permalink

Velvyslanec projevil zájem o posílení spolupráce mezi Prahou a Tiranou a zopakoval pozvání pro primátora HMP k návštěvě Tirany.
Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:56 permalink

Velvyslanec ocenil vztahů mezi HMP a Kyjevem a v této souvislosti informoval primátora HMP o chystaném pozvání na Dny Kyjeva
(bohužel se termínově kryje s evropskými volbami). Primátora HMP rovněž seznámil se životem ukrajinské diaspory v Praze, jejímž jménem
požádal o součinnosti při hledání prostor pro pořádání kulturních akcí pro ukrajinské krajany v Praze (Ukrajinský dům/centrum) a pro ukrajinskou
sobotní školu.
Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:55 permalink

Velvyslanec představil aktivity ku příležitosti 100 let vzniku velvyslanectví, v obecné rovině řešen vztah komunálních politiků a vlády.
Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:42 permalink

Velvyslanec se představil a nabídl součinnost pro případnou budoucí spolupráci se švýcarskými městy.
Účastníci za HMP/MHMP: Zdeněk Hřib, primátor HMP, zástupci oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
magdalena valdmanova
publikováno: 16. 4. 2019 10:41 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz