Sešel jsem se s radní pro legislativu a představil jí našeho právníka, který má na starosti v klubu Pirátů v PSP komunikaci s MHMP a klubem Pirátů v ZHMP Petrem Přenosilem. Dále jsme diskutovali připravovanou revizi právních služeb a jednací řád rady. Později jsem byl ještě zvlášť upozornil na nevhodnou úpravu v zákoně, která znemožňuje odškodnění obětí v kauze H-Systém.

naši účastníci:
Jakub Michalek, Petr Přenosil, Martina Vacková
ostatní účastníci:
Hana Marvanová
Jakub Michalek
publikováno: 26. 7. 2019 18:12 permalink

Oslovil jsou Soudcovskou unii ČR s žádostí o připomínky k mému textu k problémům justice. Nad tímto textem jsme se také sešli s prezidentkou Mgr. Danielou Zemanovou a viceprezidentem JUDr. Františkem Kučerou a diskutovali jsme o připomínkách, které jsem od unie obdržel písemně. Probrali jsme také prototyp karty soudce. Zástupci SU ČR zejména vystupovali proti zveřejňování údajů o rychlosti konkrétního soudce a plošnému zveřejňování fotografií soudců. SU ČR naopak podporuje zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu.

naši účastníci:
Jakub Michálek
ostatní účastníci:
Mgr. Daniela Zemanová, JUDr. František Kučera
Jakub Michalek
publikováno: 26. 7. 2019 18:09 permalink
26. 7. 2019

Na místě plánovaného projektu Interlov jsem si se zástupcem investora prošel celou lokalitu. Řešili jsem dopravní napojení, cyklostezky, kumístění budov a úpravu okolí. Potvrdil jsem dřívější podmínku MČ že klíčové pro tento projekt je dopravní napojení Jižní spojky. Bylo potvrzeno, že investor bude součinný s Prahou ohledně možného projektu cyklostezek přes 5. Května

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Martin Duska
ostatní účastníci:
Mgr. Ondřej Nosál (Passerinvest)
Martin Duska
publikováno: 26. 7. 2019 13:54 permalink
13. 6. 2019

Setkání se zástupci Dolní Oblasti Vítkovice - prezentace vzdělávacích aktivit, prohlídka areálu, možné další plány s rekonstrukcí historických památek a účasti a spolupráci na možnosti přesunu institucí mimo Ostravu do DOV

přijaté výhody:
oběd, káva, publikace DOV
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Andrea Hoffmannova
ostatní účastníci:
P. Koudela, K. Malík, J. Švrček
Andrea Hoffmannova
publikováno: 26. 7. 2019 11:13 permalink
21. 6. 2019

Na žádost jsem se setkala se zástupci Českého florbalu a projednali jsme potenciální podporu Champions Cupu na rok 2020 na základě dlouhodobé spolupráce svazu a města. Informace a možnou spolupráci předložím radě města.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Andrea Hoffmannova
ostatní účastníci:
Martin Bednář, Roman Urbář, Petr Chvojka
Andrea Hoffmannova
publikováno: 26. 7. 2019 11:01 permalink

na základě písemné žádosti jsme jednali o možnosti podpory v rámci mimořádné dotace na zakoupení lodi pro klub, který existuje méně než rok, tudíž nesplňuje podmínky dotačního řízení. Žadatelce bylo doporučeno sepsání mimořádné žádosti, která bude posouzena sportovní komisí, následně Radou města

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Andrea Hoffmannova
ostatní účastníci:
R. Tischler
Andrea Hoffmannova
publikováno: 26. 7. 2019 10:53 permalink

V rámci své činnosti koordinátora kontrolního výboru evropského parlamentu jsem se v uplynulých dnech účastnil jednání s dalšími koordinátory za ostatní proevropské politické skupiny. Projednávali jsme agendu výboru a způsob, jakým budou jeho úkoly rozděleny v následujících letech mezi jednotlivé politické skupiny. Po sérii neformálních jednání následovalo formální rozhodnutí o discharge reportech v tomto volebním období a dalších procedurálních věcech.

V průběhu neformálních jednání jsme byli v kontaktu především s Tomášem Zdechovským z EPP. Celé vyjednávání významně zprostředkovával politický poradce skupiny Zelení/Evropská svobodná aliance Robert Godina.

přijaté výhody:
čaj, vytištěné podklady pro jednání
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Peksa
ostatní účastníci:
Tomáš Zdechovský, koordinátoři a političtí poradci skupin EPP, S&D, RE
Mikulas Peksa
publikováno: 25. 7. 2019 18:05 permalink
17. 7. 2019

Na jejich žádost jsem se sešel s představiteli Evropská asociace výrobců automobilových součástek. Probírali jsme fungování celého sektoru, jeho priority a vznikající legislativu, která by mohla ovlivnit jeho fungování.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Peksa
ostatní účastníci:
William Moreau, Sigrid de Vries, Benjamin Krieger
Mikulas Peksa
publikováno: 25. 7. 2019 17:55 permalink
16. 7. 2019

Na jejich žádost jsem se sešel s představiteli společnosti Spotify. Představili mi obchodní model své společnosti a své priority v legislativní oblasti. Vnímají obecný problém technologické dominance velkých společností, který ohrožuje jejich fungování.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Peksa
ostatní účastníci:
Hendrik Nahr, Olivia Regnier
Mikulas Peksa
publikováno: 25. 7. 2019 17:51 permalink

dne 22.7. proběhla na naši žádost schůzka se zastupiteli ANO. Schůzka si primárně týkala témat, které jsme se snažili prosadit na červnovém zastupitelstvu. Poděkovali jsme za podporu při hlasování o "transparentním balíčku" (zveřejnění transparentních účtů, záznamů ze zastupitelstva, zápisů z jednání komisí Rady, podkladů pro jednání zastupitelstva) a probrali jsme potřebu pozice městského architekta, kterou prosazujeme dlouhodobě. V souvislosti s tím jsme probrali i aktuální situaci týkající se plánů na výstavbu v centru města.
Další body jednání se týkaly potřeby domů s pečovatelskou službou, přemostění žel.tratě na Staré Blansko a potřeby zřízení odborné komise pro posouzení studie energetické koncepce CZT.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Luboš Sedlák, Antonín Straka
ostatní účastníci:
Jan Nečas, Lenka Dražilová
zbynek pokorny
publikováno: 22. 7. 2019 21:18 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz