po včerejším mailu mi dnes (bez mé aktivity) volal M. V. Schauer, bývalý kolega z oboru finančního poradenství a zajímala ho situace ohledně námi avizované snahy o zhodnocení finančních prostředků MČ. Dohodli jsme se, že mu poskytnu naši současnou pojistnou smlouvu a připomněl jsem mu, kdo je u nás v opozici ve finančním výboru, a má tak vliv na rozhodování.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Jan Bartko
ostatní účastníci:
M. V. Schauer
Jan Bartko
publikováno: 12. 8. 2021 12:06 permalink

Probrali jsme aktuální témata sociálních služeb, včetně třetí dávky očkování seniorů (probíhají studie protilátek, řada seniorů byla očkována už v lednu/únoru), a včetně fungování Úřadu práce.

Hlavní výzva: dlouhověkost, co nejvíce let prožitých ve zdraví, podpora částečných úvazků v důchodu. Úkoly pro další období.

Setkali jsme se v restauraci Holiday Inn, oběd jsem si platila sama.

přijaté výhody:
knížka o zdravotních pracovnících v covidu
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 11. 8. 2021 18:41 permalink

Setkání na mou žádost k souvislostem sociální politiky, bydlení, a fungování Úřadu práce, s ostravským primátorem. ÚP je klíč k stížnostem na soc systém.

Moravskoslezský kraj supluje nedostatky ÚP v oblasti predikce trendů na pracovním trhu, spolupráce zaměstnavatelů a škol apod - inspirativní Pakt.

Nyní má na starosti naše náměstkyně primátora A. Hoffmannová.

naši účastníci:
Olga Richterova, Andrea Hoffmannová, David Witosz, Zuzana Freitas, Klára Kocmanová
ostatní účastníci:
Tomáš Macura
Olga Richterova
upraveno: 11. 8. 2021 8:43
publikováno: 11. 8. 2021 8:42 permalink

Na pozvání pana Aleše Gongola jsme jeli do organizace PortaVita, která od společnosti Heimstaden má k dispozici cca 730 bytů a ty podnajímá lidem, co zvládnou složit např jen kauci dva tisíce (postupně pak doplácí do výše jednoho nájmu po pětistovce). Samozřejmě, podnájemní vztah zakládá nejistotu (rychlé výpovědi), za čtyři roky nicméně zhruba 160 lidí přešlo i do trvalých nájemních vztahů. Současně PortaVita dělá i projekt Housing First a krizové byty. Město Havířov nic takového, pokud vím, nedělá.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Klára Kocmanová, Hana Brňáková
ostatní účastníci:
Jan Rafaj (Heimstaden), Aleš Gongol, David Starzyczny
Olga Richterova
publikováno: 10. 8. 2021 23:15 permalink

Obrátil se na mě elektronickou poštou p. Radim Passer, s iniciací diskuze na téma Rozvoj staveb pro republiku bohatší.
Odpověď jsem formulovala ve smyslu upřesnění, který konkrétní veřejný zájem dle jeho názoru se mu zdá opomíjen politiky.

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Radim Passer, CEO PasserInvest Group a. s.
Michaela Poláková
upraveno: 7. 8. 2021 17:59
publikováno: 7. 8. 2021 17:58 permalink

Obrátil se na mě elektronickou poštou předseda SČVR, pan Josef Soušek, ve věci vizuálního smogu.
Nejsem členka zastupitelstva hl. m. Prahy, tuto záležitost nehlasuji ani nerozhoduji, a v tom smyslu jsem formulovala odpověď.

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Josef Soušek, předseda asociace SČVR
Michaela Poláková
publikováno: 7. 8. 2021 17:53 permalink

Emailová konzultace s občanem NV, který se obrátil na všechny členy zastupitelstva, o dalším postupu, jak reklamovat správu dětských hřišť.
Nasměrován na odpovídající gesci a odbor.

naši účastníci:
Michaela Poláková
Michaela Poláková
upraveno: 7. 8. 2021 17:47
publikováno: 7. 8. 2021 17:46 permalink

Řešili jsme budoucnost objektu Nové Palmovky a další postup mezi městkou částí Praha 8 a Magistrátem hlavního města Prahy.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Štěrba (kancelář primátora)
ostatní účastníci:
Ondřej Gros (starosta MČ Praha 8, ODS), Tomáš Hřebík (radní MČ Praha 8, STAN), Tomáš Slabihoudek (radní MČ Praha 8, TOP09), Jakub Mašek (kancelář radního Chabra), Petr Hlaváček (náměstek primátora, za TOP09), Pavel Vyhnánek (náměstek primátora, za Praha sobě), p. Achour (LEG MHMP), Petr Urbánek (PDS), Martin Kubelka (ředitel MHMP)
Martin Štěrba
upraveno: 27. 8. 2021 10:57 historie úprav
publikováno: 6. 8. 2021 10:45 permalink

V návaznosti na prohlídku zrekonstruovaného atletického hřiště ZŠ Pošepného nám. jsem v přilehlé restauraci potkala část zastupitelskhé klubu Hnutí pro Prahu 11. Na můj dotaz, proč intenzivně mediálně deklasují curlingovou halu, odpověděl p. zastupitel Farmačka, že v zájmu jeho voličů, fan klubu a dětí z přilehlých oblastí je jít si zabruslist a ne metat kameny po ledě. Dále si stěžoval na nedostatek informací o projektu a uvedl, že to je v rozporu s pirátskými proklamacemi. Co se týče situace kolem koalice na Praze 11, uvedl, že HPP11 je otevřené všem návrhům odvolávat kohokoli s kýmkoli proti komukoli.

přijaté výhody:
sklenice coly
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Martin Farmačka (HPP11), Mgr. Hovorková (HPP11)
Michaela Poláková
publikováno: 4. 8. 2021 11:26 permalink

S vedením PVS konzultovány detaily konkrétního fungování protikorupčních směrnic ve firemní praxi.
Metody provádění auditů poradenských smluv.

přijaté výhody:
občerstvení (firemní voda)
poskytnuté výhody:
vzorek vody
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
ing. Válek, pí Kletečková
Michaela Poláková
publikováno: 3. 8. 2021 14:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz