Profil autora
jméno:
Lukas Blazej
přidal kontaktů:
42
profil na Pirátském fóru:
lukas.blazej

Na akci konané 13. 4. 2019 v Bruselu (zápis je v evidenci) jsem domluvil setkání s Vulou Tsetsi, Secretary General Greens/EFA. Toto setkání se odehrálo 21. 5. 2019 v Praze a trvalo něco přes 4,5 hodiny. Nejprve Vula mluvila obecně o Greens/EFA a ALDE, následně jsme se bavili o vztahu mezi Greens a EFA a později o možnosti zahrnout Piráty do názvu frakce a konkrétních výborech pro jednotlivé kandidáty. Na schůzku navážeme 27. 5. v Bruselu.
EDIT: Doplňuji, že David František Wagner se zúčastnil pouze úvodní části schůzky, neboť ji organizačně zajišťoval. Samotnému jednání přítomen nebyl.

poskytnuté výhody:
Občerstvení
naši účastníci:
Lukas Blazej, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Jana Kolaříková, Ondřej Kolek, David František Wagner
ostatní účastníci:
Vula Tsetsi
Lukas Blazej
upraveno: 25. 6. 2019 22:23 historie úprav
publikováno: 24. 5. 2019 21:45 permalink

Dne 13. 4. 2019 jsem se zúčastnil předvolební akce Greens v Bruselu. Nejduležitější bylo oťukávací setkání s Vulou Tsetsi, Secretary General Greens. Domluvili jsme setkání s našimi čelními kandidáty ještě před volbami v Praze a následnou vyjednávací schůzku v pondělí po volbách. Během večera jsem se setkal mimo jiné s Michalem Bergem, který zastupuje české Zelené; Františkem Nejedlým, který pracuje pro Greens; Justusem Römethem z kanceláře Julie Redy nebo Thomasem Waitzem, který velmi aktivně řeší nelegální kácení v Rumunsku.

přijaté výhody:
Úhrada cestovních nákladů
poskytnuté výhody:
Pirátské propagační materiály (jojo, propisky apod.)
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Vula Tsetsi, Michal Berg, František Nejedlý, Justus Römeth, Thomas Waitz
Lukas Blazej
publikováno: 9. 5. 2019 19:55 permalink

Na zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 15.4. mi Eva Fialová z ANO dala citrony do pití s posměšnou poznámkou, že bych to měl zapsat do Registru lobbistických kontaktů, protože to splňuje definici v našich pravidlech. Na její výzvu tak činím. :)

přijaté výhody:
Citrony do pití
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Eva Fialová
Lukas Blazej
publikováno: 15. 4. 2019 10:06 permalink

Z panelové diskuse pořádané Zemědělským svazem (zaevidována zvlášť) jsem jel s Pavlem Pocem jeho autem do Prahy. Při té příležitosti jsme probírali, jak bude hlasovat o copyrightové směrnici. Prezentoval jsem mu pohled Pirátů, a byť se k hlasování proti směrnici nezavázal, myslím, že šlo o smysluplnou diskusi, ze které si odnesl nové informace. Po zbytek cesty jsme diskutovali o fungování kanceláře (např. vhodnost výběrových řízení) a blžících se kampaňových událostí v environmentální oblasti.

přijaté výhody:
Cesta autem
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Pavel Poc
Lukas Blazej
publikováno: 19. 3. 2019 15:20 permalink

Dnes jsem se zúčastnil panelové diskuse pořádané Zemědělským svazem. Ačkoliv se naše zájmy často liší, akcentoval jsem, že se budeme v Evropském parlamentu bavit se všemi a že jsou pro nás cenná data právě od těch, kdo s našimi návrhy nesouhlasí. Mezi otázkami se objevil i zákaz klecových chovů nebo zastavení dotací pro biopaliva první generace. V brzké době by měl být k dispozici videozáznam.
Před zahájením debaty jsem se bavil s Martinem Hlaváčkem (ANO) o blížícím se českém předsednictví a s Kateřinou Konečnou (KSČM) o jejích praktických zkušenostech z EP (např. bydlení ve Štrasburku, stravování).
Z panelové diskuse jsem jel autem s Pavlem Pocem, pro přehlednost je tato cesta zaevidována zvlášť.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Martin Hlaváček, Kateřina Konečná, Pavel Poc, Michaela Šojdrová, Pavel Telička
Lukas Blazej
publikováno: 19. 3. 2019 15:15 permalink
21. 1. 2019

Dnes mě na Facebooku kontaktoval europoslanec za ČSSD Pavel Poc a pogratuloval mi k úspěchu v primárkách. Popřál jsem mu úspěch v kampani a pravděpodobně budeme udržovat tuto formu kontaktu.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Pavel Poc
Lukas Blazej
publikováno: 21. 1. 2019 21:17 permalink

Dnes se mnou poobědval Justus Roemeth, vedoucí kanceláře Julie Redy v Bruselu. Na základě oběda budu pravděpodobně navrhovat tyto změny Kodexu europoslance a Povolební strategie.
1) Výběrová řízení na akreditované asistenty nelze udělat kvalitně a zároveň dostatečně rychle. Justus přišel s nápadem udělat ještě před volbami výběrko na asistenty na přechodné období, se kterými bude domluveno, že v případě spokojenosti se stanou asistenty vyjednané frakce. Díky tomu bude europoslanecký klub moci začít hned fungovat a zároveň nebudou následná výběrka podobné fiasko jako u PSP - sám Justus říkal, že pokud jste s někým v kanceláři spokojeni, je velmi nepravděpodobné, že by následné výběrko nevyhrál.
2) Europoslanec by měl mít ve výběrovém řízení na akreditované asistenty právo veta. Bruselská kancelář je velmi malá a „chemie“ je důležitější než odbornost, protože může rychle rozložit celou kancelář.
3) Minimálně pozici stážisty by mělo být možné zadat jiným způsobem než otevřeným výběrovým řízením, a to např. spoluprací s univerzitami. Může být určitý počet stážistů (např. jeden na poslance nebo z frakčního přídělu) vyhrazených pro otevřené výběrko, ale určitě by nemělo jít o všechny. Stáž je také způsob, jak rychle získat odborníka na určitou oblast, která se ukáže být bleskově potřebná.
4) Europoslanecký klub by měl mít možnost zrychleně iniciovat změnu. Některá pravidla se mohou v praxi ukázat kontraproduktivní a jejich změna cestou členského podnětu pomalá.
5) V části Střet zájmů by mělo být zakázáno jednání „cíleně a nedůvodně“ směřující k jednostrannému zvýhodnění některých členských států, nikoliv pouze cíleně zvýhodňující, neboť je legitimní kupříkladu zvýhodnit zaostávající regiony na úkor prosperujících.

Justus dále uvedl, že by pravidla celkově měla být flexibilnější, ale v tomto ohledu jsme k žádným konkrétním návrhům nedošli, ještě mu pošlu dokument jako celek a budeme to řešit dále.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Justus Roemeth
Lukas Blazej
publikováno: 4. 12. 2018 17:19 permalink
21. 11. 2018

Byl jsem telefonicky kontaktován (z našeho pohledu problematickou) osobou, která mě upozornila na protizákonné jednání. Rozhodl jsem se, že nebudu odmítat zdroj informací, proto si s touto osobou domluvím schůzku. Je mi jasné, že informace jsou mi poskytovány jen proto, že je výhodné, abych kauzu otevřel, bylo by ale proti Pirátským zásadám ji ignorovat. V rámci předávání informací nebudu poskytovat ani přijímat žádné výhody nad rámec přijímaných informací. Z důvodu ochrany zdroje nemůžu napsat více.

naši účastníci:
Lukas Blazej
Lukas Blazej
publikováno: 21. 11. 2018 14:18 permalink
7. 11. 2018
GSK

Dnes jsem se účastnil akce „Antibiotics and Antimicrobial resistance in the environment“ konané na stálém zastoupení Spolkové republiky Německo v Bruselu. Během oběda si ke mě přisedli farmaceutičtí lobbisti z GSK a začali mi vyprávět, jak jsou strašně sluníčkoví. Protože jsem neměl zájem o jejich prezentaci, začal jsem pokládat otázky. Například proč jsou proti povinnému značení léčiv (uvedení země by prozradilo výrobce - copak vy nevíte kde vaše konkurence vyrábí? - ne) a proč se distributoři nedohodnou na standardech výroby pro subdodavatele (protože menší distributoři by na to nepřistoupili, dál produkovali levněji a nakonec převálcovali ty velké). Měl jsem pocit, že by mě s úsměvem přesvědčovali i o přínosu holocaustu. Jediným výstupem setkání byl horší pocit z oběda.

naši účastníci:
Lukas Blazej
Lukas Blazej
upraveno: 7. 11. 2018 14:59
publikováno: 7. 11. 2018 14:58 permalink
29. 10. 2018

Ode dneška do 7. 12. 2018 stážuji v Bruselu u europoslance Pavla Poce.

Lukas Blazej
publikováno: 29. 10. 2018 19:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz