Profil autora
jméno:
Lukas Blazej
přidal kontaktů:
47
profil na Pirátském fóru:
lukas.blazej
21. 1. 2019

Dnes mě na Facebooku kontaktoval europoslanec za ČSSD Pavel Poc a pogratuloval mi k úspěchu v primárkách. Popřál jsem mu úspěch v kampani a pravděpodobně budeme udržovat tuto formu kontaktu.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Pavel Poc
Lukas Blazej
publikováno: 21. 1. 2019 21:17 permalink

Dnes se mnou poobědval Justus Roemeth, vedoucí kanceláře Julie Redy v Bruselu. Na základě oběda budu pravděpodobně navrhovat tyto změny Kodexu europoslance a Povolební strategie.
1) Výběrová řízení na akreditované asistenty nelze udělat kvalitně a zároveň dostatečně rychle. Justus přišel s nápadem udělat ještě před volbami výběrko na asistenty na přechodné období, se kterými bude domluveno, že v případě spokojenosti se stanou asistenty vyjednané frakce. Díky tomu bude europoslanecký klub moci začít hned fungovat a zároveň nebudou následná výběrka podobné fiasko jako u PSP - sám Justus říkal, že pokud jste s někým v kanceláři spokojeni, je velmi nepravděpodobné, že by následné výběrko nevyhrál.
2) Europoslanec by měl mít ve výběrovém řízení na akreditované asistenty právo veta. Bruselská kancelář je velmi malá a „chemie“ je důležitější než odbornost, protože může rychle rozložit celou kancelář.
3) Minimálně pozici stážisty by mělo být možné zadat jiným způsobem než otevřeným výběrovým řízením, a to např. spoluprací s univerzitami. Může být určitý počet stážistů (např. jeden na poslance nebo z frakčního přídělu) vyhrazených pro otevřené výběrko, ale určitě by nemělo jít o všechny. Stáž je také způsob, jak rychle získat odborníka na určitou oblast, která se ukáže být bleskově potřebná.
4) Europoslanecký klub by měl mít možnost zrychleně iniciovat změnu. Některá pravidla se mohou v praxi ukázat kontraproduktivní a jejich změna cestou členského podnětu pomalá.
5) V části Střet zájmů by mělo být zakázáno jednání „cíleně a nedůvodně“ směřující k jednostrannému zvýhodnění některých členských států, nikoliv pouze cíleně zvýhodňující, neboť je legitimní kupříkladu zvýhodnit zaostávající regiony na úkor prosperujících.

Justus dále uvedl, že by pravidla celkově měla být flexibilnější, ale v tomto ohledu jsme k žádným konkrétním návrhům nedošli, ještě mu pošlu dokument jako celek a budeme to řešit dále.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Justus Roemeth
Lukas Blazej
publikováno: 4. 12. 2018 17:19 permalink
21. 11. 2018

Byl jsem telefonicky kontaktován (z našeho pohledu problematickou) osobou, která mě upozornila na protizákonné jednání. Rozhodl jsem se, že nebudu odmítat zdroj informací, proto si s touto osobou domluvím schůzku. Je mi jasné, že informace jsou mi poskytovány jen proto, že je výhodné, abych kauzu otevřel, bylo by ale proti Pirátským zásadám ji ignorovat. V rámci předávání informací nebudu poskytovat ani přijímat žádné výhody nad rámec přijímaných informací. Z důvodu ochrany zdroje nemůžu napsat více.

naši účastníci:
Lukas Blazej
Lukas Blazej
publikováno: 21. 11. 2018 14:18 permalink
7. 11. 2018
GSK

Dnes jsem se účastnil akce „Antibiotics and Antimicrobial resistance in the environment“ konané na stálém zastoupení Spolkové republiky Německo v Bruselu. Během oběda si ke mě přisedli farmaceutičtí lobbisti z GSK a začali mi vyprávět, jak jsou strašně sluníčkoví. Protože jsem neměl zájem o jejich prezentaci, začal jsem pokládat otázky. Například proč jsou proti povinnému značení léčiv (uvedení země by prozradilo výrobce - copak vy nevíte kde vaše konkurence vyrábí? - ne) a proč se distributoři nedohodnou na standardech výroby pro subdodavatele (protože menší distributoři by na to nepřistoupili, dál produkovali levněji a nakonec převálcovali ty velké). Měl jsem pocit, že by mě s úsměvem přesvědčovali i o přínosu holocaustu. Jediným výstupem setkání byl horší pocit z oběda.

naši účastníci:
Lukas Blazej
Lukas Blazej
upraveno: 7. 11. 2018 14:59
publikováno: 7. 11. 2018 14:58 permalink
29. 10. 2018

Ode dneška do 7. 12. 2018 stážuji v Bruselu u europoslance Pavla Poce.

Lukas Blazej
publikováno: 29. 10. 2018 19:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 10. 2018

Ve dnech 8. - 11. 10. 2018 jsem byl v Bruselu. Setkal jsem se mimo jiné s Klausem Röhrigem a Tomem Boylem z CAN Europe, Alexem Masonem z World Wildlife Fund European Policy Office, Martinem De Groote z Buildings Performance Institute Europe, Ansgarem Kienem z Greenpeace Europe, Raphaelem Hanoteauxem z CEE Bankwatch Network, úředníky z DG Clima a DG Energy a zástupci ekologických organizací působících v členských státech (zejména Laurou Krug z Deutsche Umwelthilfe e.V. a Wojciechem Kukułou z Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi). Tématy byla hlavně realizace 2030 climate & energy framework, návrhu EU budget for the future, společné projekty a financování.

Při té příležitosti jsem se sešel také s europoslancem Pavlem Pocem, místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, abych probral nedostatečnou implementaci vodní směrnice v ČR. Mnou popisované problémy byly vnímány jako závažné, výsledkem bude brzká schůze na úrovni Ministerstva zemědělství (pravděpodobně já + Pavel Poc + Miroslav Toman + náměstek a úředníci).

Dne 12. 10. 2018 proběhlo povolební jednání s ANO v jejich ústecké kanceláři. Za Piráty jsem byl přítomen já, za Zelené Karolina Žákovská, za nezávislé Martin Krsek a Martin Hausenblas. Za ANO byl přítomen lídr kandidátky Petr Nedvědický, asistent poslankyně Fialové Igor Babík a krajský manažer Jakub Komárek. ANO prezentovalo požadavky, za kterých je ochotno spolupracovat, velká část byla neakceptovatelná (např. absolutní většina v radě + pozice primátora). Při doplňujících dotazech bylo vidět, že nemají zkušenosti z komunální politiky, neuvědomovali si nemožnost realizace některých bodů či jejich konečné důsledky. Některé podmínky jsme odmítli rovnou, ke zbytku jsme přislíbili vyjádření na dalším jednání.

Dne 14. 10. 2018 proběhlo úvodní jednání s ODS v restauraci Labská bašta. Za Piráty já, za Zelené Karolina Žákovská, za nezávislé Martin Krsek. Za ODS více lidí, zejména Pavel Tošovský, Libor Turek, Miroslava Lazarová, Lenka Černá a Hilmi Mahmoud Al-Eraidi. ODS byla vstřícná, ale bylo poznat, že jednají i o koalici bez nás a nejsme jejich preferovanou variantou. Konkrétní podmínka zazněla pouze ta, že by v koalici chtěli 1-2 radní.

Následující schůzky s ANO se za Piráty účastnil Jakub Přibyl, další by měla následovat v tomto týdnu.

Lukas Blazej
publikováno: 22. 10. 2018 13:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
20. 9. 2018

Včera (19.9.2018) jsem se setkal s Ivanou Kurljukovou, pětkou kandidátky ANO na ústecký magistrát. Hlavním cílem bylo zjistit, jak funguje současné ANO a zda hrozí, že se opět rozpadne, jakmile si část členů všimne korupčního potenciálu jako v minulém volebním období. Závěr je bohužel neradostný - členové se navzájem příliš neznají a nemají zkušenosti s politikou. ANO je pro nás nadále hlavní povolební koaliční partner, ale budeme si dávat větší pozor na to, že by se mohlo během pár zasedání zastupitelstva rozpadnout.

Lukas Blazej
publikováno: 20. 9. 2018 9:44 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 7. 2018

Na pozvání europoslance Jiřího Pospíšila jsem ve dnech 25. 6. 2018 - 28. 6. 2018 strávil dva dny v Bruselu (zbylé dva dny zabrala cesta).

S Jiřím Pospíšilem jsem probíral zejména fungování EP, ale dostali jsme se i k nakládání se zvířaty, což chystá jako své velké téma (velkochovy, transporty apod.), je zde velký potenciál pro spolupráci.

Návštěvu jsem využil k aktivitám v environmentální oblasti - se zaměstnanci Stálého zastoupení ČR při EU jsem probíral nedostatečnou implementaci vodní směrnice a zjišťoval pozici ČR, na základě znepokojivých odpovědí připravím pro Mikuláše Peksu text interpelace. Dále jsem s pracovníky DG ENVI probíral infringement ze strany ČR při nakládání s úhořím monté, bohužel pozice K. Velly je, že řízení o nesplnění povinnosti bude zahajovat pouze když to bude politicky nutné, například u Bělověžského pralesa. I tak podám podnět s tím, že se zpracuje do šuplíku a možná povede k tlaku na ČR jinými cestami než oficiálním řízením. Také jsem se zúčastnil zasedání sekce NAT EHSV, poznal zástupce evropských platforem nestátních neziskových organizací, setkal se s Markem Polachem z Pražského domu a taky třeba koupil pralinky. Hlavním účelem návštěvy pro mě bylo navázání kontaktů a výměna informací.

P. S.: V budově EHSV vaří výborná jídla za ceny lepší české restaurace, zatímco v evropské čtvrti stál jen hlavní chod bez chuti pět stovek. Pokud máte v Bruselu možnost jíst v institucích, je to rozhodně lepší volba.

přijaté výhody:
Uvítací balíček EHSV, většina výdajů byla hrazena z prostředků EP
poskytnuté výhody:
Různé informační materiály, know-how
Lukas Blazej
publikováno: 13. 7. 2018 13:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 1. 2018

Dne 17. 1. 2018 jsem se setkal cca ve 14:30 s Ing. Michalem Kučerou z TOP09 v kavárně Monopol v Teplicích.

Na schůzce jsem nebyl jako člen Pirátů, ale jako člen statutárního orgánu spolku Ústecké šrouby. Michal Kučera je radní města Louny a řešili jsme kauzu kácení v parku T. G. M.

Konkrétně jsem prezentoval vady biologického posouzení, kterým město disponuje. Michal Kučera byl překvapený a přislíbil, že na dalším zasedání Rady uloží, aby bylo zpracováno řádné biologické hodnocení. Kácení a obnovu parku by rádi stihli do voleb, proti čemuž v principu nic nemáme.

V závěru jsme se krátce bavili o dění na půdě Poslanecké sněmovny.

Lukas Blazej
publikováno: 17. 1. 2018 18:07 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 11. 2017

Dnes jsem se sešel s Martinem Matou, bývalým náměstkem primátora za ANO v Ústí nad Labem, který byl s námi v koalici před pučem. Chtěl by se angažovat u Pirátů, pozval jsem ho na krajskou schůzi a probírali jsme následující komunální volby.

přijaté výhody:
kafe a voda
Lukas Blazej
publikováno: 27. 11. 2017 20:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz