Profil autora
jméno:
Lukas Blazej
přidal kontaktů:
47
profil na Pirátském fóru:
lukas.blazej

Na pozvánku ekologických nevládek jsme se sešli s Jiřím Koželouhem a Danielem Vondroušem. Debatovali jsme o aktuální situaci MŽP, podnětech pro legislativní změny a obsahu našeho programu. Na většině otázek jsme našli shodu, protože je už máme obsažené v programu. Předali jsme kontakty na další resortní týmy, pod které část témat spadá.

naši účastníci:
Lukas Blazej, Dana Balcarova
ostatní účastníci:
Jiří Koželouh, Daniel Vondrouš
Lukas Blazej
publikováno: 28. 1. 2021 11:13 permalink

Na pozvání Karoliny Žákovské jsem se účastnil vyjednávací schůzky o vedení města. Šlo o několikátou schůzku v řadě, účastnil jsem se poprvé kvůli možnému osobnímu zapojení do nového vedení. Na schůzce jsme probírali případné rozdělení funkcí, kompetencí a některé programové otázky. Závěry probereme uvnitř jednotlivých stran a hnutí a poté se opět sejdeme, žádná závazná dohoda zatím učiněna nebyla.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Petr Nedvědický, Eva Fialová, Pavel Tošovský, Miroslava Lazarová, Libor Turek, Michal Ševcovic, Martin Hausenblas, Martin Krsek, Karolina Žákovská a další
Lukas Blazej
publikováno: 20. 1. 2021 21:14 permalink

Na pozvání vedení města Ústí nad Labem se dnes se sešli zástupci hnutí Pro!Ústí (Piráti + Zelení + nezávislí) s vedením města k projednání rozpočtu na rok 2021. Prezentoval jsem požadavky týkající se životního prostředí, konkrétně vytvoření položek ve výši 5 milionů na základní péči o dřeviny a 1 milion na architektonicko-dendrologickou studii pro alej v ul. E. Krásnohorské. Zástupci koalice souhlasili s potřebností těchto výdajů, ale začlenění do rozpočtu nepřislíbili.

přijaté výhody:
Káva (poskytnuta sekretariátem)
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Petr Nedvědický, Tomáš Kirbs, Věra Nechybová, Pavel Tošovský, Michal Ševcovic, Martin Hausenblas, Martin Krsek, Jiří Němeček, Eva Outlá, Karolína Žákovská
Lukas Blazej
publikováno: 20. 11. 2020 22:18 permalink

Po zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 pořádá KPMG několik školení pro zastupitele a úředníky, aby dokázali strategii efektivně využít. Dnešní školení bylo zaměřeno na projektové řízení, a v jeho průběhu se ukázaly značné rezervy v současné praxi ústeckého Magistrátu. Proto jsem během přestávek mluvil s Mgr. Alenou Pinkasovou a Ing. Evou Fialovou z ANO o tom, co ANO ve vedení města pro řešení situace udělalo, s jakými překážkami se setkávalo a co s tím lze do budoucna dělat.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Eva Fialová, Alena Pinkasová
Lukas Blazej
publikováno: 14. 10. 2020 18:18 permalink

Dnes večer jsem inicioval telefonát s Evou Fialovou z ANO kvůli přestřelce na sociálních sítích. V jednom příspěvku jsme zkritizovali nepřítomnost vedení města na celodenním školení ke strategii rozvoje města na roky 2021-2030, ODS zareagovala ad hominem, ANO začalo tvrdit že lžeme a sdílet i přes další profily. Domluvili jsme se, že v přestřelce nebudeme pokračovat, a že tento incident nebude mít vliv na probíhající jednání.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Eva Fialová
Lukas Blazej
publikováno: 7. 10. 2020 20:34 permalink

Byla mi nabídnuta vstupenka do Guest zóny Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem pro dvě osoby. Vzhledem k tomu, že jako zastupitel rozhoduji o dotacích pro tento závod, nabídku jsem odmítl.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Carlo Capalbo, Tomáš Coufal
Lukas Blazej
publikováno: 11. 9. 2020 13:01 permalink

Dne 24. 7. 2020 se na mě e-mailem obrátil Michal Neustupa, ředitel Milada Tour, s nabídkou bezplatného startovného a prostoru ve VIP stanu na závodu Milada Run. Vzhledem k tomu, že jako zastupitel rozhoduji o dotacích pro tento závod, nabídky jsem nevyužil.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Michal Neustupa
Lukas Blazej
publikováno: 2. 8. 2020 22:00 permalink

Na dnešek jsem si domluvil oběd s Ivanou Kurljukovou z ANO. Potkali jsme se na zastupitelstvu už v pozici občanů, dříve než vstoupila do ANO. Vzhledem k tomu, že nebyla na několika zastupitelstvech, ptal jsem se na důvod (zdravotní) a probírali jsme aktuální politickou situaci. Sejde se ještě s naší obvodní zastupitelkou Ludmilou Beutelovou k dořešení místních kauz.

poskytnuté výhody:
Zaplacený oběd
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Ivana Kurljuková
Lukas Blazej
publikováno: 23. 6. 2020 14:55 permalink

Dnes jsme se já a Karel Karika sešli na Jitsi s Janem Korytářem (ex-Zelení) a Jirkou Římánkem (ex-ODS) k probrání spolupráce na protikorupčních projektech. Změna pro Liberec dostala grant a shání právníka na 0,5 úvazku. Vzhledem k tomu, že v projektu bude spolupracovat s naším spolkem Ústecké šrouby, probírali jsme, zda bych se nemohl jako právník zapojit já. Vyjádřil jsem obavy nad množstvím práce, ale vyjádřil jsem vůli spolupracovat.

naši účastníci:
Lukas Blazej, Karel Karika
ostatní účastníci:
Jirka Římánek, Jan Korytář
Lukas Blazej
publikováno: 9. 4. 2020 21:11 permalink

Sešel jsem se s Ing. Tomášem Kirbsem (ANO), radním města Ústí nad Labem s gescí životního prostředí. Bavili jsme se o ústeckých environmentálních problémech - sekání trávy, používání biocidů, péči o keře a stromy, vlivu zimní údržby komunikací na životní prostředí, kácení aleje v ulici E. Krásnohorské a pohledu na množství stromů ve městě. Tomáš Kirbs prezentoval pouze jeden konkrétní krok (doporučení obvodům provádět mozaikovou seč a změnit údržbu keřů), nicméně jsme se alespoň shodli, že pravděpodobně navážeme další schůzkou.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Tomáš Kirbs
Lukas Blazej
publikováno: 8. 7. 2019 22:06 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz