V Poštovním muzeu jsem se sešel s panem Romanem Knapem, generálním ředitelem České pošty.

Tématem bylo ohlédnutí za vládou projednávanou strategií České pošty (z pátku 4.10), ke které jsem se i z pozice předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR vyjadřoval.

Osobně bych chtěl, aby se tato tradiční instituce vzchopila a modernizovala dle potřeb 21. století, a aby se o Poště smýšlelo stále spíše jako o důvěryhodném úřadu, nikoliv jako o firmě, která musí vydělávat. Toto jsme s generálním ředitelem diskutovali.

Shodli jsme se na názoru, že by stát by měl zajistit včasné finanční plnění vůči této instituci a do budoucna by se mělo jít konceptem oddělení agent dle klíče “komerčnosti”, což pomůže zejména ke zpřehlednění toků prostředků a bude zcela jasné, které peníze slouží k zajištění fungování služeb a adekvátních platů pro zaměstnance pošty na přepážkách i v terénu, a které peníze jdou na investice do modernizace a rozvoje, které i ČP potřebuje “jak Bobík drbání”.
Debatovali jsem i individuální plány zaměstnanců pošty, specifika a problémy rozvážkové služby a reformu programu Pošta partner.

Informoval jsem pana ředitele že výbor po debatě se starosty obcí JMK usnesením podpořil tyto kroky v programu Pošta partner:

a) Zvýšení úhrad zaměstnanci pošta partner tak, aby obce nedopláceli na tuto pozici
b) Zástupnost v případě nemoci
c) Podpora vzniku platformy pro Pošta partner

přijaté výhody:
publikace o známkách a dětské vysřihovánky, kává a dortik
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Roman Knap - generální ředitel České pošty, Mgr. Jiří Střecha - ředitel Poštovního muzea
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 15:25 permalink

8.10.2019 jsme se ve sněmovně sešli se zástupci Asociace soukromého zemědělství předsedou Ing. Mgr. Jaroslavem Šebkem a místopředsedou Janem Šteflem.

Seznamovací schůzka (pro mě), představení asociace, jejího fungování a cílů. Důraz na rozvoj venkova a jeho pozvednutí - jaký je dnešní venkov, jakým problémům čelí a jaké jsou potřeby lidí.

V řadě případů jsme našli společnou řeč i souhlasný pohled na řešení řady otázek.

Více zde:
https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/pirati-podporuji-rodinne-hospodareni.html

přijaté výhody:
reklamní publikace, reklamní předměty v tašce
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Radek Holomčík, Věra Marušiaková
ostatní účastníci:
předseda ASZ Ing. Mgr. Jaroslav Šebek, místopředseda ASZ Jan Štefl
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 15:08 permalink

Na žádost a za přítomnosti poslance Adama Kalouse za ANO jsem se na Výboru veřejné správy a regionálního rozvoje sešel s Ing. Zdeńkem Chrdlem, MBA, jednatelem-generálním ředitelem AŽD Praha s.r.o.

Předmětem setkání bylo kromě osobního seznámení volná diskuse nad otázkami české vlakové dopravy a rozvoje železniční sítě, digitalizace a řešení bezpečnosti.

Slíbil jsem propojení na náš epertní tým dopravy, což jsem záhy spáchal via email.
Ze schůzky nevyplývaly žádné závazky.

přijaté výhody:
model mašinky (vláčku) - nejsem odborník ( TT, H0 ?)
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Zdeněk Chrdle
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 14:50 permalink

Ná výjezdním zasedání výboru v Kyjově jsem se sešel večer v reatauraci krátce se starostou Moravského Krumlova panem Tomášem Třetinou.

Předmět schůzky byl záměr umístění 20 pláten obrazového cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej v majetku hl.m. Prahy na zámku v Moravském Krumlově schváleném Radou HMP letos v březnu.

Shodli jsme se na tom, že zápůjčka bude důležitým přínosem pro region, nicméně jsem panu starostovi vysvětlil, že do nastartoaného procesu v rámci subsidiarity žádným způsobem nezasahuji.

Prošel jsem s panem starostou proces, který již na magistrátu proběhl a jaký postup lze očekávat na radě a zastuptitelstvu včetně pověření paní radní Třeštíkové, které vzešlo z jednání Rady HMP.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
zaplatil jsem útratu jen tak
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 14:42 permalink

V poslanecké kanceláři v Poděbradech jsem se sešel s generálním ředitelem Lázně Poděbrady Václavem Valentou. Hovořili jsme o novele zákona o místních poplatcích a dopadech senátní vratky původního návrhu.
Sdělil jsem mu stanovisko klubu. A přislíbil revizi s Petrem Třešňákem, která následně potvrdila naše závěry.

přijaté výhody:
kává
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Valenta, generální ředitel Lázně Poděbrady
Ivan Bartoš
upraveno: 14. 10. 2019 14:35
publikováno: 14. 10. 2019 14:35 permalink

Pracovně jsme se sešli s Romanem Syslem a jeho asistentkou. Oběd byl naplánován z důvodu mé pracovní činnosti a domluvy partnerství v programu, který vytvářím pro klienta. Ovšem dotkly jsme se i témat ohledně nastavení legislativního rámce pro ride-hailing služby. Zástupci BOLT mně požádali pro propojení na pirátské europoslance, ohledně plnění našeho volebního programu.

poskytnuté výhody:
Platil jsem oběd pro všechny
naši účastníci:
Šimon Barczi
ostatní účastníci:
Roman Sysel
Pirát simon1987
publikováno: 14. 10. 2019 12:12 permalink

Setkali jsme se v poslanecké kanceláři Františka Elfmarka v UH s panem Štípským, předsedou Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ).

Přišel nás informovat o jeho/jejich pohledu na problematiku vodních elektráren v rámci novely vodního zákona (sněmovní tisk 556). Stanovování minimálního zůstatkového průtoku by podle něj mohlo být předmětem potenciální korupce. Požádal nás, abychom reagovali pozměňovacím návrhem, jehož navržené znění nám předal. Slíbili jsme poskytnout do několika dní naše stanovisko.

přijaté výhody:
brožura SPVEZ o malých vodních elektrárnách
naši účastníci:
Marek Houser, František Elfmark
ostatní účastníci:
Pavel Štípský, předseda SPVEZ
Marek Houser
publikováno: 14. 10. 2019 10:59 permalink

Prezentace soukromého softwaru na poskytování služeb elektronického stavebního deníku. Diskuze nad potřebností nové legislativy a parametrů, které by dle zkušeností z praxe měl ESD splňovat.

naši účastníci:
Ondrej Polansky
Veronika Murzynova
publikováno: 13. 10. 2019 19:34 permalink

Shůzka s bývalým starostou Horního Podluží, Karlem Kopeckým. Pan Kopecký předal Ondřejovi Poalnskému informace o stavu a nesystémových opravách některých silnic ve Šluknovském výběžku.
Dále se debata stočila na komunální a krajská témata, na závěr zmínil také neutěšeou situaci obce Prameny a dohodli jsme se, že se pokusíme oživit sbírku.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
voda, káva
naši účastníci:
Ondrej Polansky, Veronika Murzynova
Veronika Murzynova
upraveno: 13. 10. 2019 19:31
publikováno: 13. 10. 2019 19:26 permalink

Dne 9. 9. 2019 se konala schůzka předsedů klubů před zářijovým zasedáním zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1. K programu zasedání zastupitelstva nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky. Václav Heřman (KSČM) přinesl několik fotografií a sdělil své výhrady k stavu travnatých ploch v některých lokalitách a zminil se, že s tím nechce otravovat na zastupitelstvu. Na závěr jsem poprosil starostku (Helenu Řežábovou, ODS) o předání slova po zahájení zasedání zastupitelstva, abychom si mohli uvést náš pirátský videostream. Ona mne na oplátku požádala, aby naši kameramani měli odpovídající oblečení - hlavně ne kraťasy a aby nepřekáželi ve výhledu na úředníky.

přijaté výhody:
voda s citronem
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
František Hagara
ostatní účastníci:
Helena Řežábová (ODS), Miroslav Brabec (ČSSD), Miroslav Šuma (ANO 2011), Ilona Jehličková (TOP 09), Štěpán Krňoul (KDU-ČSL), Václav Heřman (KSČM), Jiří Uhlík (PRO PLZEŇ)
Frantisek Hagara
publikováno: 13. 10. 2019 15:48 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz