Ve čtvrtek 14. března 2019 jsme se s Petrem Letochou (STAN) sešli s majitelem hladového okna Dlouhé Vidle v Karviné - Fryštátě Romanem Dofkou kvůli předkládané vyhlášce o omezení otevírací doby některých podniků ve městě https://www.karvina.cz/file/5318/.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Zuzana Klusova
ostatní účastníci:
Petr Letocha (Starostové)
Zuzana Klusova
publikováno: 18. 3. 2019 12:19 permalink

Pan Svoboda přišel představit jejich místní chovatelskou stanici, programy pro děti a domluvit se na výstavě králíků, kterou pořádá, starostovi.
Pana Svobodu znám z dřívější činnosti (chová Modřanského červeného králíka), proto jsem se zúčastnila schůzky. Spolek pobírá dotace.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
eva tylova, Adamec,
ostatní účastníci:
Ehrlich
eva tylova
publikováno: 16. 3. 2019 21:29 permalink

V pátek 18.1. jsme se sešli s vedoucím kina Davidem Peškem. Probírali jsme jeho příchod do Brodu a proč vlastně převzal kino, jaká byla situace kina na počátku, kam se kino za ta léta posunulo a jaký je jeho plánovaný vývoj do budoucna.
Tématem byla stávající elektroinstalace, nucené i výhodné investice, vztah Davida Peška k vedení města a kolektiv kolem kina. Řešili jsme náročnost provozu kina a promítání samotného, stejně tak unikátnost daného prostoru, který byl navržen Karlem Hubáčkem (jedno ze dvou kin, které navrhl).

přijaté výhody:
Dvě kávy a voda
poskytnuté výhody:
Žádná
naši účastníci:
Jan Tempel, Jiří Šťastný
ostatní účastníci:
David Pešek
Jan Tempel
publikováno: 16. 3. 2019 12:51 permalink

Dne 15.3. 2019 jsme se v restauraci Městského domu sešli ve složení Jaromír Horký (Piráti), Martin Švadlenka (Piráti) s radním Jakubem Navaříkem (nezávislý, ODS). Na přineseném notebooku jsme mu demonstrovali přetrvávající bugy v Portále občana (portal.prerov.eu), zejména pád aplikace při pokusu zaplatit poplatek za komunální odpad a pád aplikace při žádosti o "zábor". Upozornili jsme též na nezabezpečený přístup k odběru aktualit a vybraných témat z webu prerov.eu. Zmínili jsme problematiku opendat, např. aplikaci cityvizor.

přijaté výhody:
Nic
poskytnuté výhody:
Informace
naši účastníci:
Jaromír Horký, Martin Švadlenka
ostatní účastníci:
Jakub Navařík(nezávislý,ODS)
jaromir horky
publikováno: 16. 3. 2019 9:24 permalink

Ve dnech 13:2. až 19.2. jsem dojednával koalici pro podporu našeho senátního kandidáta Petra Daubnera. V opakovaném kontaktu jsme byli s oblastním tajemníkem ČSSD Milan Balahurou, který zprostředkoval kontakt s předsednictvem ČSSD, místopředsedou Zelených Vítem Masarem a předsedou SENÁTOR21 Václavem Láskou.

Převážně telefonicky a částečně osobně jsme ladili smlouvy s jednotlivými subjekty a míru jejich zapojení. V průběhu jednání jsme naráželi na konkurenční nabídky prezentované ze strany STAN resp. Davida Smoljaka. Naše nabídky a přístup tuto skutečnost zohledňovaly.

Výsledná dohoda směřovala k vložení 150 000 do kampaně ze strany Pirátů, 150 000 ze strany ČSSD a 50 000 ze strany Zelených. S SENÁTOR21 byla uzavřena separátní dohoda, která garantuje podporu Pirátských kandidátů na P9 v těchto senátních volbách a volbách v roce 2020, zároveń garantuje podporu Václavu Láskovi v senátních volbách 2020 na Praze 5. Závazky Petra Daubnera ve vztahu k jeho budoucí senátní činnosti jsou detailněji popsány ve smlouvách, které byly předloženy ke schválení RP a KF Praha.

přijaté výhody:
uzavřená koalice
poskytnuté výhody:
uzavřená koalice
naši účastníci:
Mikulas Peksa, Jaromír Beránek, Jan Hora
ostatní účastníci:
Milan Balahura, Václav Láska, Adam Skořepa, Vít Masare, okrajově též další představitelé SZ na P9
Mikulas Peksa
publikováno: 15. 3. 2019 12:10 permalink

Na schůzce iniciované Piráty šlo o projednání záměru výstavby skateparku v oblasti přečerpávací stanice ČOV u polabské cyklostezky, kam by mohla být zároveň jako zázemí umístěna tramvaj, dnes lokalizovaná do proluky Mariánské náměstí.
Starosta obecně pochybuje o možnosti celou akci provést a z jeho slov plyne, že by byla na velmi dlouhou dobu, ačkoliv město má v plánu výstavbu skateparku a ačkoliv pro něj jinou lokalitu nemá.
Přislíbili jsme se zasadit u vzniklé městské skupiny skatenadšenců, aby doručili městu svůj zamýšlený projekt, aby ho město mohlo v komisích projednat a upozornili jsme starostu na veřejné projednávání plánu v kině 26/3.
Jiné závazky nevznikly, skupinu skatenadšenců jsme již na potřebu dodat plán starostovi upozornili.

přijaté výhody:
káva, voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Patrick Zandl, Marek Řebíček
ostatní účastníci:
Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Patrick Zandl
publikováno: 15. 3. 2019 9:38 permalink

Schůzka s ing. Vladimírem Boučkem a jeho synem Lukášem Boučkem byla informativní schůzkou k problematice těžby štěrokopísku v lokalitě "U Jatek" ve Staré Boleslavi. Informativně jsme zjišťovali právní i faktickou pozici firmy TAPAS a jejich další pohled na spornou situaci s městem a možnosti jejího urovnání s minimalizací dopadu na obyvatele, prioritně s možností nezahájení těžby v lokalitě. Seznámili jsme se také detailněji s problematikou odpadového hospodářství a těžební problematikou v oblasti.
V průběhu schůzky nedošlo k žádné domluvě nebo závazku ani z jedné strany.

přijaté výhody:
káva, voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Patrick Zandl, Marek Řebíček
ostatní účastníci:
Vladimír Bouček, Lukáš Bouček
Patrick Zandl
publikováno: 15. 3. 2019 9:34 permalink

Schůzka s ředitelem KŘ Brandýs nad Labem Ing. Václavem Baštou a jeho kolegy, které přivolával na dílčí otázky, se týkala problematiky projednávaného návrhu města sejmout ochranu Přírodní památky z oblasti Hluchov, dnes vedené jako lužní les. Naším záměrem bylo dozvědět se, jak se na problematiku dívají Lesy ČR jako majitel lesa.
Ukázalo se, že o záměru města nevědí a nebyl s nimi konzultován.
Probrali jsme přínosy a rizika sejmutí způsobu ochrany a případné možnosti odprodeje oblasti Hluchova městu.
Nebyly učiněny ani z jedné strany žádné návrhy ani závazky, šlo vysloveně o čistě informativní schůzku.

přijaté výhody:
káva, voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Patrick Zandl, Marek Řebíček
ostatní účastníci:
ing. Václav Bašta
Patrick Zandl
publikováno: 15. 3. 2019 9:30 permalink

Na poslední schůzi KS SčK v Berouně 17.2. byl jako host p. Zápotocký, zastupitel z Jesenice a člen ODS. Měl zájem o informace (stanoviska Pirátů) k větším dopravním stavbám kolem Jesenice. Odborně odpovědět jsme přímo na schůzi nedokázali a nyní stejné téma nadhodil e-mailem naší KoKS. Poslal jsem mu odkaz na konkrétní část fóra, kde může zastihnout náš KET Doprava a infrastruktura.

Pravděpodobně přijde na naše sobotní setkání pro zájemce o členství. Chce mimo jiné konzultovat případné založení MS Jesenice.

naši účastníci:
Jan Korbel, Jiří Snížek, Klára Kocmanová, další členové KS (na schůzi)
ostatní účastníci:
Radek Zápotocký (ODS, zastupitel Jesenice), další účastníci schůze KS
Jan Korbel
publikováno: 14. 3. 2019 17:17 permalink

Schůzka s panem Arne Springorum ze skupiny Rebelie proti vyhynutí, kteří chtějí přispívat k řešení klimatické krize mobilizací sil celé společnosti. Tato schůzka byla iniciovaná ze strany skupiny Rebelie proti vyhynutí. Proběhla na půdě PSP ČR v místnosti A55 od 16:00 do 16:30 hodin.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, František Elfmark, Anna Doová
ostatní účastníci:
Arne Springorum
anna doova
publikováno: 14. 3. 2019 10:03 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz