Předání informačních materiálů k participativnímu rozpočtu od občanské iniciativy Alternativa zdola. Podklady jsem předala odpovědnému radnímu za MA 21 Petrovi Šulovi.

naši účastníci:
eva tylova
ostatní účastníci:
Doc. Ilona Švihlíková
eva tylova
publikováno: 11. 3. 2019 11:19 permalink

Jeden ze série bezpečnostní brífinků pořadané Evropskými Hodnotami, tentokrát s Jiřím Táborským z NÚKIB.

Název byl "Role a práce NÚKIB v kontextu kybernetické bezpečnosti ČR" a obsah tomu odpovídal.

přijaté výhody:
voda, káva, čaj
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Tomas Guth Jarkovský, Ladislav Koubek
ostatní účastníci:
Veronika Víchová (EH), několik různých asistentů
tomasguth jarkovsky
upraveno: 10. 3. 2019 14:18
publikováno: 10. 3. 2019 14:16 permalink

V sobotu 2. 3. 2019 jsem se setkal s Janem Schneiderem, ředitelem příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Praha 4 a pověřeným ředitelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (obě instituce jsou příspěvkovými organizacemi městské části Praha 4) ku příležitosti hraní stolní hry Game of Thrones (2. vydání). Hraní jsem se účastnil já, Jan Schneider, Aleš Borkovec (člen ODS na Praze 4 a doktor na PF UK), Tomáš Konečný (člen TOP 09 a doktorand z UK), 2 bývalí moji spolužáci z gymnázia (jelikož obě osoby nejsou politicky nijak exponované, neuvádím jejich jména).

Politická témata se řešila toliko sekundárně a to pouze v rovině "řečí u piva".

Akce byla organizována mnou, a odehrála se v řádně pronajaté místnost Spolku českých právníků Všehrd - jehož jsem členem - na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

přijaté výhody:
víno
poskytnuté výhody:
prostor pro hraní, poskytnutá hra
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Jan Schneider, Aleš Borkovec, Tomáš Konečný, 2 moji bývalí spolužáci z gymnázia
Viktor Derka
publikováno: 9. 3. 2019 15:47 permalink
8. 3. 2019

Ahoj,
dnes jsem se sešel s panem Ing. Tomášem Pintérem, jejím starostou.
Jednání jsem inicioval já za účelem informování se o situace kolem odstavného parkoviště plánovaného na letišti, dle článku https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/23018-na-letisti-v-plane-ma-vzniknout-parkoviste-pro-kamiony-obci-se-zamer-kraje-a-mesta-nelibi.html?fbclid=IwAR3_UULNhxHoJIdwPGUHfp_LiuHYxGdehAT5hxBmPZTZpfnsv7grZibPjFk

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Lukas Mares
Lukas Mares
publikováno: 8. 3. 2019 19:09 permalink

27.2. 2019 Schůzka Helena Dvořáčková - Lenka Španihelová
- Hůrky - paní Dvořáčková má připravený prodej.
Odhadní cena od developera je 70 000 000,- návrh paní náměstkyně je aby firma, která prosotr
získá, vystavěla městu 25 - 30 bytů. Peníze by se tak nerozpustily v rozpočtu.
PODNĚT - není riziko, že zde vznikne ubytovna,nad kterou město nebude mít kontrolu?
- Masarykova kasárna - paní Dvořáčková navrhuje pro Hůrky ( a pro kasárna by to mohlo být ob- doné), aby záměr co dál s pozemkem prošel přes všechny odbory a každý se k tomu mohl vyjád- řit. Toto by mělo proběhnout během března. Španihelová navrhuje, aby tento návrh využití mohly zaslat i politické strany, paní Dvořáčková souhlasí. Celý záměr na využití prostoru, by řídil projek- tový manažer, který by pak také dohlížel na realizaci záměrů. Panuje shoda, že současná kasárna se zbourají a bude zde nová výstavba. Panuje shoda na domovu pro seniory. Paní Dvořáčková pozitivně hodnotí návrhy na zrpacování VUT z Brna (nejvíce se jí líbil návrh s kostelem).
Město tak získá koplexní pohled na využití Masarykových kasarén.
- Diskuse o domovu pro seniory - v rámci soukromé stavby, je zde návrh postavit i byty pro per- sonál. Je otázka, zda i město by takto mohlo motivovat personál. Panuje shoda, že soukromý domov pro seniory má své místo. Španihelová navrhuje spolupráci s gymnáziem a výstavbu komunitního bydlení pro dospělé lidi s handicapem, panuje shoda.
- PODNĚT - vyhnout se dlouhým chodbám, možnost vlastního nábytku, atd. Přizvat architektku, která ma zkušenost se stavbami pro seniory. Je vhodné aby součastí byl také stacionář - pod- poruje lepší adaptaci.
- Družstevní výstavba - panuje shoda, že je to velmi účinná forma pro bydlení - viz stavba Posei- donu, paní Dvořáčková byla u této výstavby. Je otázka, jaké jsou možnosti v současné době. Ten- krát byla velká dotační podpora ze strany státu a jen v Pardubicích tak vznikly stovky bytů.
- Husovka - zde se plánuje výstavba, je návrh územního plánu, aby se i ten pozemek za domy převedl na stavební pozemek. Otázka je jak celkově řešit sociální tématiku Husovky. Dle paní Dvořáčkové tam už nikdo nechec bydlet a rodiny se postupně stěhují v rámci celého města.
- Dotace - výstavba domů, kde bude plně podpořeno siciální bydlení platí pouze pro města do 40 000 obyvatel. Očekává se výzva i pro města typu Pardubice
- Strategie bydlení - paní Dvořáčkové není úplně jasné k čemu konkrétně bude sloužit. Nechá se překvapit. Na to navazujeme v rozhovoru o soc.bytech, že mimo jiné to zmapuje kolik bytů je potřeba pro seniory, kolik bezbariérovýc bytů, lokace....
- Prodej domu ve Sladkovského - zde panuje neshoda. Argument paní Dvořáčkové je ten, že vzhledem k tomu, že město uděluje všechny byty jako sociální, nepatří sem tato lokalita. Jedná se o pět bytů a dva nebyty. Otázka co se stane s utrženými prostředky?
PODNĚT - je možné nájemné, zde regulovat směrem k tržním hodnotám a dům si ponechat? V současné době jsou zde nájemníci a proběhla rekonstrukce v roce 2014.

přijaté výhody:
informace, káva
poskytnuté výhody:
informace o Pirátském pohledu
naši účastníci:
Lenka Spanihelova
ostatní účastníci:
Helena Dvorackova
Lenka Spanihelova
publikováno: 8. 3. 2019 19:04 permalink

Předal jsem přes zprostředkovatele informaci předsedovi městského výboru pro životní prostředí v J. Hradci:
"Dobrý den. Dnes jsem se dozvěděl, že má vzniknout poměrně brzy (do léta) dokument "Územní studie sídelní zeleně Jindřichův Hradec". Zajímalo by mě, jestli o tom ví předseda výboru pro ŽP, pan Pokorný. Když jsem se ptal, kdo bude dělat oponenturu té studie, bylo mi řečeno, že to půjde přes výbor pro ŽP. Byl bych moc rád, aby se tomu věnovala pozornost, jinak je dost možné, že vznikne nekvalitní dokument. ... schvalovali jsme dodavatele a neudělalo to na mě dobrý dojem. Proto upozorňuji, že by bylo vhodné být s dodavatelem studie, až bude schválen radou, v kontaktu od samého počátku a konzultovat, co to jen jde."

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
informace
naši účastníci:
Vaclav Urban
ostatní účastníci:
Členové HSR+Svobodní Ing. J. Chalupský, doc. J. Pokorný
Vaclav Urban
publikováno: 8. 3. 2019 16:26 permalink

Finální schůzka požadovaná ministrem vnitra Janem Hamáčkem - vyjednání podpory memoranda ze strany MVČR.
Bylo dosaženou shody Poslanecké sněmovny a MVČR

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení na výboru
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
vládní zmocněnec Vladimir Dzurilla, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, Martin Kupka (ODS), náměstek MV Petr Mlsna, náměstek MV Jaroslav Strouhal, právní expert František Korbel
Ivan Bartoš
publikováno: 8. 3. 2019 15:05 permalink

Standardní účast na diplomatickém večírku na základě pozvánky

Velvyslanec Ukrajiny děkoval osobně za moji návštěvu na Ukrajině na připomínce Holodomoru.
Velvyslanec Kazachstánu si vyměnil vizitky, že se chce setkat.
Velvyslanci Kosova se ptali jak dopadlo projednávání mezinárodní smlouvy co byla dneska na pořadu (nedopadlo, nedostala se na pořad), říkal jsem že snad příští čtvrtek, nebo by se to dalo poslat na úterý. Ptali se na možnost vystoupení (šlo by to, není to zvykem) a založení skupiny přátel (šlo by to, potřebují 5 poslanců, administraci řeší Polanský, odkázal jsem)
Velvyslanec Iránu vyjádřil lítost, že jsem nakonec nedorazil na jejich diplomatický večírek.

Dále jsem se pozdravil se zástupci Maďarska, Tuniska a samozřejmě Bulharska.

přijaté výhody:
sklenice červeného, šašlíky, jídlo, zákusky
naši účastníci:
Vojtech Pikal
Vojtech Pikal
publikováno: 7. 3. 2019 20:07 permalink

Dne 6.3.2019 se konala pravidelná veřejná schůze Pirátů MSP3. Na schůzi dorazil i p. Gregůrek a řešili jsme co s neutěšeným právním stavem objektu hospůdky na Vrchu Svatého kříže na P3, jejímž je p. Gregůrek provozovatelem. Debata se točila nad průběhem dosavadní právní pře a co tedy s hospůdkou dále. P. Gregůrek je dlouhodobým podporovatelem Pirátů a nabízí svou hospůdku pro konání akcí, umožňuje vyvěšovat plakáty, banery atp. P. Gregůrek představil svůj projekt na rekonstrkci hospůdky a byl by rád, kdybychom jeho myšlenku pospořili. Navrhli jsme mu, ať si k projektu zažádá o posouzení IPRu a případně stavebního úřadu HMP a že zkusíme iniciovat jednáním s radnicí (existuje ještě jiný projekt, který zamítl stavební úřad HMP).

přijaté výhody:
žádné (za požité nápoje v jeho hospůdce vždy řádně platíme jako jakýkoliv jiný zákazník)
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Frantisek Dosedel, František Pudil, Bohdana Holá, Pavel Musil
Frantisek Dosedel
publikováno: 7. 3. 2019 16:41 permalink

Kontaktovala mě pí. Karla Peldová ohledně schůzky k představení Fight clubu České Budějovice.
Na schůzce se k nám přidal i pan Beníšek a provedl mě prostory, které si klub pronajímá a seznámil mě se stavem toalet a šaten.
Také mě informoval, že budou žádat město České Budějovice o poskytnutí dotace na rekonstrukci toalet.

přijaté výhody:
představení prostor a seznámení s Fight clubem
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Pavel Sramhauser
ostatní účastníci:
Karla Peldová, Petr Beníšek
Pavel Sramhauser
publikováno: 7. 3. 2019 16:18 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz