Seznámení s novým systémem parkování na Praze 9, výdej parkovacího oprávnění.

naši účastníci:
Kornélia Gottmannová
ostatní účastníci:
Tomáš Svoboda
Kornélia Gottmannová
publikováno: 7. 1. 2020 18:17 permalink
6. 1. 2020

Jednání dozorčí rady PSAS - schvalování investičního plánu, úpravy v rozpočtu, podezření na střet zájmů A. Bellu. Byla navržena koaliční spolupráce.

naši účastníci:
Kornélia Gottmannová
ostatní účastníci:
Petr Hlubuček, Petr Štěpánek, Pavel Vondra, Lenia Vrbíková, Luděk Votava, Zdeněk Matoušek, Lenka Sichyngerová
Kornélia Gottmannová
upraveno: 7. 1. 2020 18:22
publikováno: 7. 1. 2020 18:15 permalink

Na naši žádost a předchozí výzvy J. Středuly jsme se v sídle svazu sešli nad novou analýzou ČMKOS k struktuře ekonomiky a nad tématy
- nový zákoník práce,
- stravenky
- 5. týden dovolené (obdržíte podklady)
- kolektivní vyjednávání a jeho limity v českém prostředí
A další stručně.

Budeme se v budoucnu bavit i o nezabavitelném minimu, exekucích a lichvě, agenturách práce a hlouběji o strukturální proměně.

naši účastníci:
Olga Richterova, Martin Jiránek, Mikuláš Ferjencik, Tomáš Konečný, Tomáš Liškutin
ostatní účastníci:
J. Střediska, M. Fassman, V. Samek
Olga Richterova
publikováno: 7. 1. 2020 15:22 permalink

16.7.2019 proběhla neformální zdvořilostní schůzka s velvyslancem panem Nickem Archerem - na žádost pana velvyslance. Všeobecná debata o aktuálním dění v ČR i ve Velké Británii.

přijaté výhody:
čaj o páté a sušenky
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Nick Archer
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 1. 2020 15:03 permalink

Dne 16.7.2019 jsem se na mou žádost sešel na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Davidem Koppitzem v doprovodu Štěpána Noska z útvaru Strategie RR. Tématem bylo bližší představení dokumentu MMR Strategie regionálního rozvoje 2021+ navazujícího na prezentaci v rámci schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Debata nad metodologií a indikátory.

PS: při uzavírání aktivit v roce 2019 jsem tento zápis objevil jako rest.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení na výboru
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, Štěpán Nosek z útvaru Strategie RR MMR
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 1. 2020 14:52 permalink

V poslanecké kanceláři v Poděbradech jsem se 24.9.2019 po předchozí domluvě sešel s generálním ředitelem Lázně Poděbrady. Hovořili jsme o schválené novele zákona o místních poplatcích. Sdělil jsem mu pozici klubu Pirátů při následujícím hlasování ve vztahu k původnímu i senátnímu návrhu.
PS: při uzavírání aktivit v roce 2019 jsem tento zápis objevil jako rest

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Valenta, generální ředitel Lázně Poděbrady
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 1. 2020 14:48 permalink

Setkala jsem se ve své poslanecké kanceláři s Regínou Dlouhou, členkou výkonné rady Unie center pro rodinu a ředitelkou Klubu K2.

Tématem setkání byla rodinná politika, zejména podpora prevence. Také i obtížnost zjistit, jaký objem financí náš stát dává na tu nejzákladnější (primární) prevenci. Otázkou dále je, jak vyhodnotit přínosy primární prevence a podpory co nejdelšího zdraví rodin.
V rámci spolupráce s MHMP Regina Dlouhá vypracovává definici těchto pojmů, spolu s dalšími střešními organizacemi, a bude mě dále informovat.

Dobré je, že paní Kuchařová z VÚPS vypracovává Zprávu o rodině a bude možné tématu dodat více pozornosti. Je autorkou knihy Rodina na začátku 21. století.

Jak téma shrnout? "Jak neúředně řešit potřeby rodin, které přináší život?" K tomu přispívají rodinná centra

PS: související témata - MŠMT (SVP, ped psych por), MZd (CDZ), obce (ORP) a OSPODy, sportovní kluby jako prevence? taky, ale jiná - vydefinovat (viz výše)

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá
Olga Richterova
publikováno: 6. 1. 2020 19:04 permalink

I met in Tbilisi with Egor Kuroptev from Free Russia Foundation. We met in August for the first time and I contacted him again to get another point of view on the protests in Tbilisi. He introduced me to people involved in the protests and we discussed with them what is going on from their point of view, especially in regards to human rights, political prisoners and the future of Georgian democracy.

naši účastníci:
Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Mr. Egor Kuroptev, Georgian activists
nadia barcalova
upraveno: 4. 1. 2020 20:50
publikováno: 4. 1. 2020 20:47 permalink

Na pozvání Lenoida Volkova a ruských Pirátů jsem jela na jejich konferenci o svobodě Internetu. Potkala jsem se tam s předsedou libertariánské strany Svetovem a hlavním opozičním aktivistou Navalným a diskutovali jsme problémy Ruska všeobecně i ve vztahu k cenzuře a ochraně dat.

naši účastníci:
Markéta Gregorová, ruští Piráti
ostatní účastníci:
Alexej Navalny, Mikhail Svetov
nadia barcalova
publikováno: 4. 1. 2020 20:45 permalink

Setkala jsem se s panem Kurfürstem z MZV v kavárně naproti Parlamentu v Bruselu. Bavili jsme se o budoucnosti Východního partnerství a o mé činnost v této oblasti, stejně jako o činnosti pana Kurfürsta. Dozvěděla jsem se také více o Trio Strategii 2030, která měla být pár dní na to v Tbilisi hlasována, a postoji ČR k ní.

naši účastníci:
Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Jaroslav Kurfürst (MZV)
nadia barcalova
publikováno: 4. 1. 2020 20:44 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz