Profil autora
jméno:
David Wagner
přidal kontaktů:
69
profil na Pirátském fóru:
david.wagner
11. 4. 2018

Představení knihy Resettling the Border

Přítomni: Mikuláš Peksa, David Wagner, hosté setkání

4.4. jsme navštívili představení knihy Resettling the Border a jejich základních nálezů. Jednalo se o akci konanou ázerbajdžánskou ambasádou, JE velvyslanec je sám autorem knihy. Kniha samotná se jeví jako solidní historická studie (=> koupím si jí), byť samozřejmě je také malým kamínkem v legitimizaci nároku Ázerbajdžánu na Náhorní Karabach. Závěrečný tón a smysl je však velmi smířlivý: interpretuje také největší část arménsko - ázerbajdžánského sporu jako přímý důsledek imperiální politiky Ruska a jeho nástupnických států.

Na otázky české zahraniční politiky se nijak nedostalo, krátce po skončení akce jsme jí opouštěli (já kvůli Noci vzdělávání o něco dříve).

přijaté výhody:
dva lososové chlebíčky, jedna sklenice džusu
David Wagner
publikováno: 11. 4. 2018 17:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 4. 2018

Schůzka s Martinou Šimánkovou ve Sněmovně

Přítomni: Martina Šimánková, Lenka Kozlová, David Wagner

Dne 5.4. jsme se v prostorách Sněmovny setkali s paní Šimánkovou, která nás kontaktovala ohledně svého vzdělávacího projektu (gamifikace vzdělávání). Před tím prošla řadu dalších institucí, ale nikde nenašla dostatečnou ani hmotnou, ale ani informační podporu. Na krátké schůzce jsme si vyjasnili jaké má možnosti, poskytli jsme jí kontakty a předali nějaké vlastní zkušenosti.

Vyjasnili jsme také, že jí nemůžeme nijak pomoci přímo, byla ale jak na místě tak v pozdějším mailu více než spokojena s informacemi a tipy.

poskytnuté výhody:
bral jsem účet včetně čaje paní Šimánkové
David Wagner
publikováno: 11. 4. 2018 17:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 4. 2018

Setkání s Majidem Shamas Tomou ve Sněmovně

Přítomni: Mikuláš Peksa, Majid Shamas Toma, Adam Komenda, David Wagner

Dne 5.4. jsme se ve Sněmovně sešli s hostem ve věci české exportní politiky, názoru Pirátů na ekonomickou diplomacii a možnosti a situace v konkrétních zemích, převážně se zaměřením na Blízký Východ. Následně jsme probírali bezpečnostní situaci v Sýrii a Iráku, otázku Kurdů i iráckých a egyptských křesťanů.

poskytnuté výhody:
voda
David Wagner
publikováno: 11. 4. 2018 17:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

Rámec občanského vzdělávání, předsudky a výuka kontroverzních témat

21.3. v 15:00 jsem se v prostorách Malostranské kavárny sešel s paní Karin Hoření, lektorkou ÚSTR, která se zabývá dalším vzděláváním učitelů a je jednou z autorek publikace http://stereotypy.cz/.

Bavili jsme se o tom, proč současné pokusy vzdělávat k ústavnosti (proti rasismu, xenofobii..) selhávají, v čem naráží dlouhodobé školení učitelů a jakou podporu požadují učitelé, kteří s ÚSTR přichází do styku a kde narazili na limity. Dále jsme se posunuli k tomu, jak konkrétně lze pomoci českému školství a které postupy můžeme použít. Informace nadále předám ke zpracování školskému týmu a ověřím pravdivost.

poskytnuté výhody:
dva čaje
David Wagner
publikováno: 27. 3. 2018 10:56 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 3. 2018

V pátek 9.3. v 9:00 jsem se v prostorách sekretariátu klubu setkal se zástupcem Asociace pro otevřené vzdělávání Michalem Kaderkou a zástupkyní EDUin Olgou Žákovou.

Základním tématem bylo mediální vzdělávání v českém prostředí.

Prvně Michal Kaderka stručné představil "Analýzu stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR", kterou připravil pro Think Tank Evropské hodnoty v únoru 2018 a následná doporučení, které z této analýzy vyplývají. Probrali jsme návaznost na Strategii digitálního vzdělávání 2020. Konstatování opakující se situace, že když už se podaří konsenzuálně v širší skupině stakeholderů připravit kvalitní strategii, pak většinou chybí kvalitní implementace. Následně pak přichází silná reakce, která nedobře implementované změny chce radikálně odstranit a cyklus se opakuje.

V této souvislosti jsem byl upozorněn, že probíhá revize RVP (Rámcových vzdělávacích programů), které momentálně probíhají skrytě na MŠMT (resp. na NÚV).

Došli jsme ke shodě, že řešení nových konceptů vzdělávání není přenášení dalších a dalších povinností a obsahů na školu a ad hoc přidávání předmětů podle současných problémů (např. náhodné přidávání "hodin finanční/ mediální/ jakékoliv gramotnostni". Systematický blok větších změn školství k výuce dovedností, nikoliv haldy znalostí blokují také jednotné přijímací zkoušky, které nasměrovaly vzdělávání na 2. st. obsahově pouze k přijímacím zkouškám. Michal Kaderka i Olga Žáková předpokládají zásadní reformu vzdělávání jako nutnou podmínku.

Olga Žáková krátce představila Vzdělávání přede-vším (iniciativu 20 organizací ve vzdělávání), které se aktivně snaží o změnu vzdělávací politiky v ČR a tato iniciativa zahrnuje i oblast občanského vzdělávání a otevřených dat. Informačně navazujeme na schůzku s poslanci Lenkou Kozlovou a Martinem Jiránkem, která proběhla v lednu ve Sněmovně (které se za EDUin zúčastnily Olga Žáková a Tamara Kováčová). Iniciativa Vzdělávání přede-vším má svoji Koordinační skupinu, která se schází jednou za 3 měsíce. Nejbližší schůzka je v úterý 13.3. od 13.00 do 15.00 V PKC, Staroměstské nám. 4, 2.patro. Této se už účastnit nestihneme, budu žádat o další termíny.

David Wagner konstatuje, že Piráti se chtějí věnovat základnímu rámci občanského vzdělávání. Olga Žáková nabízí zkušenosti a expertízu z Koordinační skupiny, kde se tímto tématem zabývají např.: Centrum občanského vzdělávání, Člověk v tísni, Liga lidských práv a další. Konstatujeme možnost ze strany Pirátů vyslat na schůzku Koordinační skupiny pozorovatele.

Schůzka trvala přibližně 45 minut.

David Wagner
publikováno: 13. 3. 2018 16:54 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 3. 2018

12.3.2018, 15:00, Terezín

Sešel jsem se s Petrem Rýslerem, zájemcem o pirátskou kandidátku v Terezíně a po srovnání priorit jsem se rozhodl nadále se záměru věnovat a v Terezíně připravit kandidátku, kterou následně dáme schválit MS Litoměřice. Probrali jsme problémy a možnosti města a plán případné kampaně. Následně jsme společně navštívili mimořádné zastupitelstvo k tématu prodeje městských bytů, abych viděl jak vypadá práce zastupitelů v Terezíně.

Následně jsme se sešli se zástupci uskupení které se cítí jako opoziční (kromě místních uskupení hlavně nově vzniklý STAN a ODS) a probrali všechny problémy města, proběhlo i krátké dotazování jaké máme plány s Terezínem. Deklaroval jsem jen prosazování základních pirátských priorit, typicky pro město klíčově potřebného otevřeného a transparentního rozpočtu.

přijaté výhody:
4x sklenice vody, Petr mě pozval na oběd
David Wagner
publikováno: 13. 3. 2018 10:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
20. 2. 2018

Přítomni:

Mikuláš Peksa

David Wagner

velvyslanec Republiky Ázerbajdžán

tajemník ázerbajdžanské ambasády

19.2. jsme se s Mikulášem Peksou setkali v prostorách ázerbajdžanské ambasády se zástupci Ázerbajdžánu. Původním návrhem bylo krátké setkání ve Sněmovně, ale rozhodli jsme se po poradě k návštěvě přímo ambasády.

Po krátkém shrnutí současných bilaterálních vztahů: spolupráci ve vzdělávání (Erasmus+, vzájemné výměny), spolupráci ekonomickou (kontrakty pro Moravian Steel i další obchodní výměny) jsme pokračovali k hledání možné budoucnosti. Jako klíčová témata společného dialogu jsme pak identifikovali zkušenosti s bojem proti korupci a hlavně e-government, který má dle velvyslance Ázerbajdžán na vysoké úrovni, úzce spolupracuje s Estonskem.

Povšechně jsme se nadále věnovali problematice bezpečnosti a migrace a možnosti rozvíjení dalších vztahů. Přislíbil jsem, že se blíže pověnuji administrativě meziparlamentních unií přátel a doporučíme pirátským poslancům stát se přáteli Ázerbajdžánu.

přijaté výhody:
2x sklenice čaje (Mikuláš s cukrem), 2x láhev francouzského vína (David odevzdal klubu, jsa abstinentem)
poskytnuté výhody:
milá společnost
David Wagner
publikováno: 20. 2. 2018 16:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

14.12. jsem z pověření Mikuláše Peksy přijal zástupce Člověka v Tísni v prostorách poslaneckého klubu ve věci pozměňovacího návrhu poslance Kobzy, kterým se má odebrat 200 milionů ze zahraniční rozvojové pomoci.

Předali nám informace co přesně by to znamenalo pro ně, jaké mají kde projekty a jaké jsou jejich úspěchy v posledních letech. Probírali jsme také možnosti dalšího vývoje, obecné principy poskytování rozvojové pomoci a jaké jsou možnosti případné spolupráce (oni nám můžou poskytovat informace o svých projektech, my v principu podporujeme rozvojovou spolupráci).

přijaté výhody:
kniha "ČLOVĚK 25" plná rozhovorů, letáky, milá slova o rozvojové pomoci
poskytnuté výhody:
sušenky, voda, milá slova pochopení
David Wagner
publikováno: 15. 12. 2017 12:39 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

7.12. 2017 jsem reprezentoval Mikuláše Peksu na vánočním večírku lobboskupiny Jsme fér. Většina večera byla zabrána nepolitickými rozhovory, pracovní byl až rozhovor s Czeslawem Walkem. Probrali jsme jak konkrétně vidí rovná manželství, jaké jsou možnosti jak jejich návrhy uvést v realitu. Probrali jsme i stav zákonů o manželství ve světě, liberální politiky u nás a narazili na problematiku HIV epidemie v Praze.

přijaté výhody:
přítelkyně si dala svařák, oba dva jsme pojedli toastů
David Wagner
publikováno: 15. 12. 2017 10:18 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz