Profil autora
jméno:
David Wagner
přidal kontaktů:
69
profil na Pirátském fóru:
david.wagner

Setkání se zástupci Konferederace evropských "odpad na energii" spalovacích elektráren proběhla vesměs v souladu. Už z dřívějších čísel je zjevné, že skládkování není úplně cesta vpřed a zároveň zero waste není dosažitelný. I při nejoptimističtějším odhadu to vychází tak, že přibližně o 80% víc elektráren/ tepláren schopných zpracovávat odpad by se hodilo - při pohledu na jejich distribuci je také zřetelné, že čím západněji, tím více a naopak.
Řešili jsme pak hlavně problémy implementace, které normy považují za vhodné a které za přehnaně/ málo přísné a jak vidí budoucnost energetiky. Informace jsem přebral, k ničemu jsem se nezavazoval.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Agné Razgaityté, Maxime Pernal
David Wagner
publikováno: 17. 11. 2019 13:22 permalink

Předmětem schůzky byl hlavně postoj zástupců daných firem k chystanému balíčku k bateriím. Vyjádřil jsem, že i když jde věc primárně na ENVI, budeme se k ní chtít vyjadřovat. Nejvíc času jsme strávili řešením oblasti "just transition" - jak strukturálně poškozené regiony nejlépe posunout do budoucnosti elektromobility. Klíčové bylo hlavně budování průmyslových kapacit a co to udělá s trhem práce (elektromobily vytváří méně pracovních míst než spalovací motory) v Česku, sekundárně pak jak města mohou zavádět efektivně elektromobilitu (bavili jsme se o příkladu Švýcarska).
Pro chystanou municipality konferenci nám připraví nějaké podkladové materiály za ně. Brožurky jsem odmítl s tím, že pracujeme paperless.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Folker Franz (ABB), Florian Chapalain (ABB), Nicolas Erb (Alstom)
David Wagner
publikováno: 17. 11. 2019 13:12 permalink
23. 10. 2019

Potkal jsem se se zástupci aliance SmartEN, která dává dohromady nějaké ty desítky firem které řeší koncepty Smart energy. Protože na energetice a na tom, aby se tranzice udělala co nejrozumněji pracuje Mikuláš dlouhodobě (a je to tedy taková ta klasická mravenčí práce), tak jsme měli co řešit i v krátkém čase. Flexibilita sítě na straně zákazníka, decentralizace, zabezpečení chytrých řešení elektrické sítě proti narušení soukromí a tak dále. Probrali jsme také blížící se regulace (příští březen se dostane na industry témata, blíží se také stále poněkud tajemný digital services act), výsledky dnešního hlasování EP (rozpočet).

Poměrně přínosná byla rozprava o regulačních sandboxech jako konceptu hledání kvalitních řešení.

přijaté výhody:
letáčky, vizitky, příslib zaslaných studií k elektromobilitě a náročnosti pro síť
poskytnuté výhody:
dvě vizitky
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Elisa Gastaldi (Siemens), Alain Taccoen (EDF), Lenka Jancová (Applia), Michael Villa (smartEN)
David Wagner
publikováno: 23. 10. 2019 17:29 permalink

Potkali jsme se v mojí kanceláři s generálním tajemnkem Critical Raw Materials Alliance, což je zájmová skupina poslanců EP, kteří se zajímají o...critical raw materials.
Pohovořili jsme o jejich významu a o tom, co znamenají pro nás jako Piráty, o koncepci evropského open hardwaru i mnoha dalších významech CRM. Dohodli jsme se, že si vyměníme kontakty, složky a předložím Mikulášovi možnost být členem malé, ale poměrně zajímavé zájmové skupiny.

přijaté výhody:
letáček a vizitka.
poskytnuté výhody:
vizitka. Moje.
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Maurits Bruggink
David Wagner
publikováno: 23. 10. 2019 17:22 permalink

Desátého října jsem se kolem druhé hodiny odpolední potkal v čajovně Daruma s Michalem Feixem ze Seznamu. Probírali jsme jejich pohled na implementaci copyright směrnice a jak ovlivní jejich podnikání (došli k odlišným názorům od našich expertů v EP), jak si stojí situace kolem 7b (mazání webů - je to teď relativně v klidu a jsou rádi, že jsme se do toho nad rámec nešťastného hlasování nějak vložili), kde vidí další výzvy od nové Komise a další evropská témata.
Neshodli jsme se v pohledu na Unii a na možnosti digitální daně a její konkrétní nasazení.

přijaté výhody:
cenné informace z praxe
poskytnuté výhody:
platil jsem čaj
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Michal Feix
David Wagner
publikováno: 20. 10. 2019 13:10 permalink

Zástupci Hyundai požádali o schůzku s tím, že nae časové rozvrhy se dostatečně neprotli, takže jsem přišel já. Po úvodním vysvětlení ohledně věcí jako evidence kontaktů jsme se dostali k tomu, co pro ně bylo zásadní: různé agendy a směrnice kolem ekologické mobility, elektroaut, hybridních pohonů, infrastruktury pro elektromobilitu a Brexit. Cíleně jsme nic neřešili do hloubky, jen jsme si připravili seznam témat a policies které si obě strany nastudujeme před další schůzkou (buď příští čtvrtek nebo konec měsíce).
Na konci jsme se pak dostali k tomu, jak se stavím osobně k navrhovanému personálnímu balíčku Rady v čele s Ursulou von der Leyen, tak jsme si vysvětlovali kde vidím rizika. Nabídli se také, že pokud budeme chtít, tak se můžou potkat s lidmi z pražského magistrátu a řešit ekologizaci pražské dopravy. Řekl jsem, že první schůzka s Mikulášem a pak budeme řešit případné další věci.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
Burdinski mi přinesl kávu, kterou nepiju. Ale poděkoval jsem za ní
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
David Spence, Jan Burdinski
David Wagner
publikováno: 5. 7. 2019 15:57 permalink

Na pozvání Centre for Technology and Democracy (https://cdt.org/) jsme se sešli s ředitelem Jensem-Henrikem Jeppesenem. Představil nám jejich agendu (net neutrality, soukromí na internetu a tak dále) jako nám blízkou a nabídl možnost sdílení práce jejich expertního týmu ve Washingtonu. Požádali jsme o nasdílení názorů na konkrétní agendy které se řeší, na kontakt ještě čekáme.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
jeden laminovaný papír a jedna ročenka organizace
naši účastníci:
David Wagner, Mikuláš Peksa
ostatní účastníci:
Jens-Henrik Jeppesen
David Wagner
publikováno: 5. 7. 2019 15:56 permalink

Potkali jsme se na výzvu Michala Feixe ve Štrasburku. Kromě základních zdvořilostí a praktických věcí jsme probrali priority Seznamu (za který Michal lobbuje) v oblastech digitální agendy (ePrivacy, eCommerce) a krátce jsme probrali současný stav vyjednávání o předsedovi Evropské komise (nepadlo nic co by nebylo veřejně známo).

přijaté výhody:
laminovaný papír o tom, že Seznam je jediný co poráží Google
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
David Wagner, Mikuláš Peksa
ostatní účastníci:
Michal Feix
David Wagner
publikováno: 5. 7. 2019 15:56 permalink

10.4. jsme se s Ondrou Profantem setkali se zástupci ministerstva spravedlnosti (Jeroným Tejc, Michal Franěk, Lenka Trešlová, Aneta Dvořáková) a ministerstva vnitra (Karel Bačkovský). Chtěli jsme řešit dvě agendy: 7b trestního řádu konkrétně a postavení dat jako důkazu obecnější téma.

Se 7b jsme přišli s několika věcmi, které pro nás byly prioritní: omezení okruhu kdo z policie žádá přesunout specificky na ÚZČ, vymezit přesněji vhodné případy, omezit škálu které informace jsou žádány na nejmenší nutný rozsah a používání znepřístupnění webu jen pro ty nejnutnější případy. Karel Bačkovský nás upozornil, že se bude snažit toto vtělit do jednané vnitřní závazné metodiky a zároveň současnou praxi považuje i ministerstvo vnitra za nevhodnou.
K postavení digitálních dat jako důkazu jsme dostali informaci, že nastavením by mělo být vše v pořádku, prověříme tak konkrétní případy.

Ve střednědobém výhledu jsme se se zástupci Ministerstva spravedlnosti dohodli, že lze diskutovat mini novelu upravující nastavení závazného termínu, do kterého musí policista získat vyjádření soudu či státního zástupce, a v případě, že se po aplikaci metodiky stále budou objevovat problémy, lze diskutovat další legislativní změny např. v oblasti možnosti zabránit v přístupu.

naši účastníci:
Ondřej Profant, David František Wagner
ostatní účastníci:
Jeroným Tejc, Michal Franěk, Lenka Trešlová, Aneta Dvořáková, Karel Bačkovský
David Wagner
publikováno: 12. 4. 2019 11:20 permalink

V posledních několika měsících jsem se několikrát sešel s Michalem Feixem (Seznam). Řešili jsme situaci ohledně Směrnice o copyrightu na jednotném digitálním trhu a ohledně 7b. Několikrát jsme si vyměnili informace (veřejně dostupné z médií), domluvili nějakou odbornou spolupráci (vystoupení na semináři) a druhým směrem jsme zase získali anonymizované příklady policejních žádostí podle 7b.
(vzhledem k tomu, že některé schůzky trvali 3 minuty ve sněmovně či 10 minut po semináři nepovažuji za účelné vypisovat, všechny relevantní výstupy zde jsou shromážděny)

přijaté výhody:
data, příklady
poskytnuté výhody:
informace k jednání směrnice, myslím, že jsem jednou platil jídlo (nebo naopak)
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Michal Feix
David Wagner
publikováno: 11. 4. 2019 3:11 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz