Profil autora
jméno:
Ondrej Profant
přidal kontaktů:
119
profil na Pirátském fóru:
ondrej.profant

Setkali jsme se s novým ředitelem NÚKIB ing. Karlem Řehkou. Probrali jsme:

1) Novelu zákona o vojenském zpravodajství. Stručně jsme ho seznámili s našimi výhradami, on nám vysvětlil proč daný návrh podporuje.

2) Akční plán kybernetické bezpečnosti: informovali jsme ho, že pracujeme na shrnujícím dokumentu pokrývajícím oblast kybernetické bezpečnosti.

3) Egovernment cloud vyhláška: sdělili jsme mu, že sdílíme obavy o osud dat ČR v případě nesprávného použití cloudu

4) Téma spolupráce. Vsyvětlili jsme, že o téma máme hluboký zájem a že nemáme zájem hrát mediální bitvy, pokud bude férový přístup.

naši účastníci:
Ondřej Profant, Lukáš Kolářík
ostatní účastníci:
Karel Řehka
Ondrej Profant
publikováno: 15. 5. 2020 19:19 permalink
9. 1. 2020

Společně se Zbyňkem Jiráčkem (ROPID, pražský organizátor dopravy) jsem zašel za generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou. Navázali jsme na mou interpelaci (https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10215673480136732) na ministra dopravy Kremlíka.

Řešili jsme tedy větší otevření dat produkovaných SŽDC a to ideálně jako opendata. Hlavně nám šlo o:

- výlukové jízdní řády
- nástupiště příslušné danému vlaky
- restriktivní ujednání ohledně dat ve smlouvách s koordinátory

Pan ředitel nám vyšel vstříc a začala další jednání. Pilotuje se to na vztahu SŽDC a ROPID. Tak uvidíme.

naši účastníci:
Ondrej Profant, Zbyněk Jiráček
ostatní účastníci:
Jiří Svoboda
Ondrej Profant
publikováno: 10. 2. 2020 16:23 permalink

Sešel jsem se s lidmi z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Bavili jsme se o dostupnosti zdrojů práva a hlavně projektech e-sbírka a e-legislativa. Seznámili mě s dlouhodobým vývojem v této věci. Já jsem je seznámil s projednáváním ve sněmovně. Dohodli jsme se, že se společně více seznámíme s vznikajícím informačním systémem, který připravuje MVČR.

naši účastníci:
Ondrej Profant, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Jan Matejka, František Cvrček
Ondrej Profant
publikováno: 24. 1. 2020 11:15 permalink

Sešel jsem se s Zdeňkem Pobudou z nakladatelství Epocha. Probírali jsme novelu knihovního zákona, která se týká povinných elektronických vytisků a jejich zpřístupňování v knihovnách. Samozřejmě naše zájmy jsou rozdílné, avšak v rámci mezí jsme se shodli. Důležité bylo, že jsem upozornil jak absurdní jsou stejná autorská práva jako na knihy například u softwaru.

přijaté výhody:
čaj
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Zdeněk Pobuda
Ondrej Profant
publikováno: 12. 12. 2019 9:06 permalink
27. 11. 2019

Krátce jsme se sešli nad našimi prioritami pro připravovaný zákon DEPO.

naši účastníci:
Ondrej Profant, Martin Archalous
ostatní účastníci:
R. Ledvinka
Ondrej Profant
publikováno: 28. 11. 2019 10:41 permalink

Sešel jsem se s Tomášem Knížkem z opensource aliance. Informoval mě o záměru na tiskovou konferenci v poslanecké sněmovně ohledně rozvoje jejich sdružení a nabídl mi možnost na ní vystoupit k tématu vendor lock-in. (V návaznosti na námi vydaný Akční plán boje proti vendor lock-in a podpory opensource.) Mají již členy a podmínky členství (více na webu). Chtějí spolupracovat se Slovenskem apod.

Web: https://www.osaliance.cz

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Tomáš Knížek
Ondrej Profant
publikováno: 18. 11. 2019 17:49 permalink
3. 10. 2019

Sešel jsem se s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Řešili jsme:

- novelu zákona o vojenském zpravodajství
- kyberbezpečnost
- využívání bankovní identity v egovernmentu (SONIA)

Bylo to naše první setkání, čili jsme se seznamovali. Myslím si, že jsme našli společné body a dokázali si věcně sdělit své pohledy.

přijaté výhody:
čaj
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Michal Koudelka
Ondrej Profant
publikováno: 18. 10. 2019 15:09 permalink

Sešli jsme se se zástupci firmy Huawei. Panu řediteli R. Kedziovi jsem zopakoval to samé, co panu Koškovi na předchozím setkání 14. 6. Byli jsme ujištěni, že Huawei je ochotno spolupracovat v obnovování důvěry. Konkrétně by rád jednali o plošných pravidlech, vyzvali nás k návštěvě jejich security centra. Líbí se jim naše myšlenka otevřenosti a ověřitelnosti.

Shodli jsme se, že není dobré, že komunikace Huawei-NUKIB probíhá jen velmi omezeně.

naši účastníci:
Ondrej Profant, František Kopřiva, Bára Soukupová
ostatní účastníci:
Radoslaw Kedzia, Petr Mrkvica, Pavel Košek
Ondrej Profant
publikováno: 18. 6. 2019 19:29 permalink

Sešli jsme se se zástupcem firmy Huawei Pavlem Koškem (dříve v ICT Unii). Bavili jsme se samozřejmě hlavně o varování, které vydal NUKIB v prosinci 2018. Ujasnili jsme si technické detaily (jedná se o varování, nikoliv zákaz). Sdělil jsem, že náš postoj je stále stejný: "Stejná pravidla pro všechny. Ideálem je open hardware a open software. Popřípadě alespoň rozumné certifikace HW. Stručně otevřenost a ověřitelnost"

V další části jsme se věnovali novele zákona o vojenském zpravodajství. Srovnali jsme si zkušenosti s jednání s VZ a diskutovali různé aspekty aktuálních znění.

poskytnuté výhody:
voda, káva
naši účastníci:
Ondrej Profant, Bára Soukupová
ostatní účastníci:
Pavel Košek
Ondrej Profant
publikováno: 18. 6. 2019 19:27 permalink
6. 5. 2019

V návaznosti na jednání podvýboru pro egovernment jsem se setkal s Tomášem Knížkem z OSS Aliance. Bavili jsme se o tom, co chtějí dělat. V současnosti ještě nemají úplně jasnou představu.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Tomáš Knížek
Ondrej Profant
publikováno: 18. 6. 2019 19:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz