Profil autora
jméno:
Ondrej Profant
přidal kontaktů:
119
profil na Pirátském fóru:
ondrej.profant
19. 11. 2018

Setkal jsem se s Václavem Koudelem (Microsoft) ohledně egovernment cloudu. On sám je vedoucím pracovní skupiny v rámci projektu Digitální Česko (projekt Vlády ve spolupráci s ICT Unii). Bavili jsme se o problémech, který současná strategie schválená vládou přináší. Přislíbil mi možnost zapojit se do další přípravy a vypořádání připomínek.

Na blogu se tomuto tématu věnuji: https://www.profant.eu/2018/vlada-v-oblacich.html

přijaté výhody:
Večeře
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Václav Koudele
Ondrej Profant
publikováno: 22. 11. 2018 13:25 permalink
19. 11. 2018

Setkal jsem se s Michalem Pěchoučkem z ČVUT. Řešili jsme rozvoj vědy, open source apod. Představil jsem mu spolek Otevřená města. On mně představil vizi AI Prague, což by mělo být centrum excelence a ucelený projekt udržení talentovaných lidí v naší zemi. Schůzka byla cca jen 40 minut, čili jsme zvládli témata jen nakousknout.

Doporučuji podívat se na: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2642786-profesor-pechoucek-v-nekterych-oborech-je-idealni-nahradit-cloveka-uplne-manazeri-budou

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Michal Pěchouček
Ondrej Profant
publikováno: 22. 11. 2018 13:20 permalink

Na základě mé interpelace jsem se s panem ministrem Janem Kněžínkem dohodl na speciální schůzce k našemu projektu založení firmy za 1 den. Za ministerstvo byli přítomni ještě:
- JUDr. Klára Cetlová, zástupkyně náměstka pro Sekci justiční a legislativní,
- JUDr. Martin Richter, ředitel Odboru insolvenčního a soudních znalců,
- Mgr. Aneta Vermachová, odborný referent Odboru legislativního.

Představil jsem náš návrh. Následně jsme hodně diskutovali o evropské směrnici Company law package, který má obdobný cíl. Bylo mi řečeno, že Rakušané v rámci svého předsednictví EU tuto legislativu chtějí stihnout ještě za tohoto EU parlamentu. Sdělil jsem, že pro nás je nepřijatelná běžná doba implementace směrnice a že bych chtěl spolupracovat na přípravných pracích a následně na rychlém přijetí. Varoval jsem, aby se s tím nestalo to samé, co s elegislativou, kde projekt nabotnal až do téměř nerealizovatelných rozměrů.

Ministerstvo zaujala naše aplikace a nad tou se ještě v nejbližší době sejdeme.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Jan Kněžínek, Klára Cetlová, Martin Richter, Aneta Vermachová
Ondrej Profant
upraveno: 29. 11. 2018 20:48 historie úprav
publikováno: 14. 11. 2018 18:51 permalink
9. 11. 2018

V poslanecké kanceláři jsem se krátce sešel s náměstkem ministra zdravotnictví Filipem Vrubelem nad tématem novely zákona o léčivech. Schůzku inciioval on na základě rozpravy na plénu sněmovny, kde jsem přednesl postoj Pirátů. Ten je takový, že vítáme diskusi nad opt-in vs opt-out. Ochrana osobních údajů je velmi důležitá, avšak na druhou stranu si uvědomujeme i praktické důsledky. Nebyli bychom rádi, pokud by systém byl k ničemu, protože by byl bez uživatelů.

Poprosil jsem ministerstvo o jednoduchost systému opt-out (což je varianta, kterou předkládají). Tedy aby nebyla vyžadována příliš složitá opatření (např. elektronická občanka) pro vyslovení nesouhlasu. Dále jsem poprosil o důsledné informování odborné i laické veřejnosti. Toto považuji za **nutné** kroky, abychom rozhodnutí opt-out mohli brát jako rozhodnutí. Pokud by ministerstvo dělalo projekt příliš úřednicky, tak by mohlo znemožnit příliš velké skupině lidí reálně vyjádřit svou vůli.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Filip Vrubel
Ondrej Profant
upraveno: 10. 11. 2018 17:23
publikováno: 10. 11. 2018 17:22 permalink

Setkal jsem se s Katkou Černou, která dneska pracuje na Digitálním česku. Konkrétně vede pracovní výbor pro zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě. A přesně toto téma jsme řešili. Řešili jsme její zkušenosti z P13, situaci na ministerstvech apod. Shodli jsme se, že není problém v legislativě, ale v tom, že jí vedoucí neumí aplikovat. Dohodli jsme se na další spolupráci v rámci Digitálního česka.

poskytnuté výhody:
Nápoj, cheesecake
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Kateřina Černá
Ondrej Profant
publikováno: 5. 11. 2018 18:32 permalink
5. 11. 2018

Bavili jsme se spíše obecně o IT ve veřejné správě. Vyprávěl jsem zkušenosti ze sněmovny. Vyměnili jsme si zkušenosti z MHMP. Zmínili jsme se o IdM v Praze. Hodně jsme řešili nedostatečnou komunikaci subjektů. Pan Šimek je ze společnosti AMI.

přijaté výhody:
Horká čokoláda
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Petr Šimek
Ondrej Profant
publikováno: 5. 11. 2018 18:27 permalink
29. 10. 2018

Setkal jsem se s Ivetou Babulenkovou a Markem Jelenem z Red Hat (včéra koupený IBM). Krom akvizice jsme řešili rámcové smlouvy ministerstva vnitra, které silně narušují konkurenční prostředí. Ministerstvo totiž uzavřelo rámcovky se svými oblíbenými dodavateli. Zároveň nedělá nic pro odstraňování jiných byrokratických překážek. Takže např. když soutěžíte virtualizaci, tak máte na výběr jednoduše přes rámcovku VMware, anebo složitě soužit cokoliv jiného. Dále jsme řešili egovernment cloud, kde mi předali zkušenosti z Maďarska, kde je na RH technologíích stavěn IAAS veřejný cloud.

Ondrej Profant
publikováno: 29. 10. 2018 18:00 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 10. 2018

Se zpožděním dodávám několik záznámů.

Po volbách jsem se zúčastnil několika vyjednávání na magistrátu Prahy, Praze 5, Praze 7 a Praze 8. Což zdokumentovaly media a místní vyjednávácí týmy. Též jsem se zúčastnil programového týmu vedení úřadu a IT v rámci vznikající koalice v ZHMP.

Opakovaně jsem se též setkal se Zdeňkem Zajíčkem prezidentem ICT unie s kterým jsem obvykle řešil připravovaný poslanecký zákon o digitální službě a náš pozměňovací návrh "e-spis". Občas jsme lehce zabrousili i do pražské politiky. Nicméně jen na velmi odměřené bázi.

24. 9. jsem se setkal s mým prastrýčkem Stanislavem Profantem, který působí v Nadačním fondu maltézského kříže. Mírně jsme zmínili mou i jeho práci a politické poměry. Nicméně naše setkání bylo převážně rodiné.

24. 9. jsem se setkal s Davidem Klímkem ohledně zákonu o digitální službě a našem pozměňovacím návrhu k "espis" k GDPR.

25. 9. jsem se setkal s Petr Říhou ohledně egovernmentu. Má zkušenosti MVČR. Dohodli jsme se i na budoucí volné spolupráci.

25. 9. jsem se setkal s Janem Vobořilem z Iure ohledně eprivacy. Pomůže nám zpracovat toto téma, abychom ho řešili včas (dokud lze v Evropě něco více měnit).

12. 10. jsem zašel na pivo s Jan Vojtěch Binder (IT P10) a Josef Listík (IT P2) a bavili jsme se o IT v Praze. O tom jak má vypadat spolupráce MČ a MHMP. Co se povedlo, co je beznadějné, jaku roli hraje OICT. Setkání bylo v přátelském duchu, doporučil jsem jim Artemis spaceship bridge simulator pro teambuildingy .

22. 10 jsem se setkal s panem Kořenem ze Suse a bavili jsme se o opensource ve veřejné správě. Dohodli jsme se na výměně podkladů.

22. 10. jsem se setkal s Bronislav Patočka z Rokytnice nad Jizerou. Řešili jsme digitalizaci úřadu jejich velikosti. Představil a doporučil jsem jim spolek Otevřená města.

23. 10. jsem se setkal s panem Kretcherem ohledně moderních výzev pro kulturu (eculture), jmenovitě knihovnictví, galerie a muzejnictví.

PS: s většinou lidí jsem se setkal u mě v kanceláři, čili obdrželi vodu a teplý nápoj pokud měli zájem.

Ondrej Profant
publikováno: 24. 10. 2018 15:39 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
31. 8. 2018

Já a Ivan Bartoš jsme se 14. 8. setkali s V. Dzurillou ve věci spolupráce v RVIS.

21. 8. jsem se setkal s Věrou Průchovou ze Seznam.cz ohledně GDPR a legislativy dopadající na media. Probrali jsme pozměňovací návrhy, které předkládám. Též další zajímavé legislativy v jejich pozornosti jako je např. e-privacy z EU.

Já, Ivan Bartoš, Jakub Michálek a Jan Hamal Dvořák jsme se 30. 8. setkali s Lukáš Kulovaný z Státní tiskárny cenin. Řešili jsme rozvoj této organizace. Převážilo téma rozpoznávání padělaných dokladů. Budeme v dalším kontaktu.

Na doporučení Olgy Richterové jsem se opakovaně v průběhu srpna sešel s představiteli SFRB a probíral jsem s nimi zakázku na nový informační systém. Sepisujeme řadu doporučení, které jsme již vyjádřili ústně. Tato práce bude dále použita v metodickém materiálu proti vendor lock-in.

Dlouhodobě komunikuji s představiteli MVČR. Zvláště pak s Romanem Vrbou (odbor eGovernmentu) a Petrem Kuchařem (odbor Hlavního architekta eGovernmentu) s kterými probírám nové projekty, koncepci apod. Též se setkávám s jejich podřízenými na odborných tématech typu CzechPoint.

Schůzky obvykle probíhají ve sněmovně, návštěvníci jsou pohoštěni vodou, čajem či kávou.

Ondrej Profant
publikováno: 31. 8. 2018 13:04 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 7. 2018

Setkal jsem se s Martinem Novákem ze společnosti Datasys. Povídali jsme si o českém egov, datových schránkách a portálu https://podejto.cz/

Ondrej Profant
publikováno: 13. 7. 2018 15:12 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz