Profil autora
jméno:
Ondrej Profant
přidal kontaktů:
119
profil na Pirátském fóru:
ondrej.profant
19. 2. 2019

Sešel jsem se s Michalem Štěpařem (bývalý vedoucí IT na P7). Řešili jsme spolu IT v Praze (MHMP, OICT apod). Navzájem jsme si řekli vizi a aktuální problémy. Michal má důležité know how a pohled z MČ.

Později se připojili i Jan Hamal Dvořák a Jaromír Beránek.

naši účastníci:
Ondrej Profant, Jan Hamal Dvořák, Jaromír Beránek
ostatní účastníci:
Michal Štěpař
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 17:01 permalink
19. 2. 2019

Sešel jsem se s Martinem Novákem z Datasys. Zajímalo ho jak vidím Datové schránky a jejich budoucí rozvoj.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Martin Novák
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 17:00 permalink

Sešel jsem se s D. Urbanovou ze Slovenské ambasády. Ptala se mě obecně na stav digitalizace a na "Firmu za 1 den". Popovídali jsme si i obecně o politické situaci.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
D. Urbanová
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 16:53 permalink
11. 2. 2019

Oslovil mě Radovan Lupták a ještě jeden jeho kolega z TAČR. Chtěli konkrétní rady ohledně ICT zakázek. Poradil jsem jim, co jsem věděl a ukázal jim pár příkladů. Obecně jsme rozebrali problémy ICT ve veřejné správě a dohodli jsme se na další spolupráci.

poskytnuté výhody:
Čaj
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Radovan Lupták + 1 z TAČR
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 16:52 permalink

Účastnil jsem se odborné platformy ICT unie k egov cloudu. Bylo tam mnoho členů ICT unie zabývajících se touto oblastí. Pozval mě Vašek Koudele (MS), byli tam zástupci Vodafone, IBM apod. Budu se s nimi stýkat i nadále. Jsem tam z pozice předsedy podvýboru pro egov v PSP.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
ICT unie (nevím přesně)
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 16:50 permalink
21. 1. 2019

Sešel jsem se se zástupci: https://www.feedyou.agency/

Vysvětlil jsem jim, že jsem velmi skeptický k využítí Chatbotů ve veřejné správě.

Oni mi ukázali nějaké příklady a vysvětlili jejich pohled. Ale hlavní výhrady potrvdili.

naši účastníci:
Ondrej Profant
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 16:47 permalink
17. 1. 2019

Sešel jsem se s panem Ing. Milanem Brabcem ze společnosti Sperling s.r.o.

Bavili jsme se o dodávkách do veřejné správy nad opensource technologiemi.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Milan Brabec
Ondrej Profant
publikováno: 25. 2. 2019 16:46 permalink

Místo a čas konání: MF ČR, 29. 11. 2018

Tématem schůzky byla snaha Pirátů zvýšit dostupnost a bližší detaily výdajů státu. Transparentní výkaznictví a zveřejňování výdajů Pirátské strany jako vzor - viditelnost a třídění dodavatelů.

MF ČR je otevřeno debatě a bavit se o věcech, které mají smysl. Dochází k rozvoji dostupného detailu i periody zveřejňování výdajů - rozvoj aplikace monitor státní pokladny.

Dalším tématem byla pak diskuze nad kvalitou a čitelností poskytované rozpočtové dokumentace - kapitolní sešity a jejich kvalita je kolísavá, jsou to avšak výborové materiály a pokud je nespokojenost má se řešit přes daný výbor s konkrétním resortem zodpovědným za danou kapitolu.

Pirátům je dána možnost pilotního projektu zveřejňovat bližší detaily a to u kapitol 302 - PSP a 381 - NKÚ, pričemž se přidají výdaje kapitoly finanční arbitr.

Součinnost MF ČR pro technický nástroj zveřejnění výdajů přislíbena.

PS: Omlouváme se za pozdní zveřejnění. Zápis vznikl obratem, ale špatně jsme se dohodli na jeho zveřejnění.

přijaté výhody:
čaj, voda
naši účastníci:
Mikuláš Ferjenčík, Ondřej Profant, Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Alena Schillerová, Karel Tyll, Martin Kopeček
Ondrej Profant
publikováno: 22. 1. 2019 13:15 permalink
17. 1. 2019

V návaznosti na schůzku s ministryní financí jsem se sešel s Miroslavem Kalou, prezidentem NKÚ. S paní ministryní jsme jednali o zpřehlednění kapitolní sešítů státní rozpočtu. A také dodání lepších podkladů (čerpání apod). Naše dohoda je, že uděláme pilot na třech institucích: Poslanecká sněmovna, NKÚ a Finanční arbitr. S kancléřem PSP jsme se již setkali. Já jsem šel tedy za panem kalou, abych dohodl spolupráci NKÚ. Myslím, že jsme si jasně porozumněli v cílech (NKÚ je příznivcem otevřenosti, např. nad rámec zákona zveřejňuje smlouvy v registru smluv) a přislíbil podporu NKÚ.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Miroslav Kala, Jaroslav Broža
Ondrej Profant
publikováno: 19. 1. 2019 11:11 permalink
16. 1. 2019

Setkal jsem se s Jiřím Štegem (https://www.linkedin.com/in/jiri-steg-08931831/) povídali jsme si o Praze, výběrkách a zahraniční politice. Známe se z kampaně prot TTIP.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Jiří Šteg
Ondrej Profant
upraveno: 19. 1. 2019 11:12
publikováno: 19. 1. 2019 10:55 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz