Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib se v rámci natáčení své talkshow Kobereček setkal v Rezidenci primátora s bratislavským primátorem Matúšem Vallem. Natáčeno trvalo zhruba 22 minut, plus nutná příprava a diskuze. Mezi probíranými tématy byla architektrura, veřejný prostor, doprava a jejich obtíže a také vzájemné zhodnocení ročního působení v čele dvou metropolí.

přijaté výhody:
1x hrnek Alternativní metro od Jindřicha Šídla, 1x tričko Alternativní metro od Jindřicha Šídla
poskytnuté výhody:
1x hrnek Alternativní metro od Jindřicha Šídla, 1x tričko Alternativní metro od Jindřicha Šídla
naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Matúš Vallo
martin sterba
publikováno: 30. 9. 2019 11:40 permalink

Dne 26.9. jsem se setkal s p. Petrem Sedláčkem, majitelem OC Sever. Obchodní dům hodlá rekontruovat včetně doplnění dvou podlaží s byty. Zatím zpracovávají projekt, ale viděl jsem vizualizace a zajímalo mě hlavně řešení parkování v zamýšleném parkovacím domě. Kvůli jeho výstabě požádali město o směnu malých pozemků. OC bývalý majitel neopravil, de facto od revoluce chátrá. Koncept rekonstrukce vypadá velmi povedeně.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Petr Sedláček
zbynek pokorny
publikováno: 29. 9. 2019 10:08 permalink

Setkání s ředitelem odboru s hospodařením majetku Ing. Janem Rakem.

Ptal jsem se na okolnosti smlouvy mezi Prahou a soukromým investorem který má záměr vystavět v ulici Hvězdoslavova myčku na auta. IPR trval na smlouvě na dobu určitou.

Seznámil jsem ředitele se záměrem společnosti Sekyra Group na výstavbě parkoviště na městském pozemku.
Dumluvili jsme se na další schůzce. Zatím nic nepotvrzeno/nezamítnuto.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Martin Duska
ostatní účastníci:
Ing. Jan Rak
Martin Duska
upraveno: 27. 9. 2019 15:01
publikováno: 27. 9. 2019 15:00 permalink

Návštěva projektanta z Artiga Realestate

Probírali jsme možnosti výstavby na pozemcích kde jsou soukromá parkoviště. Odpověď na oba projekty ve smyslu nutnost nejen nahradit stávající, ale i vytvořit nové, plus vyřešit dopravní napojení tak, aby nebyla zhoršená dopravní obslužnost pro rezidenty. U Šalounovy předána informace o uvažovaném parkovacím domě pro Sandru a Hotel Opatov.

Závěr: další schůzka s radním Sedekem a poté se zbytkem Rady. Žádné závěry

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Martin Duska
ostatní účastníci:
Otakar Langer
Martin Duska
publikováno: 27. 9. 2019 14:56 permalink

Dne 10.05.2019 jsem po vzoru prvního setkání zopakoval pracovní schůzku se zástupcem opozice, panem Mgr. Zbyňkěm Boublíkem. Schůze měla v zásadě obdobný charakter jako ta první: Vyslechnutí zpětně vazby opozice ohledně fungování současné koalice a pohovoření o společných tématech na které má zájem jak koalice, tak opozice (např. dobudování kanalizace na Točné apod.). S panem Boublíkem jsme i v tomto případě vedli korektní jednání, a proto se dohodli, že v těchto občasných pracovních obědech čas od času budeme i nadále pokračovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Matěj Mlčoch
ostatní účastníci:
Mgr. Zbyněk Boublík
matej mlcoch
upraveno: 27. 9. 2019 13:32
publikováno: 27. 9. 2019 13:31 permalink

Dne 29.03.2019 jsem uskutečnil pracovní oběd se zástupcem opozice, panem Mgr. Z. Boublíkem. Pan Boublík mě kontaktoval s tím, že bychom se mohli někdy sejít a pohovořit spolu v rámci navázání korektních vztahů. Schůze měla vyloženě informativní charakter vzájemného bližšího kolegiálního poznání, jakožto dvou členů zastupitelstva. Na této schůzce jsme se domluvili, že v rámci udržování korektních vztahů sem tam zajdeme na pracovní oběd, abych mohl v klidu vyslechnout pohledy, názory a zpětnou vazbu opozice na současnou vládnoucí koalici (jelikož na zastupitelstvu toto většinou není možné). Schůzka trvala cca hodinu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Matěj Mlčoch
ostatní účastníci:
Mgr. Zbyněk Boublík
matej mlcoch
publikováno: 27. 9. 2019 13:24 permalink

Dne 27.09.2019 se uskutečnila schůzka s opozičním zastupitelem, Mgr. Zbyňkem Boublíkem. Obsahem jednání byl pohled opozičního zastupitele na práci současné koalice a organizačního fungování úřadu (chyby, díky kterým se nesvolalo poslední zastupitelstvo apod.). Schůze měla vyloženě informativní charakter (stejně jako dvě předešlé schůze) s ohledem na to, vyslechnout si názor opozice a vést debatu s opozicí i ohledně mimořádně svolaného zastupitelstva (zvýšení daní z nemovitosti, které bylo na zastupitelstvu poněkud vyhrocené).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Matěj Mlčoch
ostatní účastníci:
p. Mgr. Z. Boublík
matej mlcoch
publikováno: 27. 9. 2019 13:14 permalink

S paní magistrou jsme probíraly výzvy a úskalí podávání žádostí ze strany MČ do dotačních programů.
A také legislativní uchopení spolupráce školy, OSPODu a rodiny.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Zuzana Ujhelyiova
ostatní účastníci:
-
Zuzana Ujhelyiova
publikováno: 27. 9. 2019 12:00 permalink

Paní ředitelka Eva Měřínská oslovila našeho místostarostu Vaška Klecandu se žádostí o odborné posouzení výběru nového automatizovaného knihovního systému (AKS). Seznámila nás se studií, která posuzovala tři nabídky na tento AKS.
Sdělili jsme jí preference výběru software, zejména to že prosazujeme, aby software ve veřejných službách byl free a open-source. Tímto můžeme zajistit nezávislost na dodavateli v případě, že nebudeme s vybraným dodavatelem spokojeni. Toto splňovala jen jedna nabídka. Paní ředitelka s námi v tomto velmi souzněla.

přijaté výhody:
voda, káva
poskytnuté výhody:
rady a doporučení
naši účastníci:
Václav Klecanda, Vojtěch Sázel
ostatní účastníci:
Eva Měřínská (ředitelka MkTa)
vojtech sazel
publikováno: 27. 9. 2019 11:19 permalink

26.9.2018 jsem ve ve sněmovně, ve Státních aktech sešel s ředitelem firmy OKsystem - Vítězslavem Cimlem. Tématem našeho setkání byla situace ohledně IT systémů na MPSV, která jeho firma dlouhodobě dodává. Diskutovali jsme o různých možnostech řešení této problematiky a také o mých mediálních vystoupeních v této věci v poslední době. Došlo k vyjasnění některých detailů.

Zároveň byla zástupcům Pirátské strany nabídnuta možnost přijít se podívat do sídla firmy a prohlédnout si datacentrum a zázemí firmy.

přijaté výhody:
nabídka prohlídky firmy
naši účastníci:
Lukas Kolářík
ostatní účastníci:
Vítězslav Ciml
Lukas Kolarik
publikováno: 27. 9. 2019 10:22 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz