4. 12. 2013

Doplním jeden kontakt z minulosti, ačkoliv si nemyslím, že má přímo souvislost s Českou pirátskou stranu a spíše se týká mojí aktivity v akademické obci Univerzity Karlovy, kde jsem členem Ediční komise AS UK. Ostatně jak známo, na vysokých školách je jakákoliv agitace politických stran zakázána. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem byl v uvedené době zároveň 1. místopředsedou Pirátů, což může vyvolat dojem, že se komunikace týkala stranických věcí, zastávám spíše rozšiřující výklad povinnosti informovat o setkání. Tolik úvod, aby to někdo nevytrhoval z kontextu.

V pátek 29. listopadu jsem měl krátkou schůzku s kandidátem na rektora UK prof. Zimou, který mě v souvislosti s mými aktivitami v ediční politice UK informoval o tom, že sestavuje nové komise pro oblast informačních systémů a otevřeného přístupu (Open Access). Hledá kandidáty, kteří by napomohli tomu, aby tyto komise byly akční a pomohly v realizaci jeho volebních tezí. Tyto komise sestavuje rektor a vybírá do nich své zástupce Akademický senát. Uvedl jsem, že mohu doporučit ke zvážení určité kandidáty do těchto komisí, přičemž mám na mysli zejména členy akademické obce, kteří se v akademické samosprávě v této oblasti osvědčili. Setkání proběhlo zcela korektně a kandidát na rektora Zima na mě působil jako otevřený člověk, i když jsme se v některých otázkách neshodli (zeptal jsem se ho např. i na jeho postoj k mému sporu s univerzitou ohledně zveřejnění platu top managementu UK). Prof. Zima nemá narozdíl od některých stávajících hodnostářů apriorní averzi vůči lidem, kteří jsou členy politické strany (doteď byly snesitelní pouze členové vybraných pol. stran). Možná, že to bude jeho vlastní zkušeností.

Tentýž den večer jsem se setkal s Martinem Holým z Husitské teologické fakulty, což je její zástupce v Akademickém senátu UK. Martin je úplně v pohodě student, který se hodně angažuje v univerzitní politice a při volbě rektora vstoupil do povědomí jako "lobbista" prof. Zimy, v čemž je i poměrně schopný. Bavili jsme se o tom, že by bylo dobré udělat něco se SISem a vůbec informačními technologiemi na UK, a zasadit se, aby dostal vedení těchto agend na UK na starosti někdo schopný a kompetentní. Okruh lidí je stále otevřený a rektor příslušného člena kolegia ještě nevybral.

Začínám si připadat jako bych byl agent StB a psal nějaký report z konspirační činnosti Protože na funkci 1. místopředsedy jsem již rezignoval, asi vás tu nebudu zatěžovat s podobnými schůzkami v univerzitních věcech, protože to je spíše na úrovni pracovních vztahů.

Jakub Michalek
publikováno: 4. 12. 2013 15:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 12. 2013

Mikulas Peksa píše:1) a) V hospodě mě kontaktovala švédská pirátská europoslankyně Amelie Andersdotter. V rozhovoru jsme pokračovali další den.

b) Zůčastněné osoby: Amelie Andersdotter, Mattias Björnemann. Diskusi slyšeli další cca 1-3 Němečtí Piráti

c) Diskutovali jsme českou kandidátku pro Evropské volby resp. kvality jednotlivých kandidátů.

d) Prosadit na čelná místa kandidátky kvalitní kandidáty. Prosadit do první trojice ženu.

Dodávám, že mi v neděli Amelia volala a psala. Téma diskuze stejné. Vyměnili jsme si názory na lídra kandidátky a druhé místo kandidátky. Včera mi volal Mattias a na můj dotaz, co si Amelia myslí o třetím místě, říkal, že by to měla být žena. Pro přesnost opravuji jména: na Amelia a Bjärnemalm.

Marcel Kolaja
publikováno: 4. 12. 2013 13:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 12. 2013

Na sjezdu PP-DE v Brémách o víkendu jsem učinil následucjí lobistické kontakty:

1) a) V hospodě mě kontaktovala švédská pirátská europoslankyně Amelie Andersdotter. V rozhovoru jsme pokračovali další den.

b) Zůčastněné osoby: Amelie Andersdotter, Mattias Björnemann. Diskusi slyšeli další cca 1-3 Němečtí Piráti

c) Diskutovali jsme českou kandidátku pro Evropské volby resp. kvality jednotlivých kandidátů.

d) Prosadit na čelná místa kandidátky kvalitní kandidáty. Prosadit do první trojice ženu.

e) Amelií poskytnuté výhody: žádné; mnou poskytnuté výhody: 2 hlty pšeničného piva. Přislíbené plnění: žádné

2. a) V hospodě jsem se náhodně seznámi Jörgem Pfannenschmidtem.

b) Další přísedící příliš neposlouchali.

c) Obchod s Pirátskými propagačními předměty

d) Získat zákazníky

e) Poskytnuté výhody: žádné; Přislíbené plnění: pozvánka na CF v lednu 2014

3. a) V kongresovém sále mě kontaktoval Paul Weiler (jeden z neúspěšných kandidátů na předsedu)

b) Paul Weiler, v závěru přítomna Amelie Andersdotter, Mattias Björnemann

c) Diskuse o pravo-levém směřování Pirátské politiky

d) Snaha posílit sociální akcent Pirátské politiky, snaha přesvědčit mě ke kandidatuře na českého Pirátského MEPa.

e) Poskytnuté výhody: žádné

4. a) V kongresovém sále jsem se dal do řeči s Arnem Pfeilstickerem

b) Arne Pfeilsticker (vedoucí Pracovní skupiny Hospodářství)

c) Diskuse o monetární politice

d) Snaha získat podporu pro plán na regulaci a decentralizaci bankovního systému

e) Poskytnuté výhody: cca 30-stránková prezentace o fungování Německého finančního systému a návrzích řešení; prislíbené plnění: propagace Pirátské konference plánované na příští rok

Tím je doufám veškeré byrokracii vyčerpávajícím způsobem učiněno zadost.

Mikulas Peksa
publikováno: 4. 12. 2013 12:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 12. 2013

Včera jsme se [já (zástupkyně garanta) a garant (prog. bodu psychotr. látky)] sešli se zástupcem Zelených (pro lidská práva) Bronislavem Tomkem v Propagandě a probírali jsme legalizaci/dekriminalizaci/osvětu/psychotropní látky/lidi/idealismus/etc..

dodatek k průběhu kontaktu:

Janka Michailidu
publikováno: 4. 12. 2013 9:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 12. 2013

Dnes jsem se sešel se Štěpánem Mairovským (místopředseda zelení Praha 1) a probírali jsme senátní volby v obvodě Prahy 1, 7 a 6 (příští podzim).

Ondrej Profant
publikováno: 2. 12. 2013 20:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 11. 2013

Ještě dlužím echo z 21.11. Setkal jsem se s Mudr. Silou a p.Harvánkem. Vyměnili jsme si zkušenosti s kampaní a lepením plakátů. Následně se jednalo o možnosti případné spolupráce v rámci komunálu. Leč do této chvíle netuším jestli tedy budou vystupovat pod křídly Změny, nebo se nakonec rozhodnou dozaložit vlastní stranu. Chyběly jim v petici ještě nějaké podpisy. Na jednání se Změnou se měli vydat 23.11, ale výsledek netuším. Co se týče dalších možností, tak program mají podobný, akorát s drobnými odchylkami.

Lukas Cernohorsky
publikováno: 28. 11. 2013 14:13 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 11. 2013

Za půl hodiny mám schůzku s paní z Alternativy zdola ohledně participativního rozpočtování. Report dodám

Mikulas Ferjencik
publikováno: 27. 11. 2013 15:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
26. 11. 2013

Krátce jsem se sešel s Petrem Slavíkem (zastupitel za TOP 09 na P11). Probírali jsme komunální politiku na P11.

Ondrej Profant
publikováno: 26. 11. 2013 23:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 11. 2013

Dal jsem FB chat se svým dlouholetým kámošem Michalem Bergem z Zelených, abych si ověřil zprávu z Aktuálně, že podporujou Lapčíkovou. Odpověděl, že je to zavádějící zpráva a o všem se rozhodne na krajské konferenci 14. prosince. Nepodpoří nikoho, s kým se nesešli.

Zeptal jsem se, jestli tam má Luděk třeba přijet. Prý dají včas vědět. Prý je ve hře.

Roman Kucera
publikováno: 25. 11. 2013 18:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 11. 2013

dnes mě na FB kontaktovala paní Dagmar Daňková z Otrokovické Strany Zelených ohledně kandidatury Luďka Maděry, dále o možnosti volební koalice do komunálu. Zítra se s ní potkám na diskuzi skrz ubytovnu pro soc. slabé v Otrokovicích. Tak to potom doplním v Editu.

EDIT// dnes jsme se potkali s paní Daňkovou. Jednalo se spíš o neformální povídání u kafe. Ale samozřejmě jsme se bavili n Luďkovy a komunálu.

*co se týká Luďka tak viz Rojův následující post, ale Dáša se by ráda podpořila Luďka a to buďto na stranické rovině, nebo na osobní... Uvidíme

* komunál dohodli jsme se že se můžeme dohodnout až to bude aktuální

...jinak spíš seznamovaní a zjišťování jaká známe stejné lidi

Jakub Stacke
publikováno: 24. 11. 2013 17:39 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz