Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
238
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

V Poštovním muzeu jsem se sešel s panem Romanem Knapem, generálním ředitelem České pošty.

Tématem bylo ohlédnutí za vládou projednávanou strategií České pošty (z pátku 4.10), ke které jsem se i z pozice předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR vyjadřoval.

Osobně bych chtěl, aby se tato tradiční instituce vzchopila a modernizovala dle potřeb 21. století, a aby se o Poště smýšlelo stále spíše jako o důvěryhodném úřadu, nikoliv jako o firmě, která musí vydělávat. Toto jsme s generálním ředitelem diskutovali.

Shodli jsme se na názoru, že by stát by měl zajistit včasné finanční plnění vůči této instituci a do budoucna by se mělo jít konceptem oddělení agent dle klíče “komerčnosti”, což pomůže zejména ke zpřehlednění toků prostředků a bude zcela jasné, které peníze slouží k zajištění fungování služeb a adekvátních platů pro zaměstnance pošty na přepážkách i v terénu, a které peníze jdou na investice do modernizace a rozvoje, které i ČP potřebuje “jak Bobík drbání”.
Debatovali jsem i individuální plány zaměstnanců pošty, specifika a problémy rozvážkové služby a reformu programu Pošta partner.

Informoval jsem pana ředitele že výbor po debatě se starosty obcí JMK usnesením podpořil tyto kroky v programu Pošta partner:

a) Zvýšení úhrad zaměstnanci pošta partner tak, aby obce nedopláceli na tuto pozici
b) Zástupnost v případě nemoci
c) Podpora vzniku platformy pro Pošta partner

přijaté výhody:
publikace o známkách a dětské vysřihovánky, kává a dortik
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Roman Knap - generální ředitel České pošty, Mgr. Jiří Střecha - ředitel Poštovního muzea
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 15:25 permalink

8.10.2019 jsme se ve sněmovně sešli se zástupci Asociace soukromého zemědělství předsedou Ing. Mgr. Jaroslavem Šebkem a místopředsedou Janem Šteflem.

Seznamovací schůzka (pro mě), představení asociace, jejího fungování a cílů. Důraz na rozvoj venkova a jeho pozvednutí - jaký je dnešní venkov, jakým problémům čelí a jaké jsou potřeby lidí.

V řadě případů jsme našli společnou řeč i souhlasný pohled na řešení řady otázek.

Více zde:
https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/pirati-podporuji-rodinne-hospodareni.html

přijaté výhody:
reklamní publikace, reklamní předměty v tašce
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Radek Holomčík, Věra Marušiaková
ostatní účastníci:
předseda ASZ Ing. Mgr. Jaroslav Šebek, místopředseda ASZ Jan Štefl
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 15:08 permalink

Na žádost a za přítomnosti poslance Adama Kalouse za ANO jsem se na Výboru veřejné správy a regionálního rozvoje sešel s Ing. Zdeńkem Chrdlem, MBA, jednatelem-generálním ředitelem AŽD Praha s.r.o.

Předmětem setkání bylo kromě osobního seznámení volná diskuse nad otázkami české vlakové dopravy a rozvoje železniční sítě, digitalizace a řešení bezpečnosti.

Slíbil jsem propojení na náš epertní tým dopravy, což jsem záhy spáchal via email.
Ze schůzky nevyplývaly žádné závazky.

přijaté výhody:
model mašinky (vláčku) - nejsem odborník ( TT, H0 ?)
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Zdeněk Chrdle
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 14:50 permalink

Ná výjezdním zasedání výboru v Kyjově jsem se sešel večer v reatauraci krátce se starostou Moravského Krumlova panem Tomášem Třetinou.

Předmět schůzky byl záměr umístění 20 pláten obrazového cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej v majetku hl.m. Prahy na zámku v Moravském Krumlově schváleném Radou HMP letos v březnu.

Shodli jsme se na tom, že zápůjčka bude důležitým přínosem pro region, nicméně jsem panu starostovi vysvětlil, že do nastartoaného procesu v rámci subsidiarity žádným způsobem nezasahuji.

Prošel jsem s panem starostou proces, který již na magistrátu proběhl a jaký postup lze očekávat na radě a zastuptitelstvu včetně pověření paní radní Třeštíkové, které vzešlo z jednání Rady HMP.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
zaplatil jsem útratu jen tak
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Tomáš Třetina, starosta Moravského Krumlova
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 10. 2019 14:42 permalink

V poslanecké kanceláři v Poděbradech jsem se sešel s generálním ředitelem Lázně Poděbrady Václavem Valentou. Hovořili jsme o novele zákona o místních poplatcích a dopadech senátní vratky původního návrhu.
Sdělil jsem mu stanovisko klubu. A přislíbil revizi s Petrem Třešňákem, která následně potvrdila naše závěry.

přijaté výhody:
kává
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Valenta, generální ředitel Lázně Poděbrady
Ivan Bartoš
upraveno: 14. 10. 2019 14:35
publikováno: 14. 10. 2019 14:35 permalink

Po předchozí prezentaci na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme se sešli s ředitelem Hebelkou.

Diskutovali jsme možnosti digitalizace dokladů do telefonu. Z našeho pohledu jsme vyhodnotili iniciatviu řidičák do telefonu jako slepou větev, která není v souladu s trendy "Právo občana na digitální službu" zejména pak kvůli tomu, že údaje řidičského průkazu by měly být dostupné z registrů a přetrvání fyzického průkazu je pouze otázkou mezinárodnosti tohoto dokumentu, což by navíc ani řidičák v telefonu nesplňoval.

Bavili jsme se o možnosti občanského průkazu v telefonu. Diskutovali jsme zejména bezpečnostní aspekty zařízení a využití v oblasti státní správy a komerčního sektoru (prodej alkoholu, banky apod).

Ondřej Profant přislíbil, že se tématu bude dále věnovat.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
Tomáš Hebelka
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 10. 2019 12:55 permalink

Na žádost pana Dvořáka jsme se sešli spolu s Petrem Třešnákem v mé kanceláři ve sněmově nad tématy současné situace energetiky v ČR.
Současný stav české energetiky, prodej elektrárny Počerady, fungování Skupiny ČEZ.
Schůzka byla čistě informativní.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
kafe, voda
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Tomáš Psota, Theodor Dvořák
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 10. 2019 12:47 permalink

05.09.2019 jsme se setkali spolu s Jakubem Michálkem s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radkou Vladykovou a předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl ve sněmovně v kanceláři předsedy klubu Michálka.

V jistém směru se jednalo o schůzku představovací - propojovací, ale řešili jsme konkrétní otázky:

a) problematika stavebního zákona, závazná stanoviska, dotčené orgány a role superúřadu
b) problematika plánované redukce služeb finančních úřadů - propouštění/vylidňování/digitalizace. V této věci stejně hodláme interpelovat ministryni Schillerovou, zda je za tím nějaká kalkulace a data - efektivita
c) otázka mýtného a zpoplatnění silnic nižší třídy (přislíbili jsme propojení s naším poslancem Ondřejem Polanským)
d) vyjasnili jsme si skutečnou potřebu transparentní státní správy z pohledu Pirátů a jak se promítá do našich návrhů a vnímání opatření zejména s dopadem na menší obce
e) otázka pozemkových úprav
f) řešili jsme otázky digitální mapy (Profant)
g) možnost konference na poli poslanecké sněmovny

Představili jsme také naše záměry ve věci připomínkování vybraných návrhů v prostředí software Otevřené sněmovny, což paní Mgr. Vladyková uvítala a domluvili jsme se na dalším postupu (lobbing, jmenné hlasování a další).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Jakub Míchálek
ostatní účastníci:
výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radka Vladyková, předseda Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl
Ivan Bartoš
upraveno: 10. 9. 2019 8:30
publikováno: 10. 9. 2019 8:08 permalink

Na mou žádost a po změně z původního termínu z 27.8. na 20.8. jsem se s kolegou Radkem Holomčíkem zúčastnil schůzky s panem prezidentem Milošem Zemanem (dále jen prezident) v Lánech. Schůzce byl pravděpodobně z důvodu vyrovnání „početní převahy Pirátů“ přítomen i vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář.

Během hodiny jsme probrali tato témata:

Vláda a volby:

a) Prezident potvrdil, že ve věci obsazení vedení ministerstva kultury a nejmenování kandidáta ČSSD po odstoupení pana Šmardy akceptuje v podstatě jiné jméno, které mu sociální demokracie předloží. (Dle mého názoru tento postup potvrzuje osobní problém prezidenta s konkrétní osobou kandidáta, který nemá nic společného s hradem oficiálně komunikovanými důvody)

b) Prezident sdělil názor, že ani v souvislosti s ministerstvem kultury ani z jiných důvodů, které zaznívají (evropské audity – paní Maláčová, rozpočet – pan Chvojka, paní Maláčová, IT rozpočet - předseda Hamáček) nepředpokládá, že by sociální demokracie odešla z vlády

c) K tématu předčasných voleb, které nastolil premiér Babiš v okurkové sezóně, se prezident vyjádřil jako k otázce čistě mediální..

d) Ve věci voleb do PS (kde vzhledem k tomu, že předčasné volby jako variantu neočekává) prezident sdělil, že po volbách by v prvních dvou pokusech pověřil vítěze voleb, v druhém pokusu pak druhého na pásce pokud by rozdíl 1. a 2. byl minimální a tento by disponoval většinou ve Sněmovně (tj. měl 101)

Rozpočet:

a) Prezident předpokládá schválení rozpočtu koaličními partnery, i když jsme mu sdělili, že rozpočet má zásadní problémy, neboť na jednotlivých resortech se sice proti původnímu návrhu přidává, ale například 400 mio na ministerstvo kultury je v podstatě částka kterou se rozpočet MK dostává na úroveň loňského roku.

b) Shodli jsme také na nehorázných finančních prostředcích vyplácených na základě špatných smluv v oblasti IT zakázek v oblasti vývoje, provozování a údržby.

c) Řešili jsme otázku hrazení sociálních služeb, kde peníze došly již v půlce tohoto roku a v příštím toto není reflektováno. Zde prezident upozorňoval na nedočerpané prostředky resortu, ale částku 6 miliard jsme rozporovali (projekty, které běží, ale placeny jsou až po ukončení, rezerva na IT systémy, kde se ale bojíme, že peníze budou utraceny starým způsobem, tedy 2 miliardy za šrot, který nefunguje), nikoliv dle pravidel a posunu ve smyslu Digitálního Česka.

NKÚ a digitalizace:

a) Probírali jsme kritiku obsaženou ve zprávě NKÚ o vývoji ČR v roce 2018, a to jak v oblasti sociální práce a bytové výstavby, tak i v oblasti nefunkčnosti a výkonu státní správy.

b) Řešili jsme zejména paradox, kdy postupem digitalizace (či robotizace úkonů, jak o nich hovoří prezident) procesů nedochází k reálnému zprůchodnění aparátu a zejména nedochází ke snižování počtu zaměstnanců státní správy v oblasti rutinních úkonů, ale naopak státní správa bobtná.

Lesy ČR:

a) Diskutovali jsme především otázku ekonomické situace státního podniku Lesy ČR. Z podniku bylo v posledních letech vyvedeno do státního rozpočtu cca 30 miliard korun (z toho významná část za ministrů financí z ANO) a to včetně 4 miliard, které měly sloužit jako rezervní fond pro pěstební činnosti. Podnik je díky těmto krokům v těžké provozní situaci a musí si brát kontokorent.

b) Chtěli jsme znát názor prezidenta na toto tunelování a také to, jak takovému nezodpovědnému hospodaření dle prezidenta předcházet. Prezident trošku zdráhavě odpověděl, že takové vyvádění peněz z rezervních fondů je hloupé. A vyzval nás, abychom donutili ministra zemědělství k tomu, aby se nová koncepce hospodaření státních lesů projednávala i ve sněmovním Podvýboru pro lesní hospodářství.

c) Tématem byl i náš návrh zavedení tzv. “Vlastnické politiky” pro podniky, které ovládá stát, jenž by po předložení sněmovně (slevili jsme na pasivní režim, nikoliv podléhající schvalování sněmovnou) definovali směřování těchto společností. Toto jsme navrhovali v novele nominačního zákona a koalice toto odmítla. Prezident v tomto směru nesouhlasil s formátem “vlastnické politiky státu”, ale preferoval by dle jeho vyjádření závazné koncepce rozvoje firem.

Venkov:

Závěrem jsme diskutovali o tématu rozvoje venkova. Prezident je toho názoru, že starostové obcí mají dost peněz na zlepšování životní úrovně na venkově ve smyslu konrétních projektů a například disponují pozemky, které mohou poskytnout za dobrých podmínek k výstavbě domků.

Shodli shodli na roli ministerstev, která by měla připravovat takovou politiku (legislativu) a podmínky (metodologii, projekty), aby čerpání peněz na konkrétní řešení bylo pro obce pohodlné.

přijaté výhody:
sklenička coly, sklenička vína, 2x káva, 2 cigarety Davidoff z prezidentských zásob, bábovka
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Radek Holomčík
ostatní účastníci:
Miloš Zeman, prezident České republiky; Vratislav Mynář vedoucí kanceláře prezidenta Miloše Zemana
Ivan Bartoš
upraveno: 29. 8. 2019 8:43
publikováno: 29. 8. 2019 8:40 permalink

Ve čtvrtek 22.8. jsem se sešel odpoledne na Andělu na kafe a panini s Michalem Feixem.
Probírali jsem řadu témat z obalsti digitalizace, médií a související legislativy.
Jedním z témat byly také otázky týkající využívání mapových zdrojů v kombinaci s jízdními řády.
Historicky jsme toto téma spolu se Seznamem a dalšími subjekty (viz evidence kontaktů) řešili ve věci monopolu CHAPS a soustavným tlakem jsme docílili liberalizace přístupu k updantovaným jízdním řádům.
Poskytl jsem kontakty na lidi, kteří se za piráty digitalizací a dopravou zabývají.

přijaté výhody:
kafe a panini (příště platím já, ale Michal Feix přišel pozdě)
poskytnuté výhody:
kontakty (které jsou ale stejně veřejné)
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Michal Feix
Ivan Bartoš
upraveno: 26. 8. 2019 17:32
publikováno: 26. 8. 2019 17:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz