Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

Po několika odkladech jsme se sešli s lidmi z představenstva ČEZ, a. s. Předmětem schůzky byla prezentace Strategii ČEZ, a. s., diskuse o novém jaderném zdroji, změny strategie a vycouvání z trhů nestabilních zemí (Turecko, Bulharsko a další), problematika dividend, moderní energetika a liberalizace solárních řešení pro householdy, budoucnost elektrárny Počerady, práce jednotlivých komisí v ČR a další témata.

Domluvili jsme se na další schůzce, která se zaměří primárně na OZE a na bateriová řešení a aktivity ČEZ a.s. v této oblasti.

Za ČEZ a.s. se schůzky účastnili: Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s., Ing. Martin Novák, MBA, místopředseda představenstva a ředitel divize finance ČEZ, a. s., Ing. Tomáš Pleskač, MBA, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ, a. s., Ing. Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ, a. s.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
kávička
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Třešňák. Lukáš Černohorský
ostatní účastníci:
Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s., Ing. Martin Novák, MBA, místopředseda představenstva a ředitel divize finance ČEZ, a. s., Ing. Tomáš Pleskač, MBA, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ, a. s., Ing. Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ, a. s.
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 11. 2019 10:28 permalink

Přijal jsem s manželkou Lydií pozvání na neformální oběd na Švédském velvyslanectví. Mezi dalšími účastníky byli velvyslanci a velvyslankyně:
H.E. Ms. Ayesha Patricia Rekhi, Ambassador of Canada, H.E. Mr. Ole Frijs-Madsen, Ambassador of Denmark, H.E. Mr Dominik Furgler, Ambassador of Switzerland, H.E.Mr. Grégoire Cuvelier, Ambassador of Belgium, H.E. Mr. Robert Kvile, Ambassador of Norway, H.E. Ms. Viktoria Li, Ambassador of Sweden, Mr. Anders Lindgren, Embassy

Probírali jsme řadu témat domácí i mezinárodní politiky a postoje Pirátů i mé osobní k nim, se speciálním akcentem na rovnost příležitostí žen a mužů, nerovných odměn za výkon stejné práce a zdroje další historické nerovnosti zejména v zemích postkomunistické Evropy, včetně jejího prohlubování konzervativních politikách např. Maďarska.

přijaté výhody:
oběd
poskytnuté výhody:
informace a odpovědi
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Lydie Franka Bartošová
ostatní účastníci:
H.E. Ms. Ayesha Patricia Rekhi, Ambassador of Canada, H.E. Mr. Ole Frijs-Madsen, Ambassador of Denmark, H.E. Mr Dominik Furgler, Ambassador of Switzerland, H.E.Mr. Grégoire Cuvelier, Ambassador of Belgium, H.E. Mr. Robert Kvile, Ambassador of Norway, H.E. Ms. Viktoria Li, Ambassador of Sweden, Mr. Anders Lindgren, Embassy
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 11. 2019 10:13 permalink

V úterý 26.11.2019 dopoledne jsem se sešel krátce s Ondřejem Závodským v Revolučn ul. na NFPK. Řešili jsme některá témata současnosti: audity EK, střet zájmů premiéra Babiše, satv kauzy dotačního podvodu Čapí hnízdo, či budoucí rozvoj ČR v prioritních pilířích.

Diskutovali jsme i 3 roky starou historii a proces přijetí novely zákona o hazardu, který předložila minulá vláda AB a postoje Pirátů, kteří byli zejména v části blokací webů spolu se SPIR, poskytovateli online služeb a operátory nejhlasitějšími kritiky. Došlo i na téma pokeru, kde jsme tu největší křivdu, kterou tenkráte spáchali, ve sněmovně nedávno s Piráty opravili.

přijaté výhody:
káva, CD audioknihy OZ "Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel" (knihu jsem četl, takže asi pro maminku)
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Ondřej Závodský
Ivan Bartoš
publikováno: 26. 11. 2019 19:01 permalink

Po předchozí domluvě se uskutečnila zdvořilostní návštěva pana velvyslance Egypta v ČR, H. E. Mr. Said Mohamed Elsaid ve Sněmovně.

Schůzka proběhla ve mé kanceláři na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj za přítomnosti Františka Navrkala.

Tématem byla politická situace v ČR, problematika transformace ekonomiky s průniky do pracovní politiky a migrace v souvislosti s poptávanými pracovními místy, ale i geopolitická situace ve vzdálených regionech včetně zhodnocení vývoje Turecko-Syrie (Kurdistán), Turecko-Kypr apod.

přijaté výhody:
kniha Přijde kůň do baru od Davida Grossmana
poskytnuté výhody:
občerstvení na výboru
naši účastníci:
Ivan Bartoš, František Navrkal
ostatní účastníci:
pan velvyslanec Egypta v ČR, H. E. Mr. Said Mohamed Elsaid
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 11. 2019 8:17 permalink

Přijal jsem pozvání na oběd od pana velvyslance Danielem Meronem-
Oběd proběhl v Natureza Vegetarian House na Praze 1
Tématem našeho posezení byly otázky společných obchodních i vědeckých projektů v následujících oblastech:

a) Cyber a Smart Cities
b) Automobilista a elektromobilita
c) Zemědělství a nakládání s vodou
d) Výzkum, léčiva, lékařská spolupráce a otázky konopí
e) Artificial inteligence

Idetifikovali jsme jednak kritické otázky v těchto oblastech a možnosti spolupráce či konzultace na úrovni řešitelských týmů v Pirátské straně (na úrovni snněmovny a), b), c) a d) a ve věci Smart Cities a Artificial Inteligence k MHMP)

Přislíbil jsem zaslat email s oblastmi a lidmi, kteří se za Piráty věcmi zabývají či již projekty realizují do tohoto pátku.

přijaté výhody:
pozvání na oběd
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
pan velvyslanec Státu Izrael v ČR, JE Daniel Meron
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 11. 2019 8:12 permalink

Po předchozí domluvě jsme se setkali 13.11.2019 dopoledne v mé kanceláři s ředitelem agentury CzechTourism panem Janem Hergetem.

Pan ředitel mi představil dva plánované projekty z oblasti IT:

a) Sběr statistických údajů online o návštěvnosti skrze ubytovací zařízení dle Chorvatského modelu, kde u nás v tuto dobu jdou informace na cizineckou policii a přes statistický úřad na základě sběru agregovaných anonymních údajů v podstatě papírově vznikají statistiky
Řešili jsme vstupy a výstupy pro takový projekt, anonymizaci a konkurenční rizika příliš detailních informací, náklady a benefit case pro poskytovatele ubytování a efektivitu plánovaní kampaní na základě dat z těchto výstupů

b) Využití dat z portálu KUDY Z NUDY jako přidané informace pro současné komerční řešení hledání ubytování na portálových službách

přijaté výhody:
přislíbené metriky o ubytovacích zažízeních dle typu, které má CzechTourism
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Jan Herget
Ivan Bartoš
publikováno: 14. 11. 2019 8:05 permalink

V úterý 12.11 jsem se na původní žádost Františka Korbela po několika šaptně naplánovaných pokusech (mimořádné schůze sněmovny) sešel s předsedou České advokátní komory JUDr. Vladimírem Jirouskem v sídle komory na Národní třídě.

Diskutovali jsme některé sporné otázky ohledně české i evropské legislativy a její implementace a postoje Pirátů k ní.

Pan předseda mi představil jednotlivé sekce, které pod ČAK fungují a já mu na oplátku představil strukturu resortních týmů v Pirátské straně a jejich vazbu na legislativu a její zpracování pro legislativní proces.

Dohodli jsme se, že by bylo dobré rozšířit komunikaci (expertní či oponentní) do úrovně sekce – resorty dle příslušného oboru legislativy a domluvili se, že toto proberu s vedením poslaneckého klubu.

Jedním z témat byla i role ČAK ve věci digitalizace, či otázka poplatků členů komory.

Shodli jsme se v negativním závěru k aktuálnímu návrhu z MVČR, resp. návrhu, kdy vláda poslala do Poslanecké sněmovny dva návrhy novely, podle nichž by policie mohla jako důkaz před soudem použít poznatky získané tajnými službami.

přijaté výhody:
káva, 2 Bulletiny advokacie
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
publikováno: 13. 11. 2019 8:08 permalink

Po vzájemné dohodě na Strojíremském veletrhu v Brně proběhla schůzka s paní generální ředitelkou ÚP ČR PhDr., MBA, Kateřinou Sadílkovou, ředitelem odboru informatiky ÚP ČR panem Mgr. Karlem Filipčíkem a Mgr. Viktorem Najmonem ředitelem kanceláře GŘ

Měli jsme k řešení několik témat:
Portál UP, služby ÚP a přejímání nabídek pracovními portály (reciprocita).
Prodražování procesu náboru díky kreditní politice monopolních komerčních portálů práce.
Problémy duplicit nabízených pozic (původní zaměstnavatele, personální agentury).
Podpora zájemců o práci a aktivní role ŮP při rekvalifikaci i pro pracující občany.
Evropské systémy, legislativa a sdílení dat v rámci EHS (GDPR, rok 2016)
Problémy agenturního zaměstnávání cizinců.

Speciálně nad otázkou pracovníků ze třetích zemích a pracovních agenturách proběhne ještě jedna plánovaná schůzka po kulatém stolu na toto téma ve sněmovně.

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
g.ř. ÚP ČR PhDr., MBA, Kateřina Sadílková, ředitel odboru informatiky ÚP ČR Mgr. Karel Filipčík, Mgr. Viktor Najmonem - ředitele kaneláře GŘ
Ivan Bartoš
publikováno: 5. 11. 2019 16:04 permalink

V souvislosti s vládním návrhem zákona o lobbingu jsme na žádost Asociace Public Affairs Agentur ČR uspořádali ve sněmovně schůzku nad našimi návrhy k vládnímu zákonu. Oceňuji, že APAA ČR využila k nahrání připomínek i projekt Otevčená sněmovna.
Vzhledem k tomu, že schůzka byla insipirativní a zazněla tam řada důležitých postojů, dovolím si díky zapisovateli (Janusz) použít komplexnější verzi evidence. Zároveň lze z tohoto podrobného popisu jasné, kde zazněla názrovoá shoda a kde nikoliv.

OBSAH SCHŮZKY:

V úvodu Ivan Bartoš poděkoval představitelům Asociace Public Affairs Agentur České Republiky (dále „APAA“) za zveřejnění svých připomínek na webu Otevřené sněmovny právě k zákonu o lobbování. Regulace lobbingu je dle Ivana Bartoše důležitou součásti protikorupčního programu Pirátů, kteří k navrženému zákonu o lobbování předložili své připomínky. Některé z těchto připomínek ovšem nepadly na úrodnou půdu. Ivan Bartoš zdůraznil, že cílem této regulace je oddělit transparentní lobbování od netransparentního.
Zástupce APAA vysvětlil, že v otázce regulace lobbingu jednal se zástupci Vlády či Rekonstrukce státu a pamatuje jednotlivá legislativní znění, která vznikala za ministrů Dienstbiera či Chvojky. Sdělil, že zástupci APAA se nestydí, že jsou lobbisté, ačkoliv tento termín je vnímám nezřídka negativně. Zdůraznil, že regulaci lobbingu se nevyhnou, nicméně dle jeho názoru tento návrh nabízí mnoho možnosti, jak této regulaci uniknout.

2. Název zákona
Zástupci APAA ve svých připomínkách požadovali, aby byl zákon přejmenován na „Zákon o transparentnosti“. Tento požadavek zdůvodnili negativním vnímáním slova lobbing.
Ivan Bartoš potvrdil, že slovo lobbing je vnímáno negativně podobně jako slovo developer, nicméně termín „transparentní“ je již poměrně zprofanované. Martin Archalous doplnil, že název zákona je politickým rozhodnutím, a pokud bude jiný název srozumitelný pro veřejnost, tak nebude proti.

3. Okruhy lobbování
Zástupci APAA navrhli, aby se lobbování týkalo rovněž zadávání veřejných zakázek, neboť dle jejich názorů se většina problematického lobbingu týkala mnohem více veřejných zakázek, nežli legislativních procesu.
Ivan Bartoš potvrdil, že s touto námitkou souhlasí s tím, že regulaci lobbingu je nutné rozšířit nejenom na zadávání zakázek, ale i na územní plánování či například personální politiku. Martin Archalous dále uvedl, že tuto záležitost lze vyřešit dvojím způsobem – buďto výčtem jednotlivých činností, kterých by se mělo lobbování týkat anebo obecnou definicí. Během diskuse převládl názor, že lepší je spíše výčet jednotlivých činností.

4. Osoba lobbisty
Zástupce APAA zdůraznil, že regulaci lobbingu lze obcházet prostřednictvím právníků. Diskuse se týkala i toho, zdali by za lobbistu měl být považován rovněž běžný občan. Zástupce APAA vysvětloval, že řada výjimek narušuje smysl této regulace.
Janusz Konieczny uvedl, že v pirátských lobokontaktech se téměř výhradně uvádí osobní schůzky, ovšem Piráti si uvědomují, že lobbování může mít charakter i komunikace prostřednictvím emailů, sociálních sítí či telefonů.

5. Pozitivní motivace
Ivan Bartoš souhlasil s tím, že lobbisté vzorně plnící své povinnosti pramenící ze zákona o lobbování mohou být bonifikování. Dodal ovšem, že si nepamatuje případ, kdy by na jeho vedeném výboru nebylo umožněno vystoupit zástupci nějaké organizace či nějaké zájmové skupiny.
Zástupce APAA uvedl, že lobbisté by měli dostat pozvánku k veřejným konzultacím, dle jejich názoru mělo by se jim umožnit volný prostor po Poslanecké sněmovně stejně jako novinářům a je vhodné prosadit pozitivní motivace pro lobbisty. Doplnil, že pokuty v žádném případě nedonutí dodržování zákona o lobbování.

6. Rozšíření regulace lobbingu na obce a kraje a provedení zápisu
Martin Archalous konstatoval, že evidentně se Piráti i zástupci APAA shodnou, že by se regulace lobbingu měla týkat i krajů a obcí. Položil ovšem otázku, zdali by se měla týkat i malých obcí.
Ivan Bartoš uvedl, že s tímto problémem se Piráti setkali už u registru smluv, kdy nakonec nejmenší obce dostaly výjimku. Sice občas malé obce hospodaří s velkým majetkem, nicméně Ivan Bartoš je připraven hledat kompromisní variantu.

Martin Archalous dodal, že zastupitelé se podobných opatření nezřídka vyděšení. Dále uvedl, že dle jeho názoru by se regulace měla týkat jak uvolněných tak i neuvolněných zastupitelů. Martin Archalous ještě dodal, že v případě rozšíření regulace lobbingu na kraje a obce by zápis musel vyhotovovat krajský – respektive obecní úřad.
Zástupce APAA uvedl, že s názorem Pirátů souhlasí co se týče rozšíření na kraje a obce a dodal, že u těchto subjektů je důležitá regulace lobbingu zvlášť ve vztahu k územnímu plánování.

7. Podávání zpráv o lobbingu
Navržený zákon o lobbování ukládá povinnost zpracování čtvrtletních zpráv o lobbování. Zástupce APAA navrhuje, aby tyto zprávy byly zpracovávány ročně a nikoliv čtvrtletně a to s ohledem na délku legislativního procesu a administrativní náročnost.

Zástupci Pirátů ovšem kontrovali, že nejjednodušší a dokonce i administrativně nejpohodlnější je zveřejňování zápisů online a v případě této právní úpravy se lze bavit o lhůtě 14 dnů. Nebylo by tak nutné zpracovávat žádnou roční či čtvrtletní zprávu a například zápis z této schůzky bude zveřejněný maximálně do několika dnů.
Na tomto bodu se evidentně zástupci Pirátů a APAA neshodli. Janusz Konieczny uvedl, že když online zveřejňování využívají Piráti, tak zcela jistě může toto pravidlo fungovat i v běžné praxi.
Zástupce APAA uvedl, že takovéto záznamy by bylo možné zneužívat a to zvlášť v případech, kdy by probíhala debata o citlivých tématech. Navíc zdůraznil, že problematická je i možná rozdílná interpretace schůzky ze strany lobbisty či lobbovaného například v případě, že v zápise bude najednou uvedeno, že lobbista po lobbovaném požadoval finanční příspěvek, ačkoliv by to nebyla pravda.

Martin Archalous reagoval, že předložené znění návrhu skutečně je velmi vágní, pokud jde o předkládání námitek k pořízeným záznamům. Zákon totiž uvádí možnost podání námitky, ovšem nijak nespecifikuje, jakým způsobem bude námitka vypořádaná a ani, kde ta námitka bude zveřejněna.
Zástupce APAA uvedl, že lobbistický záznam by měl sloužit tomu, že podává informace ex-post o tom, jak vznikaly například legislativní návrhy. Martin Archalous dodal, že sice chápe námitku APAA ohledně zmaření legitimního účelu, nicméně s ní nesouhlasí a společně s Ivanem Bartošem na konkrétních případech vysvětlil, že význam těchto zápisů je mnohem vyšší v případě, že tyto záznamy jsou zveřejňovány online či tedy do 14 dnů.
Předseda Pirátů Ivan Bartoš z důvodů naléhavých pracovních povinností opustil setkání v 10:45 a jednání tedy pokračovalo bez jeho přítomnosti.
Zástupce APAA k tomuto bodu ještě dodal, že například v Dánsku má lobbista nárok na reakci. V každém případě jako model vhodný pro inspiraci zástupci APAA uvedli registr transparentnosti Evropské unie (bruselský model), kde řada zástupců APAA je registrovaná.
Zástupci Pirátů a APAA se následně shodli na tom, že je nutné podstatně upravit legislativní proces, aby byl mnohem více otevřen vstupům zvenčí (například lobbistům). Piráti totiž chtějí zapojit externí subjekty a zástupci Pirátů prozradili, že této věci se věnuje Jakub Michálek s ohledem na to, že státní správě chybí patřičná oponentura.

8. Návrh Pirátů k zákonu o lobbování
Martin Archalous následně popsal jednotlivé pozměňující návrhy, které mají případně v úmyslu podat Piráti. Řada z těchto návrhů již zazněla.
Jedná se například o proces podávání námitek (viz zápis)
Použití elektronické identity (hlášení přes datovky)
Rozšíření na obce kraje
Rozšíření okruhu lobbování - veřejné zakázky územní plánování, personální nominace, dotační řízení atd.
Výčet lobbovaných – Martin Archalous uvedl, že chybí zde nejenom sám prezident, ale například i poradci prezidenta, když tedy jsou tam poradci členů vlády. Zástupce APAA dodal, že měli by zde být rovněž zástupci Legislativní rady vlády.
Atd.

9. Definice lobbingu
Lobbing je definován v zákoně jako soustavná činnost, přitom zástupce APAA uvedl, že zásadní lobbing může být i jednorázový. Martin Archalous upozornil, že musíme zde ještě rozlišovat registraci lobbistů a samotný záznam.
Zástupce APAA uvedl na příkladů včelařů, kdy jednotliví včelaři či ve skupině včelařů by se potkávali například s politiky a přitom by patrně běžný včelař nesplňoval definici lobbisty a předmětná schůzka by patrně nebyla lobbováním, jelikož by se nejednalo o soustavnou činnost, ale o jednorázový lobbing jednotlivých včelařů.
Martin Archalous s Januszem Koniecznym vysvětlili, že občané se běžně potkávají s politiky a vysvětlují jim své názory a postoje, a proto je nutné najít zdravou míru evidence těchto schůzek.
Debata dále pokračovala o tom, co naopak není lobbingem. Shoda panovala na tom, že je zde mezera pro odbory a tripartitu. Problémem je pochopitelně i lobbing uvnitř politických stran, na což poukázal zástupce APAA. Osoba, která by se stala členem strany by dle jeho názoru již nebyla lobbistou. Janusz Konieczny potvrdil, že na řadě příkladů by to byl poměrně problém.

Zástupce APAA dále uvedl, že zákon o lobbování by se měl týkat rovněž podřízených organizací ministerstev (například SZIF) a především i vedoucích úředníků. Martin Archalous uvedl, že vedoucích úředníků je 10 tisíc a takto by regulace lobbingu byla velmi rozsáhlá, nicméně dle Martina Archalouse je to určitě téma k diskusi.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Martin Archalous – legislativec Pirátů, Janusz Konieczny – analytik Pirátů
ostatní účastníci:
Libor Kudláček – spoluzakladatel Euroffice Praha Brusel, a.s.,Jakub Hudec – senior Public Affairs Consultant, Václav Nekvapil – předseda APAA, partner pražské pobočky CEC, Další zúčastnění za APAA Linda Prokopová a Tomáš Bartovský
Ivan Bartoš
publikováno: 5. 11. 2019 15:57 permalink

Setkali jsme se s odborníkem na nová média (a naším původním kandidátem do rady ČTK) ve sněmovně, abychom diskutovali jeho zkušenosti s vedením Nadačního fond nezávislé žurnalistiky.
Již delší dobu připravujeme projekt nezávislého insitutu, jehož vznik zákon v ČR u politických stran podporuje.
Tématem bylo fungování institutů či spolků v ČR i v jiných zemích EU a různé modely fungování vědeckých institucí či nadací (varianty řízení a orgánů insitutu, způsoby plánování, řešení finančních záměrů apod.)

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Janka Michailidu, Ivor Kollár, Olga Richterová, Aleš Krupa
ostatní účastníci:
Josef Šlerka
Ivan Bartoš
publikováno: 5. 11. 2019 15:46 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz