Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
252
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

Na žádost pana Dvořáka jsme se sešli spolu s Petrem Třešnákem v mé kanceláři ve sněmově nad tématy současné situace energetiky v ČR.
Současný stav české energetiky, prodej elektrárny Počerady, fungování Skupiny ČEZ.
Schůzka byla čistě informativní.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
kafe, voda
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Tomáš Psota, Theodor Dvořák
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 10. 2019 12:47 permalink

05.09.2019 jsme se setkali spolu s Jakubem Michálkem s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radkou Vladykovou a předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl ve sněmovně v kanceláři předsedy klubu Michálka.

V jistém směru se jednalo o schůzku představovací - propojovací, ale řešili jsme konkrétní otázky:

a) problematika stavebního zákona, závazná stanoviska, dotčené orgány a role superúřadu
b) problematika plánované redukce služeb finančních úřadů - propouštění/vylidňování/digitalizace. V této věci stejně hodláme interpelovat ministryni Schillerovou, zda je za tím nějaká kalkulace a data - efektivita
c) otázka mýtného a zpoplatnění silnic nižší třídy (přislíbili jsme propojení s naším poslancem Ondřejem Polanským)
d) vyjasnili jsme si skutečnou potřebu transparentní státní správy z pohledu Pirátů a jak se promítá do našich návrhů a vnímání opatření zejména s dopadem na menší obce
e) otázka pozemkových úprav
f) řešili jsme otázky digitální mapy (Profant)
g) možnost konference na poli poslanecké sněmovny

Představili jsme také naše záměry ve věci připomínkování vybraných návrhů v prostředí software Otevřené sněmovny, což paní Mgr. Vladyková uvítala a domluvili jsme se na dalším postupu (lobbing, jmenné hlasování a další).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Jakub Míchálek
ostatní účastníci:
výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radka Vladyková, předseda Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl
Ivan Bartoš
upraveno: 10. 9. 2019 8:30
publikováno: 10. 9. 2019 8:08 permalink

Na mou žádost a po změně z původního termínu z 27.8. na 20.8. jsem se s kolegou Radkem Holomčíkem zúčastnil schůzky s panem prezidentem Milošem Zemanem (dále jen prezident) v Lánech. Schůzce byl pravděpodobně z důvodu vyrovnání „početní převahy Pirátů“ přítomen i vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář.

Během hodiny jsme probrali tato témata:

Vláda a volby:

a) Prezident potvrdil, že ve věci obsazení vedení ministerstva kultury a nejmenování kandidáta ČSSD po odstoupení pana Šmardy akceptuje v podstatě jiné jméno, které mu sociální demokracie předloží. (Dle mého názoru tento postup potvrzuje osobní problém prezidenta s konkrétní osobou kandidáta, který nemá nic společného s hradem oficiálně komunikovanými důvody)

b) Prezident sdělil názor, že ani v souvislosti s ministerstvem kultury ani z jiných důvodů, které zaznívají (evropské audity – paní Maláčová, rozpočet – pan Chvojka, paní Maláčová, IT rozpočet - předseda Hamáček) nepředpokládá, že by sociální demokracie odešla z vlády

c) K tématu předčasných voleb, které nastolil premiér Babiš v okurkové sezóně, se prezident vyjádřil jako k otázce čistě mediální..

d) Ve věci voleb do PS (kde vzhledem k tomu, že předčasné volby jako variantu neočekává) prezident sdělil, že po volbách by v prvních dvou pokusech pověřil vítěze voleb, v druhém pokusu pak druhého na pásce pokud by rozdíl 1. a 2. byl minimální a tento by disponoval většinou ve Sněmovně (tj. měl 101)

Rozpočet:

a) Prezident předpokládá schválení rozpočtu koaličními partnery, i když jsme mu sdělili, že rozpočet má zásadní problémy, neboť na jednotlivých resortech se sice proti původnímu návrhu přidává, ale například 400 mio na ministerstvo kultury je v podstatě částka kterou se rozpočet MK dostává na úroveň loňského roku.

b) Shodli jsme také na nehorázných finančních prostředcích vyplácených na základě špatných smluv v oblasti IT zakázek v oblasti vývoje, provozování a údržby.

c) Řešili jsme otázku hrazení sociálních služeb, kde peníze došly již v půlce tohoto roku a v příštím toto není reflektováno. Zde prezident upozorňoval na nedočerpané prostředky resortu, ale částku 6 miliard jsme rozporovali (projekty, které běží, ale placeny jsou až po ukončení, rezerva na IT systémy, kde se ale bojíme, že peníze budou utraceny starým způsobem, tedy 2 miliardy za šrot, který nefunguje), nikoliv dle pravidel a posunu ve smyslu Digitálního Česka.

NKÚ a digitalizace:

a) Probírali jsme kritiku obsaženou ve zprávě NKÚ o vývoji ČR v roce 2018, a to jak v oblasti sociální práce a bytové výstavby, tak i v oblasti nefunkčnosti a výkonu státní správy.

b) Řešili jsme zejména paradox, kdy postupem digitalizace (či robotizace úkonů, jak o nich hovoří prezident) procesů nedochází k reálnému zprůchodnění aparátu a zejména nedochází ke snižování počtu zaměstnanců státní správy v oblasti rutinních úkonů, ale naopak státní správa bobtná.

Lesy ČR:

a) Diskutovali jsme především otázku ekonomické situace státního podniku Lesy ČR. Z podniku bylo v posledních letech vyvedeno do státního rozpočtu cca 30 miliard korun (z toho významná část za ministrů financí z ANO) a to včetně 4 miliard, které měly sloužit jako rezervní fond pro pěstební činnosti. Podnik je díky těmto krokům v těžké provozní situaci a musí si brát kontokorent.

b) Chtěli jsme znát názor prezidenta na toto tunelování a také to, jak takovému nezodpovědnému hospodaření dle prezidenta předcházet. Prezident trošku zdráhavě odpověděl, že takové vyvádění peněz z rezervních fondů je hloupé. A vyzval nás, abychom donutili ministra zemědělství k tomu, aby se nová koncepce hospodaření státních lesů projednávala i ve sněmovním Podvýboru pro lesní hospodářství.

c) Tématem byl i náš návrh zavedení tzv. “Vlastnické politiky” pro podniky, které ovládá stát, jenž by po předložení sněmovně (slevili jsme na pasivní režim, nikoliv podléhající schvalování sněmovnou) definovali směřování těchto společností. Toto jsme navrhovali v novele nominačního zákona a koalice toto odmítla. Prezident v tomto směru nesouhlasil s formátem “vlastnické politiky státu”, ale preferoval by dle jeho vyjádření závazné koncepce rozvoje firem.

Venkov:

Závěrem jsme diskutovali o tématu rozvoje venkova. Prezident je toho názoru, že starostové obcí mají dost peněz na zlepšování životní úrovně na venkově ve smyslu konrétních projektů a například disponují pozemky, které mohou poskytnout za dobrých podmínek k výstavbě domků.

Shodli shodli na roli ministerstev, která by měla připravovat takovou politiku (legislativu) a podmínky (metodologii, projekty), aby čerpání peněz na konkrétní řešení bylo pro obce pohodlné.

přijaté výhody:
sklenička coly, sklenička vína, 2x káva, 2 cigarety Davidoff z prezidentských zásob, bábovka
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Radek Holomčík
ostatní účastníci:
Miloš Zeman, prezident České republiky; Vratislav Mynář vedoucí kanceláře prezidenta Miloše Zemana
Ivan Bartoš
upraveno: 29. 8. 2019 8:43
publikováno: 29. 8. 2019 8:40 permalink

Ve čtvrtek 22.8. jsem se sešel odpoledne na Andělu na kafe a panini s Michalem Feixem.
Probírali jsem řadu témat z obalsti digitalizace, médií a související legislativy.
Jedním z témat byly také otázky týkající využívání mapových zdrojů v kombinaci s jízdními řády.
Historicky jsme toto téma spolu se Seznamem a dalšími subjekty (viz evidence kontaktů) řešili ve věci monopolu CHAPS a soustavným tlakem jsme docílili liberalizace přístupu k updantovaným jízdním řádům.
Poskytl jsem kontakty na lidi, kteří se za piráty digitalizací a dopravou zabývají.

přijaté výhody:
kafe a panini (příště platím já, ale Michal Feix přišel pozdě)
poskytnuté výhody:
kontakty (které jsou ale stejně veřejné)
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Michal Feix
Ivan Bartoš
upraveno: 26. 8. 2019 17:32
publikováno: 26. 8. 2019 17:25 permalink

Setkali jsme se ve čtvrtek 15.08. odpoledne na kávě v hospodě Waldštejnská s panem Michalem Horáčkem. Informovali jsme se o možnosti kandidatury pana Horáčka v nadcházejících senátních volbách a jeho případné vize pro Senát, co by liberálního svobodomyslného člověka. Schůzku jsem inicoval já.

Dalšími tématy pak byla situace s exekucemi v České republice a vývoj jeho iniciativy, kterou představil v prezidentské kampani ve věci exekucí o možnosti odpuštění úroků z dluhů, které vznikly fyzickým osobám vůči státu.

Diskutovali jsme také současnou situaci v kultuře nejen v souvislosti s krizí na ministerstvu, ale zejména ve financování. Schůzky nad kávou se za Piráty účastnil také priátský senátor Lukáš Wagenknecht a pirátský analytik Petr Fojtík.

Domluvili jsme se, že se výhledově opět setkáme.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Lukáš Wagenknech, Petr Fojtík
ostatní účastníci:
Michal Horáček
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 8. 2019 11:27 permalink

Ve čtvrtek 15.8. jsem se sešel v restauraci T.G.I. FRIDAYS na Andělu na oběd s Honzou Palaščákem.
Diskutovali jsme řadu zajímavých témat z oblasti energetiky, ale i životního prostředí ve světě i v ČR :
- otázky elektromobility a alternativních pohonů a vývoj na automobilovém trhu
- možnosti a zejména realizace domácích solárních elektráren (panely, ohřev vody, baterie) a problémy projektů zelená úsporám
- probrali jsme i situaci personálních změn v ERÚ, či dění ohledně prodeje elektrárny Počerady
- diskutovali jsme plánovaný seminář o klimatické změně ve Sněmovně, který proběhne pod patronací Dany Balcarové.
Schůzka byla informativní a přátelská a nevyplývají z ní žádné závazky ani na jedné straně.

přijaté výhody:
pozvání na oběd (reciproční)
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Jan Palaščák
Ivan Bartoš
upraveno: 18. 8. 2019 11:28
publikováno: 18. 8. 2019 11:19 permalink

Po předchozí domluvě a několika zrušeným termínům (protože je toho hodně) jsem poobědval s ústeckým politikem Martinem Hausenblasem ve Waldštejnské hospodě u Senátu.

Řešili jsme spolupráci na úrovni stávající komunální politiky a možnosti nadcházejících krajských voleb. Ve věci krajských voleb jsem ho odkázal jsem ho na konkrétní lidi ve vedení kraje vzhledem k subsidiaritě, kterou v Pirátské straně ctíme a seznámil ho s mým pohledem na předvolební koalice. Bude s nimi hovořit.

Probrali jsme řadu současných politických reálií a jeho plány do budoucna.

Bylo to příjemné setkání s výměnou pohledů na vývoj ČR.
Se setkání nevznikli nikomu žádné závazky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
Pozval jsem ho na oběd
naši účastníci:
Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 8. 2019 13:52 permalink

1.8. jsem se po delší době setkal s bývalým národním protidrogovým koordinátorem Jindrou Vobořilem u mě v kanceláři ve Sněmovně. Probírali jsme řadu témat:

1) Další postup v návrhu zákona regulace samopěstování (medializace, kanadská návštěva, podpora peticí Legalizace o.s., související témata, spolupráce s dalšími stranami)
2) Debata nad tématem stávající legislativy: léčebné konopí, úhrady pojišťoven, zdanění tabáku a jeho diverzifikace apod. – možnost vystoupit na klubu
3) Zoufalá strategie paní Vedralové, absence indikátorů, finančního pokrytí řešení (zatím 2 známé akční plány), směřování ČR v oblasti prevence a řešení dopadů, světové trendy v politice

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 8. 2019 13:45 permalink

Po předchozím kontaktu a krátkém pozdravení, které proběhlo na kampaňové tour na Vysočině, jsem se sešel s Milošem Javorským, podnikatelem z Pelhřimova. Tématem byla problematika zaměstnávání Romů v ČR a předchozí projekty v kraji Vysočina, které kdysi řešil s panem hejtmanem Běhounkem.

Bavili jsme se o úlohách úřadů práce a synergii s firmami, které řeší veřejné zakázky. Domluvili jsme se, že se nad tématem znovu setkáme. Požádal jsem ho o dokumentaci zmiňovaných projektů, neboť nejsem za Piráty poslanec příslušný kraji Vysočina. Téma proberu s naším poslancem Honzou Pošvářem.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva z výborových zdrojů :-)
naši účastníci:
Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 8. 2019 13:29 permalink

Přijal jsem pozvání na čaj o páté od Nicka Archera. Úvodním tématem bylo ohlédnutí za MSC2019 i na vývoj politiky v ČR. Faktem je, že se březen blíží a fragmentace v britském parlamentu nenasvědčuje tomu, že by se rýsovala nějaká schůdná cesta. Řešili jsme proto v závěru právě téma BREXITU a vyjednávání jak na poli parlamentu tak GB vs EK. Nepřímo pan velvyslanec apeloval na vstřícnost členských zemí (rozuměj zastání) u EK ve věci Irské pojistky, leč v této věci je skutečně míček na straně UK. Vyjednávací konsensus v rámci 27 zemí vs paličatý parlament UK.

přijaté výhody:
back
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Nick Archer
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 8. 2019 13:28 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz