Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

14. ledna jsme se sešli s Petrem Fojtíkem se senátorem Václavem Hamplem a Karlem Höferem v mé poslanecké kanceláři, abychom prodiskutovali aktuální témata vztahující se k legislativnímu procesu. Zároveň jsme diskutovali obhajobu mandátu senátora Hampla v letošních podzimních volbách do Senátu ve volebním obvodě Praha 1. Předmětem jednání byla i potenciální podpora během těchto voleb ze strany Pirátů, která se v tuto chvíli nevylučuje, nicméně je potřeba celou věc projednat na krajské úrovni Prahy.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Fojtík
ostatní účastníci:
Václav Hampl - senátor, Karel Höfer - asistent senátora Hampla
Ivan Bartoš
publikováno: 20. 1. 2020 9:13 permalink

16.7.2019 proběhla neformální zdvořilostní schůzka s velvyslancem panem Nickem Archerem - na žádost pana velvyslance. Všeobecná debata o aktuálním dění v ČR i ve Velké Británii.

přijaté výhody:
čaj o páté a sušenky
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Nick Archer
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 1. 2020 15:03 permalink

Dne 16.7.2019 jsem se na mou žádost sešel na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Davidem Koppitzem v doprovodu Štěpána Noska z útvaru Strategie RR. Tématem bylo bližší představení dokumentu MMR Strategie regionálního rozvoje 2021+ navazujícího na prezentaci v rámci schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Debata nad metodologií a indikátory.

PS: při uzavírání aktivit v roce 2019 jsem tento zápis objevil jako rest.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení na výboru
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, Štěpán Nosek z útvaru Strategie RR MMR
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 1. 2020 14:52 permalink

V poslanecké kanceláři v Poděbradech jsem se 24.9.2019 po předchozí domluvě sešel s generálním ředitelem Lázně Poděbrady. Hovořili jsme o schválené novele zákona o místních poplatcích. Sdělil jsem mu pozici klubu Pirátů při následujícím hlasování ve vztahu k původnímu i senátnímu návrhu.
PS: při uzavírání aktivit v roce 2019 jsem tento zápis objevil jako rest

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Valenta, generální ředitel Lázně Poděbrady
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 1. 2020 14:48 permalink

Na základě mé žádosti jsem se sešel v úterý 11.12.2019 dopoledne na kávu s paní radní Hanou Marvanovou u ní v kanceláři.
Probírali jsme vztahovou i komunikační dynamiku fungování Magistrátu i některé nevyřešené otázky, které dělaly zlou krev, se závěrem, že je rozhodně co zlepšovat.
Tématem byl i projekt družstevního bydlení, na kterém je, alespoň dle toho, co zaznělo, principiélní shoda.

přijaté výhody:
kávička
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Hana Marvanová, radní HMP za Spojené síly pro Prahu
Ivan Bartoš
publikováno: 11. 12. 2019 18:19 permalink

Dnes jsme se setkali s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým a viceprezidenty HK ČR Michalem Šteflem a Romanem Pommerem.

Schůzka byla iniciovaná ze strany pana prezidenta HK, který se chtěl sejít na základě našeho setkání na strojírenském veletrhu, kde jsem byl s Martinem Jiránkem.

Na schůzce jsme projednávali následující témata a sdělili si stanoviska:

PES (Právní elektronický systém - nástroj který vyvinula HK ČR)
Digitalizace jako principiální součást rekodifikace stavebního práva
Úprava lobbingu
Hromadné žaloby
Odpadová legislativa
E-Neschopenka
Další regulatorní problémy podnikatelů - minimální mzda, 5. týdnů dovolené
Evropská agenda
Národohospodářská prognóza
Mistrovské zkoušky
+ téma z Prahy: polytechnická hnízda

Domluvili jsme se, že pro jednotlivá témata dodáme kontakty na gesční poslance a stakeholdery v Pirátské straně, kteří se jim věnují.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Martin Jiránek
ostatní účastníci:
rezident HK ČR Vladimír Dlouhý, viceprezident HK ČR Michal Štefl, viceprezident HK ČR Roman Pommer
Ivan Bartoš
upraveno: 12. 12. 2019 8:08 historie úprav
publikováno: 11. 12. 2019 17:33 permalink

Na úterý 10.12.2019 mě pozval kyperský velvyslance Antonios Theocharous na společný oběd se svými diplomatickými kolegy do restaurace FILEMA.
Poučné odpoledne s námi trávili také pánové Ángel Lossada Torres-Quevedo – velvyslanec Španělska a Efthymios EFTHYMIADES - velvyslanec Řecka.

Probírali jsme řadu témat týkající se zejména otázek Evropské unie, blížící se jednání Evropské rady, budoucí předsednictví ČR i vývoj Evropy (pednulum Francie a Německa) a pozice ČR v evropské politice nyní a po dalších volbách do poslanecké sněmovny.

Část debaty jsme se věnovali i politice domácí.

Velikým tématem byla opět otázka migrace a situace nárazníkových zemí, nedostatečná podpora programů UN (peacekeeping apod.), FRONTEX a proč automatické relokační kvóty neřeší podstatu problému apod.

Zásadní část schůzky jsme věnovali tématu, které jsme již projednávali dříve. Diskutovali jsme opět pozici Turecka a vývoj situace v regionu. Zejména pak politiku vůči sousedům, kterou Erdogan paralelně rozehrává paralelně s nevyřešenou invazí na severu Syrie.

Situaci ohledně nalezišť zemního plynu, kterou jsme se zabývali minule v souvislosti relativně čerstvou přítomností tureckých lodí i podobu výlučné ekonomické zóny (dohoda Turecka, Lybie a Egypta), jsme vyhodnotili jako tristní (nejen situace Kréty).

přijaté výhody:
pozvání na oběd
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Antonios Theocharous - velvyslanec Kypru, Ángel Lossada Torres-Quevedo – velvyslanec Španělska, Efthymios EFTHYMIADES - velvyslanec Řecka,
Ivan Bartoš
publikováno: 10. 12. 2019 18:14 permalink

10.12.2019 odpoledne jsem se setkal s předsedou Starostů a nezávislí Mgr. Vítem Rakušanem.
Na přátelské schůzce jsme se bavili o současné politické situaci, programové synergii a spolupráci ve Sněmovně.
Tématem byly i nadcházející krajské volby. Probrali jsme i krátce situaci na pražském magistrátě s tím, že spolupráce nejen tam, ale i ve sněmovně je přínosná neboť vyjma nuancí v některých realizacích máme na řadu otázek velmi podobný názor, který je motivován zejména fungující a transparentní politikou. With respect.

poskytnuté výhody:
občerstvení a pohodička
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Mgr. Vít Rakušan
Ivan Bartoš
publikováno: 10. 12. 2019 17:19 permalink

Dne 10.12.2019 proběhla ve Sněmovně v mé kanceláři s chůzka se zástupci projektu Rekonstrukce státu

Setkání proběhlo k programu platformy Rekonstrukce státu na roky 2020 - 2021 s panem Lukášem Krausem, právníkem a Věnkem Bonušem, analytikem Rekonstrukce státu.

Hlavními tématy byla ochrana a prohlubování demokracie, efektivní a transparentní veřejná správa.

K jednotlivým bodům jsme přiřadili aktuální i plánované aktivity Pirátské strany celorepublikově i ve sněmovně, které jsou v překryvu či synergii. Pokázali jsme i na problematické oblasti a časový harmonogram tohoto volebního obvodbí, který determinuje priority pro další roky.

Scope na další období dle RekSta - pilíře:

Demorkatický stát: respektování Ústavy a základních demokratických principů, posílení nezávislosti justice a férová politická soutěž.

Transparentní stát: transparentní veřejné zakázky, transparentní dotace, transparentnost firem obchodujících se státem, transparentní státní firmy, naplňování zákona o registru smluv, transparentní lobbování.

Svoboda v médiích: nezávislost veřejnoprávních médií a reforma mediálních zákonů

Efektivní stát: efektivní hospodaření s veřejnými prostředky, efektivní výkon samosprávy, ochrana oznamovatelů korupce.

Digitální stát: naplňování koncepce Digitální Česko, přijetí a implementace zákona o právu na digitální služby a transparentnější a efektivnější veřejné zakázky v IT a problém vendor lock-in.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva, čaj
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Martin Archalous, Jakub Michálek
ostatní účastníci:
Lukáš Kraus, Věnek Bonuš
Ivan Bartoš
publikováno: 10. 12. 2019 17:07 permalink

V Radost FX Lounge jsem se sešel ve čtvrtek 28.11.2019 na večeři s nově zvolenou předsedkyní TOP09 paní Markétou Pekarovou Adamovou. Bavili jsme se o historii politiky za posledních 30 let i o vývoji Pirátů a TOP09 od vzniku do teď. Probrali jsme předpokládaný vývoj na české politické scéně, různé vize i perspektivu s ohledem na další krajské, senátní či velké sněmovní volby 2021. Tématem byl i pražský magistrát. Přislíbil jsem zprostředkování výměny informací ve věci kandidátů pro nadcházející senátní volby. Příjemná a informativní večeře...

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
pozvání na vegetariánskou večeři
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP09
Ivan Bartoš
publikováno: 2. 12. 2019 21:16 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz