Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
198
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
29. 5. 2018

Dne 25. 5. 2018 jsem se na mou žádost sešel s ministrem kultury (v demisi) Iljou Šmídem na krátkou schůzku v mé kanceláři nad kávu. Řešili jsme jeho plánovanou novelu, která řeší dostupnost děl i plány na rok 2019 na novelu, která bude řešit evropskou legislativu a některé aspekty digitálního světa.

Panu Šmídovi jsem sdělil, že novelizační balíček AZ, který máme s Piráty připravený, řeší jiné aspekty než plánované dvě legislativní změny, a proto předložíme tento balíček skrze sněmovnu. Podklady (věcné záměry a legislativní úpravy) jsem mu předal v hard kopii.

Budeme předkládat balíček šesti návrhů, které chceme do současné legislativy zapracovat a přetvořit ji v něco, co dává smysl, je aktuální a nestojí v cestě vývoji.

Tím prvním je (1) volné šíření děl, která jsou placená z veřejných peněz. Zdá se nám zcela logické, že pokud je něco placeno z peněz nás všech, mělo by to být přirozeně více „veřejné“ a dostupné komukoliv. O konkrétní podobě budeme vyjednávat.

Podporujeme také volné (2) kopírování notových záznamů. Proč by si hudebník, který z toho nemá výdělek nemohl okopírovat noty pro svou vlastní potřebu?

Dále si nepřejeme, aby byla nadále (3) vymáhaná škoda za osiřelá díla kolektivním správcem.

Chceme také rozšířit informační (4) povinnost kolektivního správce. Kolektivní správce sice má povinnost informace poskytovat, nicméně pokud je neposkytne, současná legislativa si je nedokáže nijak vynutit. To chceme změnit.

Ze zákona chceme odstranit zmínku o (5) náhradě škody ve dvojnásobné výši v rámci bezdůvodného obohacení, takové řešení je příznačné pro angloamerické právo a s naším legislativním prostředím není v souladu.

Problematický je z našeho pohledu také (6) poplatek za paměťová média a kopírovací stroje. Z toho je nyní financována odměna autorovi v souvislosti s rozmnožováním díla pro vlastní potřebu. Navrhujeme jeho úplné zrušení, jsme v této otázce nicméně otevřeni diskuzi.

Ivan Bartoš
publikováno: 29. 5. 2018 10:20 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 5. 2018

25.4. jsem se na předchozí žádost sešel z pozice předsedy VVSRR s Jiřím Ďurovičem a jeho kolegyní Kateřinou Horákovou ohledně novely zákona 311/2013 Sb. (CEC GR jménem Svazu českých a moravských bytových fružstev)

Tématem byla právní jistá právní nejistota ve věci připravované novely MMR. Popis řešeného problému:

MMR odmítá pozměňovací návrh Svazu českých a moravských bytových družstev - nechce navrhované změny zapracovat, přestože původně s nimi svaz původně znění zákona připravoval a jeho řešení prapůvodně MMR mělo i v zákoně zapracované. Problematika pak dle mých informací nebyla dořešena. MMR bylo od Podvýboru pro bytovou politiku uloženo připravit dopady zákona na družstva.

Na rozdíl od MMR má dle informace Svazu, Svaz českých a moravských bytových družstev k dispozici informace také od Státního fondu rozvoje bydlení, o dopadech v současná podoba předkládaná MMR. Družstva, jejichž podíl na společných částech činil víc než 25 %, ale méněnež 50 %, se dostávají do situace, že nejsou schopna založit společenství vlastníků bytových jednotek v domech.

Protože se na ně nevztahuje ustanovení § 24 odst. 3 zákona, které zjednodušuje založení a vznik společenství. Toto ustanovení umožňuje, aby bylo společenství založeno schválením stanov běžnou většinou na schůzi vlastníků, nikoliv všemi vlastníky

Často jedná o panelové domy s větším množstvím bytů, takže zajistit souhlas několika desítek vlastníků je obvykle nemožné, nebo se v notářském zápise prodražuje.Vlastníci se tak ocitají v nevýhodném postavení dlužníků a katastrální úřady po uplynutí 90 dnů po poklesu podílu pod 25 % blokují převody jednotek.

poskytnuté výhody:
příslib standardní možnosti vystoupení na VVSRR a možnost prezentace výhrad k novele zákona, další konzultace na výboru a podvýboru
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 5. 2018 16:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 5. 2018

25. 4. jsem se sešel z pozice předsedy VVSRR ve výborové kanceláři se zástupci oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti se znovuotevřením tématu kremací zemřelých s nadváhou. Za MMR ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Mgr. Milan Mičo, ThD. a Mgr. Markéta Královcová, DiS.

Diskutovali jsme situaci po poslední novele zákona a domluvili se na budoucí spolupráci.

Ivan Bartoš
publikováno: 7. 5. 2018 16:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 5. 2018

25.4. jsme se sešli s spolu s Mikulášem Peksou v kanceláři VVSRR s velvyslankyní Tuniské republiky paní Karimou Bardaoui a Prvním radou Fouedem Abdelkarimem na předjednané schůzce.

Šlo o vzájemné představení. Probrali jsme standardně politickou situaci. Tématem byl vývoj demokracie od tzv “Arabského jara” a vzájemné vztahy ČR a Tunisu. Řešili jsme také platformu parlamentního klubu přátel Tunisu.

Domluvili jsme se, že v průběhu léta uspořádáme spolu s ambasádou přednášku či nějaký půlden na téma “Tunis - od arabského Jara do dnešních dnů”.

přijaté výhody:
Fíky a olivový olej
poskytnuté výhody:
Angažmá Pirátů v klubu přátel Tunisu, spolupořádání letní akce
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 5. 2018 16:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 5. 2018

17.4. jsme se po dohodě s kanceláří Hradu setkali spolu s Jakubem Michálek s prezidentem ČR Milošem Zemanem.

Tématem byla situace po neúspěšném a znovu obnoveném jednání ANO a ČSSD, ptali jsem se pana prezidenta zda podporuje obnovené jednání ANO a ČSSD. Prezident se vyjádřil kladně.

Na otázku případné pověření sestavování vlády někým jiným, což by uvolnilo situaci minimálně pro KDU, STAN či ODS, pan prezident sdělil, že on toto nezamýšlí a případný kandidát by musel být na doporučení ANO.

Ve věci termínu pro sestavení vlády do prázdnin, nesdělil co by udělal, kdyby se to pan Babišovi nepodařilo. Konkrétně řekl, že by nebyl rád, kdyby pan Babiš nedodržel prezidentem stanovený termín. Takže nic určitého.

Dále jsme řešili otázky našich návrhů legislativy o střetu zájmů a kumulace funkcí. Prezident se nevyjádřil negativně. I když jeho doporučení bylo zrušit různé výbory ve Sněmovně, což ovšem kumulaci jako takovou neřeší.

Podařil ose nám také vyjednat termín schůzky šéfa komise pro vyšetření OKD Piráta Černohorského a to na 3.5.2018.

Schůzka byla široce mediálně pokryta. Obratem jsme vydali i TZ :https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ze ... z-spd.html

Zápis pro úplnost s omluvou za zpoždění.

přijaté výhody:
občerstvení
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 5. 2018 8:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 5. 2018

12. 4. 2018 (opožděný zápis) jsme se setkali spolu s Lenkou Kozlovou a Lukášem Bartoněm na půdě VVSRR s panem Ivanem Pilným. Schůzka proběhla na základě krátké domlyvu na konferenci ISSS. Tématem byla iniciativa resp. angažmá pana Pilného coby externisty (zmocněnce) MŠMT ve věci konceptu digitálního vzdělávání. Byly nám představeny deliverables plánované koncepce, pilotní projekty a realizace a přislíbeny materiály v momentě jejich představení na MŠMT.

Ivan Bartoš
publikováno: 3. 5. 2018 8:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 5. 2018

12. 4. 2018 (opožděný zápis) jsem se sešel na základě výzvy se Zuzanou Filipovou (Pitrovou) z Becker&Poliakoff Consulting a.s. u mě v kanceláři. Tématem byla situace okolo Národního elektronického nástroje NEN (gesce MMR) vs. komerční subjekty, které umožňují soutěžení zakázek (iniciativa https://www.nenen.cz.) Zhodnotili jsme situaci a naše postoje, kdy za Piráty a) vidíme problémy státního projektu nicméně b) z neutěšeného řešení i když s lepším servisem benefituje komerční sektor, kterému kromě legislativnímu direktivnímu zásahu může stav špatné státní služby dlouhodobě vyhovovat. Soutěžení zakázek veřejné správy bylo i jedno z témat řady diskusí ISSS, což jsem s paní Filipovou probral. Vzhledem k hloubce problematiky jsem doporučil a následně domluvil schůzku p Filipové a zástupců iniciativy NEN s poslanci Profantem a Koláříkem.

poskytnuté výhody:
orchestrace schůzky
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 5. 2018 8:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

Ve středu (11.4.) večer po jednání Sněmovny v 19:00 proběhla hodinová schůzka leaderů stran v Poslanecké sněmovně. Trochu legrační úterní epizoda na téma “kdo tedy schůzku vlastně svolal? Pan Gazdík či Bělobrádek?“ se vyjasnila. Účastnil jsem se samozřejmě za Piráty, protože mě moc nebaví odečítat ze rtů v tiskovém sále (rozuměj: rozklíčovat tisková vyjádření, která jsou často u jiných stran “tak trochu upravená pro média“ a pro “cílové skupiny voličů“ :- )) . Bylo to poučné.

Žádný speciální výsledek jsem neočekával, protože situace je poměrně přehledná. A možnosti jsou zřejmé. Andrej Babiš dělá, že jedná. S Komunisty a SPD se mu dělat vládu setsakramentsky nechce, neboť by prostě nebyl milován a PR je jeho nejsilnější a prakticky jedinou funkční politikou. Diskuse a hledání kompromisů jí rozhodně není. (Zaznívalo obecně)

Prezentovali jsme vzájemně postoje zúčastněných stran v optice ukončení jednání ČSSD a ANO a situaci, kdy prezident Zeman dominuje nad Andrejem Babišem a posouvá ho do jednání s KSČM a SPD. Shoda byla na tom, že prezentované varianty z Hradu i ve vyjádření ANO nejsou jediné a stále je ve hře např. varianta, kde premiér Babiš není premiérem (sám na tuto notu zahrál, když zabil po pěti týdnech pseudojednání s ČSSD).

To by odblokovalo nejméně hned dvě strany, pokud by podmínky, které by nabídl, byly vyhovující. Hypoteticky 3. Zástupci ČSSD z neznámého důvodu na schůzku nedorazili.

Mimo vládní téma jsme probírali také problematiku plánování zahraničních vojenských misí.

Ivan Bartoš
publikováno: 17. 4. 2018 11:46 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

6.4. jsem se sešel u sebe v kanceláři na Klubu se zástupci Asociace pokerových hráčů ČR na téma legislativy týkající se pokeru.

Schůzka proběhla na žádost Jakuba Šlemra. Dále se jí účastnil předseda asociace Lukáš Horák a pan Jaroslav Sita.

Schůzka navazovala na mou dlouhodobou spolupráci v otázkách legislativy, která staví Poker na úroveň hracích automatů.

Řešili jsme probíhající petici “Poker nejsou automaty”.

Prošli jsme způsob, jakým se dá změnit stávající legislativa, která se týká pořádání pokerových turnajů off-line i on-line. Požádal jsem zástupce asociace zda mohou vypracovat pro klub návrh legislativních úprav v souladu s peticí, analýzu a důvodovou zprávu, kterou následně budeme diskutovat na jednání klubu Pirátů.

viz: https://www.pokerarena.cz/rubriky/aktua ... 13836.html

poskytnuté výhody:
občerstvení (káva, Samurai Shot), předání vypracovaného návrhu (jakmile bude) vedení klubu a projednání možné podpory - předložení
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 4. 2018 10:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 4. 2018

13. 3. 2018 jsem se sešel na výboru s velvyslancem Dánského království Olem Frijs-Madsenem. Tématem kromě situace v Evropě a současného politického vývoje ČR byly dílčí projekty Dánska v oblasti digitalizace státní správy, např. eHealth a pod. Klíčoví lidé v brzké době navštíví ČR, proto jsem panu velvyslanci předal kontakt na Zděňka Hřiba (garanta Pirátů v obalsti zdravotnicví) a domluvil jsem budoucí setkání s experty z dalších oblastí eGovernmetnu.

poskytnuté výhody:
dárková kniha o Poslanecké sněmovně PČR v anegličtině (zdroje výboru)
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 4. 2018 9:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz