Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
454
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
21. 11. 2013

Včera mi volal Liška ze Zelených ohledně spolupráce ve volbách do EP a zda budeme jednat na RV o možnosti předvolební spulpráce či koalic. Moc jsem to nepochopil , ale apeloval na to, abychom se nevyjadřovali tak definitivně k sestavování kandidátek a jestli nemůžeme počakt na jejich sněm. Naši pozici jsem mu opakovaně vysvětltil s tím, že možnosti definuje RV a naši kandidáti se budou fyzicky přerdstavovatm 18.1. na CF. Jejich volba panevropských kandidátů (2 lídři jakoby za všechny Zelené) je spíše mediální věc a na volby jako takové nebude mít dopad.

Ivan Bartoš
publikováno: 21. 11. 2013 10:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 11. 2013

Po včerejším debatmním panelu Piráti-Svobodní na Anglo-Americké univerzitě jsme s několika Piráty (např. jakub Michálek) šli na pivo a večeři s Petrem Machem a jeho crew do Malostranské restaurace. Cca necelou hodinku. Patrně byla vůle nějaké konfrontace politických názorů v návaznosti na předešlou přednášku, ale rozebrali jsme jen "veledůležitý" návrh zákazu kouření v restauracích a na můj popud jsme si sdělovali veselé příběhy z kampaně. Zajímavé na celé akci bylo, že u stolu 15 ti lidí bylo procento členů ODS větší než malé. Z pohledu Pirátlů považuji tuto událost za politicky neutrální. Video z panelu bude k dispozici na Youtube.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 11. 2013 9:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 10. 2013

29.10.2013 jsem po natáčení Spektra poseděl na kávě s Ondřejem Liškou.

Probírali jsme převážně volební kampaň. Konkrétně: Jak zafungovali dobrovolníci, aktivity jejich buňěk ve městech i na vesnicích, půjčku od Janečka.

Následně jsme porovnávali Piráty a Zelené, kde jsem zdůraznil můj-náš postoj, že nyní je již zelená politika politikou každé evropské vlády a nasává dobra Pirátů. Bavili jsme se o možné spolupráci, kde jsem opět vypíchl, že vzhledem k jisté "protřelosti" Zelených je to více než problematické, navíc, s Ondřejovým přístupem do médií, nás i špatně intepretovaná dobrá věc, může poškodit. Zdůraznil jsem, že jsme, co se týče voličské základny, ale i členů narodíl od Německa, kde řada zklamaných zelených šla k Pirátům disjunktní.

Dalším tématem byly budoucí volby. Jejich Zelený postup je zajímavý neb budou probíhat něco jako celoevropské primárky na zelené eurokomisaře. Kampaň, podobně jako my, chtějí zahájit prakticky oklamžitě. Zde jsem se odkázal na Upsalskou deklaraci a následující dokumenty Pirátů. Společný postup v Eurovolbách logicky tyto dokumenty, ale i strategie Zelených vylučují. Prakticky pak také:-)

Na regionální úrovni jsem, opět na základě našeho dlouhodobého konsenzu nic nevyloučil, ale opět jsem upozornil např. na případ Suverentity, kdy si mediální hvězda Bobo z protikorupční kočkopsí koalice na Pze 4 s KDU dělala celorepublikové téma v médiích, což je pro nás nepřípustné a rizikové.

Spolupráci jsme pak řešili tak, že existují témata, která jsou nadstranická a máme je společná. 9 zákonů RekSta např:-), ale obecně např. místní referenda. lze prosazovat společnou aktivitou. Zde to ovšem oni kapacitně dávají, ale my při naší základně nevím, zda každou takovou aktivitu můžeme pokrýt.

Poslední dvě probírané věci byly:

Ranní kočkování ohledně prohlášení Ondřeje, že jsme klikací strana, co nemá program, což jsem mu já okořenil obratem na FB. Zde si stěžoval na útoky našich různých fanoušků a haters, které jsou dost osobní a nevybíravé, ale chápe, že já s tím nic neudělám. Ve svém vyjádření jsem ho ovšem také nešetřil. Důvody mi vysvětloval, ale věř politikovi.

Moje vyjádření online zde:
Přátelé a fanoušci, až zase budete přemýšlet nad nějakými Zelenými Piráty...cituji povolebního Ondřeje Lišku (SZ), ano ten, který byl celou kampaň ve všech našich společných diskusích řekněme servilní: "Piráti jsou strana jednoho tématu a my jsme stranou, která pokrývá úplně všechny oblasti života a politiky. Politika je mnohem složitější než klikání myší." No jo, Zelení nemají 5 protože Piráti a Svobodní. Eurovobly na krku... Je třeba začít politikařit i za cenu lží? Politika je mnohem složitější, viď Ondro:-)

V závěru jsem ho požádal o vyřešení kauzy Daniela Matějková, která byla vedoucí kampaně Libora Michálka navržena Matějem Stropnickým a následně odvolána volebním štábem pro neprůhledné machinace, malou domů spřáteleným (manžel) firmám a neschopnost. Tato stále nárokuje neakceptované pohledávky po Pirátech, ačkoliv jako strana s ní nejsme v žádném vztahu. Zde mám již předvolání k soudu.

podatelna-republikoveho-predsednictva-f ... 19544.html

V tomto ohledu budu ještě Ondřejovi Liškovi volat, aby dojednal stažení žaloby. Není naším cílem poškozovat někoho a celou nepříjemnou událost následně tahat ven. Veškeré události jsou historicky dohledatelné na foru.

Ivan Bartoš
publikováno: 30. 10. 2013 7:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
23. 10. 2013

V neděli jsem se sešel s profesorem Vladimírem Franzem v hospodě Jamajka u Anděla za účelem vyjednat jeho vyjádření podpory Pirátů směrem k jeho podporovatelům v prezidentské kampani. Podobnou podporu nám již dříve vyslovil Jakub Hussar, organizátor kampaně Franz prezidentem. Představil jsem mu Piráty ze všech úhlů. Probrali okolnosti jeho kandidatury i to, jak to bylo s podporou Zemana. Pohádali se o problematice digitalizace a domluvili natočení onoho vyjádření, které spunktoval David s Pájou v pondělí.

Z mediálních důvodů píši tento report až dnes, kdy jsem obdržel (resp od Vladimíra již včera) povolení profesorovo vyjádření medializovat.

Výsledek zde:

http://www.youtube.com/watch?v=67aYezKn ... e=youtu.be

Ivan Bartoš
publikováno: 23. 10. 2013 14:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 5. 2013

V úterý 29.5.2013 jsem se sešel v restauraci Mezcal s předsedou SsČR doktorem Senjukem, který byl pověřen k jednání o plánech jednotlivých politických subjektů pro volby v roce 2014.

Jelikož spěchám, shrnu základní fakta:

- SsČR byla v době OF tříprocentní

- předseda SsČR volební klauzuli je v roztříštěnosti nemožné překročit a neexistuje šance ji do roka snížit změnou legislativy (první nesouhlasím, druhé souhlasím)

- jednotliví funckionáři SsČR mají pověření jednat napříč politickým spektrem vyjma ČSSD a KSČM a to včetně parlamenntních stran

- torzo nabídky zjednodušeně: volte lidi s referencí na jejich politickou příslušnost v novém tělese (politicko nepolitickém) za účelem dostat lidi do PS - předpokládaná cca 5-6 subjektů

- pochopil jsem, že by se nejednalo o čistě koaliční projekt (problém realizace by však IMHO znamena dle stanov většiny stran, že by člověk musel vystoupit z domácí) a nebo se pletu

- já jsem hovořil o výsledku RP, RV i o potenciální možnosti nekoaliční stanovsiko změnit via CF, kde jsem zdůraznil, že ovšem takové tendence v CF nevidím

- pokud by nakonec Piráti dle CF mohli uzavírat koalice, bylo by příliš pozdě, neb organizace molocha 6ti subjektů rok zabere

- diskutovali jsme o tom, jak bude situace vypadat v momentě voleb (Babiš, Okamura), tam jsem zdůraznil naše voliče v posledních volbách a stále nerozebraných cca 50 procent nevoličů, a ambice mít 6 procent min s odkazem na prvovoliče a studentské volby

- společný projekt jsem tedy logicky odsunul na druhou kolej

. možná spolupráce na ekonomických tématech (daně, podnikání apod.) není vyloučena.

K Pirátům. Pokud se finančníci či podnikatelé v Pirátech chtějí něčím od SsČR inspirovat, není problém. Kapacity na nějaké workshopy prý mají. Kontakt je možný přeze mě. Dále se tím nebudu zabývat, neb hlavní část schůzky byl onene "koaliční" projekt, který nepodporujeme.

Ivan Bartoš
publikováno: 29. 5. 2013 8:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 5. 2013

Včera večer jsem se sešel s předsedou (Štefan Tišer) a několika lidmi ze Strany rovných příležitostí.

Byla mi představena struktura a způsob organizace této politické strany, kterou jsme porovnali s fungováním Pirátů.

Dlouho jsme hovořili o Pirátském programu, jehož východiska a jednotlivé programové body jsem jim vysvětlil a představil.

Probírali jsme převážně sociální témata a v řadě bodů jsme našli shodu např.:

- sociální vyloučení není problematikou menšin

- zneužívání sociálních dávek v ČR dle Eurostatu 0.5 procenta (pod statistickou chybou) FALSE FLAG!

- populistické projevy politiků (zde jsme identifikovali problém, kdy cílová skupina SRP paradoxně nejvíce věří, že za jejich problémy, jako je nezaměstanost, dluhové pasti apod. mohou romové)

- velmi akcentovali i problematiku vzdělávání, s tím, že stále vidí problém v učňovských oborech (v tomto jsem nesouhlasil)

- probírali jsme i problémy paternalismu, kdy opět naše představy nejsou ve stoprocentní shodě (Štefan:větší prostor pro menšiny, jako je třeba zpravodajství v polštině apod. VS Já zastával názor, že nevím, proč o volbě miss roma informuje specifický pořad, když ve zpravodajství v regionech dávají něco o sadaři)...zjednodušuji

- zdrbli jsme romea.cz

- probrali jsme problémy čerpání EU dotací na "integrační" programy (vše špatně)

- největší problém celého sociálního systému jsme identifikovali společně v korupci, kde mizí stovky miliard, což je následně kompenzováno na úkor občanů ve zcela jiných oblastech

Další body naší debaty byly například pravomoci policie, schválení služebního zákona apod.

Spolupráci v sociálních otázkách jsem nevyloučil, ale zdůraznil jsem naši nastavenou cestu a kapacitní omezení.

Vysvětlil jsem to, že náš "široký" program musí být mediálně vybalancovaný. Tzn. Piráti mají problém tlačit naše transparentní hospodaření, přímou demokracii oproti mediálně zajímavému "jste strana stahovačů". Chápou, že sociální témata (menšiny, vyloučení apod.) jsou tak mediálně "zajímavá", že může dojít k zásadnímu zkreslení vnímání Pirátské strany (další antifa bojůvka, ciganofilové apod.) a tím pak potlačit naše ohnisko ve smyslu prezentace komplexních cílů Pirátů. Chápou více než jasně.

Volby:

Vysvětlil jsem rozhodnutí Pirátů kandidovat ve volbách do PS i EP samostatně a objasnil jsem i pravidlo účasti na pirátských kandidátkách i princip primárek.

Případná kandidatura lidí ze Strany rovných příležitostí se tímto nevylučuje, pokud se nebudou celorepublikově ucházet o zvolení do PS jako samostatný subjekt.

Princip sestavených krajských kandidátek v gesci kraje a případné veto RV je totožné s pravidly SRP.

Po dohodě jsem pro případnou komunikaci se SRP navrhl Michala Havránka, který se se Štefanem Tišerem zná a Zdeňka Štěpánka (oba jsem kontaktoval a souhlasí).

Konec reportu:-)

PS zdrbli jsme Vileťáka, který se se Štefanem zná

PPS Dnes mám setkání se Stranou soukromníků viz. předchozí post. Předpokládám, že komunikace bude dosti podobná s akcentem na daňové zatížení, podnikání a finanční systém ČR.Pokud to bude zajímavé a situace bude podobná, vysvětlím situaci ohledně voleb a poksuím se najít nějaké SPOC (sigle point of contact) pro další případnou komunikaci. Soukromníků co řeší každodenní problémy máme ve straně dosti a mohlo by to být pro ně více zajímavé než OSA fight a tak.

Ivan Bartoš
publikováno: 28. 5. 2013 9:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 5. 2013

Příští týden se pravděpodobně sejdu na krátkou schůzku s předsedou SsČR doktorem Senjukem. Bude se jednat o nějakou oťukávačku (viz příloha), o jejímž průběhu budu následně informovat zde. Pokud budou řešeny volby, budu vycházet ze závěrů RV.

Ivan Bartoš
publikováno: 24. 5. 2013 8:53 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 4. 2013

Moje setkání, viz výše (oznameni-f595/evidence-lobbistickych-ko ... ml#p209697), s iniciativou Občanská sounáležitost, proběhlo tak, jak jsem předpokládal. Jedná se o vyčleněnou skupinu z původní HV. Jednali například s Bártou, rozešli se s Babišem i Ponertem. Snaží se sjednotit jendotlivé subjekty u jakéhosi kulatého stolu a dotáhnout je do voleb pod projektem Aliance dle hesla "Společně nebo vůbec". Představili mi svoji práci a plány, včetně toho, že až tam budou, tak to rozpustí. Postoj Pirátů je (doufám, že stále platný), že do voleb jdeme singl s místy na kandidátkách pro nestraníky (nePiráty) dle našich podmínek. Což jsem jim sdělil. Jendalo se tedy o informativní schůzku. Sledujeme, neangažujeme se, neb máme naši agendu. Ukočírovat cca 15 zcela individuálních subjektů v rovině, kdy tě spolčení s někým, kdo to celé znedůvěryhodní a tím politicky zabije ostatní účastníky je "cesta do pekla" Což jsem jim sdělil.

Ivan Bartoš
publikováno: 29. 4. 2013 7:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 4. 2013

Nevím, kdo to předjednal, ala byl jsem opakově kontaktován panem Vorlem (přeseda politického "sdružení" Občanská sounáležitost.

Ačkoliv se mi celá iniciativa viz přiložené dokumenty jeví jako "pravdoláskařská" ekonomikou řízlá verze Holešovské výzvy, mám s ním ve středu v restauraci Jizera na Václavském náměstí oběd. Tak si ho přinejmenším poslechnu. O průběhu schůzky budu informovat.

https://www.youtube.com/watch?v=cmcse8u ... embedded#!

Ivan Bartoš
publikováno: 16. 4. 2013 8:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 1. 2013

Setkání s Jeronýmem Tejcem a Ing. Miroslavem Krejčíkem (místopředseda ústřední odborné komise ČSSD pro bezpečnost, gestor pro problematiku elektronizace veřejné správy, ICT a eGovernment ,ale mimo jiné i bývalý ředitel Vojenského zpravodajství)

Jeho jméno jste mohli slyšet přebážně v souvislosti s kauzou Parkanová. Zde tedy pouze namátkou...

http://aktualne.centrum.cz/rozhovory/cl ... ?id=693006

http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy ... omisi-pdf/

Sešli jsme se (já a Ondra Profant) nejdříve na poli Sněmovny 22.1. okolo 17té hodiny. Velmi nepříjemná prohlídka a lustrace. MK komentoval fakt, že nám chtěl ukázat tuto buzeraci, a že by měly být v administrativních budovách zóny např. pro setkávání s návštěvami. Já jsem se na nepříjemném chování bezpečačky, která se vyjadřovala ve stylu, že když se mi to nelíbí, nemusím tam chodit, málem otočil s tím, že jsem návštěva, ale nakonec jsem jedovatou slinu spolkl.

O co jde. MK má teď na starost poměrně rozsáhlou agendu v rámci ČSSD viz popis v úvodu a má tým, který se IT, ICT, eGovernmentem zabývá. Přepokládá se, že Jeroným Tejc bude aspirovat na post ministra vnitra po té, co ČSSD vyhraje volby. Ing.Krejčík má ambice náměstkovské.

Jeroným Tejc je standardní politik, takže úvodní poziční jednání probíhalo právě v tom duchu. Připomněl jsem mu předchozí setkání nad ACTA, kde byl i předseda Sobotka, a že jsme jejich zápal pro právo na soukromý shledali jako velmi účelový, vhledem k následné 100procentní podpoře v hlasování o znovuobnovení Data Retention.

Tento typ spolupráce jsem označil za pálení našeho času, protože my nemáme potřebu jako doposud neparlamentní strana politikařit ani handlovat.

Ing. Krejčík, jinak poměrně sympatický člověk, navrhoval spolupráci čistě oborovou, kdy jeho tým má přístup k informacím, které je pro nás těžké získávat. Byl například podobně jako Piráti pozván na připomínkování zákona o kybernetické bezpečnosti (za nás tam byl Vilém Maršík), ale měl tam své lidi, neb se termín kryl právě s touto schůzkou. Za 14 dní se dalšího “workshopu“ bude účastnit. Tvrdí, že chce znát názory více stran. Na řadu věcí nás prý může upozornit.

My jsme naopak zdůraznili, že pro Piráty je zajímavý přístup ČSSD do médií, kde by mohli její představitelé určitá témata akcentovat, popřípadě i fakt, že schopný člověk v ČSSD by mohl jednotlivé poslance informovat o tom, že často v některých oblastech neví, která bije a hlasují zcela neinformování o podtatě problému (Farský, Data Retention apod.) V přesvědčování poslanců jsme např. právě v kauze DR i přes kampaň neuspěli.

Identifikovali jsme další klíčové oblasti: eGovernemnt, ochrana soukromí a Internet jako integrační platforma fungování státní správy i společný prostor.

Dohodli jsme se, že nemá cenu jakkoliv obecně plkat (viz. předchozí fail s ACTA a spolupráce s ČSSD) a souhlasili s odpilotování možné spolupráce a výměny informací právě na zákoně o kybernetické bezpečnosti. V tomto směru chceme učinit první kroky.

Pak jsme šli již bez Jeronýma Tejce do hospody, kde jsme probírali spíše obecnější věci. Šifrování, politickou formu ČSSD, možný vývoj před volbami, zda je Pirátská strana v hledáčku zpravodajců, jak se to dá zjistit apod. Neplechu jsme ukončili asi v 9:30.

Pokud jsem něco zapomněl, prosím Ondru o doplnění.

Ivan Bartoš
publikováno: 25. 1. 2013 18:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz