Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
537
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
29. 1. 2018

22.2. Proběhlo setkání se zástupci MMR - představení zákona č. 159 - sněmovní tisk 12 – novela zákona o podmínkách v cestovním ruchu.

Za : MMR náměstek David Koppitz, ředitelka cestovního ruchu Renata Králová, za legislativu Jana Vyskočilová

Za : Piráty Ivan Bartoš, Vojta Franta

Byl nám představen zákon jako transpozice. Měli jsme k němu výhrady, které údajně adresuje důvodová zpráva. Vyjádřili jsme zásadní obavy v oblastech: a) balíčků služeb nabízených hotelym které mohou znamenat nuntost transfroamce hotelů v cestovní kanceláře (vysvětlení koncipováním nabídkna wev mi přišlo neuspokojivé)

b) Voja Franta adresoval dotazy týkající se "lázněňských pobytů" kdy původní transponzice řeší SPA leč (lázeňský pobyt != wellness).

přijaté výhody:
reklamní balíček MMR na cesty do letadla (špunty do uší, škraboška na spaní, zámeček na kufr a fusky černé)
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 1. 2018 10:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 1. 2018

22.2. Na poslaneckém klubu jsme se setkali s korejským velvyslancem Moon Seonung-yun v doprovodu Petra Fojtíka - za Piráty jsem byl já a Mikuláš Peksa.

Došlo ke krátkému seznámení, diskusi nad politickým vývojem v ČR. Pana velvyslance zajímal kromě jiného i přístup Pirátů k otázkám legislativy ve stavebnictví (mají issue s rekosntrukcí budovy pro ambasádu). Tématem byla i legislativa pro VRT. Řešili jsme otázky eGovernmentu a korejský přístup k řešení agendy státní správy.

přijaté výhody:
kalendář "Krásy Koreje", ozdobná krabička - merch
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 1. 2018 10:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 1. 2018

11.1.2018 Jsme přijali s Honzou Lipavským pozvání na oběd na italskou ambasádu.

Oběda se zůčastnili:

H. E. Mr Aldo Amati, velvyslanec Itálie spolu s Frederico Bernardi, deputy Head of Misson

H. E. Mr. Roland Galharague, velvyslanec Francie

H. E. Mr. Pedro Calvo-Sotelo Ibanez-Martìn, velvyslanec Španělska

Příjemný oběd, kde jsme probrati aktuální události v parlamentní politice dnů nedávných a náš pohled na politický vývoj nejen na domácí ale i mezinárodní scéně zcela v souladu s naší politikou sdílení informací a jinak s obecně známými pirátskými postuláty, strategií i veřejnými výstupy našich reprezentantů.

Benefit pro nás – kontakty. Jinak samozřejmě pohodlný způsob pro pány velvyslance získat různé ač veřejné informace z první ruky, v čemž jim standardně brání jazyková bariéra v rámci mediálního pokrytí politického dění.

přijaté výhody:
fajn oběd
poskytnuté výhody:
brífink o politické scéně pohledem Pirátů
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 1. 2018 8:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 1. 2018

9. 1. 2018 Jsem se na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj sešel v souvislosti s výkonem své funkce předsedy s pány Alexandrem Karáskem info.com a Ing. Michalem Jirkovským (magazín E-Government).

Probírali jsme klíčové problémy elektronizace státní správy a možnosti spolupráce s výborem.

Každý rok pořádají "INVEX" Konference eGovernment. Vyžádal jsem si více informací.

Představili mi platformu okolo E-Government.

Diskutovali jsme také možnosti pořádání tématických seminářů na poli Sněmovny. Zde jsem projevil zájem.

Z pohledu Pirátů jsem pak představil koncept Občanské sněmovny a možnosti participace v rámci slotů.

přijaté výhody:
Několik výtisků časopis E-Government a příslib poskytnutí nových čísel na klub Pirátů
poskytnuté výhody:
káva výborová a perníčky od paní Kuklíkové
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 1. 2018 8:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
5. 1. 2018

4.1.2017 jsem absolvoval 2 akce

1) Ráno jsem přijak pozvání na snídani se členy Prague Business Clubu, kteří si mě pěkně "pogrilovali". Záznam píši proto, že jsem dostal darem od klubu poukaz na nějakou košili na míru ???, který je bohužel na mé jméno a nemohu ho poslat dál. Zda využiji? Nevím"

2) Odpoledne mě v kanceláři v PS navštívili z vlastní iniciativy generální ředitel a předseda představenstva Vodafone CZ pan Jiří Báča a ředitel pro regulaci a vnější vztahy pan Richard Stonavský.

Řešili jsme převážně otázku průmyslu 4.0, ale zejména problém zasíťování ČR vs současné řešení LTE, kdy Česko je oproti jiným zemím doslova na chvostu s možností rychlého připojení domácností ke kvalitní síti.

Zároveň jsme diskutovali situaci kdy „sdílená výstavba“ radiové části networku silně zvýhodňuje dva ze tří hlavních operátorů. Věc řeší EU.

Identifikovali jsme společně 3 oblasti, ve kterých je ČR problematické ve smyslu budování kvalitní infrastrukturní podpory. Samozřejmě jsem zdůraznil naši automatickou podporu malému podnikání poskytovatelů připojení, nicméně na kvalitní pokrytí "pevným připojení" jsme se shodli zejména k zásadní potřebě změny průmyslové orientace ČR v následujících 5-10 letech, která není pouze deklarovaná ale skutečně nezbytná. Kde je infrastruktura odpovídající potřebám tam vznikají centra a jdou tam firmy (pokud jsou samozřejmě splněny další podmínky)

Problémy jsme řešili zhruba ve 3 oblastech:

a) stavební povolení k výstavbě

b) údajná nedostupnost plánů již existujícího zasíťování (v Praze se nové „mapy“ dokonce řeší aktivně za město

c) funkce regulátora směrem ke sdílení infrastruktury pro další subjekty a obecně otevřenost této infrastruktury

Deklarovaná pozice Vodafone v ČR je taková, že operátor chce investovat, leč je mu v tom neochotou věci řešit jaksi bráněno.

Mojí odpovědí bylo samozřejmě vůle spolupracovat s operátory pokud ovšem předpokladem bude vždy fér chování směrem k zákazníkům služeb, toto bude transparentní a žádný z účastníků komplexního řešení problému nebude vůči jinému zvýhodňován, což byl doposud bohužel v ČR .

Ředitelům jsem dále představil záměr našeho projektu Občanská sněmovna, který kvitovali.

přijaté výhody:
Plastické pásky přes oko z hračkářství 4ks – s referencí na sázku vypsané Fortunou 1:600
poskytnuté výhody:
2x čaj na 2 pokusy, neboť s pytlíčkem je to vždy lepší než horká voda
Ivan Bartoš
publikováno: 5. 1. 2018 8:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 1. 2018

3.1.2018 jsem se na poli Výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj setkal z pozice předsedy výboru, ale i vzhledem k agendě, kterou dlouhodobě s Piráty řešíme s RnDr. Tomášem Renčínem a Mgr. Vojtěchem Dvořáčkem, kteří reprezentovali ISSS.cz a v4dis.eu.

Převzal jsem od nich pozvání pro členy výboru na pravidelnou konferenci ISSS, kterou výboru předložím a se sekretariátem vyřešíme případnou účast členů výboru podobně jako tomu bylo u minulého ročníku konference..

Probrali jsme dopady legislativních opatření na výkon a fungování veřejné správy v městech a obcích ČR i nejaktuálnější výzvy konceptu Digitální Česko a jeho reflexi v rámci Pirátské strany.

Shodli jsme se na žhavých tématech pro letošní rok a potřebě jejich racionálního uchopení

a) Veřejná správa na všech úrovních a GDPR

b) Specifika samosprávních agend a jejich řešení z pohledu e-governmentu a ne vždy žádoucího přístupu centralizace

c) SmartCities a jejich realizace

Domluvili jsme si pokračování předchozí spolupráce na poli výboru a budoucí nastavení agendy pro blížící se konferenci, které se účastní až 2000 lidí z oblasti výkonu samospráv (zastupitelé, ale i úředníci).

poskytnuté výhody:
2 kávičky ze zdrojů Výboru
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 1. 2018 13:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 1. 2018

2.1.2018 jsem se sešel ve 14:30 u nás na klubu, resp. ve své kanceláři s velvyslancem Slovenské republiky panem Peterem Weissem. Oplatil mi tak návštěvu z povolebního období.

Řešili jsme aktuální politickou situaci a naše osobní reflexe politického vývoje z poslední 2 měsíce.

Tématem byl opět Visegrad a role našich zemí v rámci V4 a Evropské unie.

Krátce jsme "zabrousili" na téma koncesionářských poplatků na Slovensku a jakým způsobem se k nim staví Pirátská strana (přislíbil jsem materiály)

Posledním tématem byla diskuse nad 2018 rokem Česko-slovenské a slovensko-české vzájemnosti. Byl jsem upozorněn na dokument předchozí vlády konkrétně z MKČR, který celý koncept pro tento rok popisuje a který si nastuduji.

Dále jsme diskutovali mediální obraz SK v ČR. Pan velvyslanec poukázal, že problémem často bývá, že osobnosti, které jsou ke komentování politické situace na Slovensku zváni jako hosté, nereprezentují širokospektrý pohled, resp. zastávají pouze omezený počet názorových proudů na politiku SK.

Díky tomuto mohou mít případné mediální reflexe celé iniciatviy 2018 opačný efekt, tj. nepovedou ve společnosti k vylepšení vztahů.

Zde jsem poukázal na fakt, že v řadě oblastí jsou do debat zváni titíž lidé a že předpokládám, že je to také deficitem PR jednotlivých subjektů tj. že redaktoři vybírají z dostupných a známých kontaktů, které skutečně nemusí reprezentovat všechny názory a že toto není doménou mediálního pokrytí ČR-SK vztahů. Navrhl jsem zvážení jakési prezentace osob, které mohou doplnit škálu komentujících po média v ČR s poukázáním na problém. Vyhodnocení však musí zůstat na redakcích soukromých i veřejnoprávních médiích, pokud toto shledají jako pozitivní krok.

přijaté výhody:
Darem jsem dostal knihu "Rok delší než století."
poskytnuté výhody:
Příslib zaslání priorit Pirátů pro toto volební období, návrh mechaniky daňové asignace jako možnosti podpory nezávislých transparentních kulturních či informačních institucí a médií, pirátské programové a koncepční návrhy na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 1. 2018 8:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

15.12.2017 mi po opakované výzvě předal vánoční dar pan Faltýnek z ANO.

Jednalo se o dárkový koš z produktů firem ANO.

Dar jsem ze slušnosti dočasně přijal.

Vzhledem k tomu, že hodnota daru byla cela jistě v součtu vyšší než je možné s čistým svědomím přijmout (salámy, salámky...) a navíc odporoval mému ideologickému nastavení, věnoval jsem tento dar obratem policistům, kteří se starají o bezpečnost budov Poslanecké sněmovny.

K rozebrání dole na vrátnici vchod z Malostranské.

Rozebrání je třeba provést tak, aby individuální hodnota odebraného podílu nepřesahovala celkovou hodnotu daru, kterou může policista přijmout, aby tento nebyl považován za úplatek.

Sharing is Caring

Časově toto bylo těsně před tím, než pan Faltýnek nerespektoval dohodu šéfů poslaneckých klubů a jedinou komisi, kterou Piráti preferovali pro otevření a modernizaci Poslanecké sněmovny přiklepli poslanci jako další dáreček KSČM, aby jim vykompenzovali, že ani ANO nevolí Ondráčka do vedení komise pro kontrolu GIBS.  Merry Xmas

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 14:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

13.12.2017 jsme s Mikulášem Peksou přijali pozvání švédeské ambasadorky Viktorie Li na společný oběd

2 Lunch with political party PIRATI

Guests:

Mr. Ivan Bartoš, MP and Head of PIRATI

Mr. Mikulaš Peksa, MP and vice president of PIRATI

.................................................................

H.E. Mr. Sten Schwede, Ambassador of Estonia

H.E. Mr. Alberts Sarkanis, Ambassador of Latvia

H.E. Ms. Siri Sletner, Ambassador fo Norway

H.E. Ms. Helena Tuuri, Ambassador of Finland

H.E. Mr. Edvilas Raudonikis, Ambassador of Lithuania

H.E. Mr. Ole Frijs-Madsen, Ambassador of Denmark

Zápis viz tiskovka:

Praha, 13. prosince 2017 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš v doprovodu

místopředsedy strany Mikuláše Peksy se dnes na pracovním obědě pořádaném

švédskou ambasádou setkali s velvyslanci Švédska, Estonska, Litvy, Norska,

Finska, Lotyšska a Dánska. Tématem schůzky byla pirátská politika v Česku,

v Evropě, ale i v samotném Švédsku, které je kolébkou pirátského hnutí.

Diskutovalo se hlavně o pirátských zkušenostech s přímou demokracií uvnitř

strany a pohledu na dezinformační kampaně organizované extrémistickými

hnutími v Evropě.

přijaté výhody:
Společný oběd a kává
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 13:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Mgr. Zdeněk Zajíček – šéf ICT Unie

Resty 5

Ve středu 13.12.2017 jsem se sešel po oslovení s panem Zdeňkem zajíčkem z ICT UNIE (http://www.ictu.cz).

Schůzka byla informativní.

Aktivity pana Zajíčka (ODS) jsou známé a i přes přínos (“internetifikace“ ČR, CzechPoint, registry či datové schránky) jsou terčem pirátské kritiky (realizace, náklady, licence, vendor lockin legislativa).

Bavili jsme se o roli soukromého sektoru jako možného nositele egovernmetnu a procesů státní správy.

Tématem byla i legislativní podpora PES, jehož jsem já dlouhodobým kritikem, zejména z důvodů, kdy HK "podpořila" EET a reálně netlačila na zjednodušení agendy podnikatelům, aby se následně objevil PES a tuto nevyváženost začal řešit.

Metadata popisující zákony v oblasti podnikání resp. jejich dopady (termíny, penále apod.) jsou však minimálně z mého pohledu bezproblémové. Preferovaným trendem je však zjednodušení legislativy na prvním místě. K tomuto technická realizace sama o sobě nevede.

Já jsem prezentoval postuláty Pirátů ve věci řešení e-Governmentu jako služby občanům, nejen jako primární nástroj státní správy.

Pan Zajíček se mnou také hovořil o konceptu zákona - práva na digitální službu.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 13:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz