Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
323
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

V pondělí 5. února 2024 jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru v Praze setkala na jejich žádost s paní Jitkou Hejdukovou, poradkyní generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR, a s paní Martinou Kroupovou, expertkou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tématem naší schůzky byla nejen bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kdy se nenaplňují i odsouhlasené akční plány a preventivní opatření, a je potřeba dbát např. na jazykové mutace bezpečnostních materiálů pro zde pracující cizince, ale i diskutovaná novela zákoníku práce a další pracovně-právní tématika (chybějící know-how menších firem v oblasti BOZP, jakož i velmi rozmanitá podpora prevence rizik v různých typech firem).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Hejdukova, M. Kroupova
Olga Richterova
publikováno: 5. 2. 2024 17:16 permalink

Kontaktoval mě pan exekutor Štika se svou podporou minimální srážky z exekucí. Sdělila jsem mu svůj postoj, že by to byla obrovská změna současného systému a není vůbec vyřešené, z čeho by tzv. minimální srážku (tedy pod nezabavitelným minimem) splácely např. samoživitelky nebo invalidní důchodci. Že to je věc na důkladné posouzení skrze RIA a já osobně s ní aktuálně nesouhlasím, natož aby šla poslaneckým pozměňovacím návrhem. Dále jsem zdůraznila fakt, že do systému insolvence (oddlužení) v ČR nemůže vstoupit každý, ale jen ti, kdo mohou splácet minimálně 2300 měsíčně (zhruba). A to je velký problém, který ráda budu společně řešit. Ale nikoli minimální srážku z nezabavitelného minima (které by jejím zavedením de facto pozbylo svůj smysl). Na jiných opatřeních, např. zrušení zápočtu vyživované/ho manžela/manželky může být shoda.

Píšu to sem i proto, že tyto věcné otázky lze řešit i telefonickými hovory, domluvenými přes mou kancelář, jako se stalo v tomto případě.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
M. Štika
Olga Richterova
upraveno: 30. 1. 2024 15:58
publikováno: 30. 1. 2024 15:48 permalink

V pondělí 22. ledna 2024 jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru sešla s paní Terezou Královou, sociální pracovnicí z Prahy 1, k podnětům z praxe. Tématem naší schůzky byla organizace OSPOD, zejména pak s ohledem na ochranu dětí v ohrožených rodinách a s profesionálními pěstouny.

naši účastníci:
Olga Richterova, M. Jirmasek
ostatní účastníci:
T. Králová a její kolegyně
Olga Richterova
publikováno: 24. 1. 2024 16:07 permalink

V pátek 12.1. 2024 proběhla u mě v kanceláři v PSP ČR schůzka s Petrou Jirglovou ze Spolku Za ruku. Spolek se zaměřuje na pomoc rodinám a dětem, které se ocitnou v důsledku hospitalizace v nemocnici. Jejich cílem je mluvit o tématu hospitalizovaných dětí a problémech, které často v českých nemocnicích nastávají, např pobyt osamělých dětí a přehled doby, kterou v nemocnici strávily (až čtyři roky!!). Společně jsme se dotkly také tématu transformace kojeneckých ústavů v ČR a podpory procesu deinstitucionalizace péče o děti a podporu pěstounské péče u nás.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Petra Jirglova
Olga Richterova
publikováno: 12. 1. 2024 16:58 permalink

V pondělí 11. prosince 2023 jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru na jeho žádost sešla s panem dr. Vratislavem Jandou, ředitelem pro korporátní záležitosti v Nestlé. Tématem schůzky se nakonec ukázaly potraviny, zejména jejich ceny - ptala jsem se, zda u nich poznáme snížení DPH. Bavili jsme se také o podílu potravin prodávaných ve slevě a o tom, zda se tato reálná prodejní cena promítá do statistik. Na závěr jsme se na můj popud bavili o dětské výživě - zdůraznila jsem, že kojení je pro děti i ženy velmi důležitý protektivní faktor a že je důležité dodržovat Kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Zmíněna byla i továrna Nestlé v Krupce, kde se zaměřují na vegetariánské a veganské produkty (https://www.nestle.cz/cs/o-nestle/nase-zavody).
Předmětem hovoru byla i pokračující účast Nestlé na trzích v Rusku a výstavba nového závodu na Ukrajině. https://www.nestle.cz/cs/caste-dotazy/nase-spolecnost/aktualni-informace-o-rusku-a-ukrajine

naši účastníci:
Olga Richterova, M. Jirmásek
ostatní účastníci:
V. Janda
Olga Richterova
publikováno: 11. 12. 2023 17:04 permalink
23. 11. 2023

V mé kanceláři v poslanecké sněmovně se se mnou a s Josefem Pavlovicem na svou žádost setkal Zoltán Kész, nyní za Consumer Choice Center, který tři roky byl poslancem v Maďarsku a nyní dělá lobbying např. pro vaporizéry. S paní Julií Kailovou představili materiály od World Vapers' Alliance. Upozornili jsme je, že téma harm reduction nám je blízké, ale nikotinová závislost i tak své dopady má a není na místě je zastírat.

naši účastníci:
Olga Richterova, Josef Pavlovic
ostatní účastníci:
Zoltán Kész, Julia Kail, ještě dva lidé jako doprovod
Olga Richterova
publikováno: 23. 11. 2023 14:42 permalink

Na žádost paní ředitelky Lipové jsem se cestou do Sněmovny stavila v Nadaci Sirius, probraly jsme témata OSPODu a sociálně-právní ochrany dětí obecně, dotkly jsme se digitálních závislostí a výzkumu na toto téma ve školách a bavily jsme se také o návrhu Siria na tzv. centra komplexní péče pro děti s těžkým somatickým postižením a potřebou vysoké ošetřovatelské péče - cílem by měly být zejména respitní pobyty hrazené pojišťovnami, s těmi už bylo jednáno.
Vznesla jsem otazníky ohledně sociálně-zdravotního pomezí , zejména nutnosti mít pojistky, když jsou děti dlouhodobě v jakémkoli lůžkovém zařízení.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
D. Lipová
Olga Richterova
publikováno: 23. 11. 2023 0:18 permalink

V pondělí 20. listopadu jsem se ve své poslanecké kanceláři sešla na její žádost s paní Terezií Hradilkovou z JDI. Bavily jsme se o akčním plánu deinstitucionalizace a o tématech s deinstitucionalizací souvisejících. Zejména o situaci rodičů a dětí, které potřebují podporu, ale ne ústav.
Expertní názory v této oblasti zkusím pomoci šířit dál.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
T. Hradilkova
Olga Richterova
publikováno: 20. 11. 2023 17:40 permalink

V pondělí 13. listopadu jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru na její žádost sešla s paní Andreou Bohačíkovou z M.arter. Tématem naší schůzky byl návrat rodičů zpět na trh práce po rodičovské dovolené. Probraly jsme, co v současnosti tento návrat brzdí a jak tyto brzdy odstranit. Probíraly jsme i problematiku zkrácených úvazků, která s tématem úzce souvisí.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
A. Bohačíková
Olga Richterova
publikováno: 13. 11. 2023 18:35 permalink

V pondělí 13. listopadu jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru na jeho žádost sešla s panem Petrem Stuchlíkem, CEO Corrency a bývalým kandidátem na primátora Prahy za ANO. Účelem schůzky bylo představení jeho projektu Corrency a jeho fungování napříč republikou, který může podpořit rozvoj konkrétních komunit.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
P. Stuchlík
Olga Richterova
publikováno: 13. 11. 2023 18:31 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz