Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
308
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Dne 1. září 2023 jsem se ve své kanceláři v Poslanecké sněmovně setkala s panem předsedou České asociace pro psychoterapii Jiřím Drahotou a s paní Dominikou Čechovou, členkou výboru ČAP. Tématem naší schůzky byla zejména dostupnost psychoterapie v odpovídající kvalitě. Aktuálně řešeným tématem pak je příprava vyhlášky (mezi MPO a MZd) k zajištění kvality psychoterapeutického výcviku a současně prevenci excesivního omezení výkonu terapeutické praxe u lidí, kteří se již řadu let osvědčují. Taktéž mi předali písemný návrh zákona o psychoterapii, který budou oni diskutovat s dalšími experty a my s naší odbornou skupinou pro duševní zdraví. Cílem je maximální sladění s evropskými standardy.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Drahota, D. Čechová
Olga Richterova
publikováno: 1. 9. 2023 16:37 permalink

Dnes jsem si v rámci poslanecké kanceláře volala s občankou paní Kotačkovou. Tématem hovoru byla situace v sociálních službách, zejm na Vysočině, i s ohledem na životní zkušenosti paní, která roky pečuje o své dvě dcery se zdravotním postižením i o tom veřejně hovoří.
Jde o zřízení míst pro společné bydlení, např. jako Domov Daliborka nebo Psáry, pro pečující rodiče a jejich děti, když zestárnou.
Zazněl také návrh, aby mladší lidé s kompatibilním onemocněním či postižením mohli žít se svými staršími rodiči v domovech pro seniory (dnes je nastavena věková hranice a limituje i jiné mladší osoby, pro něž by šlo o vhodné umístění).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
M. Kotačková
Olga Richterova
publikováno: 14. 8. 2023 16:52 permalink

Dne 7. 8. 2023 jsem se v poslanecké kanceláři sešla s členem německého Bundestagu Erhardem Grundlem, který je členem Výboru pro kulturu a média a také členem zahraničního výboru v rámci Aliance 90/Frakce Zelených. Tématem schůzky bylo sdílení zkušeností a poznatků z oblasti fungování a legislativního nastavení veřejnoprávních médií, rozhlasového vysílání, ale také problematika slaďování pracovního a rodinného života v oblasti výchovy dětí a mládeže. Média a kulturu má na starosti pirátský náměstek O. Chrást, který byl přítomen.

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Chrást
ostatní účastníci:
E. Grundl
Olga Richterova
publikováno: 7. 8. 2023 15:43 permalink

Jiří Robenek je náš radní pro oblast bydlení ve Zlíně a za mnou zašel do poslanecké kanceláře Na Moráni na konzultaci řady věcí k chystanému zákonu o podpoře v bydlení, a také aby mě upozornil na nárůst agendy veřejných opatrovanců.
Konkrétně ve Zlíně před 10 lety prý měli cca 20 veřejných opatrovanců, nyní se takto starají o více než 80 lidí. Za deset let tedy čtyřnásobný nárůst.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Robenek
Olga Richterova
publikováno: 3. 7. 2023 17:25 permalink

Dne 13. června jsem se v Poslanecké sněmovně sešla s panem předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ing. Markem Ebertem. Tématem naší schůzky byl zákon o elektronických komunikacích, zejm. s ohledem na ČTÚ, a minulé pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku č. 346. Je dohoda na větším posunu v působnosti ČTÚ ohledně neuhrazených finančních plnění.

naši účastníci:
Olga Richterova
Olga Richterova
publikováno: 15. 6. 2023 18:08 permalink

Dne 12.6. jsem se ve své regionální poslanecké kanceláři setkala s paní Markétou Novákovou z neziskové organizace Cochem.cz. Hlavním tématem schůzky bylo zjednodušení nesporných rozvodů.

naši účastníci:
Olga Richterova, Marek Jirmásek
ostatní účastníci:
M. Nováková
Olga Richterova
publikováno: 12. 6. 2023 18:10 permalink

Dne 29.5. jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru v Praze sešla s paní Michaelou Nekardovou, schůzky se on-line zúčastnil i dr. Jakub Valc. Tématem schůzky byla asistovaná reprodukce, surogátní mateřství a záležitosti s tím spojené, napr geneticka genealogie.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
M. Nekardová, J. Valc
Olga Richterova
publikováno: 29. 5. 2023 21:43 permalink

Dne 22.5. jsem se ve své poslanecké kanceláři setkala s panem ředitelem Maxíkovy školky, Pavlem Tuleškovem. Tématem schůzky byly dětské skupiny, regionální aspekty sousedských dětských skupin (doplněk služeb pro menší obce) a výzva 49 OPZ+. https://www.esfcr.cz/vyzva-049-opz-plus
Dotkli jsme se i nutnosti podmiňovat nový development rozvojem občanské vybavenosti.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
P. Tuleškov
Olga Richterova
publikováno: 22. 5. 2023 16:38 permalink

Dne 15.5. jsem se na její žádost během poslanecké kanceláře telefonicky spojila s paní Janou Brabcovou, prezidentkou Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Tématem hovoru byly širší souvislosti vzdělávání dospělých v ČR a sazba DPH na vzdělávací kurzy.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Brabcová
Olga Richterova
publikováno: 17. 5. 2023 12:51 permalink

V úterý 16.5.2023 jsem se setkala na žádost zástupců T-Mobile s Martinem Orgoníkem (Head of corporate and external affairs), a Karolinou Helebrantovou (Head of Legal Commercial) k tématu rozhodování sporů týkajících se nezaplacených faktur v telekomunikacích - resp. různých položek na nich. Zákon o el. komunikacích řeším jako členka Podvýboru pro ochranu spotřebitele, taktéž i kolega Zuna.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
M. Orgoník, K. Helebrantová, M. Zuna
Olga Richterova
publikováno: 17. 5. 2023 12:48 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz