Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Pokud má sociální politika skutečně pomáhat, je třeba její aktéry promyšleně propojovat a citlivě nastavovat pravidla. V tomto ohledu město Chrudim dlouhodobě vyniká a nabízí dobrou praxi, která se dá přenést i do dalších krajů a obcí.

Zapisuju setkání se zástupci města, zejména s panem starostou Pilným (ANO2011), paní ředitelkou kontaktního pracoviště místní pobočky Úřadu práce i se zástupci neziskového sektoru. Jednalo se o péči o duševní zdraví, jak nastavit předškolní péči např. i pro znevýhodněné děti bez trvalého bydliště v místě i o roli obce v podpoře bydlení. Chrudimští představili svou cestu k nové bytové koncepci s výhledem na desítky let dopředu. Hlavní myšlenkou je zatím vyčlenit část bytového fondu pro rodiny v urgentní sociální tísni a podpořit také určité profese, které město potřebuje, přidělováním bytů.

Panovala shoda, že dnes stát bohužel nemotivuje obce, aby předcházely umisťování lidí do různých druhů pobytových zařízení, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské domovy, ale i azylové domy.

naši účastníci:
Olga Richterova, Pavel Štěpánek a další
ostatní účastníci:
F. Pilný a další
Olga Richterova
upraveno: 14. 8. 2020 13:27
publikováno: 14. 8. 2020 13:26 permalink

S J. Drahošem jsem se dnes v Senátu sešla k dezinformačním kampaním (také jim čelí).

Dohodli jsme se, že on zjistí v Senátu a já ve Sněmovně, kdo další se s nimi osobně setkává.

První krok tedy: zjistit rozsah těchto řetězových mailů co do osob a stran. Optáme se všech.

Druhé téma byly dětské skupiny a předškolní vzdělávání.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Drahoš, M. Mejstřík (asistent)
Olga Richterova
upraveno: 14. 7. 2020 22:32
publikováno: 14. 7. 2020 22:31 permalink

Pracovní schůzka k tématu bydlení, zejména funkční podpory družstevního bydlení a srovnání se zahraničím.

Hlavní otázka: na co je třeba nový zákon, a co stačí upravit v praxi, zejména metodicky.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Ivan Přikryl
Olga Richterova
publikováno: 13. 7. 2020 13:03 permalink

Na mou žádost jsme se sešli k zákonu o sociálních službách a problematice bydlení, v PSP.

Systémová reforma financování je nezbytná pro dlouhodobé plánování sociálních služeb a rovné postavení poskytovatelů. Předpokládáme její prosazení v rámci novely zákona 108.

Pokud by neprošla novela financování, pak je potřeba alespoň vyrovnat rozdíly ve směrných číslech, a tím i rozdíly mezi kraji, a zvažovat navýšení příspěvku na soc. služby ve III. a IV. stupni také pro pobytové služby.

Pastorační pracovník jako možná činnost zařazení do novely? K další diskuzi.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Jan Soběslavský, Jan Panocha
Olga Richterova
upraveno: 17. 6. 2020 23:59 historie úprav
publikováno: 16. 6. 2020 17:05 permalink

Na mou žádost jsme se v kavárně Nona sešli s I. Langrem, který jako náměstek primátora v Liberci realizuje už roky projekty sociálního bydlení a spolupracuje s Platformou (proto se účastnil i V. Lesák).

Hodně jsme mluvili o spolupráci odborů (v Liberci mají 2 sociálky! rozděleně samosprávu a státní správu) a nutnosti spojení sociálního a bytového pohledu/odboru na takový přístup.

Bavili jsme se i o zkušenostech z (velmi úspěšné) terénní práce s lidmi bez domova během koronakrize. (I o tom, že MPSV toto vůbec neřešilo.)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
I. Langr, V. Lesák
Olga Richterova
upraveno: 15. 6. 2020 17:30
publikováno: 15. 6. 2020 17:28 permalink

Paní ministryně mě pozvala na jednání k dětským skupinám. Předmětem bylo hledání shody a pojmenovávání možných rozporů v novele zákona, k němuž jsem už měla několik interpelací.
Hl. témata: i
- financování (je nutné udržet státní příspěvek okolo 7,5 tis/dítě/měsíc)
- praktické aspekty (možnost nastoupit do práce až po adaptaci dítěte)
- stravování (navrženo podpořit jen při zasmluvnění ve školních jídelnách, s tím nesouhlasím)
- podpora obdoby kvalifikovaných chův / maminek starajících se o jiné děti a majících základní potřebné znalosti (Tagesmutter/Tagesvater) - bude muset počkat na příště (škoda)

naši účastníci:
Olga Richterova, J. Schneider (nezávislý expert)
ostatní účastníci:
J. Maláčová, 1 poradkyně, 1 ředitelka odboru
Olga Richterova
upraveno: 13. 6. 2020 10:24 historie úprav
publikováno: 12. 6. 2020 22:49 permalink

Schůzka k tématu Lékařské posudkové služby proběhla na mou žádost v odboru LPS na ČSSZ s paní ředitelkou.

Hovořily jsme o
- potřebě digitálního úložiště s přístupy pro pracovníky LPS.
- nelogickém navázání řady výhod na průkaz OZP. Naopak logické se jeví posuzování pro tyto účely ošetřujícími lékař, zvláště lékaři odbornými.
- nutnosti mít na zřeteli, že se neposuzuje diagnóza, ale tíže funkčního postižení. Někdy je složité zvolit jednu nemoc, která funkční postižení způsobuje, ale pro posudek je to nutné.
- oddělení vedení (metodického, ale i organizačního) LPS od vedení ředitelů OSSZ a na pracovištích ředitelů ČSSZ.

S analytiky vytipujeme klíčové oblasti pro potřebnou změnu, jedná se o cca 430 tis. správních řízení ročně (cca 400 tis. na OSSZ, 10 tis. na ČSSZ, 20 tis. na PK MPSV), tedy o klíčovou agendu státu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Venclová
Olga Richterova
upraveno: 29. 4. 2020 13:23 historie úprav
publikováno: 29. 4. 2020 12:01 permalink

Na videomeetingu jsme panu řediteli odboru hmotné nouze a SSP na GŘ ÚP představili prototyp zjednodušeného formuláře, vytvořili přes víkend OP a BS. Jak by byli lidé postižení COVID-krizí schopni sami snadno, návodně vyplnit. Stručná verze: https://bit.ly/2R3SyVZ

Líbil se mu, předali jsme i info o p. Jirsákovi, který komunikoval přes Česko Digital s Ondřejem Profantem a je možné s ním konzultovat vvývoj takového formuláře v rámci OKsystému.

Dále jsme popsali nutné komponenty profi videonávodu (herci, scénář...) a že to je drahé.
Nabídli jsme pomoc s videonávodem "na kolení", pomocí screenů a audia. (Konzultaci vhodného software apod.)
Vysvětlovali jsme, co na současném formuláři vidíme jako složité a jako riziko.

Cca hodinová konzultace.

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Profant, Bára Soukupová
ostatní účastníci:
Ondřej Muravecký
Olga Richterova
upraveno: 1. 4. 2020 22:39
publikováno: 1. 4. 2020 22:12 permalink
1. 4. 2020

Na mou žádost se mnou po telefonu konzultoval pan prezident APSS, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jaké jsou jejich potřeby v boji s koronavirem, řádově: terénní pracovníci soc. služeb chodí za 100tis klientů, jde tedy o ca 10tis pečovatelek, podobně os. asistence - cca 10tis osob díky ní doma, 55tis seniorů je v pobytových zařízeních, v DOZP cca 11tis osob - a cca 69tis zaměstnanců -> tedy jsou potřeba respirátory FFP2 a testy pro cca 255 tis. lidí v těchto službách, pracovníků i klientů. A dále by byly třeba pro terénní služby pro lidi bez domova a se závislostmi - další desetitisíce osob.

Dále potřebují krajskou podporu při výpadku pracovníků a při zaškolení, jak na ochranné pomůcky (jako řešení jsem nabídla pražský model mobilního týmu).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 1. 4. 2020 22:05 permalink

Obrátila jsem se přes zprávu na paní ministryni kvůli mezerám v ošetřovném, poté mi zatelefonovala. Na pohledu na ošetřovné pro lidi na DPP/DPČ se neshodneme, já považuju za nebezpečné je nepodpořit.
Povedlo se shodnout na možné spolupráci na podpoře Úřadů práce, paní ministryně mě poté také propojila s ředitelem ČSSZ panem Boháčkem, s nímž jsem řešila praktickou stránku výplaty ošetřovného.
Jsem ráda za ochotu se pobavit nad agregovanými, nejdůležitějšími tématy, mrzí mě neochota vidět problémy lidí na DPP/DPČ- oni za tyto prekérní pracovní smlouvy nemohou, a jsou to např. i asistenti pedagogů, velmi často.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Maláčová
Olga Richterova
publikováno: 26. 3. 2020 17:18 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz