Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
257
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Setkání ve Francouzské 108 k tématu zaměstnávání lidí s různým postižením, v případě Amerfo s duševním onemocněním.

Téma: podpora malých zřizovatelů chráněného pracovního trhu, dnes velké admin. bariéry (velcí to mají zmáknuté). Též zmírňování tvrdosti zákona - podrobnosti případu zde: https://10-z.cz/podpora-socialniho-podnikani/. ("V roce 2020 se společnost potýká s výpadkem financování způsobeným nezákonným postupem MPSV, který řeší ombudsman a který projedná místně příslušný soud a důsledky pandemie, které jsou ale ve srovnání s postupem MPSV méně závažné.")

Inspirace Příspěvkem na péči, který jde za člověkem, by mohla ukázat cestu individ. podpory lidí s postižením: reflektujeme i v programu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Pavel Paleček, Marek Šlapal
Olga Richterova
publikováno: 19. 7. 2021 15:59 permalink

Schůzka o inovacích, průmyslu 4.0, potenciálu naší země a zaměření Izraele na startupy a nové technologie.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Lukáš Kolářík, Martin Jiránek
ostatní účastníci:
Pavel Smutný, Linda Štucbartová, Ondřej Bočkay
Olga Richterova
publikováno: 15. 7. 2021 14:23 permalink

Pracovní oběd u německého velvyslanectví (v hotelu v ulici pod ním) se saskou ministryní pro justici, Evropu a rovnoprávnost, a panem velvyslancem Israngem. Debata o možnostech spolupráce nejen v příhraničních regionech (školy) a podílu žen v politice.

Dost jsme probírali také předškolní péči a podporu pro rodiny dětí s postižením (v Německu řada inspirace).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
K. Meier, H. Válková, německý velvyslanec a několik dalších diplomatů
Olga Richterova
publikováno: 12. 7. 2021 22:31 permalink

Setkání ve Francouzské 108 k tématu inovací, aplikované vědě a výzkumu a možnosti šíření zkušeností. Navážeme ještě jednou schůzkou.

Mě osobně zajímá např poměrně unikátní přístup Izraele ke stárnutí.

V minulosti jsme spolu řešily asistivní technologie pro lidi s postižením, např. inovativní brýle, a také se známe skrze zájem o koučování a Česko - německé vztahy.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Linda Štucbartová
Olga Richterova
upraveno: 12. 7. 2021 22:25
publikováno: 12. 7. 2021 22:24 permalink

Setkání k tématům, která řeší UZS:
- rekvalifikace a školení/celoživotní vzdělávání
- sociální souvislosti daňového systému
- dlouhodobé výhledy (částečné úvazky pro pečující, seniory; sladění práce a péče; limity zákoníku práce v digitální době)

Navázání kontaktu a rychlé sladění např. souhlasu s námi navrženou automatickou valorizací minimální mzdy tedy schůzka splnila, nyní je na řadě rozpracování složitějších otázek.

účast na dalších pracovních jednáních bude podle oblastí zájmu v užších týmech:
Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR, patrně zejm. rekvalifikace a daňová oblast (s dalšími),
Linda Nejezhlebová - sdružení PROZAMS (zaměstnanecké stravování),
Petr Otáhal – prezident Svaz personalistů ČR, (zastupuje cca 2tisíce personalistů)
Miroslav Sedlák – předseda APROPOS

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Tomáš Kopečný, Tomáš Liškutin (nezávislý odborník), Alena Zieglerová (nezávislá odbornice)
ostatní účastníci:
V. Jásek, L. Nejezchlebová, P. Otáhal, M. Sedlák
Olga Richterova
publikováno: 30. 6. 2021 22:33 permalink
28. 6. 2021

Dotahování pozměňovacího návrhu k novele zákona o sociálních službách, ve spolupráci s APSS a snaze podat vyrovnaný pohled (klienti, poskytovatelé, terén, možnost být doma...), v kanceláři na Francouzské a online (P. Hanuš).

naši účastníci:
Olga Richterova, Markéta Melechovská, Mahu Opletalová.
ostatní účastníci:
P. Hanuš
Olga Richterova
publikováno: 29. 6. 2021 23:08 permalink

Schůzka v poslanecké kanceláři na Francouzské (s M.M. online) k tématu neformální péče z pohledu APSS se soustředila na:
- hlavní téma - podporu neformálních pečujících jsme řešili přes možnosti podpory z APZ a obecně podporu zkrácených úvazků, podporu sdílení péče v širší rodině, podporu edukace, a samozřejmě mnohem dostupnější respitní služby
- dále jsme řešili přenos dobré praxe
- prioritizaci hlavního cíle - stabilního financování sociální práce a sociálních služeb, včetně koordinace podpory pečujících a podpory v bydlení na úrovni ORP (další kroky domluveny s D. Luskovou)

naši účastníci:
Olga Richterova, Markéta Melechovská
ostatní účastníci:
J. Horecký, D. Lusková, Jan Schneider
Olga Richterova
upraveno: 24. 6. 2021 13:24 historie úprav
publikováno: 24. 6. 2021 10:03 permalink

Měla být schůzka v kanceláři na Francouzské, ale občan - invalidní důchodce, s těžkou epilepsií, který má pouze TP (i když je ve třetím stupni ID), nakonec volal.
Jde o téma z mých písemných interpelací: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=707&CT1=0.

Dnes musí lidé s invalidním důchodem bez kartičky ZTP (jen s průkazem TP) platit dopravu bez jakékoli slevy. Dále jde o to, že člověk s těžkou epilepsií nemá nárok na slevu pro doprovod, i když ho potřebuje a lékaři mu říkají, že bez doprovodu nemůže ani chodit nakoupit, nebo např. chodit plavat (ale nemá slevu na vstupné pro sebe, ani pro doprovod).
Také prý dříve lidé ve 3. stupni ID měli automaticky kartičku ZTP (zjišťuji).

Jde podle všeho o systémový problém, že lidem s epilepsií nejsou přiznávány kartičky ZTP, i když mají plný invalidní důchod.

Celkově jde o problém, že na přiznání invalidního důchodu v nejvyšším stupni nejsou přiznané možnosti slev všem, ale jen některým.

Obrátila jsem se obratem na paní ředitelku Lékařské posudkové služby, s kterou jsem byla už dříve v kontaktu, jaké pro tyto lidi navrhuje řešení.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
občan P.P.
Olga Richterova
upraveno: 21. 6. 2021 15:42
publikováno: 21. 6. 2021 15:40 permalink

Schůzka k poznání dalších agend Česko.digital, měla být v mé poslanecké kanceláři na Francouzské, ale šly jsme nakonec na oběd a probíraly projekty se státní správou (např. covid portál) a jiné možnosti než zprostředkovávání počítačů dětem ze znevýhodněného prostředí.

Celkově šlo o to poznat svou práci a vědět o prioritách a bariérách - např. uživatelském pohledu úředníků či obtížích spolupráce napříč rezorty/úřady.

Zcela jsme se shodly v tom, že je třeba, aby státní správa lákala špičkové úředníky a dávala možnost inovovat (včetně dělání chyb).

https://cesko.digital/

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Eva Pavlíková
Olga Richterova
publikováno: 21. 6. 2021 14:48 permalink

Z iniciativy německého velvyslance v Praze jsme probírali dezinformace a dopad na veřejně činné osoby, zejm. ženy (jde o specifický druh nadávek a výhružek).

V Německu funguje několik organizací - https://hateaid.org, či projektů - https://www.jura.uni-leipzig.de/professur-prof-dr-hoven/forschung/projekt-digitaler-hass/

Na mediální gramotnost seniorů cílí tento projekt https://www.digital-kompass.de/

Cílem bylo se i vzájemně povzbudit, že lžím je třeba čelit, a probrat rozsah, v němž se dezinformace aktuálně šíří.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Marketa Pekarova Adamova, Rita Hagl-Kehl, zástupci německého velvyslanectví v Praze
Olga Richterova
publikováno: 7. 6. 2021 19:37 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz