Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Schůzka k důležitému tématu - k přehlíženým neformálním pečujícím a individualizované péči, vznikajícímu propojení řady NNO v této oblasti a pilířům podpory (kontaktní centra, podpora neformálních pečujících, služby....).

Debata zejména u klíčových principech a komunikaci do budoucna.
Podělili jsme se o naše přemýšlení nejen k deinstitucionalizaci, ale k soc. službám.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Petr Třešňák, Veronika Žáčková, Agáta Jankovská, Marie Richterová
Olga Richterova
publikováno: 4. 1. 2021 20:48 permalink

Probírali jsme konkrétní potíže lokality Jablonecko. Např. obchod s chudobou - průměrný nájem v obci např. 40 kč na m2, ale doplatek na bydlení je prý cca 100 Kč na m2 , což křiví trh. S Lukášem jsme pana senátora upozorňovali, že to ale zní jako selhání místního ÚP. Dle platné metodiky, kterou jsme řešili, si ÚP jasně srovnává ceny, a pracuje s lokální "cenovou mapou" v podobě srovnatelných nemovitostí k pronájmu. Takovéto nerovnosti jsou tedy exces, nikoli problém legislativy.

Vzdělávání - upozornili jsme na romské komunitni asistentky, které fungují v Ostravě. Podpora vzdělávání u cca 1400 dětí, které nedokončí školu každý rok je společná priorita. Popisovala jsem stipendijní program Romey s podpůrnou skupinou a velkou úspěšností.

Pokud to bude možné, pojedeme na výjezd do obce Hamry.

přijaté výhody:
oběd (v Senátu se píše na kartičku)
naši účastníci:
Olga Richterova, Lukáš Černohorský
ostatní účastníci:
Jaroslav Zeman
Olga Richterova
publikováno: 10. 12. 2020 14:50 permalink

Do reportu sem zapisuju zejména proto, že http://www.scholaempirica.org/ dělá skvělou práci, na kterou chci upozornit.

Řešili jsme mj., kde jsou výdaje do předškolního vzdělávání nejefektivnější
- opravdu malé děti
- znevýhodněné skupiny

Tam investice přináší velikou výnosnost (zlepšení)

řešili jsme i Fidelity a tedy, jak řídit metodockou podporu v ČR (když už tak chceme po lidech "něco navíc")

Parenting for lifelong health (Sociální pracovníci, co chodí do rodin a podporují pozitivní přístupy dobrého rodičovství) nebo Incredible years
(guidance pro učitele , jednotky proškolených ředitelů v ČR)

jako další možná inspirace.

Cílem je poslání Scholy empiricy: "podporovat učitele, sociální pracovníky a rodiče tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Pro naplňování tohoto cíle se snažíme hledat nejvhodnější cestu, a to za pomoci empiricky podložených výzkumů a na základě síťování všech klíčových aktérů a uplatnování jejích zkušeností."

naši účastníci:
Olga Richterova, Tomáš Kopečný a další
ostatní účastníci:
M. Havrda, J. Netík a další
Olga Richterova
publikováno: 28. 11. 2020 12:05 permalink

S neziskovou organizací RUBIKON - co přichází po propuštění z vězení?

1) Není metodika pro "přípravu člověka na propuštění" - leckde vůbec neadresují, kde bude poté bydlet a jak bude platit dluhy
2) Nefunguje pomoc bezprostředně po propuštění - často proti předpisům.
3) Při své práci narážejí na četné systémové překážky ze strany státních úřadů, které reintegraci znesnadňují. Jedná se především o neexistující podporu v prvních dnech po propuštění, které jsou z hlediska návratu do normálního života klíčové.

Špatná funkčnost státu se ukazuje i v častém relapsu - opětovném návratu do vězení (u 7/10).

Návrh: ať lidé při opouštění věznice mají díky pomoci věznice podanou žádost na příslušný ÚP a rovnou po propuštění mohou zajít pro měsíční podporu. Nebo ať příslušnou částku dostanou "na bráně se svým kurátorem".

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Smiggels Kavková, Gabriela Hendlová
Olga Richterova
publikováno: 26. 11. 2020 15:50 permalink

Pan senátor byl námi podpořen v Ostravě a věnuje se porodnictví, i proto jsem požádala o schůzku.
Probrali jsme šíři sněmovních/senátních témat i možnosti spolupráce.
Cílem bylo se osobně seznámit.

přijaté výhody:
oběd ve sněmovní jídelně
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
O. Šimetka
Olga Richterova
upraveno: 12. 11. 2020 16:08 historie úprav
publikováno: 12. 11. 2020 15:05 permalink

Na mou žádost jsme se krátce sešly s paní ministryní práce a sociálních věcí ve Sněmovně (po předchozí schůzce parlam. stran k dětským skupinám) i ke kurzarbeitu a nesouladu mezi jeho výší a výší podpory v nezaměstnanosti.

V důsledku schůzky jsem v kontaktu s MSPV k prověření možností (navýšit částku u nekolidujícího zaměstnání apod.).

přijaté výhody:
kafe a džus
naši účastníci:
Olga Richterova. Tomáš Kopečný
ostatní účastníci:
J. Maláčová
Olga Richterova
upraveno: 12. 11. 2020 16:08 historie úprav
publikováno: 12. 11. 2020 15:03 permalink

Online schůzka k tématům stárnutí (https://www.dustojnestarnuti.cz/) a podpory péče doma (viz mapa www.pecujdoma.cz). Mezi probíranými tématy bylo:
- víceleté financování soc. služeb (nebo jiná forma přibližující sociální péči té zdravotní, která má po registraci do sítě jistotu úhrad)
- potřeby (neformálních) pečujících (deklarované/vědomé se mohou lišit od skutečných a nejdůležitějších)
- důstojné a aktivní stárnutí jako veliká výzva (demograf. vývoj)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Ivo Mareš, Olga Starostová
Olga Richterova
publikováno: 12. 11. 2020 15:02 permalink

S Karolínou Tucker, ředitelkou https://www.adpsanco.cz/o-spolecnosti/ - zdravotnického zařízení pro seniory, které provozuje i domácí péči, jsem probírala, že v tomto segmentu jsou vysoké náklady na auta a na platy sester (velká konkurence fakultní nemocnice, kde jsou vyšší platy) a je velmi těžké být finančně rentabilní.
Např. odběr krve má být 15min kód dle pojišťovny. Ale když se k paní nemůžete dozvonit, jsou objížďky cestou atd., tak čas může vyšplhat i na 40 min. Domácí péče je zkrátka specifická tím, že časy nelze tak normovat, a i pro personál je náročné jezdit do domácího prostředí.
Obtížné je i s pojišťovnami vyjednat proplacení všech vykázaných výkonů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
K. Tucker
Olga Richterova
publikováno: 15. 10. 2020 15:17 permalink

Na prezentaci myšlenky pojištění dlouhodobé péče (pro případ ztráty soběstačnosti) z podvýboru ve Sněmovně cca před rokem navázal dnešní stručný hovor, kdy Česká asociace pojišťoven (ČAP) zpracovává návrh pojištění dlouhodobé péče (pro dobrovolné plátce, ovšem oč jde v rámci - výhledově! - je, aby to bylo obdobně jako příspěvek na penzijní připojištění jako daňově uznatelný náklad např. pro zaměstnavatele, kteří na ně budou zaměstnanci přispívat).

Jde o směr mířící např. k rakouskému či německému přístupu, požádala jsem o podklady s tím, že projednáme na finančním týmu (jde o podstatné téma i proto, že příspěvky na péči, které jsou nad 26 miliard Kč ročně, a výdaje na sociální služby - také něco pod 20 miliard Kč ročně - stejně často nedostačují).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Libor Kudláček
Olga Richterova
publikováno: 14. 10. 2020 13:17 permalink

* online s organizací CZEPA (Česká asociace paraplegiků - ředitelkou je paní Jančíková) k tomu, jak umožnit lidem být doma (typický případ: lidé se "zdravou hlavou" po úraze):
*aktuální otázky ke covidu: zkušenosti z jara - omezení provozu např. chirurgií je problém v péči o dekubity, u soc. zařízení pak problém v dostupnosti rehabilitace
* zdravotní úkony spojené s vyměšováním: cévkování, čípek na vybavení stolice apod. může pouze zdrav. sestra - toto nemohou vykonávat asistenti, když má člověk poruchu jemné motoriky, tak se nezvládne vycévkovat sám
* soc./zdrav. pomezí dnes nefunguje tak, aby 1 člověk, vyškolený, mohl pomáhat se vším - současně jde samozřejmě o zdravotní úkony, které jsou životně důležité
* k běžné ranní pečovatelské službě tak dnes musí přibýt i zdravotní péče, což je náročné organizačně i finančně
* tyto dvě oblasti: cévkování a vybavování stolice jsou zásadní brzdou osamostatňování kvadruplegiků / tetraplegiků
* zajišťování služby - terénní i pobytové - je velký oříšek, extrémní pak např. v případě klienta s tracheostomií

Shrnuto a podtrženo: úraz míchy znamená odkázanost na rodinu, což je veliký problém např. při stárnutí rodičů, a i když lidé odváděli daně celý život, nemají zajištěno, že o ně bude postaráno.

Jde o praktickou možnost indviduální podpory dle potřeb člověka. Příspěvek na péči u lidí s velkou potřebou péče zdaleka nestačí.

Domluva do budoucna: CZEPA zjistí, jak to je v zahraničí, včetně praktických otázek dostupnosti o víkendech, večer či o svátcích. Olga domluví bezba tým - spolupráci s Michalem Pragerem.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Hana Sixtová, Alena Jančíková
Olga Richterova
publikováno: 14. 10. 2020 11:09 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz