Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Po skončení vládní tiskové konference proběhla schůzka s ministrem zdravotnictví prof. Prymulou ve Sněmovně za účasti Jakuba Michálka, Petra Třešňáka, Olgy Richterové a Josefa Pavlovice.
Po krátkém přivítání jsme se bavili mj. obsazení Ústředního krizového štábu (opakovali jsme nominaci ekonoma F. Matějky) a o možnosti nominovat do epidemiologické komise. Dále jsme řešili možné pravidelné schůzky Piráti - ministr zdravotnictví. Domluven pravděpodobný formát.
Hlavní podnět z terénu: řešili jsme pracovní karantény
Konkrétně žádáme o metodiku pro ředitele nemocnic, jak nařídit pracovní pohotovost v nouzovém stavu pro zaměstnance v pracovní karanténě. Tato metodika sjednotí praxi po jednotlivých krajích. Potřebujeme legislativní a hlavně metodické sjednocení postupu.

Dále jsme řešili práva pacientů - rozeslání metodiky pro dodržení práv zranitelných osob, zejména dětí, i během koronaviru do všech nemocnic. Žádali jsme, aby kupříkladu visela na nástěnce dětských oddělení.

Měli jsme i podnět k agregovanému zveřejňování současných studií o koronaviru, např. od lékařských fakult, po vzoru z Edinburghu. Předáme tip.

Za schůzku děkujeme, byla velmi věcná.

PS: Ještě jsme žádali o zveřejňování opatření ihned po jejich oznámení, aby byly známé výjimky a to, jak jsou napsané

naši účastníci:
Olga Richterova, Jakub Michálek, Josef Pavlovic, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Roman Prymula
Olga Richterova
upraveno: 9. 10. 2020 10:44
publikováno: 9. 10. 2020 10:28 permalink

Od občanky, paní A. Č., kterou osobně neznám, jsem dostala poštou stříbrnou brož.
Moc jí děkuju, chtěla mě podpořit, když jsem předchozí model ztratila cestou do kanceláře ve Vršovicích. Psala jsem o tom tady: http://bit.ly/brozZtrata .

Píšu to sem, kdyby tento dar někdy vzbudil nějakou pochybnost - paní nechtěla ani veřejné poděkování (proto neuvádím jméno), jen, aby mě to povzbudilo do další práce.

přijaté výhody:
brož
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
občanka A.Č.
Olga Richterova
publikováno: 7. 10. 2020 10:26 permalink

Na naši žádost jsme se zástupci Svazu průmyslu a dopravy měli online jednání ke kurzarbeitu.

Probírali jsme důležité parametry - násobek průměrné mzdy, který by tvořil strop podpory, porovnání s výší podpory v nezaměstnanosti, celkový rámec kurzarbeitu.

Tam jsme se shodli na potřebě automatického spouštěče / spouštěčů např. po vzoru Německa.
Ovšem bude to běh na delší trať vybudovat, chybí kapacity státní správy.

Vládou výrazně pomíjené téma je navíc možnost rekvalifikací.

naši účastníci:
Olga Richterova, Martin Jiránek, Jiří Valenta, Tomáš Konečný, Petr Pleticha
ostatní účastníci:
Jan Rafaj, Jitka Hejduková, Eva Martinicová
Olga Richterova
publikováno: 6. 10. 2020 22:15 permalink

Schůzka na mou žádost, hlavní téma: senioři budeme všichni, brzy 30% obyvatel, společné cíle: Kvalitní podpora neformálních pečujících, sdílení dobré praxe, podpora terénní péče.

Hlavní témata:
Kvalita a formální kontroly
Financování a dotační nejistota
Vstup do sítě
Odlehčovací služby

Velmi povzbuzující pro mne byla chuť něco nového přinést do segmentu domácí péče, s důrazem na etické podnikání.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Luboš Buračinský
Olga Richterova
publikováno: 6. 10. 2020 22:02 permalink

Na schůzce s novým náměstkem pro zdravotní péči, prof. Aleksim Šedem, 17.9.2020 na ministerstvu zdravotnictví, kterou jsme vyvolali my, bylo řešeno:
- vzdělávání lékařů - efektivita systému, pozice administrativního podpůrného personálu, větší důraz na komunikaci a legislativní vzdělávání již na fakultě
- struktura nemocniční sítě - potřeba provázanosti, podpora mezi jednotlivými nemocnicemi různých úrovní
- open data ve vědě - prevalenční studie COVID, informovaný souhlas s poskytováním dat

Za schůzku děkujeme.

naši účastníci:
Olga Richterova, Bára Malíková
ostatní účastníci:
A. Šedo
Olga Richterova
publikováno: 17. 9. 2020 19:36 permalink

Na mou žádost se konala na MPSV schůzka k tématu přiznávání příspěvku na bydlení (PnB) po 1.7. 2020.

S Ágnes jsme přinesly podněty z terénu, příklady nepřijatých žádostí (což je protizákonné) a nadbytečné vyžadování například nájemních smluv expartnera.

Probrali jsme možnosti řešení, bylo přislíbeno:
- opětovné upozornění všech referentů nepojistných sociálních dávek (přes 5000 osob) emailem, že nesmějí odmítat žádosti přijmout,
- doplnění metodiky k PnB, o "důkazní nouzi" a to, že nelze vyžadovat dokumenty, které napr. druhý rodič dítěte (které má v péči a žádá o PnB) nemůže získat,
- jasně vyvěšené plakáty na ÚP ohledně práv a povinností (zejm o přijetí žádosti)

Za nás jsme si odnesly apel na děkování, když je dobrá zkušenost s ÚP,
a nutnost dbát i na platy referentů na ÚP (příliš blízko situaci klientů...). A nemožnost snížit počty zaměstnanců, zejména se současnými IT systémy.

naši účastníci:
Olga Richterova, Ágnes Němečková
ostatní účastníci:
K. Jirková, P. Beck, Z. Cibulková, O. Muravecký
Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2020 19:01 permalink
2. 9. 2020

S paní ředitelkou Národního centra pro rodinu v poslanecké kanceláři ve Francouzské ke směrnici work-life balance, souvislostem pro zákoník práce (potíž, aby šlo domluvit rodičovskou na 1 den v týdnu, např., pro otce - prostě co nejflexibilněji), rakouským a německým Auditům rodiny a zaměstnání (dobře řeší zkrácené úvazky z důvodu péče), k možnosti slevy na sociální pojištění pro pečující osoby (nejen o malé děti, ale i o lidi pobírající příspěvek na péči) zejména pro zaměstnavatele.

Velké téma - zkrácené úvazky nejen ve státní správě. Bariéra z pohledu úřadů: sleduje se počet hlav (lidí), nikoliv počet úvazků (tj. součet mnoha lidí na krátké úvazky "blbě vypadá"). Dále jsou prý bariérou: ceny úředních zkoušek, terminály/ možnost bezpečeného připojení z domova /celkové prodražení při zaměstnávání na částečné úvazky.

Dále téma uznání pečujících osob / zprostředkování smysluplnosti dané činnosti.

A k leckdy zbytné pozici genderových poradců v evropských projektech.

Odkazy na audity:

Rakousko https://www.familieundberuf.at/audits/audit-berufundfamilie

Německo https://www.berufundfamilie.de/

NCR https://rodinazamestnani.cz/

https://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz/

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Marie Oujezdská, Ivana Horáková
Olga Richterova
upraveno: 6. 9. 2020 21:21 historie úprav
publikováno: 2. 9. 2020 13:10 permalink

S J. Horeckým jsem se sešla na rychlý pracovní oběd na následující paletu témat:
- vyhláška 505 (podporuju její automatickou valorizaci podle inflace, jde o úhrady stravy a pobytu např. v domovech pro seniory, s tím, že musí každému zůstat 15% z jeho důchodu, tj. je tam strop)
- z. 108 o soc. službách - důležité je neztratit know-how, které se povedlo vybudovat na krajích
- z. 372 - dopad registrační povinnosti na sociální zařízení, v nichž se poskytují zdrav. služby, s riziky zrušení kontraktační povinnosti pro pojišťovny; řešení kvality dlouhodobé péče leží jinde než v škrtu pera v zákoně
- možnost rozšířit zaměstnanec. benefity o pdoporu sociálních služeb
- úvahy o pojištění dlouhodobé péče
- Z. 359 - SPOD, průzkum k doprovodným organizacím
- situace knihoven - riziko škrtání míst - významná komunitní centra, regionální kvalita života
- téma lessons learned z covidu, v zařízeních, z dobré i špatné praxe - obdržím podklad
- možnost spolupráce i na tématu "bariéry palitativní péče"

přijaté výhody:
oběd a knížka
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 2. 9. 2020 12:58 permalink

Jednání jsem vyvolala kvůli významu Hygienické služby. Děkuji tedy paní krajské ředitelce, že si udělala čas. Probírali jsme zejména:
- zádrhele při reportování výsledků z laboratoří do systému ISIN a testovaným osobám
- možnosti pro zmírnění dopadu osamělosti na osoby v sociálních a zdravotních zařízeních (zejm. návštěvní místnosti a režim v nich)
- další související témata, např. úvod do anestezie u dětských pacientů či pacientů s hendikepem
- problémy hygieny, například nedostatečné finanční ohodnocení a rozdílné platové třídy u dříve a nově nabraných pracovníků, či jak probíhá řešení dalších onemocnění kromě Koronaviru
- chybějící systém eKarantena, který MPSV zatím není schopno implementovat v rámci eNeschopenky

naši účastníci:
Olga Richterova, Josef Pavlovic, Bára Malíková
ostatní účastníci:
Z. Jágrová, a paní ředitelka protiepidemického odboru
Olga Richterova
publikováno: 27. 8. 2020 17:56 permalink

Na mou žádost se konala schůzka ve Fakultní nemocnici královské Vinohrady, s p. ředitelem Petrem Arenbergerem a primářem Anesteziologického oddělení MUDr. M. Sternem.

Hlavním tématem byly moje dotazy od rodičů / zákonných zástupců na přítomnots při úvodu do anestezie u dětských pacientů, a potom při probouzení.

Řešili jsme, za jakých podmínek by to mohlo být možné a pro obě strany prospěšné, a výsledkem bude můj dotaz na příslušnou odbornou společnost.

Dále jsme zmínili projekt traumacentra, a celkově fungování českého zdravotnictví a sledování kvality.

Pro zajímavost ještě odkaz: https://www.braunoviny.cz/mudr-michael-stern-jedine-zazitek-vas-posune-dal

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
P. Arenberger, M. Stern
Olga Richterova
publikováno: 14. 8. 2020 13:38 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz