Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
257
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

V červenci 200 let od narození G. Mendela - vzácná onemocnění jsou převážně genetická - příležitost zvednout téma.

Vyjasnění pohledu na pacientské organizace - ČAVO považuje za zásadní účast pacientů, já a mí kolegové jsme hájili situace, kdy účast pacientů není možná (příklad Česká alzheimerovská společnost). Za Piráty argumentujeme tím, že návrh zákona (zejm. úprava par 39da) bude pro některé dlouholeté pac. organizace zásadně diskriminující.
Návrh také dává značný prostor Ministerstvu zdravotnictví určovat, kdo "je pacient" a neposkytuje záruku rovného postupu různým zdravotnickým organizacím ("...pokud je orgán veřejné moci přizve").
Negarantuje bohužel, že do významných věcí týkajících se životů, budou mluvit autentické pacientské organizace.

Na těchto obavách jsme se neshodli.

Za setkání a dlouhodobou práci ve prospěch pacientů děkuji!
https://www.vzacna-onemocneni.cz/

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Dostál, Jan Novák
ostatní účastníci:
Simona Zábranská, Anna Arellanesová, René Břečťan
Olga Richterova
publikováno: 7. 6. 2021 15:53 permalink

Řešily jsme s Janou Havlíkovou a Marií Richterovou z Aliance pro individualizovanou podporu pozměňovací návrhy k ST 1143, zejména rozšíření garantovaného nároku klientů na služby, a zvýšení ochrany jejich lidskych práv.

Obdržím návrhy, zvážíme v týmu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Havlíková, Marie Richterová
Olga Richterova
publikováno: 1. 6. 2021 15:25 permalink

Měli jsme schůzku v PSP k představení skupiny PPF, postojích k ekonomice, trhu práce a exekucím.

Cílem bylo se vzájemně osobně seznámit.

naši účastníci:
Olga Richterova, Věslav Michalik, Ondřej Dostál
ostatní účastníci:
Vladimír Mlynář
Olga Richterova
publikováno: 12. 5. 2021 13:13 permalink

Online setkání se zástupkyní britského velvyslance k řadě témat, od klimatické změny a sucha, přes aktuální situaci (ruské aktivity na cizích územích apod.), až po rovné manželství a vzdělávací programy.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Lucy Hughes, a její spolupracovnice
Olga Richterova
publikováno: 3. 5. 2021 9:54 permalink

online call k ST 1143 - vyjasňovali jsme pečovatelskou službu a osobní asistenci do odůvodnění pozměňovacího návrhu. Pro klienty i poskytovatele se nic nezmění, jen se všem usnadní fungování díky tomu, že bude možné poskytovat širší rozsah služeb pod touto společnou hlavičkou: pečovatelská služba a/nebo osobní asistence.

vyjímám přímo sem ze z.108, jak málo se liší, a považuju za správně, že písmeno g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí se stane možným i pro peč. službu.

OK je za mě i možné navýšení úhrady za stravu/obědy (dovážce pečovatelskou službou se říká dle bodu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, v tom je ale zahrnuta i cena toho obědu), vzhledem k inflaci je šílené, že se ten limit roky neměnil.
(musí to udělat takhle, protože se otevírá zákon, ne vyhláška 505 - to by muselo udělat MPSV)

§ 39

Osobní asistence
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

§ 40

Pečovatelská služba
(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Horecký, J. Schneider
Olga Richterova
upraveno: 22. 4. 2021 16:51
publikováno: 22. 4. 2021 16:43 permalink

Druhé online setkání s APSS k chystaným novelám týkajícím se sociálních služeb (viz 18.3.).
Shoda na tom, že není možné navyšovat úhrady, když neporostou s inflací i peníze pro klienty.
Otázka po skutečných potřebách lidí s nejtěžší formou postižení a dnešních neformálních pečujících - obdržím existující studie, jedna od TAČR.
Dlouhodobá péče plus péče ve vysokém - křehkém - stáří jako samostatné téma nad připraveným materiálem APSS v nadcházejících týdnech.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
J. Horecký, J. Schneider
Olga Richterova
upraveno: 7. 4. 2021 0:26
publikováno: 6. 4. 2021 23:29 permalink

Online schůzka na žádost Petra Beneše, setkání s P. Kysilkou - bývalým ředitelem Č. Spořitelny z dob S-karty. Oba dnes v 6D Academy, P. Beneš nám dobrovolnicky pomáhá s tématy okolo leadershipu.

Bavili jsme se o úskalích tohoto projektu (tedy S-karty v minulosti), o nutnosti centrálního řízení IT ve státní správě kvůli lepšímu fungování - cit. "Pokud zůstanou kompetence na straně jednotl. ministerstev, bude velmi těžké s něčím pohnout."

Tato zásadní věc diskuze je v našem programu již delší dobu :-).

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Profant, Patrick Zandl, Lukáš Kolářík, Michal Bláha
ostatní účastníci:
P. Beneš, P. Kysilka
Olga Richterova
upraveno: 14. 4. 2021 13:02 historie úprav
publikováno: 22. 3. 2021 18:54 permalink

Setkání s odborníky se zkušenostmi s mnoha různými druhy sociálních služeb,
k tématu sněmovních tisků 1143 a 1144.

Východisko Pirátů: nechceme ohrozit služby osobní asistence apod. pro lidi s nejtěžším postižením, ale současně bereme v potaz realitu, že se už asi osm let nezohledňovala inflace ve stropech plateb za stravu, ubytování a právě i os. asistenci.

Probrali jsme nějaké možnosti garance pro lidi v té nejsložitější situaci, aby na ně kraje dávaly vyšší dotaci a poskytovatelé po nich nechtěli maximum plateb.

Mluvili jsme o tom, že nejspíš podám PN na určitou valorizaci příspěvku na péči.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Tomáš Kopečný
ostatní účastníci:
Petr Hanuš (APSS), Jan Schneider, Markéta Melechovská
Olga Richterova
upraveno: 22. 3. 2021 12:52 historie úprav
publikováno: 22. 3. 2021 11:24 permalink

Adam Vojtěch nám jako člen Výboru zdravotního přišel na svou žádost představit své dva pozměňovací návrhy k zákonu o léčivech.

- jednak ke zveřejňování opendat a elektronizaci - jednoznačně podporujeme

- a druhý k distančnímu doručování léčiv

Žádali jsme větší analýzu, co to v realitě udělá, a diskuzi ke spádovosti doručování. Otázkou je, co se stane, pokud vznikne celorepublikový eshop či dva a distribuční síť, která by měla potenciál vytlačit velkou část kamenných lékáren. Podporujeme kvalitní služby pro lidi, a chápeme, že v zahraničí eshopy s léky fungují, ale jednou z našich otázek je nedostatek pojistek v našem systému, že budou zachování služby - např. míchání léčiv na míru dostupné po celém území republiky. Dnes systém podmiňuje založení lékárny jen odborností, ale neexistuje spádovost. (Pro pokrytí v odlehlých oblastech existuje fond na podporu malých lékáren.)

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Profant, Bára Malíková, Josef Pavlovic, Ondřej Dostál
ostatní účastníci:
Adam Vojtěch
Olga Richterova
upraveno: 24. 2. 2021 11:24
publikováno: 24. 2. 2021 11:24 permalink

Schůzka k tomu, jaké jsou osobní potřeby řady lidí s postižením: moci se odstěhovat od rodičů, moci žít svůj život...
Řada rodičů si také říká: co bude, až nebudu?
Řešením pro lidi, kteří potřebují více než 5-6 hodin péče denně, které dnes pokryje nejvyšší, 4. stupeň příspěvku na péči, je pouze ústav.
Co s tím, když tam nechtějí?
Hrubým odhadem je v příštích letech možné předejít institucionalizaci pěti tisíc lidí.

Jako řešení navrhuje sdružení Asistence a další zavést vyšší, pátý stupeň příspěvku - podle individuálních potřeb.

Mě zajímalo, jak to mají řešené v jiných zemích -včetně provázané komunitní podpory.

A provázané změny potřebuje i lékařská posudková služba .

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Erik Čipera, Jitka Nováková, Štěpán Lohr
Olga Richterova
upraveno: 22. 2. 2021 22:33
publikováno: 22. 2. 2021 22:31 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz