Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
257
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Hovor (jsem nemocná) k tématu, zda bych byla ochotna úžeji spolupracovat se Společností lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která se již několik let věnuje významné části sociálně-zdravotního pomezí.

Kontaktoval mě MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek, předseda SLZSS ČLS JEP, a probrali jsme jak současnou situaci v oblasti LDN - Domovů s pečovatelskou službou - Domovů pro seniory, tak případně chybějící službu, z pohledu současného systému, "Léčeben trvale nemocných" pro seniory (LDN mají časový limit pobytu 3 měsíce).

Tématem hovoru byla i potřebná kvalita péče (vč. personál. zajištění - rehabilitace, fyzioterapie apod.) a nešťastné rozdělení zodpovědností mezi M.Zd. a MPSV. Další hovor bude v březnu.

Shodli jsme se na tom, že v České republice není zajištěná řádná zdravotní péče o trvale nemocné seniory. Tito jsou z LDN, nebo dokonce i nemocnic. překládání do domovů seniorů, které jim však nemohou poskytnout potřebnou zdravotní péči, protože k tomu nemají ani lidí, ani zdroje a ani nejsou pro náročnou zdravotní péči provozně uzpůsobeny. Příliš záleží na schopnosti zřizovatelů a ředitelů těchto nemocnic, takže region od regionu je situace různá.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Petr Bouzek
Olga Richterova
upraveno: 2. 2. 2022 18:42 historie úprav
publikováno: 2. 2. 2022 15:27 permalink

Elpida je organizace, která provozuje celorepublikovou seniorskou linku (https://www.elpida.cz/linka-senioru, 40tis volajících ročně), současně má nyní velké plány i co se týče celoživotního neformálního vzdělávání, umožnit to může rekonstrukce, která urychlí proměnu centra na Smíchově v moderní kulturní a vzdělávací centrum pro seniory z Prahy i okolí.
Mluvili jsme o vzdělávání lektorů (senior friendly teachers), včetně knihovníků (zejm. z menších obcí), projektu Ponožky od babičky, který umožňuje přivýdělek pletařkám i finanční podporu seniorského centra, i o roztříštěnosti vládních politik vůči seniorům.
Přitom podpora aktivního stáří znamená i předcházení potížím: role prevence je velmi významná.
Stejně tak je významná změna perspektivy: proto také Elpida dělá projekt Old´s Cool a časopis Vital.
Ještě jednomu tématu se pak Elpida cíleně věnuje: rozvoji informační gramotnosti a boji proti dezinformacím.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Hrabě, Jan Bartoš, Broňa Hilliová
Olga Richterova
publikováno: 18. 1. 2022 15:12 permalink
20. 12. 2021

Dostala jsem z titulu funkce několik darů, které odhaduji v ceně lehce nadprůměrné, tak je sem eviduji a zároveň konstatuji, že jsem je darovala našemu podpůrnému týmu.

Jde o balíček od firmy Heimstaden a od Českého svazu pivovarů a sladoven a od čínského velvyslanectví.

naši účastníci:
Olga Richterova
Olga Richterova
publikováno: 20. 12. 2021 12:00 permalink

Na svou žádost jsem se ve sněmovně sešla s B. Rollem jako zástupcem spolku Milion chvilek.

Hlavním tématem byla role občanské společnosti ve vztahu k politickým stranám.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
B. Roll
Olga Richterova
publikováno: 18. 11. 2021 18:55 permalink

Chci zaevidovat, že jsem dostala nabídku dvou volných vstupenek na jednu pražskou akci tento víkend), původně jsem přijala, a když jsem zjistila, jak jsou drahé (dohromady více než 2 tisíce), odmítla jsem.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
Olga Richterova
publikováno: 14. 10. 2021 7:37 permalink
9. 9. 2021

Po debatě s DVTV v kině Vesmír v Ostravě jsme s panem Juchelkou, který je místní, probrali naše společné úsilí o věkový limit pro umisťování dětí do ústavů (dnes prošlo Senátem!) i další zákony ze sociální oblasti (rodičovská, bydlení, sociální práce, rozvoj pěstounství...) nad večeří v restauraci na B v centru Ostravy.
Dávám to sem zejména proto, že je fajn, když se, ač z jiných stran, dokážeme o tématech normálně bavit. Tak ať je v téhle evidenci zaevidována i tahle dobrá zpráva :-).

přijaté výhody:
večeře
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
A. Juchelka
Olga Richterova
publikováno: 10. 9. 2021 1:40 permalink

Na naši žádost (iniciativy Senioři na palubě) jsme se sešly s Lenkou Novákovou s předsedkyní Rady seniorů ČR, z.s.

Tématem bylo, co nejvíc trápí seniory.

Jedna z věcí, kde vidíme velký prostor pro spolupráci, je podpora obecního bydlení.

Druhým tématem, na němž jsme se shodly, byla nutnost boje s dezinformacemi a posílení informační gramotnosti.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Lenka Nováková
ostatní účastníci:
Lenka Desatová
Olga Richterova
upraveno: 6. 9. 2021 11:03
publikováno: 6. 9. 2021 11:02 permalink

Probrali jsme aktuální témata sociálních služeb, včetně třetí dávky očkování seniorů (probíhají studie protilátek, řada seniorů byla očkována už v lednu/únoru), a včetně fungování Úřadu práce.

Hlavní výzva: dlouhověkost, co nejvíce let prožitých ve zdraví, podpora částečných úvazků v důchodu. Úkoly pro další období.

Setkali jsme se v restauraci Holiday Inn, oběd jsem si platila sama.

přijaté výhody:
knížka o zdravotních pracovnících v covidu
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 11. 8. 2021 18:41 permalink

Setkání na mou žádost k souvislostem sociální politiky, bydlení, a fungování Úřadu práce, s ostravským primátorem. ÚP je klíč k stížnostem na soc systém.

Moravskoslezský kraj supluje nedostatky ÚP v oblasti predikce trendů na pracovním trhu, spolupráce zaměstnavatelů a škol apod - inspirativní Pakt.

Nyní má na starosti naše náměstkyně primátora A. Hoffmannová.

naši účastníci:
Olga Richterova, Andrea Hoffmannová, David Witosz, Zuzana Freitas, Klára Kocmanová
ostatní účastníci:
Tomáš Macura
Olga Richterova
upraveno: 11. 8. 2021 8:43
publikováno: 11. 8. 2021 8:42 permalink

Na pozvání pana Aleše Gongola jsme jeli do organizace PortaVita, která od společnosti Heimstaden má k dispozici cca 730 bytů a ty podnajímá lidem, co zvládnou složit např jen kauci dva tisíce (postupně pak doplácí do výše jednoho nájmu po pětistovce). Samozřejmě, podnájemní vztah zakládá nejistotu (rychlé výpovědi), za čtyři roky nicméně zhruba 160 lidí přešlo i do trvalých nájemních vztahů. Současně PortaVita dělá i projekt Housing First a krizové byty. Město Havířov nic takového, pokud vím, nedělá.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Klára Kocmanová, Hana Brňáková
ostatní účastníci:
Jan Rafaj (Heimstaden), Aleš Gongol, David Starzyczny
Olga Richterova
publikováno: 10. 8. 2021 23:15 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz