Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Druhé online setkání s APSS k chystaným novelám týkajícím se sociálních služeb (viz 18.3.).
Shoda na tom, že není možné navyšovat úhrady, když neporostou s inflací i peníze pro klienty.
Otázka po skutečných potřebách lidí s nejtěžší formou postižení a dnešních neformálních pečujících - obdržím existující studie, jedna od TAČR.
Dlouhodobá péče plus péče ve vysokém - křehkém - stáří jako samostatné téma nad připraveným materiálem APSS v nadcházejících týdnech.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
J. Horecký, J. Schneider
Olga Richterova
upraveno: 7. 4. 2021 0:26
publikováno: 6. 4. 2021 23:29 permalink

Online schůzka na žádost Petra Beneše, setkání s P. Kysilkou - bývalým ředitelem Č. Spořitelny z dob S-karty. Oba dnes v 6D Academy, P. Beneš nám dobrovolnicky pomáhá s tématy okolo leadershipu.

Bavili jsme se o úskalích tohoto projektu (tedy S-karty v minulosti), o nutnosti centrálního řízení IT ve státní správě kvůli lepšímu fungování - cit. "Pokud zůstanou kompetence na straně jednotl. ministerstev, bude velmi těžké s něčím pohnout."

Tato zásadní věc diskuze je v našem programu již delší dobu :-).

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Profant, Patrick Zandl, Lukáš Kolářík, Michal Bláha
ostatní účastníci:
P. Beneš, P. Kysilka
Olga Richterova
upraveno: 14. 4. 2021 13:02 historie úprav
publikováno: 22. 3. 2021 18:54 permalink

Setkání s odborníky se zkušenostmi s mnoha různými druhy sociálních služeb,
k tématu sněmovních tisků 1143 a 1144.

Východisko Pirátů: nechceme ohrozit služby osobní asistence apod. pro lidi s nejtěžším postižením, ale současně bereme v potaz realitu, že se už asi osm let nezohledňovala inflace ve stropech plateb za stravu, ubytování a právě i os. asistenci.

Probrali jsme nějaké možnosti garance pro lidi v té nejsložitější situaci, aby na ně kraje dávaly vyšší dotaci a poskytovatelé po nich nechtěli maximum plateb.

Mluvili jsme o tom, že nejspíš podám PN na určitou valorizaci příspěvku na péči.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Tomáš Kopečný
ostatní účastníci:
Petr Hanuš (APSS), Jan Schneider, Markéta Melechovská
Olga Richterova
upraveno: 22. 3. 2021 12:52 historie úprav
publikováno: 22. 3. 2021 11:24 permalink

Adam Vojtěch nám jako člen Výboru zdravotního přišel na svou žádost představit své dva pozměňovací návrhy k zákonu o léčivech.

- jednak ke zveřejňování opendat a elektronizaci - jednoznačně podporujeme

- a druhý k distančnímu doručování léčiv

Žádali jsme větší analýzu, co to v realitě udělá, a diskuzi ke spádovosti doručování. Otázkou je, co se stane, pokud vznikne celorepublikový eshop či dva a distribuční síť, která by měla potenciál vytlačit velkou část kamenných lékáren. Podporujeme kvalitní služby pro lidi, a chápeme, že v zahraničí eshopy s léky fungují, ale jednou z našich otázek je nedostatek pojistek v našem systému, že budou zachování služby - např. míchání léčiv na míru dostupné po celém území republiky. Dnes systém podmiňuje založení lékárny jen odborností, ale neexistuje spádovost. (Pro pokrytí v odlehlých oblastech existuje fond na podporu malých lékáren.)

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Profant, Bára Malíková, Josef Pavlovic, Ondřej Dostál
ostatní účastníci:
Adam Vojtěch
Olga Richterova
upraveno: 24. 2. 2021 11:24
publikováno: 24. 2. 2021 11:24 permalink

Schůzka k tomu, jaké jsou osobní potřeby řady lidí s postižením: moci se odstěhovat od rodičů, moci žít svůj život...
Řada rodičů si také říká: co bude, až nebudu?
Řešením pro lidi, kteří potřebují více než 5-6 hodin péče denně, které dnes pokryje nejvyšší, 4. stupeň příspěvku na péči, je pouze ústav.
Co s tím, když tam nechtějí?
Hrubým odhadem je v příštích letech možné předejít institucionalizaci pěti tisíc lidí.

Jako řešení navrhuje sdružení Asistence a další zavést vyšší, pátý stupeň příspěvku - podle individuálních potřeb.

Mě zajímalo, jak to mají řešené v jiných zemích -včetně provázané komunitní podpory.

A provázané změny potřebuje i lékařská posudková služba .

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Erik Čipera, Jitka Nováková, Štěpán Lohr
Olga Richterova
upraveno: 22. 2. 2021 22:33
publikováno: 22. 2. 2021 22:31 permalink

Sešli jsme se v poslanecké kanceláři ve Francouzské.

Zástupci deseti velkých sociálních NNO společně upozorňují na nevyrovnané financování příspěvkových sociálních organizací státu versus těch provozovaných neziskovými organizacemi s různými zakladateli. Dozvěděla jsem se pohled Armády spásy, Diakonie ČCE, Charity ČR a podobně.

Velké téma je také odlišný přístup jednotlivých krajů, a vyplývající obtíže pro celorepublikově působící organizace související například se zákoníkem práce a povinností napříč republikou dávat za stejnou práci stejnou mzdu.

Klíčové téma ale je, že platy ve státních organizacích rostou nařízením vlády, ale na mzdy v organizacích neziskových, nestátních se dostat nemusí. V sektoru poskytujícím totožné služby tak vzniká velká nerovnost. Ukazují to i statistiky. Rozdíl už nyní je několik tisíc Kč.

Dlouhodobě to znamená z finančních důvodů reálné ohrožení kvality služeb a tím také diskriminaci těch klientů, kteří odebírají soc. služby od „nestátních“ zařízení – z veřejných rozpočtů těmto klientům je přiznána nižší míra podpory, než u služeb provozovaných přísp. organizacemi obcí či krajů. Což není z hlediska celé společnosti odůvodněné a v pořádku.

Ve zdravotních službách jsou hrazeny úkony a tato nerovnost tak výrazně nevzniká. (Pouze na úrovni investic.)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Soběslavský a J.F. Krupa
Olga Richterova
upraveno: 22. 2. 2021 9:59 historie úprav
publikováno: 21. 2. 2021 11:44 permalink

Schůzka (online) k tématu individuální podpory osob se zdravotním postižením.

Velká oblast k řešení: LPS (modulárně: funkční úložiště - aktérem i lékaři, samotné posuzování - možnost i v terénu, multidisciplinárním týmem, spolu s možností poradenství, a samozřejmě stupně péče - . stupeň vždy nestačí)

Druhá oblast: koordinace péče - řešením je nenechávat vše "samospádem", když někde náhodou jsou dobří soc. pracovníci na obcích a oblasti rozumí. Diskutována možnost "OZPOD" - samostatného odboru při sociálním odboru, kde by byli specialisti na provázání služeb pro OZP.

Příští schůzka k LPS, řešení nutno diskutovat po "dílcích stavebnice". Pozvat za STAN příště - paní Štěpánkovou.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Marek Hilšer, Petr Třešňák, Agáta Jankovská, Veronika Žáčková, Klára Laurenčíková, Erik Čipera
Olga Richterova
upraveno: 11. 2. 2021 18:31
publikováno: 11. 2. 2021 18:31 permalink

Věcné online setkání k problematice bydlení s podporou (ostravské zkušenosti), se zástupcem Asociace nájemního bydlení (zastupuje přes 70tis bytů) a firmy Heimstaden (cca 1150 bytů v Ostravě). Mají dobré zkušenosti se sociální prací (bydlením s podporou) a aktivní prevencí pádů do dluhových pastí. Provozují i dům na půl cesty pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, a nabízejí jim tréninkové byty.

Pan Gongol mi představil šest obecných principů podpory bydlení ze strany státu, s většinou z nich jsem mohla souhlasit.

Přijala jsem pozvání na cestu do Ostravy a nabídku sdílení informací.

V oblasti bydlení jsem ráda za spolupráci s každým, kdo má věcné zkušenosti a aktivní přístup. Proto předpokládám, že komunikace bude pokračovat, i s vedoucím našeho týmu bydlení Adamem Zábranským, kterému jsem předala info.

edit od AG: " v té Ostravě máme těch bytů víc než 21 000. 1 150 jich máme v režimu sociálního bydlení v Ostravě, Karviné, Havířově a Orlové."

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Aleš Gongol
Olga Richterova
upraveno: 10. 2. 2021 12:17 historie úprav
publikováno: 8. 2. 2021 18:53 permalink

Setkání nad tématem fungování ICT systémů na MPSV a zejména důchodových agend.

Otázkou je platnost smluv na ČSSZ, propojování agend napříč ministerstvem (např. formuláře poslané při žádostech v Antiviru pak úředníci a zejména úřednice přepisují z pdf souborů ručně...) a celkové zajištění provozu ICT na MPSV do budoucna.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Robert Baxa
Olga Richterova
publikováno: 25. 1. 2021 18:48 permalink

Na žádost pana ředitele, pověřeného paní ministryní, jsme měli schůzku k JISPSV a možnosti jeho ne/realizace v průběhu tohoto roku.

V průběhu jednání jsme se dotkli:
-ePortálu provozovaného Českou správou, a služeb, které nabízí občanům
- plánu na informativní přehled budoucího důchodu
- propojení /elektronického předávání dat/ dalším státním úřadům
- limitů propojení
- i toho, že např. program Antivirus mohl být během jara spuštěný díky již existujícímu registru zaměstnavatelů
- a že jednotné výplatní místo i pro dávky přiznané Úřadem práce realizuje právě ČSSZ

Domluvili jsme se na návazné schůzce, která by se měla konat právě na ČSSZ.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
František Boháček
Olga Richterova
publikováno: 14. 1. 2021 15:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz