Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
173
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Sešli jsme se ve složení:
- Regina Dlouhá - Unie center pro rodinu a komunitu a ředitelka 2 dět. skupin na P10
- Jan Schneider - předseda sekce služeb pro rodinu v APSS ČR (připomínkové místo) a ředitel 7 dětských skupin na P4

Téma: k aktuálním připomínkám k zákonu o dětských skupinách.

Shodli jsme se , že je potřeba:
- srovnání kvality v MŠ a dět. skup. díky stejně vysoké a nikoli stejně nízké úhradě za dítě - potřebujeme kalkulaci, kolik by stálo navýšení plateb na MŠ - Olga zkusí zjistit, neb se to jednoznačně neví, naopak dět. skupiny. jsou kvůli omez. zdrojům financování vyčíslitelné do haléře
- vysvětlovat, že péče o malé děti je dražší, je třeba víc lidí! -> existují studie, jak se víc péče v raném dětství i ze strany státu vyplatí - J. Sch.
- potíž je pevně stanovená hranice věku (DS jen do 4 let) - dítě je někde spokojené, může mít speciální potřeby - jako stát říkáme, že “vaše dítě je teď zralé na přechod do státní školky” - ať je možnost volby rodičů. Vždyť financování je “příspěvek na hlavu”, tedy na jedno malé dítě, ostatně: lze odlišit výši příspěvku dle věku dítěte (více na menší)
- klíč je opět financování - má MPSV analýzu, jaký bude mít strop financování dopad na současné provozovatele dětských skupin? - hrozí uzavření funkčních dětských skupin a zároveň nedostupnost péče, zejm. v určitých lokalitách!

naši účastníci:
Olga Richterova, (Michal Chalupa)
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá, Jan Schneider
Olga Richterova
publikováno: 14. 1. 2020 11:08 permalink

Na naši žádost a předchozí výzvy J. Středuly jsme se v sídle svazu sešli nad novou analýzou ČMKOS k struktuře ekonomiky a nad tématy
- nový zákoník práce,
- stravenky
- 5. týden dovolené (obdržíte podklady)
- kolektivní vyjednávání a jeho limity v českém prostředí
A další stručně.

Budeme se v budoucnu bavit i o nezabavitelném minimu, exekucích a lichvě, agenturách práce a hlouběji o strukturální proměně.

naši účastníci:
Olga Richterova, Martin Jiránek, Mikuláš Ferjencik, Tomáš Konečný, Tomáš Liškutin
ostatní účastníci:
J. Střediska, M. Fassman, V. Samek
Olga Richterova
publikováno: 7. 1. 2020 15:22 permalink

Setkala jsem se ve své poslanecké kanceláři s Regínou Dlouhou, členkou výkonné rady Unie center pro rodinu a ředitelkou Klubu K2.

Tématem setkání byla rodinná politika, zejména podpora prevence. Také i obtížnost zjistit, jaký objem financí náš stát dává na tu nejzákladnější (primární) prevenci. Otázkou dále je, jak vyhodnotit přínosy primární prevence a podpory co nejdelšího zdraví rodin.
V rámci spolupráce s MHMP Regina Dlouhá vypracovává definici těchto pojmů, spolu s dalšími střešními organizacemi, a bude mě dále informovat.

Dobré je, že paní Kuchařová z VÚPS vypracovává Zprávu o rodině a bude možné tématu dodat více pozornosti. Je autorkou knihy Rodina na začátku 21. století.

Jak téma shrnout? "Jak neúředně řešit potřeby rodin, které přináší život?" K tomu přispívají rodinná centra

PS: související témata - MŠMT (SVP, ped psych por), MZd (CDZ), obce (ORP) a OSPODy, sportovní kluby jako prevence? taky, ale jiná - vydefinovat (viz výše)

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá
Olga Richterova
publikováno: 6. 1. 2020 19:04 permalink

Sešla jsem se v poslanecké kanceláři na Francouzské s panem Mačákem z Tichého světa chráněných pracovišť na tématu chráněného zaměstnávání (více zde https://www.tschp.cz/vyrocni-zpravy).

V oblasti náhradního plnění (podle https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast3, par 81) je problém trojího druhu
- firmy s více než 25 zaměstnanci o své povinnosti vůbec nevědí
- pokuty od FÚ za neplnění - často netuší vedení firmy, že mají možnost náhradního plnění místo zaměstnání osob se zdrav. postižením (OZP) - ví to účetní
- obce či státní firmy také často nezaměstnávají OZP - a platí pokuty. Typické možnosti zaměstnání: vrátnice, úklid, skartovačky

Evidenci náhr. plnění kontroluje FÚ, ten i urguje o pokuty.

ÚP přiznává status práv. osoby poskytující náhr. plnění - více než 50% zaměstnanců OZP. ÚP ale nesežene nové kolegy - ti se rekrutují přes soc. služby či síť soc. podniků. Nově se rozrůstá např. TESSEA - http://www.tessea.cz/

Velká potíž: zpětné čtvrtletní vyplácení příspěvku na podporu zaměstnávání OZP (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevky-na-podporu-zamestnavani-ozp) zejména v 1. čtvrtletí roku.

Vhodné zjistit:

1) podíl veřejnoprávních subjektů (obcí, příspěvkovek, státních firem...), které zaměstnávají OZP (povinná 4%) vs. podíl náhradního plnění a podíl pokut.

2) kontroly ÚP na veškerá chráněná pracoviště s cílem odstranit fiktivní zaměstnávání, které dělá horší pověst všem - nejde o to ztížit situaci (kontroly chodí už dnes), ale neumožnit využívat status chráněného pracoviště, ale lidi nechávat doma a dávat jim nějakou část peněz z příspěvku. To pak škodí ve finále všem.

Kalkulačka náhr plnění např. zde: http://bit.ly/NahrPlneni

přijaté výhody:
medovník z chráněné dílny
naši účastníci:
Olga Richterova, Angelika Markowska
ostatní účastníci:
Leoš Mačák
Olga Richterova
upraveno: 16. 12. 2019 17:40
publikováno: 16. 12. 2019 17:18 permalink

Do poslanecké kanceláře za mnou přišli zaměstnanci firmy Sagitta, kteří mi představili kompenzační pomůcku OrCam, jakousi speciální lehoučkou kameru na brýle, která umožňuje kvalitnější život slabozrakým a nevidomým.

Řešila jsem s nimi porovnání s jinými pomůckami: tato je totiž dost drahá, ale může umožnit i pracovní fungování a vůbec celkově mnohem kvalitnější život. Zajímalo mě srovnání s iPhonem, stacionární čtečkou nebo kamerovými lupami.

Různé kompenzační pomůcky pomůcky hradí Úřad práce, ovšem liší se, na co uzná nárok.
V průběhu schůzky přišla Linda Štucbartová, která je jakousi dobrovolnicí, ambasadorkou OrCamu a bavili jsme se poté o tom, jaké srovnání by u této uznané (před komisí na MPSV) kompenzační pomůcky mohlo být prospěšné, aby se dostala k těm lidem, kterým pomůže.

Existuje možnost dát plnohodnotnější život tisícům lidí se zbytky zraku, a na druhou stranu obavy Úřadů práce, aby tuto pomůcku nedostávali lidé, kteří ji třeba tolik nevyužijí. Jenže někdy lidi vyloženě odrazují, a tak by to taky být nemělo.

Požádala jsem o zmapování i mezinárodní praxe směrem k OrCamu.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Jiří Špacír, Jakub Kachel, Linda Štucbartová
Olga Richterova
publikováno: 10. 12. 2019 11:06 permalink

Popis zde, schůzka proběhla v poslanecké kanceláři na Francouzské 108:

http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-richterova.php?itemid=35346

naši účastníci:
Olga Richterova, Martin Úlovec
ostatní účastníci:
Monika Mihaličková
Olga Richterova
upraveno: 3. 12. 2019 2:27 historie úprav
publikováno: 2. 12. 2019 17:07 permalink

Co jsou důležité body v rodinné politice, možnosti změny:
- částečné úvazky - aby se zaměstnavatelům vyplatily, nutno nikoli dotací, ale slevou např. ze sociálních odvodů. Úkol: spočítat, kolik by stálo např. zlevnění zaměstnávání osob pečujících o děti do 7 let
- velký problém! nemocnost dětí - jak umožnit při zaměstnání obou rodičů péči o nemocné děti?
- doplnit význam neformální péče v rodině (mj. i v koncepci rodinné politiky MPSV) a zrovnoprávnit s důstojností, kterou má práce zaměřená na výkon -> politika zaměstnanosti není všechno, nezapomínat na vztahy
- při možných změnách mateřské - rodičovské: nutno zajistit kvalitní péči o malé děti a ideálně prostupnost zaměstnávání a rodičovské jako v jiných zemích (Německo) - na částečný úvazek být zaměstnaná a na druhou část úvazku být na něčem jako rodičovské dovolené
- změny v zaměstnávání - revoluce 4.0 -zanikne řada pozic. Navíc: nelze zvyšovat nejprve zaměstnanost a až poté podstatněji rozšířit částečné úvazky
- upozornění na statistic. údaje týkající se zaměstnávání matek: u starších dětí jsou zaměstnané nadprůměrně! podprůměrné číslo je pouze u matek dětí do 2 let věku - Olga dostane tabulku
- nutnost spolupráce k implementaci směrnice work-life balance: Olga slíbila poslat svou dosavadní analýzu
- Olga dostane: tipy k víceletému financ. soc. služeb z Jihomor. kraje

Doporučení : Česká rodina v 21. století - VÚPS - V. Kuchařová, k přečtení!

naši účastníci:
Olga Richterova, Angelika Markowska
ostatní účastníci:
Marie Oujezdská, Ivana Horáková
Olga Richterova
publikováno: 18. 11. 2019 10:34 permalink

Krátká schůzka s B. Křižanovou v PSP o transformaci k.ú. se věnovala hlavně možné proměně kojeneckých ústavů na centra komplexního doprovázení pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny.

Návrh má svá pro i proti, o obojím jsme krátce mluvily. Cílem je nabídnout pomoc rodinám, které dnes nemohou najít odlehčovací (respitní péči) ani komplexní služby (jezdí po republice jednotlivě dle potřeb). Druhým cílem je najít řešení pro děti dnes umisťované ze sociálních důvodů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Barbora Křižanová
Olga Richterova
publikováno: 16. 10. 2019 15:42 permalink

Anna Krbcová jakožto tajemnice Asociace dítě a rodina (kde je členem např. Nadace J & T s Marií Oktábcovou, Středisko náhradní rodinné péče s V. Bubleovou, Nadace Sirius s Danou Lipovou,nebo SOS dětské vesničky s Jindrou Šalátovou a Amalthea s Davidem Svobodou) se se mnou sešla v poslanecké kanceláři na Francouzské k chystané novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Tématy tedy je podpora dlouhodobých pěstounů a data podkládající potřebu změn.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Anna Krbcová
Olga Richterova
upraveno: 12. 10. 2019 20:59 historie úprav
publikováno: 9. 10. 2019 16:15 permalink

Dana Lipová za Nadaci Sirius představila na schůzce v poslanecké kanceláři na Francouzské vizi možností transformace dětských center.

Hlavní důraz je na odlehčovací a komplexní služby pro rodiny dětí se zdravotním postižením, a na sociální rehabilitaci u těch rodin, kde jsou dnešní důvody umístění spíše sociální.

Mluvily jsme také o souvislostech celého zdravotně-sociálního pomezí (dnes např. pojišťovny v dětských centrech zdrav. úkony neproplácejí) a o možnostech včasné prevence, včetně edukace rizikových matek.

naši účastníci:
Olga Richterova, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Dana Lipová
Olga Richterova
upraveno: 12. 10. 2019 20:59 historie úprav
publikováno: 9. 10. 2019 16:09 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz