Dne 7.10. jsme se sešli s p. Mullerem, vydavatelem blanenského čtrnáctidenníku Monitor, ohledně systému výjimek z rušení nočního klidu v Blansku. Ten je v současnoti nešikovně nastaven a vede ke kumulaci příliš mnoha koncertů ve stejný den. To trápí pořadatele těchto kultur.akcí. Náš zástupce v kulturní komisi Jan Střítecký již připravil dotazník, ve kterém by organizátoři kultur. akcí mohli vyjádřit, co by jim ze strany města pomohlo. Výsledek dotazníku by byl materiálem pro komisi a doporučení radě města.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Jan Střítecký
ostatní účastníci:
Martin Muller
zbynek pokorny
publikováno: 12. 10. 2019 10:30 permalink

Dnes jsem se sešel se dvěma zástupci nájemníků městských bytů z Blahoslavovy a Roháčovy ulice na jejich žádost. Sešli jsme se již několikrát v minulosti v tomto i větším formátu. S jejich argumenty jsem proto dobře seznámen, je jim 30 let slibováno, že budou moci byty zprivatizovat, zároveň potřebují nutně revitalizovat domy, které jsou v havarijním stavu. Prosili mě opětovně o intervenci ve věci revitalizace domů a dokončení privatizace bytů na Praze 3. Sdělil jsem, že chci stále naplnit koaliční smlouvu a v tomto smyslu budu o tom, co můžeme z naší pozice na Praze 3 ovlivnit, hlasovat. Dále jsem se doslechl o fámě šířící se mezi nájemníky, že na magistrátu chtějí zabránit revitalizaci, aby domy mohli levně prodat. Toto jsem rozhodně vyvrátil a naopak upozornil na to, že magistrát chce spíše zabránit rozprodávání městského majetku a bytového fondu, revitalizaci by naopak ochotně podpořil, avšak taková podpora bývá obvykle podmíněna tím, že byty zůstanou v bytovém fondu města. Víc nevím, neb nejsem gesčně příslušný a věci mám často až z druhé ruky. Proto jsem pro další jednání nájemce odkázal na příslušné gesční radní na Praze 3, respektive na členy rady HMP - ti jsou vázáni závazky celopražskými, nikoli naší koaliční smlouvou.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
dva nájemníci městských bytů
Stepan Strebl
publikováno: 11. 10. 2019 19:30 permalink

Sešli jsme se v průmyslové zóně František v Horní Suché se zástupcem firmy HA3DA Vladimírem Jirkou. Firma vyvinula nové baterie pro uchování elektrické energie také z obnovitelných zdrojů, představila nám technologii a budoucí plány rozvoje. Dále nás zároveň seznámil se svými problémy, kdy čelí (podle nich nespravedlivému) obvinění z dotačních podvodů.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Zuzana Klusova, Lukáš Černohorský
Zuzana Klusova
publikováno: 11. 10. 2019 12:57 permalink

Volal mi ředitel mostecké knihovny Petr Petrik, přišel mi nepřijatý hovor z neznámého čísla, volal jsem zpět a představil se pan ředitel, nevím kde sehnal mé soukromé číslo, ale jeho snaha mě kontaktovat má nejspíš souvislost s tím, že v současné době sbíráme podpisy na petici proti stěhování knihovny do Repre, ze které zaměstnavatele pana Petrika z vedení města nejsou udajne nadšení. Následně mi navrhl schůzku, která má proběhnout v pondělí 14.10 od 9:00 před knihovnou, jelikož mi ředitel nechtěl odpověďet, co se mnou na schůzce chce řešit, přesto, že jsem se na to důrazně zeptal, trval jsem na tom, že na schůzku se mnou půjde i můj koaliční kolega zastupitel Honza Hrubeš, což ředitel nakonec povolil. Uvidíme, co bude obsahem schůzky, vše zde samozřejmě napíšu.

přijaté výhody:
Nic
poskytnuté výhody:
Nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Ředitel městské knihovny v Mostě Petr Petrik
Adam Komenda
upraveno: 11. 10. 2019 13:07
publikováno: 11. 10. 2019 12:40 permalink

Na žádost Martina Hausenblase jsme se sešli, abychom probrali věci týkající se krajské politiky. V první fázi schůzky jsme nicméně probírali některé aspekty české a evropské energetické politiky. V druhé fázi jsme probírali nadcházející krajské volby v ústeckém kraji a možné varianty koalic. V závěru jsem připustil, že existuje možnost, jak by Piráti postavili širší koalici s dalšími stranami.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Peksa, František Navrkal
ostatní účastníci:
Martin Hausenblas
Mikulas Peksa
publikováno: 11. 10. 2019 10:32 permalink

Při odchodu krátká diskuze s kolegy zastupiteli: Ing. Václav Chroust, Mgr. Vítězslav Šklebený, Mgr. Rudolf Salvetr. Témata dotace, změna financnování odpadového hospodářství.

přijaté výhody:
2 x permentka na SHC Klatovy, sezénoa 2019/2020 (z rukou p. starosty)
naši účastníci:
Stanislav Haviar
Stanislav Haviar
publikováno: 10. 10. 2019 19:07 permalink

- historie projektu
- zodpovězení dotazů ohledně projektu
Po dohodě zastupitelského klubu byla schůzka uspořádána jako veřejnosti přístupná. Záznam schůzky je zveřejněn na našich webových stránkách:
https://praha11.pirati.cz/tiskove-zpravy/hamr/

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zuzana Böhmova, Jiří Dohnal, Josef Kocourek, Martin Duška, Martin Muzikant, Jan Mejsnar
ostatní účastníci:
Jakub Strnad, několik účastníků z řady veřejnosti
zuzana bohmova
publikováno: 10. 10. 2019 15:36 permalink

V pátek 4.10. 2019 jsem se setkala na MK s Jiřím Vajčnerem ředitelem odboru památkové péče a s Martinem Zídkem, ředitelem odboru památkové inspekce, dostala jsem informace o práci MK na památkovém zákonu.

přijaté výhody:
káva a voda
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lenka Kozlová
ostatní účastníci:
Jiří Vajčner, Martin Zídek
Lenka Kozlova
publikováno: 10. 10. 2019 13:04 permalink

V úterý 8. října 2019 se sněmovní resortní tým Vnitro a bezpečnost setkal se zástupci Unie bezpečnostních sborů, abychom debatovali o novelizaci zákona o obecní policii, kterou spolupředkládali naši poslanci Lukáš Kolářík a Tomáš Vymazal. Unie nám již před časem zaslala svůj pozměňovací návrh, který jsme na této schůzi detailně probírali změnu po změně. Výsledkem schůze bylo ujištění, že některé navrhnuté změny rádi implementujeme, nad jinými budeme muset ještě vést diskuze a některé a priori odmítáme.

přijaté výhody:
Vybrané racionální změny k navrhované novele o obecní policii
poskytnuté výhody:
Voda, zelenina, ovoce
naši účastníci:
Daniel Galuszka, Lukáš Kolářík, Tomáš Vymazal, František Navrkal, Ivan Prouza, Martin Archalous, Petr Fojtík, Janusz Konieczny, Jan Hora, (v závěru i Marcel Palatáš)
ostatní účastníci:
Zdeněk DREXLER - předseda Unie, Vratislav Novák - předseda Výkonného výboru Unie BS pro Městské a obecní policie, Ondřej Mundl - místopředseda Výkonného výboru Unie BS pro Městské a obecní policie
Daniel Galuszka
publikováno: 10. 10. 2019 11:07 permalink

Obsah setkání:

1. Návrh novelizace § 85b trestního řádu (Prohlídky v prostorách výkonu advokacie)
• V úvodu Lenka Bradáčová vysvětlila, že návrh je iniciativou Vrchního státního zastupitelství v Praze a právě k tomuto návrhu vznikla pracovní skupina mezi státním zastupitelstvím a Českou advokátní komorou. Dále popsala současnou praxi, kdy se během prohlídky v prostorách výkonu advokacie netřídí informace na ty, které podléhají mlčenlivosti a na ty, které mlčenlivosti nepodléhají a mohou být klíčové pro daný případ. V současné době tedy orgány činné v trestním řízení často nemohou si z takovéto prohlídky nic odnést a v případě využití všech zdržovacích taktik může trvat dokonce 4 roky, než se státní zastupitelství a vyšetřovatelé případně dopracují k těmto listinám (po takzvaném řízení o nahrazení souhlasu). Cílem tedy tohoto návrhu je zejména nastavení povinnosti roztřídění těchto informací ze strany ČAKu a pečlivé zdůvodnění případného nesouhlasu zástupce komory s neposkytnutím konkrétních listin.
• Petr Dobeš a Pavel Málek z VSZ v Praze zopakovali, že nijak nezpochybňují to, že policie nemůže získávat dokumenty, které se týkají obhajoby či stanoviska klienta, nicméně současnou úpravu považují za prakticky nefunkční.
• Zároveň popsali celý dlouhý proces, ve kterém následně státní zástupci usilují o příslušní listiny a nakonec tedy soud supluje předpokládané rozhodnutí ČAK.
• Jakub Michálek se podivil nad současnou úpravou a požádal zástupce státního zastupitelství, zdali by současnou situaci mohli vyjádřit pomocí tvrdých dat a statistických údajů.
• Diskuse dále probíhala o srovnání se zahraničními úpravami (Francie, Německo, Polsko) a možnosti zneužití současné situace a pan Dobeš se odkázal i na judikaturu Ústavního soudu požadující zdůvodnění při vypořádání se s každým potenciálním důkazním materiálem. Nakonec Lenka Bradáčová vysvětlila, že snaha o řešení této záležitosti proběhla již v roce 2015. Zástupci státního zastupitelství poukázali i na situaci na Slovensku, kde vznikl opačný extrém, kdy dovolávání se mlčenlivosti při získávání listin při policejních prohlídkách je značně omezeno.

2. Nové okolnosti často znemožňující podání dovolání ze strany státního zastupitelství
• Lenka Bradáčová uvedla, že v červnu 2019 Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněných, kdy senát Nejvyššího soudu vycházel z nálezu Ústavního soudu, který vyslovil názor, že právo namítat nedostatky spočívající v extrémním rozporu mezi učiněnými skutkovými zjištěními a právním hodnocením přísluší zásadně obviněnému.
• Zástupci státního zastupitelství uvedli, že nově vzniklý stav znemožňuje státnímu zastupitelství v mnohých případech podat dovolání, ačkoliv v minulosti bylo státní zastupitelství úspěšné v 70% případů. Mohly by tak vzniknout situace, kdy prvoinstanční soud nepravomocně odsoudí pachatele, přičemž odvolací soud dotyčné osoby naopak nedůvodně zprostí a již prakticky nebude možnost situaci jakkoliv zvrátit z iniciativy státního zastupitelství. Nejvyšší soud by tak dle představitelů státního zastupitelství mohl konstatovat nezákonnost, ale již by nemohl na základě dovolání rozsudek zrušit. Lenka Bradáčová popsala i hypotetické případy a důsledky, které tento stav přináší.
• Jakub Michálek požádal o doručení tvrdých dat a statistických údajů (například k tvrzení, že státní zastupitelství bylo ze 70% úspěšné u dovolání).

3. Rejstřík konečných vlastníků + další témata
• Tématem diskuse byl dále rejstřík konečných majitelů, kdy zástupci Pirátů velmi kriticky zhodnotili aktuální stav tohoto rejstříku (nenaplněnost či nepřesnost údajů), s čímž zástupci státního zastupitelství souhlasili a poukázali na relativně analogickou situaci u zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin obchodního rejstříku. Jakub Michálek k tomu uvedl, že se tímto tématem zabývá a usiluje o to, aby firmy nemusely zasílat tyto dokumenty 2x – tedy finančního úřadu i na rejstříkový soud.
• Zástupci státního zastupitelství poukázali rovněž na zajímavé statistické údaje týkajícího se činnosti státního zastupitelství a v oblasti whistleblowingu popsali, jakou motivaci mají často oznamovatelé protiprávního jednání – tedy, že vedle sledování veřejného zájmu je nutno počítat i s motivem pomsty či konkurenčního boje. Zásadní pro státní zastupitelství však není motiv ale pravdivost poskytnuté informace.
• Debata dále probíhala o stavu vězeňství, důsledkům amnestie a přeplněnosti věznic. A nakonec Lenka Bradáčová precizně vysvětlila zásady legality a oportunity trestního řízení v mezinárodním srovnání.

naši účastníci:
1. Jakub Michálek – předseda Poslaneckého klubu Pirátů 2. Martin Archalous – legislativec Poslaneckého klubu Pirátů 3. Janusz Konieczny – protikorupční analytik Poslaneckého klubu Pirátů
ostatní účastníci:
1. Lenka Bradáčová – Vrchní státní zástupkyně v Praze 2. Pavel Málek – ředitel odboru netrestního a analytického VSZ v Praze 3. Petr Dobeš – státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze 4. Tomáš Foldyna – státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
janusz konieczny
publikováno: 10. 10. 2019 10:57 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz