Řešena finální podoba dohody mezi MHMP a MČ Praha 8 (byly diskutovány připomínky), finální stav nemovitostí a harmonogram.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Štěrba, Viktor Mahrik
ostatní účastníci:
Petr Hlaváček (náměstek primátora, za TOP09), Pavel Vyhnánek (náměstek primátora, za Praha sobě), Jan Chabr (radní, za TOP09), Martin Kubelka (ředitel MHMP), Gabriel Archour (právník), Michal Jordán (LEG) Ondřej Gros (starosta MČ Praha 8, za ODS), Jiří Vítek (místostarosta MČ Praha 8, za Patrioty pro Prahu 8), Tomáš Slabihoudek (radní MČ Praha 8, za TOP09), Tomáš Hřebík (radní MČ Praha 8, za STAN), Martin Cibulka (předseda finančního výboru MČ Praha 8, za ODS)
Martin Štěrba
publikováno: 17. 9. 2021 11:11 permalink
15. 9. 2021

Proběhlo neoficiální setkání se zástupci občanských a politických spolků, neziskových a veřejně prospěšných organizací.
Diskutována například problematika koncepce sociální péče a její naplněná kapacita na Praze 11. Senioři v současné době čekají na rozvážku obědů v pořadníku i několik měsíců. Dále probírána témata: současná situace v komunální politice na Praze 11 a jejich názor na ni, výhled povolební spolupráce, sociální péče, integrace cizinců, školství, #metoo, kultura na Praze 11, prezentace politiků na sociálních sítích.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
členové a podporovatelé strany Zelených, Milion chvilek pro demokracii, Hnutí Pro prahu 11, KDU-ČSL a Praha Sobě
Michaela Poláková
publikováno: 16. 9. 2021 13:09 permalink

Proběhlo setkání zástupců investora a dalších politických stran v rámci METu pořádaného Piráty Praha 11.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková, Josef Kocourek, Václav Šebek
Michaela Poláková
publikováno: 16. 9. 2021 12:44 permalink

Obrátila se na mě elektronickou poštou a také telefonicky imobilní občanka z Nechvílovy ulice se žádostí s podporou řešení bezbarioerového nájezdu do jejich domu. V předmětném SVJ je více obyvatel s omezenou pohyblivostí, kteří se bez cizí pomoci nedostanou přes neopravený chodník. Z mé strany přislíbeno zaslání informací, kam se obrátit se žádostí o rekonstrukci komunikace (Magistrát, TSK). Také je potřeba, aby komunikaci zahájil vlastník objektu, tedy SVJ.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
informace
naši účastníci:
Michaela Poláková
Michaela Poláková
publikováno: 16. 9. 2021 12:42 permalink

Na půdě velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze se Jan Lipavský a Olga Richterová zúčastnili setkání s představiteli vybraných zemí v Praze: Jennifer Bachus (USA), Tomas Macek (Francie), Anders Lindgren (Švédsko), Hans-Peter Hinrichsen (Německo), Georg Zehetner (Rakousko), Lucy Maizels (Velká Británie) a David Roling (Nizozemí).

Mluvili o aktuální politické situaci.

přijaté výhody:
oběd
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterová, Jan Lipavský
Kristyna Plasilova
publikováno: 15. 9. 2021 15:39 permalink

Pracovní setkání se zástupci Real Estate Council, kde proběhla diskuze o novém stavebním zákonu a pirátskému a koaličnímu pohledu na řešení dostupnosti bydlení.
Schůzka proběhla online.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Klára Kocmanová, Adam Zábranský, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Markéta Topinková, Eduard Forejt, Jakub Adam, Lenka Nová, Nelly Tomčíková
Klara Kocmanova
publikováno: 14. 9. 2021 10:46 permalink

Schůzka proběhla na moji žádost. Informoval jsem náměstka primátora (toho času s gescí: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, koncepce dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus) o zvláštních postupech některých stavebníků při výstavbě bytových domů, kdy jsou např. některé požadavky splněny jen naoko nebo jen v čase kolaudace. O změně stavby po dokončení se město od stavebního úřadu někdy ani nedozví, proto je třeba větší opatrnost. Budoucí spoluvlastníci se proti takovým trikům nemohou účinně bránit, pokud po složení zálohy, během výstavby, až do převzetí bytu nejsou spoluvlastníky a nemají tak přístup do spisu na stavebním úřadě.

Také jsme krátce probrali některá dopravní témata: zklidnění dopravy v centru, komunikace stavebního úřadu s dotčenými osobami při rekonstrukci ulic, cyklo opatření, elektrické koloběžky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Ing. Petr Holický
Josef Špak
upraveno: 13. 9. 2021 22:14
publikováno: 13. 9. 2021 21:49 permalink

Dne 27.8. mě elektronickou poštou hromadným emailem kontaktoval ing. Prokop (ANO) s žádostí o podporu jeho bodu na zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 2.9. 2021. K tomuto bodu nemám nastudováno dostatek materiálu a nemám zatím žádné pádnější indicie se domnívat, že by neměl být projednán v rámci rady. Budu se řídit doporučením ZKP Piráti Praha 11 a zařazení tohoto budu nepodpořím. Schází mi především rozpočet (nákladovost) jednotlivých verzí projektu a odůvodnění finančního krytí.

přijaté výhody:
žádný
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Ing. O. Prokop (ANO)
Michaela Poláková
publikováno: 12. 9. 2021 15:42 permalink
9. 9. 2021

V rámci kulturní akce Dny Prahy 11 jsem se potkávala 9. a 10. 9. s představiteli různých politických subjektů. Diskutovali jsme svůj pohled na komunální politiku na Praze 11 i celopražskou.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková, Martin Duška, Bára Soukupová
ostatní účastníci:
Jiří Dvořák, René Schikora a další (Praha sobě), Jan Jaroš (KDU) a další
Michaela Poláková
publikováno: 12. 9. 2021 15:37 permalink

Pan Brixí, mě požádal o podporu jeho projektu meditačního lesa, stezky a jeho úmyslu zadržovat na svých lesních pozemcích co nejvíce vody. Pozemky jsem prošel. Informoval jsem ho o dotačních programech, které MČ vypisuje a následně jsem mu poslal link https://www.praha12.cz/zivotni-prostredi/ds-1365/archiv=0 na dotace MČ, přislíbil jsem, že radě předložím případnou žádost o záštitu MČ.

přijaté výhody:
Neprodejná kniha pan Brxího Mystické klíče
poskytnuté výhody:
Informace o dotacích a přislíbena podpora projektu
naši účastníci:
Jiri Bruzek
ostatní účastníci:
R. Brixí
Jiri Bruzek
publikováno: 10. 9. 2021 9:29 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz