Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

V úterý večer jsem se setkal bez předchozí domluvy s prof. Petrem Konvalinkou z ČVUT. Nad kávou a colou jsme diskutovali o existujícím memorandu HLMP a ČVUT a možnsotech spolupráce na pražské a celostátní úrovni zejména v uchopení konceptu práce s bigdata v kontextu transformace data-informace-vědomosti.
Probírali jsme i situaci v oblasti Strahova a vizi projektu PSH (Prague Space Hill)
Ze schůzky nevyplynuly žádné závazky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Prof. Ing. Petr Kovalinka, CSC.- ČVUT
Ivan Bartoš
publikováno: 8. 2. 2019 10:10 permalink

Na základě předchozí žádosti jsem se setkal ve své sněmovní kanceláři s Petrem Šafaříkem (2011 - 2018 člen Rady Českého rozhlasu, listopad 2015 - března 2016 předseda).

Tématem byla situace veřejnoprávních médií i politika obsazování rad dozorujících veřejnoprávní média.

Na dvouhodinové schůzce jsme velmi ze široka řešili mediální prostor v ČR, roli médií (komerční veřejnoprávní), programovou skladbu, ale i výběr hostů, reprezentujících názorové proudy.

Shodli jsme se na důležitosti skutečně nezávislých veřejnoprávních médiích a na potřebě zvýšení jejich důvěryhodnosti (objektivita, vyvážené zastoupení názorových proudů, profesionalita).

Zdůraznil jsem, že nám zejména chybí možnost skutečně ověřovat onu vyváženost (archiv, analytika, přístup k přepisům) a že ad hoc analýzy mají své limity a realizovat případnou nápravu v momentě kdy již téma odezní je problematické a de facto nemožné.

Probrali jsme i otázky personálií a plnění kontrolní úlohu rad. Zde jsem přiznal, že ve věci personálních propletenců nejsem v hloubce informován a ani nemám ony ambice do vztahů pronikat
.
Pan Štěpánek mi představil svou předchozí práci.

Sdělil jsem mu, že pokud by měl znovu zájem ucházet se o pozici v radě a stál by o případnou podporu klubu Pirátů, je třeba se v takovém případě zúčastnit jednání klubu (představení - podpora).

přijaté výhody:
tištěné verze některých analýz témat a jejich pokrytí v rámci ČRo
poskytnuté výhody:
čaj
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Šafařík
Ivan Bartoš
publikováno: 25. 1. 2019 10:48 permalink

Po předchozí dohodě, kterou inicioval Pavel Hlaváč (prezident Asociace turistických informačních center ČR ) jsme se pracovně setkali v Poděbradech v mé regionální kanceláři nad několika tématy spadajícími jednak pod Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale i do gesční působnosti našich poslanců.

Hlavním tématem byla situace, financování a status TIC - domácí cestovní ruch a veřejná služba Turistických informačních center v ČR

Další probíraná témata:
1) poplatky (pobytové a lázeňské)
2) zákon o cestovním ruchu
3) vázaná živnost průvodcovství

Dohodli jsme se na dalších setkání spolu s našimi gesčními poslanci v Praze.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva vlastnoručně uvařená :-)
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Pavel Hlaváč (prezident Asociace turistických informačních center ČR)
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 1. 2019 7:36 permalink

V pátek 11.01.2019 jsem se po předchozí dohodě ráno sešel na ředitelství České pošty s jejím generálním ředitelem Romanem Knapem
Na 1,5 hodinové schůzce jsme řešili řadu témat:
- Restrukturalizace služeb České pošty a budoucnost jednotlivých aktivit
- Problémy financování ze strany státu, nedostatečná opora v rozpočtu
- Podmínky konkurenceschopnosti balíkových služeb, pošta vs komerční služby (limity, depo, konkurenceschopnost)
- Digitalizace vnitřní a směrem k uživateli, smlouvy, kompletní sada platebních karet na pobočkách, poštovní terminály
- Rok 2019 a vize pro 2020 a dále
- Koncept Smart Village a možná rozšířená činnost ve spolupráci s obcemi
Důležitým tématem byla strategie a tvrdá data ze kterých se vychází. Pan ředitel mi přislíbil zaslání materiálů.
Rok 2019 by měl být v řadě ohledů stabilizační.
Generální ředitel odcházel ze schůzky za premiérem řešit financování 2019.

přijaté výhody:
káva, drobné materiály "filatelie 2018"
poskytnuté výhody:
politická podpora ve věci digitalizace i přesmlouvání, pravidelné setkání v rámci VVSRR ve sněmovně
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Roman Knap - generální ředitel České pošty
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 1. 2019 7:28 permalink

Na žádost prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka krátce sešli v jednacím sále výboru. Tématem setkání bylo rozhodnutí a koordinace postupu při vypořádání připomínek jednotlivých ministerstev k návrhu zákona o právu na digitální službu. Za vládu a RVIS se schůzky zůčastnil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla, za ICT Unii Zdeněk Zajíček (prezident) a Robert Ledvinka (tajemnik), Barbora Kořanová (ANO), Martin Kupka (ODS)...

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla, za ICT Unii Zdeněk Zajíček (prezident) a Robert Ledvinka (tajemnik), Barbora Kořanová (ANO), Martin Kupka (ODS)
Ivan Bartoš
upraveno: 17. 1. 2019 7:20 historie úprav
publikováno: 10. 1. 2019 13:29 permalink

Po dohodě jsem se setkal v kanceláři ve Sněmovně s romskou koordinátorkou z odd. národnostních menšin paní B. Filovou.
Tématem byla diskuse nad plánovaným kulatým stolem Pirátů a romských organizací v Praze nad tématem nominací kandidátů do zastoupení romské menšiny ve výboru Magistrátu. Jednalo se o seznamovací schůzku, kde jsem ji seznámil s našimi iniciativami.

přijaté výhody:
čajová svíčka :-)
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Božena Filová
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 12. 2018 14:19 permalink

Setkal jsem se na přechozí žádost na přátelské schůzce s panem Sergem Borensteinem.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Serge_Borenstein
Řešili jsme řadu otázek:

a) Problematika stavebního řízení v ČR a legislativa. Identifikace pravých příčin průtahů.
b) Chybějící digitalizace - neschopnost říct v jaké fázi je které řízení
c) Idea vládní čtvrti (Arajmu) - aspekty jiné než tabulkové výpočty nákladů, pozemky - podobně jako v našich závěrech hodnotí odborníci jako nesmysl.
d) Pozitivní role IPR, nový metropolitní plán
atd...

Popsal jsem panu Borensteinovi způsob pirátské práce jako otevřené platformy s tím, že ve věcech Prahy se může zcela otevřeně obracet na naše pražské KS, zvolené zastupitele Pirátů v městských částech či vedení na magistrátu.
Schůzku iniciovala Terezie Holovská.
Následovala krátká komentovaná prohlídka projektů v Karlíně.

přijaté výhody:
komentovaná prohlídka staveb Karlína, donesené suši to-go
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Serge Borenstein, Terezie Holovská
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 12. 2018 9:58 permalink

Po předchozí dohodě jsem se setkal ve Žlutých lázních s předsedou Strany zelených Petrem Štěpánkem.

Primárním tématem byla diskuse o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.
Deklaroval jsem cíle Pirátů k samostatné otevřené kandidátce pod naší značkou a popsal stávající formu sestavování kandidátky v primárních volbách/nominace na kandidátku.

Dále jsem mu sdělil, že je výjimečné, že bychom v rámci celostátní kandidátky měli cosi jako garantovaná místa pro konkrétní osoby a pokud by to byla tato cesta, musela by být na to speciální schválená smlouva s dalším subjektem, což minimálně za mě není preferovaná varianta, ale věc prodiskutuji v pondělí 17.12. v rámci zasedání republikového předsednictva.

Petr mne upozornil na vnitrostranické primární volby SZ pro kandidátku do EU, které proběhnou o víkendu 15.-16.12.2018 o jejichž výsledcích mne bdue informovat.

Druhým tématem pak byla personální a finanční otázka asistentů senátního klubu Senátor 21, kde mají Piráti i Zelení v rámci memoranda sdílený finanční pool na asistenty. V této věci jsem mu přislíbil zaslání rozhodnutí o samostatném pirátském asistentovi a zeleném a rozdělení zdrojů klubu na tuto pozici.

přijaté výhody:
Presso lungo
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Štěpánek
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 12. 2018 9:03 permalink

Po telefonickém rozhovoru jsme se na základě žádosti sešli u mě v kanceláři na klubu ke krátké seznamovací schůzce s prezidentem ČLK MUDr. Milanem Kubkem. Za Piráty se schůzky zúčastnil také poslanec Petr Třešňák.

Představili jsme cíle Pirátů v oblasti zdravotní péče i naše angažmá v rámci zdravotních pojišťoven (viz program).

Řešili jsem vyváženost pohledu vs. silné zastoupení lékařské komunity na postech poslanců PS PČR. Od nás zazněla pozvánka (již se děje na úrovni jednotlivých odborníků) k diskusi v rámci dílčích workshopů a kulatých stolů.

Řešili jsme situace českých nemocnic. Speciálním tématem, které vynesl doktor Kubek, bylo angažmá zahraničních pracovníků v nemocnicích, kteří nemají potřebné rozdílové zkoušky a fungují ve formě 1:1 k lékařům, zejména pak chybějící relevantní data o tomto fenoménu.

Dohodli jsme se na bližší spolupráci při připomínkování legislativy týkající se zdravotnictví obecně, tak jak je naším standardem ve všech oblastech ve formě transparentní spolupráce. Zmínil jsem možnost zapojení se do chystaného projektu Občanské sněmovny - stake holder/připomínkové místo.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Třešňák, Milan Kubek
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 12. 2018 8:42 permalink

Konzultoval jsem dnes telefonicky s kancléřem Mynářem "otevírací hodiny" prezidentské kanceláře mezi svátky.

Vzhledem k tomu, že Senát pravděpodobně vrátí sněmovně návrh, který má omezit skokový nárůst platu politiků a v tomto důsledku by se vládní návrh nestihl projednat a od nového roku by platy politikům narostly (což si ostatně přeje většina politiků vyjma Pirátů), plánujeme s Piráty svolání mimořádné schůze mezi svátky.

Aby tato naše konzistentní iniciativa nepřišla vniveč (neboť schůzi, kde se nakonec návrh probral a schválil jsme museli svolávat jako mimořádnou dokonce za pomoci hlasů poslanců SPD), potřeboval jsem si ověřit, že pokud Sněmovna zdržovací taktiku Senátu zvrátí a na mimořádné schůzi Senát přehlasuje (v což doufám), pan prezident Zeman stihne návrh podepsat a tento bude platit k novému roku. Tím se automatickému skokovému nárůstu platů politiků o cca 20 000,- korun, který bez tohoto zákona nastane, zamezí.

Dostal jsem ujištění, že důležité zákony pan prezident Zeman podepisuje bez otálení klidně mezi svátky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
Předání vzkazu Mikulášovi Ferjenčíkovi ohledně kauzy Lány - odpovědi na otázky
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Vratislav Mynář
Ivan Bartoš
upraveno: 6. 12. 2018 12:16
publikováno: 6. 12. 2018 12:05 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz