Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
198
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
4. 4. 2018

28.3.2018 jsem se sešel spolu s Viktorem Mahrikem (zastupitel za Piráty Praha) u nás na klubu se zástupci pražských taxislužeb ( Miroslav Žežulka- Profitaxi, Tomáš Horčička - City taxi, a poslední účastník mi bohužel vypadl, jméno jsem si nezapsal a vizitku nezanechal) . Tito iniciovali schůzku telefonicky, neboť měli výhrady k některým předchozím jedním na téma Taxi vs Uber. Snažili jsme se vyjasnit si východiska a pojmenovat problémy, které vidíme v paralelní existenci klasických taxislužeb a platformových "sdílených" služeb včetně legislativních ukotvení a zejména potřebných změn. Informoval jsem je o schůzkách na ministerstvu dopravy. Přislíbil jsem zaslání našich materiálů, se kterými do jednání s ministerstvem, dalšími politickými stranami vstupujeme a možnost tyto připomínkovat s upozorněním, že samozřejmě máme ideová východiska a vypořádání se s nščím, neznamená příslib akceptace návrhu, nýbrž se může jednat i o zdůvodněné odmítnutí (což se snažím vysvětlit každému, kdo zcela logicky hájí zájmy určité skupiny.) Principiálně jsme hovořili o férovém přístupu a vymahatelnosti práva v ČR.

poskytnuté výhody:
káva, Samurai Shot čaj, příslib zaslání materiálů.
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 4. 2018 8:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

13. 3. 2018 jsem se v prostorách klubu sešel s Helenou Bezděkovou Frankovou (ředitelka Státní fond kinematografie) na její popud. Schůzka byla informačně bohatá a docela dlouhá.

Řešili jsme několik témat:

a) Pirátský program ve věci kultury s akcentem na subvence (spolufinancování) při vzniku audiovizuálních děl – možnosti uvolnění pro nekomerční užití viz program a konflikt se zájmy spoluinvestorů

- paní Franková se mnou prošla modely spolufinancování tvorby včetně mezinárodní koprodukce

- řešili jsme návratnost a obchodní modely a hledaly moment naplnění obchodního modelu (předkupní práva pro TV premiéru)

- p. ředitelka mi objasnila problematiku tvorby scénářů a jejich financování před samotným rozhodnutím použití či budoucí realizací

- diskutovali jsme možnost zpřístupnění děl spolufinancovaných ČR veřejnosti k nekomerčnímu užití (převážně způsob a čas od vziku finálního díla)

b) Problematika a nákladnost digitalizace původních filmových děl archivu

- zde jsem požádal o možnost návštěvy a představení postupů

c) Trendy VOID jako budoucnost distribuce (kvalita, dostupnost, cena, regiony)

d) Řešili jsme také volbu členů rady Státního fondu kinematografie – byly nám zaslány návrhy a profily doporučených kandidátů, které Piráti probrali na klubu

e) Proč jsou investiční pobídky součástí rozpočtu Ministerstva kultury – vztah na EU

Domluvili jsme se na dalších konzultacích. Paní ředitelka mi nechala materiály (2 prezentace)

Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 9:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

13.3.2018 jsme se na naši žádost sešli v kancelářích ANO s Jaroslavem Faltýnkem. Spolu s Tomášem Martínkem jsme mu přinesli podpisový arch pro pirátský návrh Nominačního zákona. Připomněli jsme mu, že on i předseda ANO Andrej Babiš slíbili, že tento návrh podpoří. Pan Faltýnek přislíbil, že návrh zanalyzují (dle našeho názoru analýzuju dávno mají protože náš návrh byl zveřejněn spolu s tiskovou zprávou) a projednají na klubu. Popsali jsme mu rozdíly orpoti návrhu ANO z minulého volebního období i důležitost námi navrhované legislativy.

přijaté výhody:
káva, přislib projednání
poskytnuté výhody:
znění zákona
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 9:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

13.3.2018 jsem se v 10:00 sešel ve své kanceláři s primátorem města Brna Petrem Vokřálem (ANO) na jeho žádost.

Diskutovali jsme pnutí v rámci koalice v Brně, perspektivu předčasných voleb (no info), situaci nádraží (jak jinak) ale i mediální obraz (hoax), který "se vytvořil" po té, co jsme otevřeli standardně primárky v rámci sestavování kandidátky Pirátů pro komunální volby v Brně.

Řešili jsme rámcově politiku ve vedení města Brna a povolební perspektivu. Zde jsem primátorovi zopakoval jeden ze základních principů Pirátů tj. subsidiarita KS a MS vůči Pirátská strana ČR, který skutečně není pouze deklarativní, ale i standard povolební strategie, kdy občané vědí, jak Piráti budou postupovat po volbách již před volbami.

poskytnuté výhody:
káva
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 8:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 3. 2018

8.3. jsem se krátce sešel s Vojtěch Otevřelem, jedním organizátorů první demonstrace proti zvolení Ondráčka do čela Komise pro kontrolu GIBS, které jsem se osobně jako občan zúčastnil

Tématem byla převážně občanská společnost a její role v současné politické situaci, ale i pozice stran v poslanecké sněmovně.

Schůzku lze označit za výměnu informací a zejména pohledů na současnost, budoucí možný vývoj ČR a způsob, jakým lze jednotlivé průšvihy a ohýbání demokracie řešit, popřípadě narovnat.

poskytnuté výhody:
káva či čaj (už nevim)
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 3. 2018 8:36 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 3. 2018

1.3. zapomenutý zápis - 1.3. jsem se na večer z mé iniciativy sešel v sídle agentury s ředitelkou agentury CzechTourism doc. Ing. Monikou Palatkovou, Ph.D.

Schůzka byla domluvena mnou na základě našeho seznámení na VVSRR na Holiday World

Řešili jsme dvě témata

- mnou představu a fungování podvýboru pro Cestovní ruch a roli tohoto odvětví v rozvoji regionů (problémy, zastřešující organizace)

- představení konceptu akce "Prvního celoevropského lázeňského sympozia", na kterém pracuji spolu s Vojtou Frantou, a který jsem záhy poslal p. Dostálové na MMR

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
nabídka spolupráce nejen ve věci lázeňství
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 3. 2018 8:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 3. 2018

1.3.2018 jsem se v 18:00 z mé iniciativy sešel s ředitelkou agentury Czech Tourism (https://www.czechtourism.cz) doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. v sídle agentury na Vinohradské ul.

Řešili jsme jednak dopady zákona resp. vládního návrhu zákona, který mění 159/1999 Sb. o cestovním ruchu, který jde do třetího čtení a jehož řešení mám v gesci VVSRR a podáváme k němu za Piráty pozměňováky týkající se explicitnímu vyjmutí lázeňských ozdravných služeb (nepvoažujeme jejich zmínění v důvodovce jako postačující).

Tématem byly i problémy rozvoje regionů a role cestovního ruchu jako zdroje přijmů turisticky atraktivních destinací v ČR.

Hlavním tématem bylo plánované "sympozium" o lázeňství, kde jsem ji představil i koncept, který připravujeme ve spolupráci s Vojtou Frantou a který předložím následně ministryni MMR Kláře Dostálové jako podklad pro aktivitu MMR.

Nástřel:
Adresujeme

- celosvětově vznikají nová wellness centra jako konkurence k tradičním lázeňským

místům

- vědní odvětví balneologie v současnosti nemá žádnou návaznost

- tradiční lázeňství v rozsahu pobytů hrazených pojišťovnami je na ústupu

- tradiční léčebné a zdravotní procedury jsou postupně nahrazovány wellness

- stav zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu a lázeňství je na kritické úrovni

- školství

- veřejná podpora

Cíle

"Česká republika je světová velmoc lázeňství, toto odvětví by měla dále rozvíjet a znovu navázat na nejlepší tradici zlaté éry lázeňství počátku minulého století."

- definovat význam lázeňství, nalézt jeho potenciál a jedinečnost

- definovat hrozby a negativní trendy ovlivňující lázeňství

- pojmenovat soudobé pozitivní trendy v oblasti lázeňství a definovat budoucí vývoj

- vytvořit komparativní analýzu lázeňských resortů v rámci evropského kontextu

- rozlišit a pojmenovat druhy poskytovaných služeb

- definovat strategické cíle České republiky v oblasti lázeňství

- navázat na nejlepší tradice českého lázeňství ze začátku 20. století, kdy Mariánské

Lázně získaly mezinárodní věhlas díky pobytům anglického krále Eduarda VII

Ivan Bartoš
publikováno: 2. 3. 2018 8:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 3. 2018

Dne 28. 02. 2018 jsme se sešli já a Jakub Michálek na schůzce se zástupci STAN (Gazdík, Farský) ODS (Fiala, Stanjura), ČSSD (Hamáček), TOP09 (Adamová, Kalousek), KDU-ČSL (Bělobrádek) na informativní schůzku.

Témata:

a) jednání o vládě

b) personální čistky AB.

Zopakovali jsme naše postoje ze strategie, souhlasili k uspořádáním mimořádných shůzí PS, představili náš záměr předložit ASAP Nominační zákon za Piráty. Popsáno v rámci TZ:

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pi ... fertu.html

Ivan Bartoš
publikováno: 1. 3. 2018 10:23 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 2. 2018

27. 2. 2018 jsem v ranních hodinách telefonicky poprvé kontaktoval plk. JUDr. Michala Murína ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů a seznámil ho se svým záměrem interpelovat premiéra v demisi Andreje Babiše ve věci tlaku na odvolání plk. Murína z této pozice s vágním zdůvodněním "nedůvěra". Ověřil jsem si dílčí informace, se kterými pracuji zhruba 3 týdny a sdělil mu i body plánované ústní interpelace. Plukovník Murín mi mé informace potvrdil.

Ivan Bartoš
publikováno: 27. 2. 2018 13:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 2. 2018

26.2.2018 jsem se sešel v 18:30 v restauraci u VŠE (Kredenc) s novinářem Petrem Žantovským. Schůzku inicioval Petr Žantovský.

Řešili jsme tato témata:

a) Krameriova cena - Řešili jsme obraz ceny, složení poroty pro udělení ceny (kritika lidí spojených z dezinformačními weby), kde došlo k personální obměně poroty, ale i její transformaci (v rámci výročí česko-slovenské vzájemnosti bude ocenění řešeno jako česko-slovenské s mezinárodní porotu)

b) Žádost Petra Žantovského po podporu Pirátů v jeho nominaci do rady ČTK, kterou mu udělilo hnutí ANO.

Přislíbil jsem, že tuto žádost přednesu včetně referencí 27.2.2018 na klubu. Hlasování na plénu je anonymní.

přijaté výhody:
nealkoholické malé pivo a malá káva
poskytnuté výhody:
příslib přednesení žádosti na klubu Pirátů
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 2. 2018 10:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz