Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
173
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
10. 10. 2018

Dnes po mém tweetu ("Překvápko. @PatrikNacher má od včera jako asistentku bývalou agentku StB, je jí... Radmila Kleslová. Naopak @ZdenekHrib, @jancizinsky a @HanaMarvanova standardně jednají o programu očekávané koalice. A co na to @Pospisil_Jiri? Přidá se k jednáním jako lídr @TOP09cz v Praze?") mi volal Jiří Pospíšil, že to chce vyjasnit, že za TOP09 je ve vyjednávání programu Hana Marvanová. Ubezpečovala jsem se, zda potom bude jako lídr stát za tím, co tým dojedná.

Poté jsem volala paní Marvanové a ta mi podrobně vysvětlila, že pracovní schůzky k programu vede ona na základě pověření jejich zastupitelským klubem, a že k sobě má dalšího zástupce TOP09. Uzavřela telefon tím, že se ubezpečí, že od něj dostatečně proudí informace do "topácké" části Spojených sil pro Prahu.

přijaté výhody:
všichni se těšíme na budoucí spolupráci
Olga Richterova
publikováno: 10. 10. 2018 13:17 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 10. 2018

Dnes, 8.10.2018 jsem se v poslanecké kanceláři na Francouzské sešla se Z. Štromerovou, která dříve působila v Centru alternativního porodu na Bulovce, k tématu porodnictví.

Za Piráty ještě přítomna: Zuzana Freitas.

Probíraly jsme aktuální zahraniční praxi, zaznamenanou v NICE guidelines (britské) a WHO doporučeních (světové) a možnosti inspirace z těchto zdrojů pro české standardy (které chybějí).

Úkol Olga: prověřit, zda na min. zdrav. vzniká překlad alespoň části letošních doporučení WHO (http://www.who.int/reproductivehealth/p ... elines/en/)

- Dotaz dnes odeslán

Probírána možnost uspořádání odborného semináře a případné spolupráce s dalšími subjekty.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 8. 10. 2018 16:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
5. 10. 2018

Dnes, 5.10.2018, jsem se v poslanecké kanceláři ve Francouzské sešla s Mgr. Radkem Jiránkem, bývalým ředitelem Agentury pro sociální začleňování.

Za Piráty: Olga Richterová, Zuzana Freitas.

Zajímal mne jeho pohled na činnost agentury v době jeho vedení a na její potenciál do budoucna.

Dále jsme hovořili o problematice vyloučených lokalit, možnostech zlepšení dlouho neřešené situace a mezery nekoordinovaného přístupu. Velkým problémem stále zůstává mezirezortní (ne)komunikace a to, že dobrá praxe jednotlivých obcí se často nepřenáší jinam.

Velká příležitost: sdílení zkušeností týkajících se sociálního bydlení a související sociální práce.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 5. 10. 2018 14:00 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 10. 2018

Dnes, 4.10.2018 proběhla schůzka s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulu (náměstek pro zdravotní péči)

Přítomni: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Za Piráty: Olga Richterová

Témata:

• kojenecké ústavy a dětské domovy do tří let věku - shoda na podpoře transformace, Olga zdůraznila nutnost poskytovat terénní podporu a odlehčovací služby / respity - bude se konat výjezd za dobrou praxí (MPSV, MZ, Pardubický kraj)

• Situace v porodnicích na oddělení šestinedělí a podpora kojení - pana náměstka osloví A. Majerčíková z iniciativy Šestinedělky, pokles počtu plně kojených dětí, které odcházejí z porodnic, za posledních 10 let o 10%. Olga chce zorganizovat kulatý stůl ve Sněmovně.

• Metodická opatření k ambulantním porodům - nyní v praxi "odrazování od odchodů", i u multipar - prostor pro velké úspory, nutno podporovat terénní služby, laktační poradkyně apod.

• Nedostatek dětských klinických psychologů a obecný nedostatek psychoterapeutů hrazených z veřejného zdravotního pojištění - souvislosti k délce soudních řízení u ohrožených dětí

• Zákon o fondu pro odškodnění následků po povinném očkování - chystáno, složitá je prováděcí vyhláška

• žloutenka typu C mezi vězni - možnosti prevence šíření onemocnění

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 4. 10. 2018 16:04 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 10. 2018

Dne 4.10.2018 jsem se v poslanecké kanceláři ve Francouzské sešla s ing. Martinou Berdychovou z ANNO.

za Piráty: Zuzana Freitas, Olga Richterová

Hl. témata: dlouhodobě udržitelné financování veřejného sektoru, spočítání celkových nákladů (NNO vs. příspěvkové organizace - např. v sociální oblasti odhad, že p.o. jsou zhruba dvojnásobně dražší), udržitelnost systému péče do budoucna - jak na to? Určitě ne přes dotace a psaní projektů - to dnes obrovská administrativa, která v rámci celého státu generuje náklady několika miliard Kč ročně.

Nyní u příspěvkovek jdou peníze ze státu přes kraje, dále kraje doplácejí ze svých rozpočtů, další stát. instituce např. ÚP přes aktivní politiku zaměstnanosti, soukromí dárci také. Všechny tyto instituce mají administrátory-úředníky.

Ve Švýcarsku naopak sociální pracovníci zařizuijí peníze, aby šly za klientem (také vícezdrojové, ale transparentně), a NNO jsou nabízeny jako poskytovatelé a peníze už neshánějí.

Další téma: neziskové organizace jsou klíčoví partneři státu: je třeba je zohledňovat v jednání, podobně jako odbory. Vedle této střešní organizace -

http://anno-cr.cz/ - funguje i asociace veřejně prospěš. organizací

Zajímavé publikace: http://anno-cr.cz/predstavujeme-publika ... estnanost/

Výhledové téma: stárnutí populace, protidrogová prevence a účinná dobrá praxe v terapeutických komunitách (Magdalena v Mníšku pod Brdy), udržitelné fungování potravinových bank, zákon o soc. službách - doplnit k definici služeb i počty (cena, kapacita)??, upozornění na další údaje, které může mít např. Fórum dárců.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 4. 10. 2018 12:04 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 9. 2018

24.9. 2018 jsem se v poslanecké kanceláři na Francouzské setkala s paní Eliškou Štefkovou

za Piráty: Olga Richterová, Zuzana Freitas

Téma: problematika (ne)přiznávání pochybení ve zdravotnictví, na příkladu úmrtí maminky paní Štefkové, paní Elišky Jindrové

https://pod-poklickou-ceskych-nemocnic. ... s-pripadu/

Obecné závěry vyvozené (přepisuji obecně) paní Štefkovou
do zdravotnické dokumentace vedené elektronicky lze ex-post vpisovat rukou, těžko tedy prokazovat pochybení (neprovedení urč. úkonů)
zákon o znalcích neuvádí žádnou sankci, když odborník vyhotoví nepravdivé či zcela vágní vyjádření - není upřesněno, co má obsahovat odborný posudek: u složitých případů se tedy často nenajde znalec (který by sankcionován případně být mohl), a vše jde přes nepostižitelné odborné posudky
stížnosti končí "ve vzduchoprázdnu", protože profesní komora velmi drží při sobě a krajské úřady, které jsou k tomu příslušné, také nemají vůli ustavovat nezávislé odborné komise, které dle zákona ve sporných případech mají zřizovat
dříve byla nezávislá komise pro přezkoumávání na ministerstvu zdravotnictví: proč už není?
časté je též neprovádění povinných pitev (kdy jsou splněny obě podmínky pro provedení, tedy náhlé či neočekávané úmrtí, aniž by byla zjištěna jeho příčina a výjimky se daných případů netýkají) bez jakékoliv sankce pro nemocnici, čímž se stává nemožným prokázat příčinnou souvislost mezi příp. pochybením a smrtí pacienta

přijaté výhody:
50 stránek dokumentů shrnujících případ i obecné závěry
Olga Richterova
publikováno: 24. 9. 2018 19:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 9. 2018

V poslanecké kanceláři ve Francouzské jsem se 3.9.2018 setkala s paní V., občankou, které se nelíbí politické "tažení" proti "zneužívání dávek".

Obsah rozhovoru zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-rich ... emid=32344

Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2018 17:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 9. 2018

V poslanecké kanceláři ve Francouzské jsem se 3.9.2018 setkala s představiteli APEOS - Asociace péče o seniory, panem Lukášem Stehnem a paní Kristýnou Hypšovou.

Mluvili jsme hlavně o fungování asistentů sociální péče (relativně nový prvek v našem systému, od r. 2012, patrně inspirováno z EU) a tom, jak výrazným zlepšením je, že se jim doba péče nyní započítává do důchodového pojištění.

Mluvili jsme o tom, jak umožňovat seniorům, být stále sami sebou, když mají nízký důchod a potřebují péči - malá zařízení, která josu členy APEOS, o to usilují i na základě veřejně dostupných standardů: http://www.apeos.cz/bronzove-standardy-sanatory.html

Slyšení v Senátu bylo loni: http://www.apeos.cz/apeos-na-verejnem-s ... cr-c9.html

Letos by se jim líbil seminář v Poslanecké sněmovně - neslíbila jsem explicitně, ale patrně v budoucnu spolupracovat budeme.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2018 17:57 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 8. 2018

14. 8. - Ze své iniciativy jsem byla na čtyřhodinovém výjezdu do dětského centra v Pardubickém kraji - se svou maminkou Petrou Ferjenčíkovou, a s paní ředitelkou Tauberovou a paní vedoucí lékařkou Červíčkovou. Ty mi prezentovaly dobrou praxi na mé návštěvě DC Veská (http://www.dcveska.cz). Vedení tohoto specializovaného zařízení pro děti s těžkým postižením proaktivně nabízí respitní pobyty např. rodinám s těžce postiženými dětmi a terénní a ambulantní služby. Navíc mají zpracovaný plán transformace v rámci celého Pardubického kraje a velmi se snaží o komunitní péči v bytech umístěných v běžné zástavbě (tak i DC ve Svitavách, za něž byla také přítomná paní ředitelka D. Votřelová). Dohoda je, že bychom s paní ředitelkou Tauberovou, která je zároveň aktuálně v čele Unie dětských zdravotnických zařízení, rády podpořily koncentraci na poskytování podobných služeb při jiných dětských centrech (někde to funguje už dnes dobře, bývá ale málo zkušeností např. s terénními službami, které jsou nejnáročnější na organizaci) a podpořily tak veškeré rodiny s dětmi s postižením.

PS: info ze Svitav: https://www.krajskelisty.cz/pardubicky- ... trukce.htm

přijaté výhody:
občerstvení
Olga Richterova
publikováno: 28. 8. 2018 17:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 8. 2018

24.8. - setkání v DC Krč s MUDr. Lukešovou, dlouholetou ředitelkou (9.30-13h).

Zajímal mě celkový přehled - kolik dětí s těžkými diagnózami (zdrav. postiž.) tam nyní mají? - 14 v r. 2018, celkem dětí 60, cca 7 maminek (edukační pobyty, pobyty pro drogově závislé maminky v léčení)

čili cca 40 - traumatizované děti - hodně agrese, psycholog a spec. pedagog nutní, téma vzdělávání pppd u takovýchto dětí - a případná specializace dle paní ředitelky klíčové

viděla jsem celé zařízení (památkově chráněná budova = limity) - mají dobrovolníky, kteří za dětmi chodí (individ. pozornost), hodně kroužků, izolováno od okolí, spec. pedagog se může věnovat intenzivně (v individ. terapii) cca 6 dětem, max osmi, psychologická vyšetření individuální cca 1x za půl roku, jinak návštěvy psycholožek (mají 2 na 1/2úvazek) na odděleních a práce s rodiči.

Dělají, co mohou, skupinky dětí se snaží mít po 5, ovšem velký problém - ustaly mezinárodní adopce, dlouhé pobyty v DC (totožný problém v Mostě)

Přijaté a poskytnuté výhody: 0, domluva na zaslání metodiky pro dobrovolníky, pro spolupráci s matkami v léčení, na zaslání přesných čísel z posledních let (kolik těžkých zdrav. postižení, kolik dětí ve ZDVOP - aktuálně 0 - , apod.)

Olga Richterova
publikováno: 28. 8. 2018 17:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz