Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
259
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

S neziskovou organizací RUBIKON - co přichází po propuštění z vězení?

1) Není metodika pro "přípravu člověka na propuštění" - leckde vůbec neadresují, kde bude poté bydlet a jak bude platit dluhy
2) Nefunguje pomoc bezprostředně po propuštění - často proti předpisům.
3) Při své práci narážejí na četné systémové překážky ze strany státních úřadů, které reintegraci znesnadňují. Jedná se především o neexistující podporu v prvních dnech po propuštění, které jsou z hlediska návratu do normálního života klíčové.

Špatná funkčnost státu se ukazuje i v častém relapsu - opětovném návratu do vězení (u 7/10).

Návrh: ať lidé při opouštění věznice mají díky pomoci věznice podanou žádost na příslušný ÚP a rovnou po propuštění mohou zajít pro měsíční podporu. Nebo ať příslušnou částku dostanou "na bráně se svým kurátorem".

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Smiggels Kavková, Gabriela Hendlová
Olga Richterova
publikováno: 26. 11. 2020 15:50 permalink

Pan senátor byl námi podpořen v Ostravě a věnuje se porodnictví, i proto jsem požádala o schůzku.
Probrali jsme šíři sněmovních/senátních témat i možnosti spolupráce.
Cílem bylo se osobně seznámit.

přijaté výhody:
oběd ve sněmovní jídelně
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
O. Šimetka
Olga Richterova
upraveno: 12. 11. 2020 16:08 historie úprav
publikováno: 12. 11. 2020 15:05 permalink

Na mou žádost jsme se krátce sešly s paní ministryní práce a sociálních věcí ve Sněmovně (po předchozí schůzce parlam. stran k dětským skupinám) i ke kurzarbeitu a nesouladu mezi jeho výší a výší podpory v nezaměstnanosti.

V důsledku schůzky jsem v kontaktu s MSPV k prověření možností (navýšit částku u nekolidujícího zaměstnání apod.).

přijaté výhody:
kafe a džus
naši účastníci:
Olga Richterova. Tomáš Kopečný
ostatní účastníci:
J. Maláčová
Olga Richterova
upraveno: 12. 11. 2020 16:08 historie úprav
publikováno: 12. 11. 2020 15:03 permalink

Online schůzka k tématům stárnutí (https://www.dustojnestarnuti.cz/) a podpory péče doma (viz mapa www.pecujdoma.cz). Mezi probíranými tématy bylo:
- víceleté financování soc. služeb (nebo jiná forma přibližující sociální péči té zdravotní, která má po registraci do sítě jistotu úhrad)
- potřeby (neformálních) pečujících (deklarované/vědomé se mohou lišit od skutečných a nejdůležitějších)
- důstojné a aktivní stárnutí jako veliká výzva (demograf. vývoj)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Ivo Mareš, Olga Starostová
Olga Richterova
publikováno: 12. 11. 2020 15:02 permalink

S Karolínou Tucker, ředitelkou https://www.adpsanco.cz/o-spolecnosti/ - zdravotnického zařízení pro seniory, které provozuje i domácí péči, jsem probírala, že v tomto segmentu jsou vysoké náklady na auta a na platy sester (velká konkurence fakultní nemocnice, kde jsou vyšší platy) a je velmi těžké být finančně rentabilní.
Např. odběr krve má být 15min kód dle pojišťovny. Ale když se k paní nemůžete dozvonit, jsou objížďky cestou atd., tak čas může vyšplhat i na 40 min. Domácí péče je zkrátka specifická tím, že časy nelze tak normovat, a i pro personál je náročné jezdit do domácího prostředí.
Obtížné je i s pojišťovnami vyjednat proplacení všech vykázaných výkonů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
K. Tucker
Olga Richterova
publikováno: 15. 10. 2020 15:17 permalink

Na prezentaci myšlenky pojištění dlouhodobé péče (pro případ ztráty soběstačnosti) z podvýboru ve Sněmovně cca před rokem navázal dnešní stručný hovor, kdy Česká asociace pojišťoven (ČAP) zpracovává návrh pojištění dlouhodobé péče (pro dobrovolné plátce, ovšem oč jde v rámci - výhledově! - je, aby to bylo obdobně jako příspěvek na penzijní připojištění jako daňově uznatelný náklad např. pro zaměstnavatele, kteří na ně budou zaměstnanci přispívat).

Jde o směr mířící např. k rakouskému či německému přístupu, požádala jsem o podklady s tím, že projednáme na finančním týmu (jde o podstatné téma i proto, že příspěvky na péči, které jsou nad 26 miliard Kč ročně, a výdaje na sociální služby - také něco pod 20 miliard Kč ročně - stejně často nedostačují).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Libor Kudláček
Olga Richterova
publikováno: 14. 10. 2020 13:17 permalink

* online s organizací CZEPA (Česká asociace paraplegiků - ředitelkou je paní Jančíková) k tomu, jak umožnit lidem být doma (typický případ: lidé se "zdravou hlavou" po úraze):
*aktuální otázky ke covidu: zkušenosti z jara - omezení provozu např. chirurgií je problém v péči o dekubity, u soc. zařízení pak problém v dostupnosti rehabilitace
* zdravotní úkony spojené s vyměšováním: cévkování, čípek na vybavení stolice apod. může pouze zdrav. sestra - toto nemohou vykonávat asistenti, když má člověk poruchu jemné motoriky, tak se nezvládne vycévkovat sám
* soc./zdrav. pomezí dnes nefunguje tak, aby 1 člověk, vyškolený, mohl pomáhat se vším - současně jde samozřejmě o zdravotní úkony, které jsou životně důležité
* k běžné ranní pečovatelské službě tak dnes musí přibýt i zdravotní péče, což je náročné organizačně i finančně
* tyto dvě oblasti: cévkování a vybavování stolice jsou zásadní brzdou osamostatňování kvadruplegiků / tetraplegiků
* zajišťování služby - terénní i pobytové - je velký oříšek, extrémní pak např. v případě klienta s tracheostomií

Shrnuto a podtrženo: úraz míchy znamená odkázanost na rodinu, což je veliký problém např. při stárnutí rodičů, a i když lidé odváděli daně celý život, nemají zajištěno, že o ně bude postaráno.

Jde o praktickou možnost indviduální podpory dle potřeb člověka. Příspěvek na péči u lidí s velkou potřebou péče zdaleka nestačí.

Domluva do budoucna: CZEPA zjistí, jak to je v zahraničí, včetně praktických otázek dostupnosti o víkendech, večer či o svátcích. Olga domluví bezba tým - spolupráci s Michalem Pragerem.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Hana Sixtová, Alena Jančíková
Olga Richterova
publikováno: 14. 10. 2020 11:09 permalink

Po skončení vládní tiskové konference proběhla schůzka s ministrem zdravotnictví prof. Prymulou ve Sněmovně za účasti Jakuba Michálka, Petra Třešňáka, Olgy Richterové a Josefa Pavlovice.
Po krátkém přivítání jsme se bavili mj. obsazení Ústředního krizového štábu (opakovali jsme nominaci ekonoma F. Matějky) a o možnosti nominovat do epidemiologické komise. Dále jsme řešili možné pravidelné schůzky Piráti - ministr zdravotnictví. Domluven pravděpodobný formát.
Hlavní podnět z terénu: řešili jsme pracovní karantény
Konkrétně žádáme o metodiku pro ředitele nemocnic, jak nařídit pracovní pohotovost v nouzovém stavu pro zaměstnance v pracovní karanténě. Tato metodika sjednotí praxi po jednotlivých krajích. Potřebujeme legislativní a hlavně metodické sjednocení postupu.

Dále jsme řešili práva pacientů - rozeslání metodiky pro dodržení práv zranitelných osob, zejména dětí, i během koronaviru do všech nemocnic. Žádali jsme, aby kupříkladu visela na nástěnce dětských oddělení.

Měli jsme i podnět k agregovanému zveřejňování současných studií o koronaviru, např. od lékařských fakult, po vzoru z Edinburghu. Předáme tip.

Za schůzku děkujeme, byla velmi věcná.

PS: Ještě jsme žádali o zveřejňování opatření ihned po jejich oznámení, aby byly známé výjimky a to, jak jsou napsané

naši účastníci:
Olga Richterova, Jakub Michálek, Josef Pavlovic, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Roman Prymula
Olga Richterova
upraveno: 9. 10. 2020 10:44
publikováno: 9. 10. 2020 10:28 permalink

Od občanky, paní A. Č., kterou osobně neznám, jsem dostala poštou stříbrnou brož.
Moc jí děkuju, chtěla mě podpořit, když jsem předchozí model ztratila cestou do kanceláře ve Vršovicích. Psala jsem o tom tady: http://bit.ly/brozZtrata .

Píšu to sem, kdyby tento dar někdy vzbudil nějakou pochybnost - paní nechtěla ani veřejné poděkování (proto neuvádím jméno), jen, aby mě to povzbudilo do další práce.

přijaté výhody:
brož
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
občanka A.Č.
Olga Richterova
publikováno: 7. 10. 2020 10:26 permalink

Na naši žádost jsme se zástupci Svazu průmyslu a dopravy měli online jednání ke kurzarbeitu.

Probírali jsme důležité parametry - násobek průměrné mzdy, který by tvořil strop podpory, porovnání s výší podpory v nezaměstnanosti, celkový rámec kurzarbeitu.

Tam jsme se shodli na potřebě automatického spouštěče / spouštěčů např. po vzoru Německa.
Ovšem bude to běh na delší trať vybudovat, chybí kapacity státní správy.

Vládou výrazně pomíjené téma je navíc možnost rekvalifikací.

naši účastníci:
Olga Richterova, Martin Jiránek, Jiří Valenta, Tomáš Konečný, Petr Pleticha
ostatní účastníci:
Jan Rafaj, Jitka Hejduková, Eva Martinicová
Olga Richterova
publikováno: 6. 10. 2020 22:15 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz