Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
198
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
27. 2. 2018

20. 2. 2018. jsem se sešel v poslaneckém klubu s týmem, se kterým řešíme legislativu, která se týká legalizace konopí. Schůzky se účastnil poslanec Tomáš Vymazal (telefonické spojení), Robert Veverka (kandidát Pirátů, dlouhodobý spolupracovník a šéf Legalizace o.s.), Mgr. David Albrecht (legislativec a expertní spolupracovník klubu ve věci legalizace) a Tomáš Sadílek (ICCI), který v bývalé spolupráci s Odborem protidrogové politiky ÚV řešil mezinárodní legislativu ve vztahu k OSN a EU. Cílem schůzky byla výměna informací a definice postupu v přípravě legislativy zejména ve vztahu k mezinárodním úmluvám.

poskytnuté výhody:
občerstvení v klubu
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 2. 2018 10:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 2. 2018

12. 2. 2018. (zapomenutý zápis) jsem navštívil na Úřadu vlády Odbor protidrogové politiky a setkal se s Jindřichem Vobořilem. Chtěl jsem zhodnotit výsledek Pirátského boje proti likvidaci tohoto Odboru Andrejem Babišem (naše úspěšné vyjednávání, medializaci interpelace viz https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/za ... itiky.html ) a plány Jiřího Vobořila v rámci návrhu "bíle knihy" rozvoje protidrogové politiky v ČR. Zároveň jsme se bavili o Piráty připravované legislativě, která má za cíl řešit úplnou dekriminalizaci resp. legalizaci v rámci samopéče, tj. snahy o vyjmutí přestupku při domácím pěstování určitého počtu rostlin a držení sušiny pro vlastní potřebu.

přijaté výhody:
káva, informační materiály odboru
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 2. 2018 9:05 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 2. 2018

8. 2. 2018 (zapomenutý zápis) mě v mé kanceláři navštívil po předchozí dohodě ekonomický rada velvyslanectví USA John Nylin v doprovodu Jany Kernerové. Probíraná témata: Turecko a situace s YPG, evropská politika ve věci migrační krize, závazky ČR vůči NATO (2%), situace ohledně vzniku vlády, legislativa v ČR - transparentní vlastnictví firem v souvislosti s technologiemi s potenciálem narušení bezpečnosti (upozornil jsem, že skutečně není žádoucí, když někdo vyvine třeba šifrování, aby si kdokoliv legislativně nárokoval, že někdo nemůže tu firmu koupit nebo, že je tento povinen umožnit vstup NSA apod.)

poskytnuté výhody:
káva
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 2. 2018 8:57 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 2. 2018

2.2.2018 (zapomenutý zápis) jsem se sešel na krátkou schůzku (11:00 - 11:45) v mé kanceláři s Dominikem Furglerem - velvyslanec a Švýcarska). Doprovázel ho pan i velvyslanecký rada pan Rolf Ott. Jednalo se o zdvořilostní schůzku, na které se debatovala řada témat týkajících se Pirátské strany a její historického a současného působení v politice včetně naší vize pro nadcházející období. Probírali jsme uspořádání vlády, ale například i zkušenosti z referend apod..

Ivan Bartoš
publikováno: 27. 2. 2018 7:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
9. 2. 2018

7. 2. 2018 Jsem se na poli výboru sešel s viceprezidentkou NKÚ Zdeňkou Horníkovou. Navázali jsme na její prezentaci práce na jednání VVSRR a debatovali o možnostech vyžádání si proti poslaneckému podpisu i materiály ze samotných šetření NKÚ. Informoval jsem se, jakým způsobem jsou vedeny kontroly a řeč byla i zprávě NKÚ k digitalizaci zdravotnictví, o kterou jsme se s Piráty opírali při mapování registrů. Dotazoval jsem se i na věc, která zazněla v mé interpelaci na premiéra Babiše ohledně náhlé kontroly NKÚ na Odboru protidrogové politiky pod ÚV. Dle plánu kontrol 2018 se jedná o hlubší kontrolu kde Odbor je jedním z.

Ivan Bartoš
publikováno: 9. 2. 2018 15:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
9. 2. 2018

7. 2. 2018. Jsem se po telefonické domluvě, kterou jsem neinicioval setkal s prof. Jiřím Drahošem v mé kanceláři v prostorách Klubu Pirátů v PSP ČR. Jednalo se o informativní schůzku, kde se chtěl pan Drahoš seznámit nejen na základě toho, že podle naší nezávazné dobrovolné členské ankety měl v druhém kole prezidentské volby podporu 88% hlasujících.

Řešili jsme několik témat. Pan Drahoš zvažuje možnosti dalšího politického angažmá, které ovšem, dle jeho vyjádření nutně nemusí být ve smyslu kandidatury, i když senátní cestu nevylučuje.

Popsal jsem mu náš přístup k senátním volbám, kde budeme stavět vlastní kandidáty doufejme že v 10 volebních obvodech a že o podpoře i Pirátských kandidátů rozhodují Krajská sdružení hlasování. Sdělil jsem mu, že kdyby se pro senátní klání rozhodl, lze se na Piráty obrátit podobně jako to třeba udělal na setkání s kandidáty pan Hayato Okamura, či obhajující Libor Michálek a o které požádal výhledově i Hilšer a podstoupit takzvané "grilování" - představení vize, debata s dotazy pirátů a příznivců, na základě kterého pak probíhá demokratický proces o případné podpoře v příslušném KS.

Dále jsme probrali prezidentskou kampaň. Zajímali mě na oplátku převážně zkušenosti z komunikace a zázemí.

Delší čas jsme věnovali i ideje vzniku jakéhosi Think tanku, což zaznělo od pana Drahoše, zabývajícího se tématem společenské Resilience zejména v oblastech sociální komunikace v online prostředí a legitimní možnosti liberálně demokratické společnosti pro boj z dezinformacemi. Shoda na didaktickém přístupu víceméně nalezena.

PS: Navíc můžu díky této schůzce vyvrátit šířený hoax, že by byl profesor Drahoš ještěr či reptalián řízený z vesmíru, neboť při vstupu do Sněmovny prošel u vchodu scannerem a jsem přesvědčen, že by toto nezůstalo neodhaleno.

poskytnuté výhody:
káva, voda
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 2. 2018 9:54 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
9. 2. 2018

5.2.2018 došlo odpoledne ke zdvořilostnímu setkání s rakouským velvyslancem Dr. Alexanderem Grubmayrym a jeho doprovodem zástupcem panem Martinem Gärtnerem. Schůzka se odehrála v mé kanceláří na VVSRR. Tématem byl obecný rozbor politické situace v ČR (já už tomu snad budu říkat "nachytření velvyslance") z pohledu Pirátů. Dále jsme se bavili o energetické koncepci ČR, prezentoval jsem postoj Pirátů ve věci plánu dělení ČEZ či výstavby jaderných reaktorů. Vycházel jsem z tezí a programu Pirátské strany a na základě informací našeho "energy týmu", závěrů z dalších výborů, kde máme členy i našeho předchozího setkání s ředitelem Benešem viz zápis z registru Ondřeje Polanského.

přijaté výhody:
2xCD Vídeňské filharmonie
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu, anglická verze fotoknihy o PSP ČR
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 2. 2018 9:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
6. 2. 2018

5.2.2018 jsem se po telefonickém domluvě, sešel poprvé v historii s Markem Hilšerem, který mě kontaktoval (to jen pro úplnost, když už dva týdny čtu v seriozním tisku, jak "spolu jednáme":). Probrali jsem aspekty prezidentské kampaně. Tématem byla hlavně plánovaná kandidatura Marka Hilšera do Senátu. Popsal jsem mu, jakým způsobem se případná podpora vyjednává u Pirátů, jak o ní následně hlasujeme v příslušném KS, "grilujeme" kandidáty a on projevil zájem se Pirátům představit na nejbližší schůzi. Večerní grilování kandidátů, které probíhalo na Krymské se ještě nezúčastnil. Ohledně způsobu jeho kandidatury (nominující subjekty, podpora stran apod.) nemá zatím zcela jasno a jedná s dalšími stranami. Plánuje kandidovat patrně na Praze 2, za kterou byl ale v předchozí volbách zvolen první pirátský senátor Libor Michálek. Diskutovali jsme problém případné synergie vs konkurence.

poskytnuté výhody:
kafčo jsem zaplatil, pozvání na nejbližší schůzi či speciální jednání obratem nabídl
Ivan Bartoš
publikováno: 6. 2. 2018 11:37 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
31. 1. 2018

30.1.2018 jsem se večer sešel na "pokec/konzultaci" a kulturní vyžití s Honzou Palaščákem. Tématem byly otázky vývoje v energetické politice ČR i v optice mého předchozího jednání s SMSČR, kde energetika je jedním z pilířů strategie rozvoje 2030.

Prvním probíraným tématem byla stále neutěšená situace ve věci vytunelovaného projektu, kdy 400 poškozených obcí a škol resp. věřitelů projektu Energie pod kontrolou zakládá Sdružení poškozených a domáhá se náhrady min 50 milionů korun.

Dále jsme diskutovali situaci, kdy je opět na stole (viz vyjádření Vladimíra Vlka v OVM z minulého roku) návrh nové tarifní struktury a můj záměr případně interpelovat MPO, neboť mám důvodné obavy, že se chystá neopodstatněné zdražování fixních plateb a neprobíhá žádná veřejná nebo odborná diskuse, natož aby byly reflektovány zájmy spotřebitelů. ( jističe znovu a jinak:-( )

Zde jsem zdůraznil důležitost zrušení výjimek ČEZ ze zákona o registru smluv v souvislosti s Piráty podaným legislativním návrhem ze začátku měsíce ledna 2018. Tyto peníze by totiž měli mít oporu v nákladech ČEZ či regulovaným nákladech ČEZ Distribuce, o čemž pochybuji.

Po krátké debatě v bývalém Kafe a cigára jsme navštívili Lucerna Music Bar a shlédli předpremiéru celovečerního filmu Tondy Blaníka, ve kterém mám štěk

Ivan Bartoš
publikováno: 31. 1. 2018 14:33 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
31. 1. 2018

Dne 30.1.2018 jsem se sešel se zástupci SMSCR na poli Výboru (VVSRR)

JUDr. Stanislav Polčák (STAN) Předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec

Petr Halada je předsedou pracovní skupiny pro strategický rozvoj, jedné z šesti pracovních skupin, z kterých se celé SMS skládá.

-> O schůzku žádal Petr Halada dopisem - v záhlaví dopisu je Stanislav Polčák jako předseda.

---

SMS představili agendu vlastní pracovní skupiny pro strategický rozvoj SMS tedy moderní veřejná správa a inovace v ní.

Připravují Vizi rozvoje obcí do roku 2030 (možné scénáře rozvoje venkova a adaptace při zachování udržitelného rozvoje).

Pěkná vize v souladu s Piráty: Decentralizace, digitalizace, návrat na lokální úroveň, místní zdroje, místní hospodářství a podnikání, posílení sociálních služeb, zpřístupnění informací, open data.

Chytrý venkov v roce 2030 - Hlavní výzva - vytvoření infrastruktury (optické sítě, wifi) v horizontu dalších 5 let.

Vize: venkov vybavený tak, aby uspokojování základních potřeb nebylo namáhavější než ve městě, současně přinášel veškeré vyžití (sociální kontakty, volný čas…). Digitalizace všech oblastí života: úřady, decentralizace a sdílení, nové modely dodávek např. energií či v dopravě, oblasti vzdělání, zdravotní a sociální služby. Občané dostávají služby, jejichž zdroj nemusí být nutně fyzicky přítomen v obci.

Zde krátký abstrakt - nebylo projednáno v detailu
10 oblastí rozvoje:

1. Energetika / energeticky soběstačná obec z 60-80 % - dodávky elektřiny a tepla, komunální energetická soustava vybudovaná dle konkrétních podmínek, dostupnosti, zdrojích, zateplení budov… pasivní budovy… rozvoj komunální energetiky, pracovní příležitosti, nezávislost na velkých dodavatelích, velká míra autonomie. Novinkou autonomní mobility a elektromobilita

2. Voda / zásobování z místních zdrojů, nakládání s odpady v místě, kde vznikají. Obce nebo svazky obcí - zásobování vodou a zadržování vody v krajině. Zadržování dešťové vody na pozemcích, čištění odpadních vod individuálně nebo pro menší počet budov. Současné způsoby čištění, technické parametry, cena - do budoucna nedostupné. Nakládání s odpadními vodami řešit jako službu obyvatelstvu (podobně jako svoz odpadu)

3. Odpady / nakládání s komunálním odpadem a bioodpadem - tak, aby bylo součástí energetiky - moderní kogenerační technologie

4. Územní plánování / jasný koncept rozvoje obce, místo ke spokojenému žití, plní své funkce, nabízí služby. Obec žije nejen s příjezdem rekreantů…

5. Vzdělání / svazkové školy, e-learning, internetové platformy vzdělání. Obsahová změna, nové způsoby výuky, práce s informacemi

6. Zdravotnictví / telemedicína - lékař není přítomen fyzicky, ale je vždy dostupný, např. přes skype. Např. laboratorní vyšetření - ne docházka na středisko, sběr přes sociání službu.

7. Podnikání / místní podnikání. Místo velkých výrobních podniků pracovní místa v sociálních službách

8. Doprava a zásobování / opravené komunikace - to platí stále. Předpokladem rozvoje není rozšiřování stávajících řešení, ale hledání nových řešení… Co bude jinak? Dodávky místo do obchodů, dovážka z e-shopů, menší věci - drony, rozšiřování autonomní mobility - auta bez řidičů

9. Veřejná správa / zapojení občanů do správy obce, zpřístupnění dat a informací, open data, transparentnost, dostupnost úřadů elektronicky, princip subsidiarity

10. Společenský, kulturní a sportovní život / reálný, ne digitalizovaný, (možná jako jediný) dotačně podporovaný

Z toho vyplývají dílčí kroky, které je třeba rozpracovat. Na stekání jsme prošli nejklíčovější deliverables v konkrétních otázkách.

Přislíbil jsem rámcovou spolupráci dle gescí našich poslanců v souladu s našimi prioritami, kterou probereme na klubu.

Ivan Bartoš
publikováno: 31. 1. 2018 14:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz