Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
6. 2. 2018

5.2.2018 jsem se po telefonickém domluvě, sešel poprvé v historii s Markem Hilšerem, který mě kontaktoval (to jen pro úplnost, když už dva týdny čtu v seriozním tisku, jak "spolu jednáme":). Probrali jsem aspekty prezidentské kampaně. Tématem byla hlavně plánovaná kandidatura Marka Hilšera do Senátu. Popsal jsem mu, jakým způsobem se případná podpora vyjednává u Pirátů, jak o ní následně hlasujeme v příslušném KS, "grilujeme" kandidáty a on projevil zájem se Pirátům představit na nejbližší schůzi. Večerní grilování kandidátů, které probíhalo na Krymské se ještě nezúčastnil. Ohledně způsobu jeho kandidatury (nominující subjekty, podpora stran apod.) nemá zatím zcela jasno a jedná s dalšími stranami. Plánuje kandidovat patrně na Praze 2, za kterou byl ale v předchozí volbách zvolen první pirátský senátor Libor Michálek. Diskutovali jsme problém případné synergie vs konkurence.

poskytnuté výhody:
kafčo jsem zaplatil, pozvání na nejbližší schůzi či speciální jednání obratem nabídl
Ivan Bartoš
publikováno: 6. 2. 2018 11:37 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
31. 1. 2018

30.1.2018 jsem se večer sešel na "pokec/konzultaci" a kulturní vyžití s Honzou Palaščákem. Tématem byly otázky vývoje v energetické politice ČR i v optice mého předchozího jednání s SMSČR, kde energetika je jedním z pilířů strategie rozvoje 2030.

Prvním probíraným tématem byla stále neutěšená situace ve věci vytunelovaného projektu, kdy 400 poškozených obcí a škol resp. věřitelů projektu Energie pod kontrolou zakládá Sdružení poškozených a domáhá se náhrady min 50 milionů korun.

Dále jsme diskutovali situaci, kdy je opět na stole (viz vyjádření Vladimíra Vlka v OVM z minulého roku) návrh nové tarifní struktury a můj záměr případně interpelovat MPO, neboť mám důvodné obavy, že se chystá neopodstatněné zdražování fixních plateb a neprobíhá žádná veřejná nebo odborná diskuse, natož aby byly reflektovány zájmy spotřebitelů. ( jističe znovu a jinak:-( )

Zde jsem zdůraznil důležitost zrušení výjimek ČEZ ze zákona o registru smluv v souvislosti s Piráty podaným legislativním návrhem ze začátku měsíce ledna 2018. Tyto peníze by totiž měli mít oporu v nákladech ČEZ či regulovaným nákladech ČEZ Distribuce, o čemž pochybuji.

Po krátké debatě v bývalém Kafe a cigára jsme navštívili Lucerna Music Bar a shlédli předpremiéru celovečerního filmu Tondy Blaníka, ve kterém mám štěk

Ivan Bartoš
publikováno: 31. 1. 2018 14:33 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
31. 1. 2018

Dne 30.1.2018 jsem se sešel se zástupci SMSCR na poli Výboru (VVSRR)

JUDr. Stanislav Polčák (STAN) Předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec

Petr Halada je předsedou pracovní skupiny pro strategický rozvoj, jedné z šesti pracovních skupin, z kterých se celé SMS skládá.

-> O schůzku žádal Petr Halada dopisem - v záhlaví dopisu je Stanislav Polčák jako předseda.

---

SMS představili agendu vlastní pracovní skupiny pro strategický rozvoj SMS tedy moderní veřejná správa a inovace v ní.

Připravují Vizi rozvoje obcí do roku 2030 (možné scénáře rozvoje venkova a adaptace při zachování udržitelného rozvoje).

Pěkná vize v souladu s Piráty: Decentralizace, digitalizace, návrat na lokální úroveň, místní zdroje, místní hospodářství a podnikání, posílení sociálních služeb, zpřístupnění informací, open data.

Chytrý venkov v roce 2030 - Hlavní výzva - vytvoření infrastruktury (optické sítě, wifi) v horizontu dalších 5 let.

Vize: venkov vybavený tak, aby uspokojování základních potřeb nebylo namáhavější než ve městě, současně přinášel veškeré vyžití (sociální kontakty, volný čas…). Digitalizace všech oblastí života: úřady, decentralizace a sdílení, nové modely dodávek např. energií či v dopravě, oblasti vzdělání, zdravotní a sociální služby. Občané dostávají služby, jejichž zdroj nemusí být nutně fyzicky přítomen v obci.

Zde krátký abstrakt - nebylo projednáno v detailu
10 oblastí rozvoje:

1. Energetika / energeticky soběstačná obec z 60-80 % - dodávky elektřiny a tepla, komunální energetická soustava vybudovaná dle konkrétních podmínek, dostupnosti, zdrojích, zateplení budov… pasivní budovy… rozvoj komunální energetiky, pracovní příležitosti, nezávislost na velkých dodavatelích, velká míra autonomie. Novinkou autonomní mobility a elektromobilita

2. Voda / zásobování z místních zdrojů, nakládání s odpady v místě, kde vznikají. Obce nebo svazky obcí - zásobování vodou a zadržování vody v krajině. Zadržování dešťové vody na pozemcích, čištění odpadních vod individuálně nebo pro menší počet budov. Současné způsoby čištění, technické parametry, cena - do budoucna nedostupné. Nakládání s odpadními vodami řešit jako službu obyvatelstvu (podobně jako svoz odpadu)

3. Odpady / nakládání s komunálním odpadem a bioodpadem - tak, aby bylo součástí energetiky - moderní kogenerační technologie

4. Územní plánování / jasný koncept rozvoje obce, místo ke spokojenému žití, plní své funkce, nabízí služby. Obec žije nejen s příjezdem rekreantů…

5. Vzdělání / svazkové školy, e-learning, internetové platformy vzdělání. Obsahová změna, nové způsoby výuky, práce s informacemi

6. Zdravotnictví / telemedicína - lékař není přítomen fyzicky, ale je vždy dostupný, např. přes skype. Např. laboratorní vyšetření - ne docházka na středisko, sběr přes sociání službu.

7. Podnikání / místní podnikání. Místo velkých výrobních podniků pracovní místa v sociálních službách

8. Doprava a zásobování / opravené komunikace - to platí stále. Předpokladem rozvoje není rozšiřování stávajících řešení, ale hledání nových řešení… Co bude jinak? Dodávky místo do obchodů, dovážka z e-shopů, menší věci - drony, rozšiřování autonomní mobility - auta bez řidičů

9. Veřejná správa / zapojení občanů do správy obce, zpřístupnění dat a informací, open data, transparentnost, dostupnost úřadů elektronicky, princip subsidiarity

10. Společenský, kulturní a sportovní život / reálný, ne digitalizovaný, (možná jako jediný) dotačně podporovaný

Z toho vyplývají dílčí kroky, které je třeba rozpracovat. Na stekání jsme prošli nejklíčovější deliverables v konkrétních otázkách.

Přislíbil jsem rámcovou spolupráci dle gescí našich poslanců v souladu s našimi prioritami, kterou probereme na klubu.

Ivan Bartoš
publikováno: 31. 1. 2018 14:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 1. 2018

22.2. na Výboru pro Veřejnou správu a regionální rozvoj (VVSRR) jsme setkali s Janem Matouškem - ředitelem Asociace pojišťoven vě veci Zákona o cestovním ruchu (č. 159 - sněmovní tisk 12).

Řešili jsme převážně část týkající se pojištění a fondu, do kterého musí cestovky přispívat. Ačkoliv jsem neobjevil motivaci? zaznělo podobně jako od cestovních kanceláří, že 0,1% namísto vládního návrhu 0,25%, což vytváří dostatečný objem peněz ve fondu pro garanci krachu. Vychází taktéž v Regulatory Impact Assessment.

Obecně nás zajímal stav pojišťování v obalsti cestovního ruchu a dopad zákona na pojišťovny v případě, že by se naplnila obava většího vzniku cestovních kanceláří (problematika balíšků služeb) - dynamika trhu

poskytnuté výhody:
občerstvení na VVSRR od p. Kuklíkové
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 1. 2018 10:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 1. 2018

22.2. Proběhlo setkání se zástupci MMR - představení zákona č. 159 - sněmovní tisk 12 – novela zákona o podmínkách v cestovním ruchu.

Za : MMR náměstek David Koppitz, ředitelka cestovního ruchu Renata Králová, za legislativu Jana Vyskočilová

Za : Piráty Ivan Bartoš, Vojta Franta

Byl nám představen zákon jako transpozice. Měli jsme k němu výhrady, které údajně adresuje důvodová zpráva. Vyjádřili jsme zásadní obavy v oblastech: a) balíčků služeb nabízených hotelym které mohou znamenat nuntost transfroamce hotelů v cestovní kanceláře (vysvětlení koncipováním nabídkna wev mi přišlo neuspokojivé)

b) Voja Franta adresoval dotazy týkající se "lázněňských pobytů" kdy původní transponzice řeší SPA leč (lázeňský pobyt != wellness).

přijaté výhody:
reklamní balíček MMR na cesty do letadla (špunty do uší, škraboška na spaní, zámeček na kufr a fusky černé)
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 1. 2018 10:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 1. 2018

22.2. Na poslaneckém klubu jsme se setkali s korejským velvyslancem Moon Seonung-yun v doprovodu Petra Fojtíka - za Piráty jsem byl já a Mikuláš Peksa.

Došlo ke krátkému seznámení, diskusi nad politickým vývojem v ČR. Pana velvyslance zajímal kromě jiného i přístup Pirátů k otázkám legislativy ve stavebnictví (mají issue s rekosntrukcí budovy pro ambasádu). Tématem byla i legislativa pro VRT. Řešili jsme otázky eGovernmentu a korejský přístup k řešení agendy státní správy.

přijaté výhody:
kalendář "Krásy Koreje", ozdobná krabička - merch
poskytnuté výhody:
občerstvení na klubu
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 1. 2018 10:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 1. 2018

11.1.2018 Jsme přijali s Honzou Lipavským pozvání na oběd na italskou ambasádu.

Oběda se zůčastnili:

H. E. Mr Aldo Amati, velvyslanec Itálie spolu s Frederico Bernardi, deputy Head of Misson

H. E. Mr. Roland Galharague, velvyslanec Francie

H. E. Mr. Pedro Calvo-Sotelo Ibanez-Martìn, velvyslanec Španělska

Příjemný oběd, kde jsme probrati aktuální události v parlamentní politice dnů nedávných a náš pohled na politický vývoj nejen na domácí ale i mezinárodní scéně zcela v souladu s naší politikou sdílení informací a jinak s obecně známými pirátskými postuláty, strategií i veřejnými výstupy našich reprezentantů.

Benefit pro nás – kontakty. Jinak samozřejmě pohodlný způsob pro pány velvyslance získat různé ač veřejné informace z první ruky, v čemž jim standardně brání jazyková bariéra v rámci mediálního pokrytí politického dění.

přijaté výhody:
fajn oběd
poskytnuté výhody:
brífink o politické scéně pohledem Pirátů
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 1. 2018 8:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 1. 2018

9. 1. 2018 Jsem se na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj sešel v souvislosti s výkonem své funkce předsedy s pány Alexandrem Karáskem info.com a Ing. Michalem Jirkovským (magazín E-Government).

Probírali jsme klíčové problémy elektronizace státní správy a možnosti spolupráce s výborem.

Každý rok pořádají "INVEX" Konference eGovernment. Vyžádal jsem si více informací.

Představili mi platformu okolo E-Government.

Diskutovali jsme také možnosti pořádání tématických seminářů na poli Sněmovny. Zde jsem projevil zájem.

Z pohledu Pirátů jsem pak představil koncept Občanské sněmovny a možnosti participace v rámci slotů.

přijaté výhody:
Několik výtisků časopis E-Government a příslib poskytnutí nových čísel na klub Pirátů
poskytnuté výhody:
káva výborová a perníčky od paní Kuklíkové
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 1. 2018 8:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
5. 1. 2018

4.1.2017 jsem absolvoval 2 akce

1) Ráno jsem přijak pozvání na snídani se členy Prague Business Clubu, kteří si mě pěkně "pogrilovali". Záznam píši proto, že jsem dostal darem od klubu poukaz na nějakou košili na míru ???, který je bohužel na mé jméno a nemohu ho poslat dál. Zda využiji? Nevím"

2) Odpoledne mě v kanceláři v PS navštívili z vlastní iniciativy generální ředitel a předseda představenstva Vodafone CZ pan Jiří Báča a ředitel pro regulaci a vnější vztahy pan Richard Stonavský.

Řešili jsme převážně otázku průmyslu 4.0, ale zejména problém zasíťování ČR vs současné řešení LTE, kdy Česko je oproti jiným zemím doslova na chvostu s možností rychlého připojení domácností ke kvalitní síti.

Zároveň jsme diskutovali situaci kdy „sdílená výstavba“ radiové části networku silně zvýhodňuje dva ze tří hlavních operátorů. Věc řeší EU.

Identifikovali jsme společně 3 oblasti, ve kterých je ČR problematické ve smyslu budování kvalitní infrastrukturní podpory. Samozřejmě jsem zdůraznil naši automatickou podporu malému podnikání poskytovatelů připojení, nicméně na kvalitní pokrytí "pevným připojení" jsme se shodli zejména k zásadní potřebě změny průmyslové orientace ČR v následujících 5-10 letech, která není pouze deklarovaná ale skutečně nezbytná. Kde je infrastruktura odpovídající potřebám tam vznikají centra a jdou tam firmy (pokud jsou samozřejmě splněny další podmínky)

Problémy jsme řešili zhruba ve 3 oblastech:

a) stavební povolení k výstavbě

b) údajná nedostupnost plánů již existujícího zasíťování (v Praze se nové „mapy“ dokonce řeší aktivně za město

c) funkce regulátora směrem ke sdílení infrastruktury pro další subjekty a obecně otevřenost této infrastruktury

Deklarovaná pozice Vodafone v ČR je taková, že operátor chce investovat, leč je mu v tom neochotou věci řešit jaksi bráněno.

Mojí odpovědí bylo samozřejmě vůle spolupracovat s operátory pokud ovšem předpokladem bude vždy fér chování směrem k zákazníkům služeb, toto bude transparentní a žádný z účastníků komplexního řešení problému nebude vůči jinému zvýhodňován, což byl doposud bohužel v ČR .

Ředitelům jsem dále představil záměr našeho projektu Občanská sněmovna, který kvitovali.

přijaté výhody:
Plastické pásky přes oko z hračkářství 4ks – s referencí na sázku vypsané Fortunou 1:600
poskytnuté výhody:
2x čaj na 2 pokusy, neboť s pytlíčkem je to vždy lepší než horká voda
Ivan Bartoš
publikováno: 5. 1. 2018 8:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 1. 2018

3.1.2018 jsem se na poli Výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj setkal z pozice předsedy výboru, ale i vzhledem k agendě, kterou dlouhodobě s Piráty řešíme s RnDr. Tomášem Renčínem a Mgr. Vojtěchem Dvořáčkem, kteří reprezentovali ISSS.cz a v4dis.eu.

Převzal jsem od nich pozvání pro členy výboru na pravidelnou konferenci ISSS, kterou výboru předložím a se sekretariátem vyřešíme případnou účast členů výboru podobně jako tomu bylo u minulého ročníku konference..

Probrali jsme dopady legislativních opatření na výkon a fungování veřejné správy v městech a obcích ČR i nejaktuálnější výzvy konceptu Digitální Česko a jeho reflexi v rámci Pirátské strany.

Shodli jsme se na žhavých tématech pro letošní rok a potřebě jejich racionálního uchopení

a) Veřejná správa na všech úrovních a GDPR

b) Specifika samosprávních agend a jejich řešení z pohledu e-governmentu a ne vždy žádoucího přístupu centralizace

c) SmartCities a jejich realizace

Domluvili jsme si pokračování předchozí spolupráce na poli výboru a budoucí nastavení agendy pro blížící se konferenci, které se účastní až 2000 lidí z oblasti výkonu samospráv (zastupitelé, ale i úředníci).

poskytnuté výhody:
2 kávičky ze zdrojů Výboru
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 1. 2018 13:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz