Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
198
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
15. 12. 2017

Mgr. Zdeněk Zajíček – šéf ICT Unie

Resty 5

Ve středu 13.12.2017 jsem se sešel po oslovení s panem Zdeňkem zajíčkem z ICT UNIE (http://www.ictu.cz).

Schůzka byla informativní.

Aktivity pana Zajíčka (ODS) jsou známé a i přes přínos (“internetifikace“ ČR, CzechPoint, registry či datové schránky) jsou terčem pirátské kritiky (realizace, náklady, licence, vendor lockin legislativa).

Bavili jsme se o roli soukromého sektoru jako možného nositele egovernmetnu a procesů státní správy.

Tématem byla i legislativní podpora PES, jehož jsem já dlouhodobým kritikem, zejména z důvodů, kdy HK "podpořila" EET a reálně netlačila na zjednodušení agendy podnikatelům, aby se následně objevil PES a tuto nevyváženost začal řešit.

Metadata popisující zákony v oblasti podnikání resp. jejich dopady (termíny, penále apod.) jsou však minimálně z mého pohledu bezproblémové. Preferovaným trendem je však zjednodušení legislativy na prvním místě. K tomuto technická realizace sama o sobě nevede.

Já jsem prezentoval postuláty Pirátů ve věci řešení e-Governmentu jako služby občanům, nejen jako primární nástroj státní správy.

Pan Zajíček se mnou také hovořil o konceptu zákona - práva na digitální službu.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 13:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Aldo Amati – velvyslanec Itálie v ČR

Resty 4

V pátek 8.12. jsem kolem se ve 13:30 sešel v Italské ambasádě v Nerudově 20 s italským velvyslancem Aldo Amatim. Bylo to na jeho pozvání. Řešili jsme několik témat.

a) Politický vývoj v Itálii. Historickou i novou roli Berlusconiho a nadcházející volby.

b) Historii Pirátské strany v ČR a důvody našeho úspěchu ve volbách 2017

c) Povolební vývoj v upořádání Poslanecké sněmovny, kdy jsme si zafilozofovali o variantách možných koalic.

d) Českou republiku v kontextu Evropy zejména ČR v rámci V4. Popovídali jsme si také o Evropské obraně https://zpravy.idnes.cz/pesco-spoluprac ... anicni_kha apod.

e) Zabrousili jsme také do tématu nákupu vrtulníků pro armádu, kde se řeší vrtulníky americké oproti italské nabídce

Ze setkání nevyplynuly závazky žádné straně.

Přijal jsem pozvání na plánovaný oběd velvyslanců zemí v okolí středozemního moře (Španělsko, Itálie, Portugalsko, Kypr...)

přijaté výhody:
ani kafíčko jsem neměl
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 12:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Návštěva Výboru - ZO OS KOVO Tesla - 8.12.2017 11:30

Resty 3

Po oslovení jsem ve Sněmovně "pohostiLl zástupce ZO OS KOVO Tesla. Jednalo se o informativní schůzku.

Bavili jsme se o programových prioritách Pirátů.

Hodnotili jsme historii zaměstnaneckých nebo odborových aktivit a styl vyjednávání o podmínkách zaměstnavatel - zaměstnanec, roli odborů ve tripartitní jednání v předchozích letech.

poskytnuté výhody:
Pozval jsem výpravu do kantýny Poslanecké sněmovny
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 12:21 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Jan Sedláček - 7.12.2017

Resty 2

Na krátkou schůzku jsem se po žádosti od našeho kandidáta na Vysočině starosty obce Vír Ladislava Stalmacha se kolem 14:00 sešel s Janem Sedláčkem.

Jan Sedláček

starosta obce Křižánky

1. místopředseda Sdružení místních samospráv

https://www.smscr.cz/cz/predsednictvo-sms-cr

Jednalo se o seznamovací schůzku. Řešili jsme tři body:

a) Problematika registru smluv z pohledu starostů malých obcí (procesy)

b) Pirátský návrh novely 106, který adresuje jednak zpřísnění (zrušení výjimek), ale i zjevnému šikanoznímu chování žadatelů, které ovšem není jevem častým natolik, abychom samotný rozsah 106 snižovali. Přesto je adresujeme

- Zdůraznil jsem, že kdyby byla transparentnost přirozená a informace veřejné, 106 dotazy by často nebyly potřeba

- Jan Sedláček ukazoval případy: průzkum trhu via 106, účelové zahlcení a následné vymáhání náhrady při neposkytnutí včas, studenti a data pro jejich práce

Problematice se dlouhodobě věnujeme a reflektujeme pro i proti. Tyto chceme promítnout do našeho návrhu novelizace 106.

Řešili jsme problémy a případnou novelu zákona o střetu zájmů respektive jeho dopady na neuvolněné zastupitele v malých obcích včetně povinnosti, zadávat do systému i výši mezd, což je problematické a v řadě případů a navíc toto může porušovat smluvní podmínky zaměstnavatelů.

Tato povinnost bude velmi aktuální. Existuje obava, že bude tato povinnost i pro neuvolněné zastupitele bariérou pro naplnění kandidátek v komunálních volbách.

Věcné výhrady jsem akceptoval a věc budeme diskutovat na Poslaneckém klubu Pirátů.

Jan Sedláček mi přislíbil poslat materiály k návrhu novely včetně dat, kterými disponuje SMS (již se stalo)

poskytnuté výhody:
Příslib diskuse navrhovaných a adresovaných problémů na Poslaneckém klubu Pirátů a přizvání na Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 11:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Jindřich Vobořil - 7.12.2017

Resty 1

V kanceláři poslaneckého klubu Pirátů v prostorách Poslanecké sněmovny jsem se ve 13:00 setkal s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/p ... ril-79716/

Probírali jsme různá témata:

a) Současná situace v ČR

b) Světový boj proti drogám, represivní politika v mezinárodním kontextu

c) Neziskový sektor v ČR (káčka, harm reduction programy etc.), jeho financování a obraz v rozpočtu 2018

d) Politika Pirátů ve věcech legalizace konopí, psychotropní látky v legislativě obecně

e) Práce Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České vlády a jeho cíle - plánovaná restrukturalizace a přesun pod gesci MZČR

poskytnuté výhody:
čaj
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 11:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 12. 2017

V pátek 1.12.2017 jsem se na základě iniciativy kandidáta na prezidenta Michala Horáčka sešel s ním a jeho kolegou Jiřím Táborským v odpoledních hodinách krátce v mé kanceláři v prostorách Sněmovny.

Michal Horáček se oficiálně představil, ačkoliv jsme se potkali třeba krátce v Nymburku na startu akce Uklízíme Česko.

Explicitně hovořil o to, že nežádá podporu, neboť je nezávislý kandidát.

Já mu na oplátku vysvětlil postoj Pirátů k volbě prezidenta (třeba naši anketu)

Předložil mi k prozkoumání jejich návrh "dluhové amnestie pro fyzické osoby" - týká se pouze dluhů vůči státu a pouze prominutí navýšení nikoliv původního dluhu vzi. příloha zde

Slíbil jsem mu, že tento dokument předám našim garantům (přeposílám zatím RP? Tiborovi a Vítkovi Šimralovi.

Schůzka byla pouze informativní a neplynou z ní , kromě slibu prozkoumání návrhu, nikomu žádné závazky.

Ivan Bartoš
publikováno: 3. 12. 2017 9:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 11. 2017

30.11.2017 (12:3013:30) se ze mnou ve Sněmovně stavil na kafe a na SamuraiShot čaj kamarád Jakub Hussar. Do registru uvádím tento kontakt proto, že stojí za kampaní kandidáta na prezidenta Pavla Fischera, která dnes odstartovala. Jakub stál historicky za kampaní pana V. Franze.

Předem chci říci, že fakt, že Kuba shodil po letech dready, nemělo na moje vnímání schůzky žádný vliv.

O tuto schůzku mě požádal již dříve via FB. Představil mi v pana Fishera i své důvody pro to, že se podílí na jeho kampani. Bavili jsme se obecně o politice v ČR, volbách a dalších kandidátech na prezidenta. Vysvětlil jsem mu Pirátský postup ve věci prezidentské volby 2018 (nezávazná anketa jako vždy, neutrální přístup, pokud nebude podpora nějakého kandidáta naprosto jednoznačná a co by se muselo stát, aby Piráti podporovali konkrétního kandidáta (navržení jednání, případné jednání a hlasování CF) včetně mého postoje k podorám kandidátů z pozice politické strany, jejíž mediální váha se pak počítá do kampaně, ačkoliv reálně započítána není. Akceptoval můj výklad. Schůzka byla informativní a spíše o sdílení zkušeností z kampaní. Nevyplývají z ní nikomu žádné závazky, přísliby ani povinnosti.

přijaté výhody:
Radost neb jsem ho dlouhou neviděl
poskytnuté výhody:
Čaj černý v hrnku, Samurai Shot čaj 1x panák
Ivan Bartoš
publikováno: 30. 11. 2017 16:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 11. 2017

29.11.2017 jsem sem krátce na základě pozvánky účastnil setkání absloventů FF UK v Jazz klubu U staré paní.

Setkal jsem se tam s paní Krnáčovou, která měla nějaké výtky ohledně našich vyjádření ve věci demokratičnosti hnutí ANO, které jsem s vyslechl.

Krátce jsem diskutoval problematiku fair use ve vědě s proděkanem FF UK a také s kandidátem na prezidenta Pavlem Fisherem.

Po diskusi s ředitelkou knhovny FF UK jsem přislíbil osobní podporu darem i na svém facebooku sbírce na obnovu knihovny v Mosulu.

přijaté výhody:
Káva a nealko jako občerstvení
poskytnuté výhody:
Zaslání 2x500 Kč převodem ze svého účtu na účet sbírky za 2 knihovníky v rodině Bartošově
Ivan Bartoš
publikováno: 30. 11. 2017 14:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 11. 2017

V pátek 24.11.2017 se za mnou do kanceláře v PS PČR stavil z vlastní iniciativy Michal Uhl (MČ Praha 2, tak trochu Zelený).

Bavili jsme se o povolební situaci Pirátů i o Zelených. Téma byla komunální politika v Praze. Obeznámil jsem ho s postupem, který byl v předchozích komunálních volbách i o pirátských plánech v nadcházejícím období a roli krajských sdružení Pirátů v postupu směrem k volbám do městských zastupitelstev i na Magistrát.

Setkání bylo spíše přátelské než formální. Oficiální informace o komunálních volbách v Praze budou vycházet výhradně z jednání KS Praha a jeho vedení.

přijaté výhody:
čokoláda Erasmus pro Amálku
poskytnuté výhody:
Čaj SamuraiShot 2x a odvoz na IP pro dítě do školky/školy
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 11. 2017 10:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 11. 2017

16.11. 2017 již 15.11. jsem pozval via SMS na ranní kávu Honzu Farského ze STAN. Chtěl jsem s ním probrat včerejší vývoj a zejména rétoriku "Konzervativního bloku a STAN" vůči Pirátům, která mi je pochopitelná od ODS, KDU i TOP09, ale od STAN mě některé výroky přišly minimálně zbytečné. Vyjasnili jsme si to. Probrali jsme důvody odmítnutí původního návrhu Pirátů na společný opoziční postup k dodání jmen a pozic společně panu Faltýnkovi, který měl vzejít z kulatého stolu, záměr poptat všechny předsedy výborů kromě organizačního, který jsme přednesli i vznik nového sružení klubů. Nic nového nezanělo.

poskytnuté výhody:
káva (u STAN nepremává kavovar), voda a čaj SamuraiShot (White moon)
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2017 9:46 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz