Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
537
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

Setkání ze zástupci a podnikatele spolu s premiérem Petrem Fialou. Zahraniční mise a ekonomická diplomacie.
viz report https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/15871-uz-30-let-pomahame-podnikatelum-pronikat-na-nove-trhy

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
Závazek k ekomomické diplomacii a roli členů vlády směrem k zahraničním obchodním partnerstvím
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
zástupci Svazu průmyslu a dopravy
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:32 permalink

Zdvořilostní a seznamovací setkání. Témata: jednotná digitální brána (Single digital gateway) a nostrifikace, digitalizace agendy víz zahraničních studentů, digitalizace microcredentials (NPO projekt MŠMT), red Flags v NPO.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:28 permalink

Setkání nad prioritními projekty digitalizace. Stav implementace projektů.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Zdeněk Zajíček, poradce premiéra (ODS, ICT Unie)
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:26 permalink

Setkání se zástupci IBM. Seznámení plány s DIA a g-cloudu a možnost případné pomoci ze strany IBM, informace o úspěších IBM v oblasti kvantové výpočetní techniky a plánech na zřízení kvantového inovačního hubu, ve spolupráci s ČVUT, dalšími univerzitami a firmami. "
- Ana Paula, Chairwoman and General Manager of IBM EMEA
- Jakub Holub, NCEE Public Sector Leader,
- Martin Švík, NCEE Technology Leader,
- Milena Jabůrková, Government and Regulatory Affairs Executive IBM Central"

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Ana Paula, Chairwoman and General Manager of IBM EMEA, Jakub Holub, NCEE Public Sector Leader, Martin Švík, NCEE Technology Leader, Milena Jabůrková, Government and Regulatory Affairs Executive IBM Central - vícempremiédka Svazu průmyslu a dopravy
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:25 permalink

Setkání s Danuší Nerudovou a jejím týmem nad otázkami a cíli v její prezidentské kampani v Pirátském centru. Seznámení s pohledem Pirátů na nadcházející prezidentskou volbu a důležitostí témat.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Danuše Nerudová
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:22 permalink

Předání dopisu pana Janusze Cieszyńského, státního tajemníka a vládního zmocněnce pro kybernetickou bezpečnost úřadu vlády Polské republiky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Mateusz Gniazdowský , velvyslanec Polské republiky v České republice
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:19 permalink

Schůzka se zástupci Asociace farmářských tržišť ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.Tématem schůzky byly společné plány (projekty) obou asociací s akcentem propagace české gastronomie a českých lokálních potravin (na farmářských trzích), což jsou základní prvky propagace mimo jiné domácího i zahraničního turismu (Česká republika, Belgie – Brusel).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Jiří Sedláček, Tomáš Popp - Asociace farmářských tržišť ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:18 permalink

Setkání s představiteli ČBA - představení pozice Prezidia ČBA k novele nařízení eIDAS a především EU ID Wallet a informování o průběhu setkání s panem ministrem vnitra v téže věci i o připravovaných aktivitách, které připravují společně se zástupci telekomunikačního sektoru sdružených v APMS

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
generální ředitel ČS Tomáš Salomon, generální ředitel Airbank Michal Strcula, Pavel Kolář BankId
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:17 permalink

Schůzka ke spolupráci mezi Horskou službou a KRNAP (2 různé subjekty, reprezentující 2 rezorty, specifika vzájemné spolupráce).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Vedení Správy KRNAP
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:11 permalink

Setkání v poslanecké kanceláři s realizátorem projektu JURTA, o.p.s. JURTA, o.p.s, informativní schůzka v rámci výjezdu do UsK. Tématem byly termíny, kdy jsou v rámci řešení dotací uplatněny korekce k realizaci projektu. Přislíbil jsem, že v rámci resortu ověřím, v jakém stádiu jednotlivé kontroly jsou nehledě na výsledek, který nebyl předmětem jednání - požadavek byl směrem k časové předvídatelnosti dokončení revize CRR - předáno pro informaci ředitelovi Leo Steinerovi.

přijaté výhody:
obdržel jsem malý repre keramický dárek z místní dílny
poskytnuté výhody:
0bčeretvení
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
David Landsperský - JURTA, o.p.s
Ivan Bartoš
upraveno: 3. 11. 2023 18:35
publikováno: 3. 11. 2023 18:35 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz