Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
13. 10. 2017

13.10.2017 jsem se po telefonické domluvě sešel ve 13:30 v Riegrových sadech v Park restaurantu s Romanem Valešem, který projevil zájem podpořit Pirátskou stranu v závěru kampaně darem. Navzájem jsme se představili. Sleduje Pirátskou stranu a v minulých volbách nás volila třeba i jeho maminka. K propojení došlo skrze Honzu Vrobela (GnostaG), který s námi jel naši Pirátskou tour a dokonce za nás mohutně agituje:-)

Roman Valeš je podnikatel na akciových trzích a v obchodování s nemovitostmi.

Zodpověděl jsem mu řadu otázek nad rámec klasického "televizního interview" a probrali jsem i otázky politické nesouvisející s Piráty.

Představil jsem mu naše fungování, krajské struktury, přímou demokracii ve straně i povolební strategii.

Hodně jsme se věnovali programu a jeho vzájemnému propojení, na kterých jsem mu podrobně vysvětloval jednotlivé body a provázanost oblastí (např. svobodná média – transparentní - politické strany-vzdělání-zákon o obecném referendu).

Velikým tématem byla zahraniční politika ČR a názor Pirátů i můj osobní.

Vysvětlil jsem nejzásadnější mediální pasti, do kterých se nás snažili a snaží oponenti chytit.

Ve věci kampaně jsem mu objasnil, jak ji financujeme (peníze z voleb minulých, HITHIT, drobní dárci, ale i větší donátoři a seznámil ho z procesem, který pro přijetí daru musí proběhnout.

Domluvili jsme se, že by Pirátům transparentně věnoval částku 150 000 pro finální týden kampaně s pravděpodobným využitím v maximalizaci a přesnosti zásahu online kampaně) a že já předložím návrh k hlasování RP.

Finanční dar Pirátům bude v případě shválení RP za fyzickou osobu.

přijaté výhody:
příslib daru na kampaň v případě schválení
poskytnuté výhody:
budeme plnit program, jelikož jsem v tý hospodě prakticky resident, tak jsem zaplatil oběd z menu.
Ivan Bartoš
publikováno: 13. 10. 2017 17:32 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 10. 2017

2. 10. jsem se setkal s Tomášem Kolaříkem, který vystupoval zahttp://vodnicesty.cz (Vodni Cesty A.S.) repsektive za jejich časopis, který nám zaslal otázky. Řešili jsme spolu v krátkosti ankentní otázky pro jejich časopis, které jsem probral dříve s ganrantem na dopravu D. Witoszem a J. Nezhybou. Protože se ptal na specifické otázky, které s Piráty v tuto chvíli neřešíme, představil jsem mu koncept "otevřené sněmovny" z povolební strategie.

https://www.pirati.cz/program/psp2017/p ... strategie/.

Debata stále probíhá na úrovni garantů.

Ivan Bartoš
publikováno: 3. 10. 2017 20:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 9. 2017

24.9.2017 Jsem telefonoval jsem s Janem Palaščákem, který již historicky Piráty (po schválení daru) finančně podpořil účelovým darem.

Nabídl další dar na finální část kampaně. Ve výši 185 000.

Jeho východisko bylo (volná citace): “V průzkumech jste již překročili potřebnou hranici, přesto je potřeba zintenzivnit kampaň“. Sdělil jsem mu, že máme již zaplánováno a jakákoliv podpora půjde na posílení dílčích aktivit převážně v online a že individuální dárci se množí. Řekl jsem mu, že předložím návrh ke schválení RP a oznámím mu výsledek.

Na otázku celkové pomoci Pirátům jsem dostal odpověď, že podobnou částkou přispěl i na iniciativu rekonstrukce státu v jejích počátcích a že věří, že požadavky na transparentní a spravedlivý stát pro občany a podnikatele dokážeme prosadit.

Přijaté výhody: Nepodmíněný příspěvek na finální fázi kampaně ve výši 185 000,-

poskytnuté výhody:
plnění našeho volebního programu
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 9. 2017 12:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 9. 2017

Ve čtvrtek 7.9.2017 jsme se sešli v 15:00 v Praze v sídle ČMOS PŠ (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství) s Františkem Dobšíkem, Markétou Seidlovou a Petrem Pečenkou nad tématy týkající se situace v českém školství.

Za Piráty jsem byl na schůzce já a Ivo Vašíček. Východiska byla konzultována a výsledky následně probrány s garantem programové oblasti Danielem Mazur.

Jedna ze závěrečných Navýšení mezd je pro prioritou právě v základním tabulkovém platu. Proč? Zvýšení atraktivity práce učitele jako celku. Lidé chtějí učit, ale volí jinou kariéru. Kvalita sboru na základě možnosti výběru z více zájemců. Pokud je následně odměna v procentech, i tato je atraktivnější.

Schůzka byla informativní. Položili jsme otázky zejména v souvislosti s Piráty deklarovaném navýšení odměn učitelů o 20%. Debatovali jsme přístup jiných stran k problému v rovině deklarace záměru vs realita.

Probrali jsme tato témata:

Víme, že odborům jde hlavně o zvýšení platu učitelům, a to v základním tabulkovém platu. Ředitelé prý ať klidně rozdělují nenárokové peníze navíc, ale z hlediska uč. odborů má prioritu nenároková (tabulková) složka platu.

Počet členů svazu (cca 10 procent tj. 20 000)

Probírali jsme tyto hypotézy:

Co si myslí, že bude mít zvýšení základního platu za důsledky? Proti zvyšování „nárokové složky“ jako první se dá namítnout, že se utratí mandatorně víc a nic se nezmění. Dokáže nás přesvědčit, že tak to nebude?

Dát první peníze ředitelům na odměny má zápor, že při současných slabých ředitelích, vazalech zřizovatelů, nepůjdou odměny dobrým učitelům, ale hlavně těm mainstreamovým. To si myslíme my, ale co si myslí on, že se stane?

Další témata:

Co si myslí on a ostatní učitelští odboráři o školních radách? Jaká je jejich hlavní role? Fungují nebo ne?

Pokud by musel na platy učitelů brát z jiných kapitol vzdělávání, kterou by obětoval? (80, 10, 10 - v rámci stávajícího rozpočtových kapitol nelze kouzlit)

Jaký je podle něj hlavní dopad inkluzí? Co by s nimi udělal za stávající situace, ponechal, změnil, zrušil?

Jaký je podle nich optimální a maximální počet žáků na učitele?

přijaté výhody:
Mají fakt dobrý kafe (jak bylo avizováno). Vašíček měl čajdu.
Ivan Bartoš
publikováno: 8. 9. 2017 8:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 8. 2017

Tak jo! oslovilo Pirátskou stranu (Bouška, Janeček)

Praha 7.8.2017

Na schůzi republikového předsednictva (fyzicky Pirátské centrum - Praha) dorazil Petr Bouška, zástupce hnutí "Tak jo!". Nová vzniklá formace po vzoru Macronovců.https://www.respekt.cz/politika/tak-jo- ... e-macronem

Představil nám vizi nového projektu, který by sjednocoval subjekty pro tyto volby, podobně, jako na mě apeloval před 14 dny pan Dalibor Dědek viz předchozí zápis v evidenci

vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbisti ... ch#p516150

,nebo již před více jak půl rokem Polčák či Stropnický.

Vše jsme si vyslechli a následně vysvětlili, že z pohledů Pirátů nemá smysl o této věci reálně jednat. Jsme demokratická strana., kde nevelí jedna nebo více hlav. Rozhodnutí o samostatném postupu posvětilo Celostátní forum již před více než půl rokem. V krajích proběhly demokratické primárky. Máme naše kandidáty a náš program. Pana Dědka, STAN i Zelené jsme již vyslechli a stanoviska i možnosti jim představili již historicky. Některé subjekty dokonce několikrát. Variantu za nás kandidovat resp. ucházet se o místa na kandidátkách všechny zmíněné strany dostaly a odmítly.

"Tak jo!"Jedná se o spontánní akci, která má "překvapivě“ dobrou mediální podporu. Vyslechli jsme si návrhy Petra Bouška a RP se shodlo, že je to vše definováno velmi vágně ve smyslu vize, patrně se opírající o silnější mediální i finanční zázemí. Formulace, kde zaznělo i „společně skočit ze skály“, která patrně měla ilustrovat vážnost situace v ČR, mě osobně vyloženě vyděsila.

Platforma "Tak jo!" se snaží oslovit další strany jako např. tápající STAN, nebo Zelené, potažmo TOP09. Podle mého názoru kromě Zelených, kteří se pohybují pod 2 procenta preferencí všude neúspěšně.

Společně s RP jsme Petrovi Bouškovi vysvětlili, že si dokážeme představit budoucí spolupráci s libovolným liberálně demokratickým středovým subjektem (po volbách, pro volby Evropské, komunální, či krajské), ovšem jakákoliv akce tohoto typu směrem k volbám 2017 je zcela neprůchozí a nerealistická.

Dokonce jsme ho upozornili, že bychom ani lidem kolem něj nedoporučovali kandidující subjekt takto narychlo stavět. Navíc to celé dle nastavení nakonec vyznívalo, že se jedná o již několikrát navrhované a zavrhnuté: Tak jo (neexistuje zatím program, struktura…) na platformě Piráti, Zelení a blíže nespecifikované osobnosti. Přeloženo do řeči srozumitelné „Spojte se se Zelnými, přihodíme pár osobnsotí a celé to zastřešíme pod volebním subjektem“-

Naše odmítnutí se tedy opíralo o jasné pirátské zásady a pravidla demokratické strany:

a) Rozhodnutí CF o samostatných otevřených kandidátkách a kandidování pod značkou Piráti

b) Již ukončených primárních volbách v krajích a řady podaných kandidátek

c) Schváleném komplexním Pirátskému programu

d) Znalost procesů průběhu voleb, administrace a management (návrh nejde uchopit ani zporcesovat)

e) Demokratický způsob fungování Pirátů a zcela jasné nastavení členů, kandidátů i naší politiky

U hnutí Tak jo! v této fázi kromě mediální podpory,vize a elánu není znám půdorys, osoby, ale ani program. Navíc, pokud je hnutí definováno i jako „zastavme Babiše“, je s podivem, že idea vznikla v tuto chvíli, zatímco nástup Andreje Babiše do voleb 2017 je na stole již velmi dlouhou dobu.

Závěr RP: Mikuláš Peksa bude s Petrem Bouškem v kontaktu, převážně z důvodu výměny informací a možné kooperaci v období po volbách 2017. Na stole v tuto chvíli může být například deklarovaná podopra Pirátů jako liberálně demokartické středové strany pro tyto volby, což by naopak nám nyní přišlo logické i jako dobré východisko, pokud projekt bude pokračovat a ke stavění kandidátek jak ovlastní subjekt nedojde.

Po mém příchodu domů mi volal Karel Janeček v jehož týmu má Tak jo! zázemí minimálně personální. Prakticky se zopakoval scénář našeho rozhovoru s Petrem Bouškou. Dnes má dojít ještě k jednomu kontaktu. EDIT: A tak s i stalo přes WhatsUp dnes v 11:00, kdy jsem řekl to, co jsem zde napsal, včetně znovuinformování, že je o tomto zápis v našem registru kontaktů, neboť ten jest naší největší obranou v dobách divokých volebních.

Na základě včerejšího zasedání RP i zcela jasných postojů Pirátů. Kalovi Janečkovi znovu zopakuji naše postoje a východiska s tím, že případnou spolupráci s liberálně demokratickými hnutími v ČR, které nekopírují politicko-podnikatelské struktury ČR vítáme. Návrhy, které by však zcela nabourávaly demokratické principy Pirátské strany, ohrožovaly práci našich členů a nerespektovaly naše předchozí rozhodnutí nemůžeme reálně vůbec zvažovat. Piráti representují autentický politický směr.

Ivan Bartoš
publikováno: 8. 8. 2017 8:20 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 8. 2017

Ivan.Bartos píše:Opožděný zápis

Dne 21/7/2017 jsem se cestou na rozdávání novin v Mladé Boleslavi setkal narychlo s Daliborem Dědkem u komplexu Olympia. (Dalibor Dědek inicioval setkání telefonicky) Vzhledem k hektičnosti kampaně a mé následné dovolené bylo toto setkání komunikováno s členy, ale záznam jsem zapomněl vytvořit. Náprava dnes.

Řešili jsme situaci rozpadu koalice KDU-ČSL a STAN. Bavili jsme se o lidech ve STAN a sdělovali jsme si názory na jejich osobnosti. Pan Dědek mi představil takový svůj návrh konceptu založeného víceméně na spolupráci STAN a Pirátů a možností vzniku volebního subjektu, který by adresoval nejdůležitější témata. Svou roli v této i případné inciativě označil za mediační. Vyslechl jsem si stručné představení projektu.

NAši možnou účast jsem logicky zamítl. Představil jsem mu převážně historické souvislosti Pirátského hnutí u nás i ve světě ve smyslu autenticity a nikým neřešených témat, na která se zaměřujeme a v souvislosti s představeným návrhem zejména proces schvalování našich volebních strategií, které nám dali jít do voleb jako Piráti (díky za to) i můj krok přizvání liberálních starostů ze STAN do našich primárek.

Představený projekt nebyl nezajímavý, nicméně pro letošní volby rozhodně nerealizovatelný.

Dále jsem se s panem Dědkem bavil o možnostech podpory Pirátů. Tyto jsem identifikoval jako dvě možné a) finanční podpora kampaně b) osobnostní podpora kampaně, kde ovšem rozhodně nechceme cenné (50 000 domácností se zabezpečením Jablotron) leč neinformované podpoření, protože se nám již stalo, že někteří lidé „milovaly Piráty“ než narazili na něco, co sice bylo jasné již od začátku a lwbyli „rozčarování“, že nejsme takoví, jak si mysleli.

Tento můj přistup ocenil. Domluvili jsme si setkání na týden po 1.8., kde bych mu Piráty představil tak, aby při případné podpoře neměl pochyb.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalibor_Dedek

PS Na aktuálně cz dnes Dalibor Dědek deklaroval podporu STAN s tím, že sám bude kandidovat

Ivan Bartoš
publikováno: 1. 8. 2017 22:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 8. 2017

Opožděný zápis

Dne 21/7/2017 jsem se cestou na rozdávání novin v Mladé Boleslavi setkal narychlo s Daliborem Dědkem u komplexu Olympia. (Dalibor Dědek inicioval setkání telefonicky) Vzhledem k hektičnosti kampaně a mé následné dovolené bylo toto setkání komunikováno s členy, ale záznam jsem zapomněl vytvořit. Náprava dnes.

Řešili jsme situaci rozpadu koalice KDU-ČSL a STAN. Bavili jsme se o lidech ve STAN a sdělovali jsme si názory na jejich osobnosti. Pan Dědek mi představil takový svůj návrh konceptu založeného víceméně na spolupráci STAN a Pirátů a možností vzniku volebního subjektu, který by adresoval nejdůležitější témata. Svou roli v této i případné inciativě označil za mediační. Vyslechl jsem si stručné představení projektu.

NAši možnou účast jsem logicky zamítl. Představil jsem mu převážně historické souvislosti Pirátského hnutí u nás i ve světě ve smyslu autenticity a nikým neřešených témat, na která se zaměřujeme a v souvislosti s představeným návrhem zejména proces schvalování našich volebních strategií, které nám dali jít do voleb jako Piráti (díky za to) i můj krok přizvání liberálních starostů ze STAN do našich primárek.

Představený projekt nebyl nezajímavý, nicméně pro letošní volby rozhodně nerealizovatelný.

Dále jsem se s panem Dědkem bavil o možnostech podpory Pirátů. Tyto jsem identifikoval jako dvě možné a) finanční podpora kampaně b) osobnostní podpora kampaně, kde ovšem rozhodně nechceme cenné (50 000 domácností se zabezpečením Jablotron) leč neinformované podpoření, protože se nám již stalo, že někteří lidé „milovaly Piráty“ než narazili na něco, co sice bylo jasné již od začátku a lwbyli „rozčarování“, že nejsme takoví, jak si mysleli.

Tento můj přistup ocenil. Domluvili jsme si setkání na týden po 1.8., kde bych mu Piráty představil tak, aby při případné podpoře neměl pochyb.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalibor_Dedek

PS Na aktuálně cz dnes Dalibor Dědek deklaroval podporu STAN

Ivan Bartoš
publikováno: 1. 8. 2017 22:23 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 7. 2017

Od předsedy STAN pana Gazdíka jsem 14.7. obdržel odpověď na pirátskou státotvornou výzvu viz původní email předsedovi STAM

Nabídka možnosti zapojení se do procesu primárních voleb o místa na kandidátkách České pirátské strany

Vážený pane předsedo Gazdíku,

velmi Vás zdravím, píši Vám, jelikož sledujeme Vaši nemilou situaci okolo rozpadající se spolupráce hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL). Jelikož předpokládám, že společně sdílíme názor o nutnosti budovat liberální pilíř v rámci smýšlení politických stran ucházeních se o křesla v blížících se sněmovních volbách, dovoluji si Vám nabídnout možnost ucházet se v našich primárních volbách o místa na kandidátkách České pirátské strany. Jelikož jsou tyto kandidátky ještě v 11 krajích otevřené, je zde jistě šance pro Vaše kandidáty v primárních volbách uspět. Ochrana svobody, ochrana občanů před šikanou, princip participativního rozpočtu a další jsou jistě hodnoty, které sdílíme a za které je třeba bojovat.

S přátelským pozdravem

PhDr. Ivan Bartoš, Ph,D.

Předseda České pirátské strany

Zaznamenaný v registru lobbokontaků zde

vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbisti ... ml#p514878

V odpovědi Gazdík děkuje za nabídku, ale v tuto chvíli si prý nedokáže představit, že by se do našich demokratických primárek v krajích kandidáti STAN přihlásili, resp. že by "absolvovali primární volby dle pravidel jiného politického uskupení".

Explicitně pak v emailu zmiňuje cosi o podobné nabídce od nás směrem ke STAN historicky.

Poznámka: Což je velmi zvláštní výklad, protože STAN přišel skrze Pločáka za Piráty a představoval podobnou nefunkční vizi, jakou má nyní s KDU-ČSL (viz. zápis v evidenci zde:

vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbisti ... ml#p475020

s mým jasným odkazem na jednání RV, po kterém následoval informace STAN v tomto duchu

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/do ... tatne.html

Oficiálně pak o nabídce, která zcela odpovídá Pirátskému schválenému postupu

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/do ... tatne.html

(tedy samostatně, subjekt nesmí kandidovat jinde, jeho kandidáti souhlasí s programem Pirátů a tento budou prosazovat a projdou primárkami v krajích v gesci KS,) informovat "vrcholné orgány hnutí STAN"

Na závěr pak píše něco o tom, že jsem informoval vrcholné orgány STAN skrze média, což musím popřít, protože média jsem informoval pouze jako reakci na krizi koalice STAN a KDÚ-ČSL, která se odvíjí nejen od propadu preferencí koalice, ale i díky nevůli klíčových hráčů v KDU se STAN pokračovat, a pouze o záměru napsat předsedovi Gazdíkovi. Email nikde kromě registru zveřejněn nebyl.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 7. 2017 10:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 7. 2017

Zcela v souladu s naším schváleným postupem ve věci otevřených kandidátek a po poradě s RP jsem dnes poslal panu předsedovi Gazdíkovi (STAN) email následujícího znění:

Nabídka možnosti zapojení se do procesu primárních voleb o místa na kandidátkách České pirátské strany

Vážený pane předsedo Gazdíku,

velmi Vás zdravím, píši Vám, jelikož sledujeme Vaši nemilou situaci okolo rozpadající se spolupráce hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL). Jelikož předpokládám, že společně sdílíme názor o nutnosti budovat liberální pilíř v rámci smýšlení politických stran ucházejích se o křesla v blížících se sněmovních volbách, dovoluji si Vám nabídnout možnost ucházet se v našich primárních volbách o místa na kandidátkách České pirátské strany. Jelikož jsou tyto kandidátky ještě v 11 krajích otevřené, je zde jistě šance pro Vaše kandidáty v primárních volbách uspět. Ochrana svobody, ochrana občanů před šikanou, princip participativního rozpočtu a další jsou jistě hodnoty, které sdílíme a za které je třeba bojovat.

S přátelským pozdravem

PhDr. Ivan Bartoš, Ph,D.

Předseda České pirátské strany

Ivan Bartoš
publikováno: 13. 7. 2017 15:32 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 7. 2017

Dne 10.7.2017 jsem se sešel na Žižkově v restauraci Park Cafe v Riegerových sadech s Janem Palaščákem z Amper Holdingu.

http://nazory.e15.cz/rozhovory/jan-pala ... zi-1248927

Cílem schůzky byl požadavek na přispění na kampaň Pirátů (funraising). Za tímto účelem jsem pro něj připravil materiály jako například návrh povolební strategie schválený RP (čeká na schválení RV) či seznam námi navrhovaných seznam priorit pro vyjednávání a Jakuba Michálka jsem požádal o agregaci „priorit“ v závislosti na aktuálnosti legislativy očekávané.

Debatu jsme vedli nad otázkami zahraniční politiky a přístupu Pirátů k ní. O politice vládních stran a jejich vztahu k firmám převážně energetického zaměření.

Zodpovídal jsem zcela v souladu s programem a s dílčími stanovisky.

Bavili jsme se v rámci mých programových znalostí i podkladů například z workshopů Životní prostředí (Honza Nezhyba, Dana Balcarová) o energetické chudobě, cenotvorby konečné ceny elektřiny nejen pro domácnosti, provázanost politiky na struktury ČEZ.

Představil jsem mu také naši kritiku netransparentnosti státem/městy ovládaných firem nejen v souvislosti s registrem smlouva naše požadavky na fungování transparentní organizace.

Obecné věci programové již Jan Paleščák znal z našeho dřívějšího krátkého setkání, o kterém jsem nestihl udělat zápis nicméně jsem ho nevyhodnocoval jako lobbistický kontakt. Tato proběhlo v Café Jen, Kodaňská ul. 30.6. a chápal jsem ho jako informativní schůzku, neb jsem předtím Jana ani jeho vztah k politice neznal. Při prvním setkání se bavili o Pirátech a jejich ideologickém základu, liberální politice kterou prosazujeme a jednotlivých mediálně zajímavých kauzách z poslední doby. Ze této první schůzky nevzešli žádné požadavky ani závazky, což může potvrdit Jaromír Beránek, který mě na ni vyzvedával před odchodem do ČS k vyřízení smluv.

Jan Palečšák rozumí dle mého názoru záměru Pirátů. Podílel se finančně do momentu „zvratu“ na finanční podpoře Rekonstrukce státu. Jeho celkový pohled na devalvaci podpisů a některé metody před i nyní (dej peníze a uděláme hate billboard na politika v míst ějeho bydliště) se shodují s mými.

Přispěl také na realizaci Průzkumu volebních preferencí, který Piráti podporovali mediálně a členové i finančně v rámci HitHit.

Představil jsem mu čtyři oblasti na které momentálně sháním finanční dary.

a) Eventová kampaň Pirátské FreeRide ve Středních Čechách, Praze a možná i jinde (bude představeno ASAP) s celostátním mediálním dopadem – moje iniciativa

b) Dílčí billboardová kampaň v závěru kampaně v SČK s dopadem na Prahu a dojezdové regiony – v rámci strategie VŠ SčK

c) Podpora pražské plakátovací kampaně – iniciativa Jakuba Michálka.

Jan Palaščák si je vědom, že kromě transparentního přístupu k materiálům, které produkuje Pirátská strana a možnosti participace, která je umožněna nehledě na finační podporu, neplynou z podpory kampaně Pirátů nyní ani do budoucna žádné výhody, překračující společenský zájem aplikace našeho programu.

Přislíbil účelovým darem na a) b) c) darovat Pirátům částku 100 000,-

Předkládám tedy tento dar na schválení. Pokud se tak stane připravím darovací smlouvu dle standardů Pirátů.

přijaté výhody:
Příslib finanční podpory kampaně
poskytnuté výhody:
Zpracované materiály, výklad programových cílů Černé na bílem 2017, představení volební strategie schválené RP
Ivan Bartoš
publikováno: 11. 7. 2017 22:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz