Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
3. 1. 2018

2.1.2018 jsem se sešel ve 14:30 u nás na klubu, resp. ve své kanceláři s velvyslancem Slovenské republiky panem Peterem Weissem. Oplatil mi tak návštěvu z povolebního období.

Řešili jsme aktuální politickou situaci a naše osobní reflexe politického vývoje z poslední 2 měsíce.

Tématem byl opět Visegrad a role našich zemí v rámci V4 a Evropské unie.

Krátce jsme "zabrousili" na téma koncesionářských poplatků na Slovensku a jakým způsobem se k nim staví Pirátská strana (přislíbil jsem materiály)

Posledním tématem byla diskuse nad 2018 rokem Česko-slovenské a slovensko-české vzájemnosti. Byl jsem upozorněn na dokument předchozí vlády konkrétně z MKČR, který celý koncept pro tento rok popisuje a který si nastuduji.

Dále jsme diskutovali mediální obraz SK v ČR. Pan velvyslanec poukázal, že problémem často bývá, že osobnosti, které jsou ke komentování politické situace na Slovensku zváni jako hosté, nereprezentují širokospektrý pohled, resp. zastávají pouze omezený počet názorových proudů na politiku SK.

Díky tomuto mohou mít případné mediální reflexe celé iniciatviy 2018 opačný efekt, tj. nepovedou ve společnosti k vylepšení vztahů.

Zde jsem poukázal na fakt, že v řadě oblastí jsou do debat zváni titíž lidé a že předpokládám, že je to také deficitem PR jednotlivých subjektů tj. že redaktoři vybírají z dostupných a známých kontaktů, které skutečně nemusí reprezentovat všechny názory a že toto není doménou mediálního pokrytí ČR-SK vztahů. Navrhl jsem zvážení jakési prezentace osob, které mohou doplnit škálu komentujících po média v ČR s poukázáním na problém. Vyhodnocení však musí zůstat na redakcích soukromých i veřejnoprávních médiích, pokud toto shledají jako pozitivní krok.

přijaté výhody:
Darem jsem dostal knihu "Rok delší než století."
poskytnuté výhody:
Příslib zaslání priorit Pirátů pro toto volební období, návrh mechaniky daňové asignace jako možnosti podpory nezávislých transparentních kulturních či informačních institucí a médií, pirátské programové a koncepční návrhy na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 1. 2018 8:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

15.12.2017 mi po opakované výzvě předal vánoční dar pan Faltýnek z ANO.

Jednalo se o dárkový koš z produktů firem ANO.

Dar jsem ze slušnosti dočasně přijal.

Vzhledem k tomu, že hodnota daru byla cela jistě v součtu vyšší než je možné s čistým svědomím přijmout (salámy, salámky...) a navíc odporoval mému ideologickému nastavení, věnoval jsem tento dar obratem policistům, kteří se starají o bezpečnost budov Poslanecké sněmovny.

K rozebrání dole na vrátnici vchod z Malostranské.

Rozebrání je třeba provést tak, aby individuální hodnota odebraného podílu nepřesahovala celkovou hodnotu daru, kterou může policista přijmout, aby tento nebyl považován za úplatek.

Sharing is Caring

Časově toto bylo těsně před tím, než pan Faltýnek nerespektoval dohodu šéfů poslaneckých klubů a jedinou komisi, kterou Piráti preferovali pro otevření a modernizaci Poslanecké sněmovny přiklepli poslanci jako další dáreček KSČM, aby jim vykompenzovali, že ani ANO nevolí Ondráčka do vedení komise pro kontrolu GIBS.  Merry Xmas

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 14:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

13.12.2017 jsme s Mikulášem Peksou přijali pozvání švédeské ambasadorky Viktorie Li na společný oběd

2 Lunch with political party PIRATI

Guests:

Mr. Ivan Bartoš, MP and Head of PIRATI

Mr. Mikulaš Peksa, MP and vice president of PIRATI

.................................................................

H.E. Mr. Sten Schwede, Ambassador of Estonia

H.E. Mr. Alberts Sarkanis, Ambassador of Latvia

H.E. Ms. Siri Sletner, Ambassador fo Norway

H.E. Ms. Helena Tuuri, Ambassador of Finland

H.E. Mr. Edvilas Raudonikis, Ambassador of Lithuania

H.E. Mr. Ole Frijs-Madsen, Ambassador of Denmark

Zápis viz tiskovka:

Praha, 13. prosince 2017 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš v doprovodu

místopředsedy strany Mikuláše Peksy se dnes na pracovním obědě pořádaném

švédskou ambasádou setkali s velvyslanci Švédska, Estonska, Litvy, Norska,

Finska, Lotyšska a Dánska. Tématem schůzky byla pirátská politika v Česku,

v Evropě, ale i v samotném Švédsku, které je kolébkou pirátského hnutí.

Diskutovalo se hlavně o pirátských zkušenostech s přímou demokracií uvnitř

strany a pohledu na dezinformační kampaně organizované extrémistickými

hnutími v Evropě.

přijaté výhody:
Společný oběd a kává
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 13:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Mgr. Zdeněk Zajíček – šéf ICT Unie

Resty 5

Ve středu 13.12.2017 jsem se sešel po oslovení s panem Zdeňkem zajíčkem z ICT UNIE (http://www.ictu.cz).

Schůzka byla informativní.

Aktivity pana Zajíčka (ODS) jsou známé a i přes přínos (“internetifikace“ ČR, CzechPoint, registry či datové schránky) jsou terčem pirátské kritiky (realizace, náklady, licence, vendor lockin legislativa).

Bavili jsme se o roli soukromého sektoru jako možného nositele egovernmetnu a procesů státní správy.

Tématem byla i legislativní podpora PES, jehož jsem já dlouhodobým kritikem, zejména z důvodů, kdy HK "podpořila" EET a reálně netlačila na zjednodušení agendy podnikatelům, aby se následně objevil PES a tuto nevyváženost začal řešit.

Metadata popisující zákony v oblasti podnikání resp. jejich dopady (termíny, penále apod.) jsou však minimálně z mého pohledu bezproblémové. Preferovaným trendem je však zjednodušení legislativy na prvním místě. K tomuto technická realizace sama o sobě nevede.

Já jsem prezentoval postuláty Pirátů ve věci řešení e-Governmentu jako služby občanům, nejen jako primární nástroj státní správy.

Pan Zajíček se mnou také hovořil o konceptu zákona - práva na digitální službu.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 13:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Aldo Amati – velvyslanec Itálie v ČR

Resty 4

V pátek 8.12. jsem kolem se ve 13:30 sešel v Italské ambasádě v Nerudově 20 s italským velvyslancem Aldo Amatim. Bylo to na jeho pozvání. Řešili jsme několik témat.

a) Politický vývoj v Itálii. Historickou i novou roli Berlusconiho a nadcházející volby.

b) Historii Pirátské strany v ČR a důvody našeho úspěchu ve volbách 2017

c) Povolební vývoj v upořádání Poslanecké sněmovny, kdy jsme si zafilozofovali o variantách možných koalic.

d) Českou republiku v kontextu Evropy zejména ČR v rámci V4. Popovídali jsme si také o Evropské obraně https://zpravy.idnes.cz/pesco-spoluprac ... anicni_kha apod.

e) Zabrousili jsme také do tématu nákupu vrtulníků pro armádu, kde se řeší vrtulníky americké oproti italské nabídce

Ze setkání nevyplynuly závazky žádné straně.

Přijal jsem pozvání na plánovaný oběd velvyslanců zemí v okolí středozemního moře (Španělsko, Itálie, Portugalsko, Kypr...)

přijaté výhody:
ani kafíčko jsem neměl
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 12:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Návštěva Výboru - ZO OS KOVO Tesla - 8.12.2017 11:30

Resty 3

Po oslovení jsem ve Sněmovně "pohostiLl zástupce ZO OS KOVO Tesla. Jednalo se o informativní schůzku.

Bavili jsme se o programových prioritách Pirátů.

Hodnotili jsme historii zaměstnaneckých nebo odborových aktivit a styl vyjednávání o podmínkách zaměstnavatel - zaměstnanec, roli odborů ve tripartitní jednání v předchozích letech.

poskytnuté výhody:
Pozval jsem výpravu do kantýny Poslanecké sněmovny
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 12:21 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Jan Sedláček - 7.12.2017

Resty 2

Na krátkou schůzku jsem se po žádosti od našeho kandidáta na Vysočině starosty obce Vír Ladislava Stalmacha se kolem 14:00 sešel s Janem Sedláčkem.

Jan Sedláček

starosta obce Křižánky

1. místopředseda Sdružení místních samospráv

https://www.smscr.cz/cz/predsednictvo-sms-cr

Jednalo se o seznamovací schůzku. Řešili jsme tři body:

a) Problematika registru smluv z pohledu starostů malých obcí (procesy)

b) Pirátský návrh novely 106, který adresuje jednak zpřísnění (zrušení výjimek), ale i zjevnému šikanoznímu chování žadatelů, které ovšem není jevem častým natolik, abychom samotný rozsah 106 snižovali. Přesto je adresujeme

- Zdůraznil jsem, že kdyby byla transparentnost přirozená a informace veřejné, 106 dotazy by často nebyly potřeba

- Jan Sedláček ukazoval případy: průzkum trhu via 106, účelové zahlcení a následné vymáhání náhrady při neposkytnutí včas, studenti a data pro jejich práce

Problematice se dlouhodobě věnujeme a reflektujeme pro i proti. Tyto chceme promítnout do našeho návrhu novelizace 106.

Řešili jsme problémy a případnou novelu zákona o střetu zájmů respektive jeho dopady na neuvolněné zastupitele v malých obcích včetně povinnosti, zadávat do systému i výši mezd, což je problematické a v řadě případů a navíc toto může porušovat smluvní podmínky zaměstnavatelů.

Tato povinnost bude velmi aktuální. Existuje obava, že bude tato povinnost i pro neuvolněné zastupitele bariérou pro naplnění kandidátek v komunálních volbách.

Věcné výhrady jsem akceptoval a věc budeme diskutovat na Poslaneckém klubu Pirátů.

Jan Sedláček mi přislíbil poslat materiály k návrhu novely včetně dat, kterými disponuje SMS (již se stalo)

poskytnuté výhody:
Příslib diskuse navrhovaných a adresovaných problémů na Poslaneckém klubu Pirátů a přizvání na Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 11:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Jindřich Vobořil - 7.12.2017

Resty 1

V kanceláři poslaneckého klubu Pirátů v prostorách Poslanecké sněmovny jsem se ve 13:00 setkal s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/p ... ril-79716/

Probírali jsme různá témata:

a) Současná situace v ČR

b) Světový boj proti drogám, represivní politika v mezinárodním kontextu

c) Neziskový sektor v ČR (káčka, harm reduction programy etc.), jeho financování a obraz v rozpočtu 2018

d) Politika Pirátů ve věcech legalizace konopí, psychotropní látky v legislativě obecně

e) Práce Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České vlády a jeho cíle - plánovaná restrukturalizace a přesun pod gesci MZČR

poskytnuté výhody:
čaj
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 11:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 12. 2017

V pátek 1.12.2017 jsem se na základě iniciativy kandidáta na prezidenta Michala Horáčka sešel s ním a jeho kolegou Jiřím Táborským v odpoledních hodinách krátce v mé kanceláři v prostorách Sněmovny.

Michal Horáček se oficiálně představil, ačkoliv jsme se potkali třeba krátce v Nymburku na startu akce Uklízíme Česko.

Explicitně hovořil o to, že nežádá podporu, neboť je nezávislý kandidát.

Já mu na oplátku vysvětlil postoj Pirátů k volbě prezidenta (třeba naši anketu)

Předložil mi k prozkoumání jejich návrh "dluhové amnestie pro fyzické osoby" - týká se pouze dluhů vůči státu a pouze prominutí navýšení nikoliv původního dluhu vzi. příloha zde

Slíbil jsem mu, že tento dokument předám našim garantům (přeposílám zatím RP? Tiborovi a Vítkovi Šimralovi.

Schůzka byla pouze informativní a neplynou z ní , kromě slibu prozkoumání návrhu, nikomu žádné závazky.

Ivan Bartoš
publikováno: 3. 12. 2017 9:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 11. 2017

30.11.2017 (12:3013:30) se ze mnou ve Sněmovně stavil na kafe a na SamuraiShot čaj kamarád Jakub Hussar. Do registru uvádím tento kontakt proto, že stojí za kampaní kandidáta na prezidenta Pavla Fischera, která dnes odstartovala. Jakub stál historicky za kampaní pana V. Franze.

Předem chci říci, že fakt, že Kuba shodil po letech dready, nemělo na moje vnímání schůzky žádný vliv.

O tuto schůzku mě požádal již dříve via FB. Představil mi v pana Fishera i své důvody pro to, že se podílí na jeho kampani. Bavili jsme se obecně o politice v ČR, volbách a dalších kandidátech na prezidenta. Vysvětlil jsem mu Pirátský postup ve věci prezidentské volby 2018 (nezávazná anketa jako vždy, neutrální přístup, pokud nebude podpora nějakého kandidáta naprosto jednoznačná a co by se muselo stát, aby Piráti podporovali konkrétního kandidáta (navržení jednání, případné jednání a hlasování CF) včetně mého postoje k podorám kandidátů z pozice politické strany, jejíž mediální váha se pak počítá do kampaně, ačkoliv reálně započítána není. Akceptoval můj výklad. Schůzka byla informativní a spíše o sdílení zkušeností z kampaní. Nevyplývají z ní nikomu žádné závazky, přísliby ani povinnosti.

přijaté výhody:
Radost neb jsem ho dlouhou neviděl
poskytnuté výhody:
Čaj černý v hrnku, Samurai Shot čaj 1x panák
Ivan Bartoš
publikováno: 30. 11. 2017 16:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz