Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
241
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos
17. 4. 2018

Ve středu (11.4.) večer po jednání Sněmovny v 19:00 proběhla hodinová schůzka leaderů stran v Poslanecké sněmovně. Trochu legrační úterní epizoda na téma “kdo tedy schůzku vlastně svolal? Pan Gazdík či Bělobrádek?“ se vyjasnila. Účastnil jsem se samozřejmě za Piráty, protože mě moc nebaví odečítat ze rtů v tiskovém sále (rozuměj: rozklíčovat tisková vyjádření, která jsou často u jiných stran “tak trochu upravená pro média“ a pro “cílové skupiny voličů“ :- )) . Bylo to poučné.

Žádný speciální výsledek jsem neočekával, protože situace je poměrně přehledná. A možnosti jsou zřejmé. Andrej Babiš dělá, že jedná. S Komunisty a SPD se mu dělat vládu setsakramentsky nechce, neboť by prostě nebyl milován a PR je jeho nejsilnější a prakticky jedinou funkční politikou. Diskuse a hledání kompromisů jí rozhodně není. (Zaznívalo obecně)

Prezentovali jsme vzájemně postoje zúčastněných stran v optice ukončení jednání ČSSD a ANO a situaci, kdy prezident Zeman dominuje nad Andrejem Babišem a posouvá ho do jednání s KSČM a SPD. Shoda byla na tom, že prezentované varianty z Hradu i ve vyjádření ANO nejsou jediné a stále je ve hře např. varianta, kde premiér Babiš není premiérem (sám na tuto notu zahrál, když zabil po pěti týdnech pseudojednání s ČSSD).

To by odblokovalo nejméně hned dvě strany, pokud by podmínky, které by nabídl, byly vyhovující. Hypoteticky 3. Zástupci ČSSD z neznámého důvodu na schůzku nedorazili.

Mimo vládní téma jsme probírali také problematiku plánování zahraničních vojenských misí.

Ivan Bartoš
publikováno: 17. 4. 2018 11:46 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

6.4. jsem se sešel u sebe v kanceláři na Klubu se zástupci Asociace pokerových hráčů ČR na téma legislativy týkající se pokeru.

Schůzka proběhla na žádost Jakuba Šlemra. Dále se jí účastnil předseda asociace Lukáš Horák a pan Jaroslav Sita.

Schůzka navazovala na mou dlouhodobou spolupráci v otázkách legislativy, která staví Poker na úroveň hracích automatů.

Řešili jsme probíhající petici “Poker nejsou automaty”.

Prošli jsme způsob, jakým se dá změnit stávající legislativa, která se týká pořádání pokerových turnajů off-line i on-line. Požádal jsem zástupce asociace zda mohou vypracovat pro klub návrh legislativních úprav v souladu s peticí, analýzu a důvodovou zprávu, kterou následně budeme diskutovat na jednání klubu Pirátů.

viz: https://www.pokerarena.cz/rubriky/aktua ... 13836.html

poskytnuté výhody:
občerstvení (káva, Samurai Shot), předání vypracovaného návrhu (jakmile bude) vedení klubu a projednání možné podpory - předložení
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 4. 2018 10:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 4. 2018

13. 3. 2018 jsem se sešel na výboru s velvyslancem Dánského království Olem Frijs-Madsenem. Tématem kromě situace v Evropě a současného politického vývoje ČR byly dílčí projekty Dánska v oblasti digitalizace státní správy, např. eHealth a pod. Klíčoví lidé v brzké době navštíví ČR, proto jsem panu velvyslanci předal kontakt na Zděňka Hřiba (garanta Pirátů v obalsti zdravotnicví) a domluvil jsem budoucí setkání s experty z dalších oblastí eGovernmetnu.

poskytnuté výhody:
dárková kniha o Poslanecké sněmovně PČR v anegličtině (zdroje výboru)
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 4. 2018 9:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 4. 2018

28.3.2018 jsem se sešel spolu s Viktorem Mahrikem (zastupitel za Piráty Praha) u nás na klubu se zástupci pražských taxislužeb ( Miroslav Žežulka- Profitaxi, Tomáš Horčička - City taxi, a poslední účastník mi bohužel vypadl, jméno jsem si nezapsal a vizitku nezanechal) . Tito iniciovali schůzku telefonicky, neboť měli výhrady k některým předchozím jedním na téma Taxi vs Uber. Snažili jsme se vyjasnit si východiska a pojmenovat problémy, které vidíme v paralelní existenci klasických taxislužeb a platformových "sdílených" služeb včetně legislativních ukotvení a zejména potřebných změn. Informoval jsem je o schůzkách na ministerstvu dopravy. Přislíbil jsem zaslání našich materiálů, se kterými do jednání s ministerstvem, dalšími politickými stranami vstupujeme a možnost tyto připomínkovat s upozorněním, že samozřejmě máme ideová východiska a vypořádání se s nščím, neznamená příslib akceptace návrhu, nýbrž se může jednat i o zdůvodněné odmítnutí (což se snažím vysvětlit každému, kdo zcela logicky hájí zájmy určité skupiny.) Principiálně jsme hovořili o férovém přístupu a vymahatelnosti práva v ČR.

poskytnuté výhody:
káva, Samurai Shot čaj, příslib zaslání materiálů.
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 4. 2018 8:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

13. 3. 2018 jsem se v prostorách klubu sešel s Helenou Bezděkovou Frankovou (ředitelka Státní fond kinematografie) na její popud. Schůzka byla informačně bohatá a docela dlouhá.

Řešili jsme několik témat:

a) Pirátský program ve věci kultury s akcentem na subvence (spolufinancování) při vzniku audiovizuálních děl – možnosti uvolnění pro nekomerční užití viz program a konflikt se zájmy spoluinvestorů

- paní Franková se mnou prošla modely spolufinancování tvorby včetně mezinárodní koprodukce

- řešili jsme návratnost a obchodní modely a hledaly moment naplnění obchodního modelu (předkupní práva pro TV premiéru)

- p. ředitelka mi objasnila problematiku tvorby scénářů a jejich financování před samotným rozhodnutím použití či budoucí realizací

- diskutovali jsme možnost zpřístupnění děl spolufinancovaných ČR veřejnosti k nekomerčnímu užití (převážně způsob a čas od vziku finálního díla)

b) Problematika a nákladnost digitalizace původních filmových děl archivu

- zde jsem požádal o možnost návštěvy a představení postupů

c) Trendy VOID jako budoucnost distribuce (kvalita, dostupnost, cena, regiony)

d) Řešili jsme také volbu členů rady Státního fondu kinematografie – byly nám zaslány návrhy a profily doporučených kandidátů, které Piráti probrali na klubu

e) Proč jsou investiční pobídky součástí rozpočtu Ministerstva kultury – vztah na EU

Domluvili jsme se na dalších konzultacích. Paní ředitelka mi nechala materiály (2 prezentace)

Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 9:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

13.3.2018 jsme se na naši žádost sešli v kancelářích ANO s Jaroslavem Faltýnkem. Spolu s Tomášem Martínkem jsme mu přinesli podpisový arch pro pirátský návrh Nominačního zákona. Připomněli jsme mu, že on i předseda ANO Andrej Babiš slíbili, že tento návrh podpoří. Pan Faltýnek přislíbil, že návrh zanalyzují (dle našeho názoru analýzuju dávno mají protože náš návrh byl zveřejněn spolu s tiskovou zprávou) a projednají na klubu. Popsali jsme mu rozdíly orpoti návrhu ANO z minulého volebního období i důležitost námi navrhované legislativy.

přijaté výhody:
káva, přislib projednání
poskytnuté výhody:
znění zákona
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 9:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 3. 2018

13.3.2018 jsem se v 10:00 sešel ve své kanceláři s primátorem města Brna Petrem Vokřálem (ANO) na jeho žádost.

Diskutovali jsme pnutí v rámci koalice v Brně, perspektivu předčasných voleb (no info), situaci nádraží (jak jinak) ale i mediální obraz (hoax), který "se vytvořil" po té, co jsme otevřeli standardně primárky v rámci sestavování kandidátky Pirátů pro komunální volby v Brně.

Řešili jsme rámcově politiku ve vedení města Brna a povolební perspektivu. Zde jsem primátorovi zopakoval jeden ze základních principů Pirátů tj. subsidiarita KS a MS vůči Pirátská strana ČR, který skutečně není pouze deklarativní, ale i standard povolební strategie, kdy občané vědí, jak Piráti budou postupovat po volbách již před volbami.

poskytnuté výhody:
káva
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 8:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 3. 2018

8.3. jsem se krátce sešel s Vojtěch Otevřelem, jedním organizátorů první demonstrace proti zvolení Ondráčka do čela Komise pro kontrolu GIBS, které jsem se osobně jako občan zúčastnil

Tématem byla převážně občanská společnost a její role v současné politické situaci, ale i pozice stran v poslanecké sněmovně.

Schůzku lze označit za výměnu informací a zejména pohledů na současnost, budoucí možný vývoj ČR a způsob, jakým lze jednotlivé průšvihy a ohýbání demokracie řešit, popřípadě narovnat.

poskytnuté výhody:
káva či čaj (už nevim)
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 3. 2018 8:36 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 3. 2018

1.3. zapomenutý zápis - 1.3. jsem se na večer z mé iniciativy sešel v sídle agentury s ředitelkou agentury CzechTourism doc. Ing. Monikou Palatkovou, Ph.D.

Schůzka byla domluvena mnou na základě našeho seznámení na VVSRR na Holiday World

Řešili jsme dvě témata

- mnou představu a fungování podvýboru pro Cestovní ruch a roli tohoto odvětví v rozvoji regionů (problémy, zastřešující organizace)

- představení konceptu akce "Prvního celoevropského lázeňského sympozia", na kterém pracuji spolu s Vojtou Frantou, a který jsem záhy poslal p. Dostálové na MMR

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
nabídka spolupráce nejen ve věci lázeňství
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 3. 2018 8:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 3. 2018

1.3.2018 jsem se v 18:00 z mé iniciativy sešel s ředitelkou agentury Czech Tourism (https://www.czechtourism.cz) doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. v sídle agentury na Vinohradské ul.

Řešili jsme jednak dopady zákona resp. vládního návrhu zákona, který mění 159/1999 Sb. o cestovním ruchu, který jde do třetího čtení a jehož řešení mám v gesci VVSRR a podáváme k němu za Piráty pozměňováky týkající se explicitnímu vyjmutí lázeňských ozdravných služeb (nepvoažujeme jejich zmínění v důvodovce jako postačující).

Tématem byly i problémy rozvoje regionů a role cestovního ruchu jako zdroje přijmů turisticky atraktivních destinací v ČR.

Hlavním tématem bylo plánované "sympozium" o lázeňství, kde jsem ji představil i koncept, který připravujeme ve spolupráci s Vojtou Frantou a který předložím následně ministryni MMR Kláře Dostálové jako podklad pro aktivitu MMR.

Nástřel:
Adresujeme

- celosvětově vznikají nová wellness centra jako konkurence k tradičním lázeňským

místům

- vědní odvětví balneologie v současnosti nemá žádnou návaznost

- tradiční lázeňství v rozsahu pobytů hrazených pojišťovnami je na ústupu

- tradiční léčebné a zdravotní procedury jsou postupně nahrazovány wellness

- stav zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu a lázeňství je na kritické úrovni

- školství

- veřejná podpora

Cíle

"Česká republika je světová velmoc lázeňství, toto odvětví by měla dále rozvíjet a znovu navázat na nejlepší tradici zlaté éry lázeňství počátku minulého století."

- definovat význam lázeňství, nalézt jeho potenciál a jedinečnost

- definovat hrozby a negativní trendy ovlivňující lázeňství

- pojmenovat soudobé pozitivní trendy v oblasti lázeňství a definovat budoucí vývoj

- vytvořit komparativní analýzu lázeňských resortů v rámci evropského kontextu

- rozlišit a pojmenovat druhy poskytovaných služeb

- definovat strategické cíle České republiky v oblasti lázeňství

- navázat na nejlepší tradice českého lázeňství ze začátku 20. století, kdy Mariánské

Lázně získaly mezinárodní věhlas díky pobytům anglického krále Eduarda VII

Ivan Bartoš
publikováno: 2. 3. 2018 8:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz