Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
233
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
23. 3. 2018

19.3. - J. Březinová: org. Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s., téma pracovní rehabilitace osob se sníženou pracovní schopností, o spolupráci s Úřady práce (kde by tyto osoby mohly být registrovány, i když pobírají invalid. důchod), a navracení lidí do otevřeného pracovního trhu (nikoli pouze do chráněného).

Poskytnuté a přijaté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 23. 3. 2018 12:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
23. 3. 2018

14. 3. - N. Jazairi - Asociace pro finančně dostupné bydlení - affordablehousing.cz - náhodná schůzka spolu s Martinem Ardenem v PSP - velmi produktivní navázání na prezentaci M. Tesaře z téže organizace, která proběhla 22.2. na půdě posl. klubu Pirátů (v rámci kulatého stolu).

Mluvili jsme o Evropské investiční bance a podpoře dostupnému bydlení, chybějící strategii v ČR (která je pro tu fin. podporu nutná) a půjčkách začínajících na 30 mil. Eur

Dále jsme mluvili o obavách obcí ze žalob při hledání inovativních řešení (např. výstavba ve spolupráci se staveb. firmami, pronájem pozemků na delší dobu dopředu apod.) - zde by opět záruky a oporu mohla poskytnout vládní koncepce

Třetí velké téma bylo družstevní bydlení - podpora toho, aby i družstva mohla např. soutěžit o pronájem obecního pozemku

zmínili jsme i téma smluv o územním rozvoji. Na setkání navážeme začátkem dubna

Poskytnuté a přijaté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 23. 3. 2018 12:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 3. 2018

19.2. - ve veřejném kalendáři mám uvedenou, při kontrole evidence jsem si všimla, že jsem neuvedla sem schůzku s K. Šlechtovou k agendě bydlení. Z dob působení na MMR mi sdělila svůj pohled na zákon o soc. bydlení a SFRB. Schůzka velmi věcná. Za Piráty: O. Richterová, S. Pohanková

Olga Richterova
publikováno: 11. 3. 2018 14:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 3. 2018

6. 3. - schůzka s Vladimírem Příbramským (členem ODS). Za Piráty: Jan Pošvář, O. Richterová. Představil nám svůj pohled na reformu sociálního sytému ČR, zejm. finanční model implementace Jednotné dávky (varianty základního příjmu).

Olga Richterova
publikováno: 11. 3. 2018 14:28 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 3. 2018

5.3. - schůzka s organizací Dobrá rodina - K. Laurenčíkovou, J. Kochovou a A. Hláskovou - téma péče o novorozence s abstinenčním syndromem, praktické zkušenosti s přechodným pěstounstvím, velké regionální rozdíly.

Olga Richterova
publikováno: 11. 3. 2018 14:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 3. 2018

5. 3. - schůzka s A. Hodinou, Mezinár. institut pro rodinu a děti.

Téma - prosadit zásadu zachování péče obou rodičů do legislativy. (Rozvody, společná, střídavá péče.) Cochemská praxe.

Obdržím další podklady e-mailem.

Olga Richterova
publikováno: 11. 3. 2018 14:22 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 3. 2018

8. 3. - telefon s J. Gandalovičovou, Česká odborná společnost pro aplikovanou behaviorální analýzu - téma Autismu a PN zákona ze Senátu - důraz na kompletní vzdělání v ABA.

Obdržím další podklady e-mailem.

Olga Richterova
publikováno: 11. 3. 2018 14:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 3. 2018

Ve středu 7. 3. jsem se sešla s panem M. Kuchtou z Hnutí pro život.

Probírali jsme pořádání odborného semináře (je předjednáno, že svolá Výbor zdravotní, spolupořadatelem by mohl být Výbor pro sociální politiku) - jde o problematiku medicínských, psychických a sociálních aspektů umělého ukončení těhotenství.

Širší téma je podpora rodin (velká část potratů se týká rodin, které mají 2 děti a obávají se třetího).

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 7. 3. 2018 15:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 3. 2018

Ve středu 7. 3. jsem se shodou okolností v PSP ČR setkala s Generální ředitelkou Úřadu práce, K. Sadílkovou.

Na krátké schůzce jsme probíraly reálnou situaci na pobočkách, potíže, které způsobila novela zákona 117/1995 Sb., zejm. paragraf 25, kde je nově požadavek dokládat jednotlivé služby za předcházející čtvrtletí tomu, v němž se o dávku žádá.

Paní ředitelka ví o potížích, které lidem způsobuje opožděné vyplácení dávek.

Problém je i financování pracovníků "v první linii", přičemž je třeba hledat řešení podstavu a fluktuace, která je na ÚP značná.

Shodly jsme se na spolupráci na zrušení kvartálního vykazování (viz par. 25) - mělo by to značný přínos pro všechny žadatele o Příspěvek na bydlení a pro snížení administrativní náročnosti na ÚP.

Olga Richterova
publikováno: 7. 3. 2018 12:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 2. 2018

Schůzky z poslední doby

- 12.2. v rámci otevřené kanceláře schůzka s občanem panem M.K. kvůli problematice Horského hotelu vlastněného Prahou 10 a obecně tomu, jak hospodárně řešit lyžařské výcviky a školy v přírodě (vyjednávání slev, výměny objektů mezi městskými částmi). Sem píšu proto, byť to byla schůzka s občanem, že pan M.K. velmi silně zastával názor Horský hotel neprodávat - a sám je zprostředkovatelem jedné objednávky pro Horský hotel. U schůzky byla za Piráty i J. Vatay.

- 13.2. schůzka se spolkem APODAC (Asociace pro porodní domy a centra) - N. Sedlická, M. Nemrava, ČŽL - I. Antalová, Týden respektu k porodu - Lucie Ambrožová a Porodní dům u Čápa - Z. Štromerová. Za Piráty já a Elizabet Kovačeva. Téma: postavení porodních asistentek a jaká je situace v zahraničí. Záštita pro týden respektu k porodu (v souladu se schváleným program. stanoviskem). Možný poslanecký seminář na téma "první hodinka po porodu a její význam".

- 19. 2. v rámci otevřené kanceláře schůzka s občanem panem K. M. - témata: nebytové prostory Praha 10, autovraky v Praze, péče o matky samoživitelky. Dávám to sem kvůli jeho částečné spolupráci s hnutím ANO. U schůzky byla za Piráty i J. Vatay.

- 20. 2. - Schůzka spolek - parent project - J. Reineltová a její 2 kolegyně. k tématům respitních služeb, soc. (komunitních) bytů pro lidi se zdrav. postižením a vysokým stupněm závislosti, a k tématu Pacientské rady min. zdravotnictví. U schůzky byla ještě Z. Freitas.

- 21. 2. - schůzka k tématu soc. služeb obecně - Sylva Majtnerová Kolářová (Sananim - ale adiktologii a primární prevenci jsme se věnovaly minimálně) a M. Machálková (Piráti). Domluva na další spolupráci na koncepčním řešení (cíl: posílit prevenci).

Přijaté a poskytnuté výhody u všech schůzek: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 2. 2018 8:56 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz