Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
20. 4. 2018

18.4. jsem se v PSP sešla se zástupkyněmi organizace APODAC, N. Sedlickou a M. Rumlerovou. Dále přítomna E. Kovačeva a Z. Freitas.

Diskutovaly jsme o chystaném kulatém stolu v PSP (k první hodině po porodu) a o jejich jednáních se světovou organizací MUNET a FIGO.

S tématem souvisí záštita Týdnu těhotenství a porodu, ode mě s Ivanem - http://respektkporodu.cz/pirati-podporu ... dicovstvi/

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 20. 4. 2018 12:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
20. 4. 2018

17.4. - přijala jsem pozvání do debaty pořádané v rámci Festivalu Humanity a Solidarity #Býtbezdomova studentským spolkem Studenti FHS UK za podpory fakulty, v pražském Rock Café.

Debaty se zúčastnila vědkyně (a zároveň koordinátorka v Platformě pro sociální bydlení) B. Bírová, organizace Jako doma a lidé z ASLIDO - akční skupiny lidí bez domova (lidé se zkušeností bez domova). Moderoval Jakub Marek.

Spíš by to patřilo do evidence schůzek a akcí. Ukázal se jako těžký oříšek, ze lidé zároveň potřebuji stabilitu, kterou reprezentuje bydlení: s tím i nějakou funkční sociální síť (sousedé, lékaři, další služby v místě), a být v bezpečí, a zároveň potřebují cítit svou lidskou důstojnost, která spočívá i v tom mít vliv na to, co se se mnou děje, nebýt vystavován opakovaným neúspěchům (i prostřednictvím nařízení, která předem vím že nebudu schopen dodržet). Tohle celé je přitom třeba vybalancovat s tím, že ve velkých institucích, což dnes ubytovny a azylové domy často jsou, může být kapacita i 100 osob a v tom případě přísnější pravidla být musí, jinak by to nefungovalo. A jsme zpátky u problému velkých institucí obecně.

Podrobnosti zde - https://m.facebook.com/StudentiFHS/phot ... &source=44

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 20. 4. 2018 7:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

17.4. - schůzka se Z. Rybovou a M. Kuchtou z Hnutí pro život ke kulatému stolu výboru zdravotního "třetí dítě v rodině" - přítomna i má asistentka Z. Freitas. Bavila jsem se o konkrétních lidech, kteří by měli příspěvky k tématu, od lékařů po psychology a terapeuty. Cíl: podpořit rodiny a celospolečenskou atmosféru k vstřícnosti k více dětem, umožnit víc mluvit o post-abortivním a post-interupčním syndromu. Já se chci věnovat nejvíc tématu bydlení, resp. horší dostupnosti bydlení pro rodiny s více dětmi.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 16:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

16.4. GŘ ÚP - Kateřina Sadílková, generální ředitelka, R. Chmelová, sdílená - i pirátská - senátorka za Prahu 10, V. Žolčáková - její asistentka, já.

Téma 1: problémy pražských úřadů práce (podstav, velké zpoždění výplat) vs. stabilizovanou situaci ve zbytku země.

Téma 2: možnost rychlých zlepšení (např. u prodlužování doby rodičovské - jak si mohou lidé vypočítat a podat žádost sami, online nebo přes podatelnu)

Téma 3: dlouhodobá opatření, včetně legislativních, vyhodnocení dopadů nové legislativy (kvartální vykazování u služeb, viz Příspěvek na bydlení, a u rodičovského přídavku)

Shodly jsme se na navázání cca za měsíc, 26.4. bude paní ředitelka na Výboru pro sociální politiku PSP

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

10.4. - Milan Hamerský - sešla jsem se s ním na téma dobrá smrt/eutanázie - rád by znovu předložil zákon, který byl již iniciován v minulém období.

Pošle mi podklady a ty pak dám k diskuzi na pirátském fóru. Současně se chystá kulatý stůl na téma všemožných souvislostí dobrého umírání, od hospicové a paliativní péče přes institut předběžně vysloveného přání právě po eutanázii.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

10.4. - Štěpán Ripka (platforma pro sociální bydlení) a hosté z V. Británie -St Mungo´s, Petra Salva a Howard Sinclair, ředitel této organizace. Rychlá schůzka v parlamentu. Téma bylo ukončování bezdomovectvi, zejm. v Londýně, způsob práce s lidmi ocitnuvšími se na ulici (hlavně rychle!) a způsob sběru dat: aby město/ země mohlo dělat efektivní sociální politiky. Hlavní motor pro změnu politiky tam byl tlak veřejnosti, kdy Londýňané viděli spoustu lidí spát na ulici a přiměli město podpořit účinná dlouhodobá řešení.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

9.4. - v reakci na mé dotazy na ministerstvo zdravotnictví se se mnou sešla L. Poliaková, poradkyně ministra zdravotnictví

Tématem byly kojenecké ústavy/dětská centra a role ministerstva zdravotnictví - v návaznosti na problematiku informování rodičů v porodnicích: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... rrAz7a0VUO

Bavily jsme se o tom, jak zlepšit informování, zejména prostřednictvím letáků.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

9. 4. - Raná péče - setkání s Raná péče Diakonie: Jana Fenclová, Alena Kunová, Petra Mžourková

EDA – tel. linka pomoci pro děti se zrakovým a eventuálně dalším kombinovaným postižením

pomoc do 7 let věku při různých postiženích, zdrav. problémech, které se prolínají do sociálních

Cíl - samostatnost rodiny, naučit se s tím žít

Chybí následná konzultační služba (pro starší děti z těchto rodin)

Chybí i služby pro starší dětí, kt. se do této situace dostanou nově.

např. 8 let - úraz - nic není!

Problematika komunitního plánování

Ekonomická výhodnost včasné rané péče

Zdrav. postižení dítěte často vyústí v sociální vyloučení celé rodiny

Olga bude hledat, jak téma rané péče podpořit, i osvětou

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

9.4. - Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Jitka Jarošová - ředitelka

Jana Rollová - zástupkyně ř.

téma: Církevní školy - praktické, speciální, školy pro znevýhodněné -> proto schůzka se mnou, neboť řeším sociální věci

Problémy: - podceňování (že nejsou potřeba - jsou)

- financování dnes - příspěvek na 1 studenta (reforma financování - tým školství)

- normativy – v platnost s ročním zpožděním oproti státním školám

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:32 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 4. 2018

9.4. - Schůzka s Affordable housing.cz, Nisan Jazairi a Michal Tesař, za Piráty já a Zuzana Freitas, moje asistentka.

Hl. téma: prázdné domy, využití objektů ve městech (staré pivovary, kasárna, fabriky...) a kreativní možnosti využití (meanwhile use). Dále problematika družstevní výstavby, možnosti levnější výstavby např. na pozemcích vlastněných nejen státem, ale i církvemi, baugruppe a celkově rozšíření prostoru pro dostupné bydlení.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:21 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz