Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
21. 7. 2018

Dne 20. 7. - sešla jsem se s prof. A. Pařízkem, porodníkem a VŠ pedagogem, a diskutovali jsme jeho nesouhlasný postoj k řadě pirátských bodů ze stanoviska k porodním asistentkám.

Přislíbil mi zaslání řady dat, z nichž vychází (rozporoval např. oficiálně publikované statistiky od ÚZIS, kupříkladu čísla o epiziotomii dle jeho slov nesedí, neb se v kolonce zaškrtává najednou nástřih i natržení - lacerace) a domluvili jsme se na pokračovací schůzce s jeho ženou Petrou Pařízkovou (zejména mě zajímá vzdělávání porodních asistentek ve fyziologických porodech, když kupříkladu v důsledku stavebních dispozic v mnoha porodnicích není vhodné vokalizovat - tj. hlasitě se při porodu projevovat - což je ale jinak součástí běžného porodu a např. pomáhá se zpracováním bolesti. Nebo další téma: kontinuální péče jedním zdravotníkem i po porodu je u nás narušována přemístěním ženy na oddělení šestinedělí, porodní asistentka tam teoreticky může docházet, rozhodně ale není zajištěna systematická péče jednou osobou).

Zásadní neshoda je nad doporučeními WHO - dle něj jsou platná pouze pro rozvojové země, v jejich úvodu se ale píše "The recommendations

presented in this guideline are neither country nor region specific and acknowledge the variations that exist globally as to the level of available health services within and between countries" - viz Intrapartum Care for a positive Childbirth experience, WHO 2018, http://apps.who.int/iris/bitstream/hand ... sequence=1)

A třeba tlak na fundus/Kristellerova exprese je podle WHO non lege artis - přičemž v ČR se stále používá.

Jsem zvědavá na pokračování započaté diskuze.

přijaté výhody:
daroval mi svou knihu (Těhotenství, Porod, Dítě, 5. vydání), oběd jsme si (sešli jsme se v restauraci Kravín) platil každý sám. Setkání trvalo 2 hodiny a nebyl přítomen nikdo další.
Olga Richterova
publikováno: 21. 7. 2018 4:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 7. 2018

Dne 19.7.2018 jsem byla pozvána na schůzku s velvyslancem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska panem Nicholasem Stewartem Archerem.

Tématem jednání byla moje plánovaná účast na oslavách 100 let volebního práva žen, které se budou konat v listopadu tohoto roku v Londýně (Women Members of Parliament: strengthening visibility, driving change). Jde o aktivitu Spojeného království, které si vybírá vždy jednu aktivní političku z každé země (a z některých zemí prý nevybrali nikoho).

Hlavním tématem rozhovoru byl "driving principle" Pirátské strany - vysvětlovala jsem různé politiky na zásadě "freedom of choice". Bylo to příjemné a překvapivě do hloubky - p. Archer zná naše české problémy od exekucí přes nízké platy po různé druhy kumulace platů a funkcí.

přijaté výhody:
káva a džus na zahradě velvyslanectví
Olga Richterova
publikováno: 21. 7. 2018 4:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 7. 2018

Dodatečně dodávám: 2.7. jsem spolu s Vítem Šimralem byla na výjezdu do kojeneckého ústavu v Mostě (na pozvání paní poslankyně H. Aulické a za přítomnosti paní poslankyně M. Pekarové). Na místě s námi o provozu zařízení pro téměř 100 dětí (aktuálně 95) a 105 zaměstnanců hovořila paní ředitelka, tamější psycholog, a také paní ředitelka dětského domova Hora sv. Kateřiny a také dvě pracovnice mosteckého OSPODu.

hl. tématem byl způsob fungování K. Ú., rozdíl mezi dobou, kterou děti v KÚ tráví nyní (prodloužená) oproti době před zavedením nového občanského zákoníku, mezinárodních adopcích a rozdíl vůči situacím dětí v DD.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0 (nepočítám oběd a občerstvení, za něž děkuji)

Olga Richterova
publikováno: 16. 7. 2018 4:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 7. 2018

12.7. jsem se spolu s Vítem Šimralem, garantem soc. oblasti, a asistentkou Z. Freitas sešla s odborníky na soc. oblast - na schůzce byli zejména lidé z IPSI (http://socialniinkluze.cz/tym) - A. Zieglerová, V. Lesák, L. Trlifajová, M. Šimáček (po telefonu), a také J. Hurrle (radní na Praze 7 pro soc. oblast - https://www.praha7.cz/radnice/voleni-za ... ob-hurrle/)

Hl. téma byl dávkový systém (aplikovaný dnes skrze úřad práce) a křehká situace "druhých nejchudších".

Jedním z témat byla ˙˙nezabavitelná částka˙˙, kdy životní minimum je zmrzlé od r. 2012. Návrh: rozdělit příjemce dávek dle toho, zda jsou práceschopní lidé pracující anebo nepracující - zejm. lidem zatíženým velkými exekučními srážkami totiž může chybět jakákoli motivace pracovat - to je třeba změnit možností navýšit si o něco životní úroveň když pracuji.

Další téma: nevyužívá se krátkodobé zaměstnání, založené na principu, že lidé mohou pracovat po dobu tří měsíců a nevypadnout z evidence UP - má to být cílená politika, kdy si uchazeč zvykne na zaměstnání, mělo by ho to připravit na dlouhodobé zaměstnání a zároveň mu ponechat jištění v podobě evidence na UP a možnost postupného zvyšování úvazku, např.

Další téma: exekuce - nezabavitelná částka se počítá podle obcí do 100 tisíc a neodpovídá to třeba stavu v Praze apod.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 16. 7. 2018 1:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 6. 2018

Dne 27.6. byla schůzka v PSP, kde hlavní prezentaci měla pí Jana Skopová, představitelka Women for Women - nadace Ivany a Pavla Tykačových

Dále účast: M. Tominová

Piráti (poslanci a asistenti): L. Kolářík, L. Bartoň, O. Richterová, Z. Freitas, S. Pohanková, J. Němec, P. Kopřiva

Témata:

podporované bydlení a související služby

zajišťují sociální podporované bydlení a psychosociální pomoc, zejména pro samoživitele a samoživitelky (řeší z vlastních zdrojů), říkali, že mají 30 klientek v Praze, 5 klientek v Mostě. Podnajímají pro ně byty, zajišťují jim práci a soc. poradenství směřující ke změně návyků

obědy pro děti - http://www.obedyprodeti.cz/

před pěti lety - obědy pro děti, cíl: podpořit rodiny, které si nemohou dovolit je zaplatit, a rodiče jsou aktivní a spolupracují

partnerem je ZŠ, příspěvky jdou přímo škole, na konkrétní dítě

6900 dětí, ale příští rok čekají nárůst (odhad 7500)

náklady říkali: 28 mil Kč, odhad na příští rok 35 mil., 25 mil dotace z MŠMT na r. 2018

Z TZ: "100% státních peněz půjde přímo do školních jídelen. Ostatní náklady spojené s provozem „Obědů pro děti“ jsou hrazeny z rozpočtu organizace. Prostředky nasbírané na transparentním účtu putují do poslední koruny na školní stravování potřebným dětem.

Dotaci obdržíme už třetím rokem. Jak jistě víte, máme velký podíl na tom, že tato dotace na školní obědy od MŠMT vůbec vznikla; právě díky naší aktivitě a našemu projektu Obědy pro děti se ministerstvo začalo problematikou vážně zabývat, a hlavně nově od roku 2016 poskytlo konkrétní finanční podporu. Do té doby podporoval stát především rodiny v "oficiální" sociální nouzi. Tato dotace míří třetí rok adresně k dětem rodičů, kteří pracují, fungují, nebo se snaží svou situaci aktivně řešit, spolupracují se školou, ale pořád pro ně platba 500 korun měsíčně představuje velký výdaj, který ne vždy dokázali pokrýt. "

spolupráce s MPSV (vlastní program obědy do škol - https://www.mpsv.cz/cs/30316) - ten je ale složitější: lidé musí být v hmotné nouzi (dříve i déle než 3 měsíce), je třeba hlásit se předem (ne v okamžiku krizové situace) a lze obdržet jen v 8 krajích (dříve jen čtyřech)

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 29. 6. 2018 12:28 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
19. 6. 2018

18.6. jsem se ještě za přítomnosti Z. Freitas sešla s J. Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Jednalo se o schůzku na mou žádost, zajímal mě pohled sdružení poskytujících soc. služby na aktuální změny zákonů.

Diskutovali jsme soc. problematiku obecně - poukázky v hm. nouzi pro klienty soc. služeb, chybějící prevenci - zejména roztříštěnost azyl. dům má soc. pracovníky, a potřebuje spolupracovat např. se soc. odborem obce (i s majetkovým/bytovým odborem) a s Úřadem práce, podobně chybí často podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů. Řešili jsme ale i příbuzenskou pěstounskou péči, povinnost vzdělávání a možnost měnit doprovázející organizace, a také systém úhrad zdravotnického materiálu a návrh spoluúčasti např. na inkontinenčních pomůckách.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 19. 6. 2018 11:07 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
19. 6. 2018

18.6. jsem se se Zdeňkem Hřibem sešla se zástupci sdružení Rozalio, M. Suchánkovou a M. Maříkovou.

Probírali jsme vznik zákonné úpravy, aby bylo možné odškodňovat poškození vzniklé očkováním (Min. zdrav. prý chystá, důležité je, jaké budou konkrétní parametry), nedostupnost monovakcíny proti spalničkám, potíže rodičů dětí, kteří mají indikovanou kontraindikaci k očkování, ale není trvalá.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 19. 6. 2018 9:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 6. 2018

30.5. - Regina Dlouhá, klub K2, odbornice na dětské skupiny, mikrojesle a rodinnou politiku

Otázky sledování kvality a metodického vedení z MPSV, dobrého nastavení systému

Podpora komunitních služeb pro rodinu jako primární prevence , udržení zdravých vztahů a příležitostí, aby si lidé pomohli sami.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 1. 6. 2018 10:44 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 6. 2018

29.5. - iniciativa Jsme fér na poslaneckém klubu Pirátů (L. Zachariášová, C. Walek, A. Horáková)

- představení kampaně za rovné manželství https://www.jsmefer.cz/

- nechtějí jen stejná práva pro registr. partnery, chtějí i ten název. Viz členská anketa na fóru: viewtopic.php?f=637&t=41636

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 1. 6. 2018 10:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 6. 2018

28.5. - setkání s J. Boháčkem, z vedení služby osobní asistence Hewer z.s. - celorepublikový poskytovatel (což umožňuje snížení nákladů až k 300,-/hod péče)

témata:

- pověření v Praze a JmK - zastropování počtu hodin (úvazků) v poskytování hodin přímé péče - neuspokojení zájemci o službu, chybějící terénní podpora se projevuje v nárůstu žádostí o přijetí do pobytových služeb - ty jsou taky dotované, ve výsledku je ta péče dražší - ale jsou to příspěvkovky (často)

- jak funguje autodoprava pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

- administrativní zátěž, nejednotnost v termínech vyhlašování dotačních titulů

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 1. 6. 2018 10:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz