Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
28. 8. 2018

27.8. - S Ondřejem Prajerem schůzka v poslanecké kanceláři na Francouzské - za Piráty já a Zuzana Freitas.

Setkání na téma bydlení - jako ústřední problém malého počtu nové výstavby vnímá proces připomínkování u stavebního řízení, např. možnost širokého počtu subjektů podávat připomínky a malou schopnost úředníkům vypořádat se s novým typem připomínek. (Pozn. den po schůzce, 28.8. komentoval na "setkání lídrů veřejné správy" pořádaném CEEC v Pařížské 4 ministr životního prostředí, že místní příslušnost připomínkujícího subjektu nelze omezit z právních důvodů - Aarhuská úmluva.)

Ondřejův táta pracuje na magistrátu (viz článek níže), Ondřej sám zná pohled stavebníků i institucí - je realitní makléř a příznivec Pirátů (pomáhá nám s renovací PiCe).

Jako další problém jsme diskutovali volné byty v "péči" magistrátu a případně to, že nebyly dosud zrekonstruované.

Dal nám konstruktivní připomínky k webu bydlimevsichni.cz (málo akcentuje důvod vzniku - hrozbu velkých ghettoidních ubytoven), vůbec jako dílek mozaiky "proč není dostupné bydlení" neuvádíme roztříštěnost stavebního práva a to připomínkování.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

https://byznys.lidovky.cz/praha-vybrala ... ladna_pave

Olga Richterova
publikováno: 28. 8. 2018 17:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 8. 2018

15.8. 2018 - v poslanecké kanceláři schůzka s F. Batystou, expertem na vzdělávání seniorů a dobrovolnickou práci s nimi a členem jihočeského krajského projektového týmu Implementace politiky stárnutí na krajích.

Probírali jsme Zprávu o plnění národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí a koncept virtuální univerzity 3. věku - kterou zprostředkovává mj. Klub aktiv, kde F. Batysta působí. http://www.klubaktiv.cz/vu3v

Dohodli jsme se na další spolupráci a vyžádala jsem si strukturované CV.

F. Batysta také projevil zájem o členství v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace - vzhledem k tomu, že se dobrovolnicky i odborně seniorům věnuje 12 let a na osobním setkání na mě působil velmi konstruktivně, předložila jsem kontakt na něj na osobním setkání paní ministryni jako nezávislého experta, který je příznivcem Pirátů.

Jiné přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 8. 2018 17:22 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 8. 2018

16. 8. 2018 - schůzka s L. Kantorem, senátorem a neonatologem, který pracuje na zákonu o komoře porodních asistentek (PA)

https://www.olomouckadrbna.cz/rozhovory ... ivotu.html

Moje témata k tomu:

- systém vzdělávání PA (zejména přejímání zkušeností zkušených zahraničních PA)

- nastavení podmínek výkonu profese PA tak, aby postupně rostla její samostatnost a profesní hrdost

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 8. 2018 17:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 8. 2018

17. 8. 2018 - Schůzka s ministryní práce a sociálních věcí J. Maláčovou

Témata rozhovoru hl.

- bydlení, transformace péče o ohrožené děti v Pardubickém a Zlínském kraji, dlouhodobá pěstounská péče (role státu v podpoře dlouhodobých pěstounů), nedostatek sociálních pracovníků

Podrobnosti:

http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-rich ... 32262#more

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 8. 2018 13:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 8. 2018

16. 8. 2018 - Schůzka s paní náměstkyní ministra zdravotnictví A. Šteflovou.

- rozhovor o dobré praxi, kterou mi na mé návštěvě DC Veská (http://www.dcveska.cz) prezentovalo vedení tohoto specializovaného zařízení pro děti s těžkým postižením, které nabízí respitní pobyty např. rodinám s těžce postiženými dětmi a terénní a ambulantní služby. Navíc mají zpracovaný plán transformace v rámci celého Pardubického kraje. Dohoda, že bychom s paní ředitelkou, která je zároveň v čele Unie dětských zdravotnických zařízení, rády hovořily při výjezdu.

Dále je dohodoa: potřebujeme přesnější údaje o důvodech, proč jsou děti v dětských domovech do tří let věku umisťovány, a jak závažné jsou jejich diagnózy (celorepublikově). Tuto statistiku patrně nyní má k dispozici Ministerstvo zdravotnictví a byla bych velmi ráda za její zpřístupnění.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 8. 2018 13:18 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 8. 2018

Doplňuji kontakty a schůzky ze srpna:

2.8.2018 s Martinem Nemravou a Natálií Sedlickou (APODAC) - k situaci na mezinárodní scéně (org. FIGO, MUNet) a "standardům pro standardy" porodních asistentek.

Hl. téma: nastavení standardů pro PA v ČR.

Poskytnuté a přijaté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 8. 2018 13:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 8. 2018

21.8. proběhla od 18.30h schůzka v poslanecké kanceláři O. Richterové

Za Piráty: Vít Šimral, Ivan Bartoš, Olga Richterová

Za organizaci Člověk v tísni: Šimon Pánek

Náplň schůzky: nedávné výroky čelních představitelů státu k neziskovým organizacím, vystoupení pana Pánka v DVTV, nepravdy pana premiéra na tiskové konferenci (článek zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/polit ... f6b220ee8/)

Hl. téma: Jaká je skutečná situace neziskových organizací (snaha o spolupráci střešních organizací, velký rozptyl od sociálních, sportovních, mládežnických, vzdělávacích, ekologických po watchdogové NNO).

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 22. 8. 2018 12:57 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 8. 2018

Schůzka: Datum: 2. 8. 2018, 11:00

Účastníci:

za GŘ ÚP: Jan Karmazín, Zdeňka Cibulková,

za Piráty: Olga Richterová,

dále: Veronika Žolčáková (asistentka senátorky R. Chmelové)

Otázky zaslané předem O. Richterovou (výběr)

1) Jak to vypadá s návrhy na změny v dávkovém systému? Nebo se způsoby dokladování služeb v PnB a pod.

2) Personální situace ÚP - fluktuace pracovníků, supervize a jiná prevence vyhoření, společenská prestiž práce na ÚP

3) PnB a hmotná nouze - jaké jsou zkušenosti ÚP s místními šetřeními kvůli okruhu společně posuzovaných osob?

4) jak to vypadá s infografikou pro maminky ohledně žádosti o rodičovskou dovolenou, speciálně po mateřské, viz předchozí schůzka?

5) Jaké jsou výsledky za druhý kvartál ohledně dopadu novely zákona? Došlo k nějakým úsporám, zefektivnění systému?

a dále např. MOP na kauce -a MOP na spotřební zboží (pračky, ledničky) - je metodika, v jaké kvalitě (nové, bazarové, střední cenová hladina...?) Je jednotný či rozdílný postup kontaktních pracovišť?

Diskuze se nakonec stočila spíše na:

* úprava legislativy, která by zasáhla do konstrukce dávek

* ulehčení praxe momentálně (zrušení duplikace spisů apod.)

Plošný přídavek na dítě - ideální z hlediska ÚP, ale jde o politické rozhodnutí:

* 67% osob pobírá příspěvek ve zvýšené výši - čtvrtletně dokládají příjmy. Došlo by tedy ke snížení administrativy, ale i možnému navýšení výdajů… Vždy je tedy nutné spočítat dopady změn v legislativě.

* klesl počet přídavků na děti - nyní vycházejí z aktuální příjmové situace. Nelze říci, jaký je celkový dopad, protože doba hodnocení po dvou kvartálech je příliš krátká

* Příspěvky na bydlení informace - nyní platí kvartální dokladování služeb. V září na jednání sociálního výboru bude ÚP prezentovat vyhodnocení dopadů

* Pracovní skupina pro NSD - čeká se na nové jmenování vedoucích pozic. Již proběhlo několik jednání

* V systému je patrné, že chybí zákon o sociálním bydlení

MOP - nástroj návratu do bydlení - počty přiznaných dávek MOP klesají

MOP lze využít i na kauce na bydlení (existuje metodické doporučení)

Na MOP je vydaná i instrukce ministerská - zákon o pomoci v HN

návaznost: 16.8.2018: mail na GŘ ÚP - https://redmine.pirati.cz/issues/9759

Olga Richterova
publikováno: 21. 8. 2018 17:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 7. 2018

16. 7. schůzka s M. Tarabou, předsedou Sdružení nájemníků ČR (son.cz) a místopředsedou Rady seniorů, přítomna O. Richterová a Z. Freitas za Piráty

Úvodem jsme probrali situaci v zahraničí (USA condominia, rakouské obecní nájemní bydlení, švýcarské zjištění, že ve velkomestech vlastnicke bydleni zvladne jen cca 12% lidí, ...)

-informace o tom, že son.cz má poradny po celé ČR a zná nejcastejsi problemy, jimž čelí nájemníci

- ostrava 13.-14.3. bude konference

- dobré příklady výstavby dostupného/sociálního obecního bydlení - Plzeň, písek, most.. 15 obcí. Jak podpořit další?

Po úvodním setkání budou patrně následovat další.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 21. 7. 2018 6:56 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 7. 2018

Dne 20.7.2018 proběhla schůzka ohledně zákonů souvisejících s problematikou bytových družstev s Mgr. Kateřinou Horákovou a Mgr. Komárkovou za SČMBD, JUDr. Markem Novotným, advokátem, a za Piráty Olgou Richterovou a Zuzanou Freitasovou.

Cílem bylo pojmenovat úskalí současné legislativy upravující danou problematiku. Zástupkyně SČMBD přislíbily zaslat podklady pro případnou přípravu změny insolvenčního zákona.

Stručně lze říci, že jsou velké trable s nutnou kontinuální údržbou domu a hrazením služeb (plus neodpojitelností např. rozvodu tepla), které má na starosti vedení družstva - a s neplatiči. V některých regionech je to obzvlášť citelné, na ostatní nájemníky dopadá nutnost vše dál platit, i když některé partaje hradit přestaly.

Důležitá příčina potíží, jimž družstva čelí: velmi dlouhá soudní i jiná řízení.

Navíc: v exek. i insolv. řízeních se přihlašuje pohledávka k urč. datu - poté sice výše zmíněné poplatky dále nabíhají, ale už je není možné přihlásit

Zejm. se to týká zemřelých dlužníků, ale nejen jich.

Vedle družstev se tyto potíže týkají i sdružení vlastníků jednotek.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 21. 7. 2018 6:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz