Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
321
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

V pondělí 21. března 2022 jsem se setkala ve své poslanecké kanceláři s paní Inessou Vasilevskayou, která zastupuje skupinu zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU, kteří kvůli mezeře v zákoně nemůžou pro své děti sjednat zdravotní pojištění v nutném rozsahu. Tyto děti jsou pojištěny v režimu komerčních zdravotních pojišťoven, které nehradí vše, co státní pojištění. Nyní dokonce musí být u pojišťovny jediné. To generuje velké množství problémů při čerpání této péče nebo jejím hrazení. Takové podmínky jsou v rámci EU pouze v ČR. Budeme řešit pozměňovacími návrhy senátního návrhu zákona (tisk 165/0).
Za Piráty se schůzky zúčastnil také náměstek ministra zdravotnictví, Josef Pavlovic.

naši účastníci:
Olga Richterova, Josef Pavlovic
ostatní účastníci:
Dve zeny, jichz se tema tyka
Olga Richterova
publikováno: 22. 3. 2022 19:03 permalink

V pondělí 21. března 2022 jsem se na jeho žádost setkala se starostou obce Soběhrdy panem Pavlem Bartíkem a tamějším koordinátorem sociální práce Pavlem Gobym. Schůzka se odehrála v PS PČR.
Diskutovali jsme možné zakotvení sociální práce na úrovni nejmenších obcí v rámci metodiky a zavedených procesů. A to nejen kvůli nedostatku pochopení ze strany pracovníků sociálních služeb na ORP, ale zejména kvůli přínosům pro lidi v menších obcích, kam je z ORP daleko.
Domluvili jsme se na sepsání kazuistik, v čem místní koordinátor sociální práce pomáhá starostům / lidem. A také argumentaci podložit co nejvíce systémově, aby téma šlo šířit jako dobrou praxi pro dobrovolné svazky obcí i pro ministerstvo

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
P. Bartík, P. Goby
Olga Richterova
publikováno: 21. 3. 2022 12:26 permalink

Ve středu 9. března 2022 jsem se zúčastnila pracovního jednání s velvyslankyní Kanady paní Ayeshou P. Rekhi. Schůzka se odehrála v rezidenci paní velvyslankyně.
Probíraly jsme:
• Důležitost standardizovaného kvalitního vzdělávání lidí ve státní správě (sama paní velvyslankyně před nástupem do diplomatické funkce byla státem vzata na zkušenou do většiny provincií v Kanadě, aby se seznámila s realitou země, kterou bude ve světě zastupovat)
• Potřebu mentoringu – celoživotní podporu od zkušenějších v rámci státní správy, včetně moudrého vedení týmů (mají i individuální supervize)
• Situaci znevýhodněných komunit a souvislost s válkou Putina na Ukrajině

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Ayesha P. Rekhi
Olga Richterova
publikováno: 14. 3. 2022 9:49 permalink

Dne 1.3.2022 jsem se ve své místopředsednické kanceláři setkala s ředitelem Střední zemědělské školy Čáslav, panem inženýrem Jaromírem Horníčkem a členem pedagogického sboru téže instituce, panem magistrem Václavem Drdou. Pánové mi představili koncepci dalšího rozvoje zemědělského školství v Čáslavi, inovativní výukové centrum a plán revitalizace školního statku - střediska Čáslav.
Vše má souvislosti k sociálnímu podnikání, spolupráci s místní Diakonií a dalšími (canisterapie), a do budoucna i k nabídce volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Bavili jsme se o mezinárodní spolupráci (s Dánskem) a inovacích ve výuce, které následně mohou ovlivnit celý segment, vč. prodeje.

naši účastníci:
Olga Richterova
Olga Richterova
publikováno: 2. 3. 2022 12:30 permalink

Schůzka s T. Petříčkem, bývalým ministrem zahraničí, na jeho žádost, k tématu Green Dealu (zelené dohody) a energetické budoucnosti.
Požádala jsem ho o poslání formulované pozice za Progresivní think tank, za nějž hovořil.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
T. Petříček
Olga Richterova
publikováno: 25. 2. 2022 18:22 permalink
21. 2. 2022

schůzka k tématu
- uznávání protilátek
- fungování NIZP
- prováděcí vyhlášky k 483/2021 Sb. - odškodnění následků povinného a covid očkování
- celkově formulace odškodňovací zákon

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Martina Suchánková, Vladana Vališová
Olga Richterova
publikováno: 21. 2. 2022 17:59 permalink

Jednání na MPSV za účasti zástupců NNO (iniciativa ZaBydlení , kde je např. Charita, Diakonie ČCE, Armáda spásy, Člověk v tísni a mnozí další), tématem byla MOP - na kauci - složení jistoty při zabydlení a možná úprava dnešních bariér při zabydlování, které plynou z méně častého přiznávání této MOP.

Návazná schůzka bude v květnu, po provedení domluvených kroků.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
I. Merhautová a další zástupci MPSV, V. Lesák a další zástupci iniciativy ZaBydlení
Olga Richterova
upraveno: 9. 2. 2022 20:13 historie úprav
publikováno: 9. 2. 2022 14:48 permalink

Další z pravidelných setkání s prezidentem APSS byl k individualizované podpoře lidí s postižením a včasné péči v rodinách, dotkli jsme se i koordinace sociální práce v území (kvalita ÚP, rozšíření záběru v posledních letech na pěstouny a rodiny obecně - viz SSP).
Jedním z diskutovaných témat byla i možnost depistáží v porodnicích a spolupráce soc-zdrav pomezí.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 9. 2. 2022 14:46 permalink

Hovor (jsem nemocná) k tématu, zda bych byla ochotna úžeji spolupracovat se Společností lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která se již několik let věnuje významné části sociálně-zdravotního pomezí.

Kontaktoval mě MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek, předseda SLZSS ČLS JEP, a probrali jsme jak současnou situaci v oblasti LDN - Domovů s pečovatelskou službou - Domovů pro seniory, tak případně chybějící službu, z pohledu současného systému, "Léčeben trvale nemocných" pro seniory (LDN mají časový limit pobytu 3 měsíce).

Tématem hovoru byla i potřebná kvalita péče (vč. personál. zajištění - rehabilitace, fyzioterapie apod.) a nešťastné rozdělení zodpovědností mezi M.Zd. a MPSV. Další hovor bude v březnu.

Shodli jsme se na tom, že v České republice není zajištěná řádná zdravotní péče o trvale nemocné seniory. Tito jsou z LDN, nebo dokonce i nemocnic. překládání do domovů seniorů, které jim však nemohou poskytnout potřebnou zdravotní péči, protože k tomu nemají ani lidí, ani zdroje a ani nejsou pro náročnou zdravotní péči provozně uzpůsobeny. Příliš záleží na schopnosti zřizovatelů a ředitelů těchto nemocnic, takže region od regionu je situace různá.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Petr Bouzek
Olga Richterova
upraveno: 2. 2. 2022 18:42 historie úprav
publikováno: 2. 2. 2022 15:27 permalink

Elpida je organizace, která provozuje celorepublikovou seniorskou linku (https://www.elpida.cz/linka-senioru, 40tis volajících ročně), současně má nyní velké plány i co se týče celoživotního neformálního vzdělávání, umožnit to může rekonstrukce, která urychlí proměnu centra na Smíchově v moderní kulturní a vzdělávací centrum pro seniory z Prahy i okolí.
Mluvili jsme o vzdělávání lektorů (senior friendly teachers), včetně knihovníků (zejm. z menších obcí), projektu Ponožky od babičky, který umožňuje přivýdělek pletařkám i finanční podporu seniorského centra, i o roztříštěnosti vládních politik vůči seniorům.
Přitom podpora aktivního stáří znamená i předcházení potížím: role prevence je velmi významná.
Stejně tak je významná změna perspektivy: proto také Elpida dělá projekt Old´s Cool a časopis Vital.
Ještě jednomu tématu se pak Elpida cíleně věnuje: rozvoji informační gramotnosti a boji proti dezinformacím.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Hrabě, Jan Bartoš, Broňa Hilliová
Olga Richterova
publikováno: 18. 1. 2022 15:12 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz