Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Na žádost pana náměstka Hůrky jsme se sešli v PSP k připravované novele zákoníku práce.

Probrali jsme věcné body novely:
- sdílené pracovní místo (nijak zásadně nepomůže, ale ani ničemu neublíží, akorát povede k zavedení dalšího dotačního titulu...)
- zpřesnění dovolené je OK, tak i zpřesnění doručování - akorát je velká škoda, že novela neumožňuje jinou elektronickou komunikaci než přes datovou schránku
- implementace vyslání zaměstnance do ČR je také OK
- odvolatelnost vedoucích zaměstnanců je úprava založená na změně v judikatuře, upřesňuje, že nemůže jít např. o "vedoucího vrátnice", ale že nižší míra ochrany se týká jen těch skutečně vedoucích (manažerských) pozic ve firmě
- dohoda o provedení práce by se měla mírně zjednodušit (zruš. povinnosti vystavovat potvrzení o zaměstnání, pokud nevzniká účast na nemocenském pojištění)
- lepší úprava lhůt je také žádoucí (aby po přerušení neskončila záhy, ale ne dříve než za 10 dnů)
- celkem OK, akorát velmi střídmé změny, bylo by fajn víc

Klíčové téma ve skutečnosti je:
- přijetí zákona o dětských skupinách (novela financování)
- úprava rodičovské podle směrnice work-life balance (hrozí nám šílené pokuty od srpna 2022)
- zdravotně-sociální pomezí

Toto jsme jen stručně naťukli.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Petr Hůrka
Olga Richterova
publikováno: 12. 2. 2020 16:49 permalink

V PSP jsme se sešli k tématu OSPOD a opatrovnických soudů. K tomu, jak rychle dětem běží čas a jak dlouho trvají soudy i kvůli vytváření posudků.

Domluvili jsme se, že připomenu na ministerstvu spravedlnosti svou žádost o délku řízení na opatrovnických soudech.

Dále že vytvořím souhrn potřeb OSPODů.

A nakonec že mám řadu podkladů ke cochem.cz a shrnu dobrou praxi v této oblasti.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Filip Rožek
Olga Richterova
publikováno: 11. 2. 2020 18:35 permalink

V Praze vás snaha umístit na chodník (při dodržení průchodnosti a dalších norem) květináč vyjde na tisícovku ročně, s nutností to každoročně vyběhávat na TSK a městské části.
V mojí poslanecké kanceláři na Francouzské jsme řešili, jaká změna by stačila (malá) a odeslala jsem dotaz na MHMP týkající se právě TSK.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Katka McCreary, Pavel Černohous
Olga Richterova
publikováno: 11. 2. 2020 0:29 permalink

Na Matějovu žádost jsme se na půl hodiny sešli v PSP, řešili jsme novely zákona z dílny MPSV (přídavek na bydlení, sociální služby) a financování drogové prevence (působí v A.N.N.O.).

K pohledu na Brno jsme se domluvili, že dostanu e-mail, tak se i stalo.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Matěj Hollan
Olga Richterova
publikováno: 10. 2. 2020 12:35 permalink

Na schůzce, kterou jsem iniciovala kvůli řidičským oprávněním pro lidi s PAS, jsme projednali i možnosti podpory svobodné volby v porodnictví, pozměňovací návrhy týkající se zákona o ochraně veřejného zdraví, a asistovanou reprodukci, k níž jsem dávala obsáhlou písemnou interpelaci.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Roman Prymula
Olga Richterova
publikováno: 3. 2. 2020 14:25 permalink

Spíš pro info ostatních uvádím, že jsem se v pátek v PSP setkala se zástupkyní veřejného ochránce práv, paní Monikou Šimůnkovou, a probíraly jsme mj. možnost odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, a možnosti spolupráce v agendě ohrožených dětí. Např. jsem nastínila možnost zmiňovanou v minulosti např. Výborem na ochranu práv dítěte zavést vždy po tragickém úmrtí dítěte skupinu, která mluví se všemi aktéry typu pediatr, sousedi, spolužáci... s cílem zachytit signály, z nichž se lze poučit do budoucna.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Monika Šimůnková
Olga Richterova
publikováno: 3. 2. 2020 10:23 permalink

Sešla jsem se na pracovním obědě s vyslancem SRN a zástupcem německého velvyslance, Dr. Hans-Peterem Hinrichsenem.

Probrali jsme obecně situaci na české politické scéně, včetně potenciálu na spojení u menších a často podobně hlasujících stran, a celospolečenská témata. Zejména jsem upozorňovala na exekuční past, v níž je 830 tisíc lidí, naprosto rozdílnou kvalitu středních škol a naši iniciativu navázat učitelský plat na 130% průměrné mzdy, a postupně tak zlepšit kvalitu výuky.

U tématu bydlení jsem se dozvěděla, že Německo zvažuje přísnější regulaci růstu nájmů, a jako naše velká města řeší nedostatek bytů.

Nedostatek prostředků na předškolní péči (zejména na méně dětí na jednoho pracovníka v MŠ a na trvalé financování dětských skupin) je zdrojem údivu. Ekonomické studie dokládají, že tato péče je investice.

přijaté výhody:
Oběd
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Hans-Peter Hinrichsen
Olga Richterova
upraveno: 31. 1. 2020 19:27 historie úprav
publikováno: 31. 1. 2020 16:37 permalink

S Michalem Roškaňukem a Bárou Vávrovou Hanušovou jsme se sešli v PSP.
Dnes není kvůli vyhlášce možné ani lékařsky posoudit, zda např. člověk s mírným Aspergerovým syndromem není plně způsobilý řídit.
Chci to změnit, spolek Adventor, https://adventor.org/o-nas/nase-cile, jehož je pan Roškaňuk ředitel, se v tom chce také angažovat.
Adventor je aktivním členem evropské střešní organizace pro osoby s autismem, Eucap: https://eucap.eu/about-eucap/

Vzhledem k tomu, že problém s řidičským oprávněním řeší i další, zejména mladí lidé, budu mít schůzku na Ministerstvu zdravotnictví navazující na mou interpelaci z prosince: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039309.htm

Pan ministr se zavázal k tomuto: "Ta vyhláška, určitě ji budeme novelizovat, myslím, v příštím roce, takže se tady můžu zavázat, že se tomu budu věnovat. Nechám si zpracovat na to příslušná stanoviska a pak vás o tom budu informovat."

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Michal Roškaňuk, Bára Vávrová Hanušová
Olga Richterova
publikováno: 21. 1. 2020 0:30 permalink

Na mou žádost jsme se sešli s pardubickým náměstkem primátora Jakubem Rychteckým, který je i předsedou komise sociální Svazu měst a obcí.

Probírali jsme aktuální legislativní smršť (zákon o soc. službách, o přídavku na bydlení) a další souvislosti tzv hodnotových map od firmy Deloitte (pro MMR).

Pohled SMO je velmi důležitý, protože krajskou síť služeb finálně využívají právě obce.

přijaté výhody:
Polévka
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jakub Rychtecký
Olga Richterova
publikováno: 18. 1. 2020 19:32 permalink

Sešli jsme se ve složení:
- Regina Dlouhá - Unie center pro rodinu a komunitu a ředitelka 2 dět. skupin na P10
- Jan Schneider - předseda sekce služeb pro rodinu v APSS ČR (připomínkové místo) a ředitel 7 dětských skupin na P4

Téma: k aktuálním připomínkám k zákonu o dětských skupinách.

Shodli jsme se , že je potřeba:
- srovnání kvality v MŠ a dět. skup. díky stejně vysoké a nikoli stejně nízké úhradě za dítě - potřebujeme kalkulaci, kolik by stálo navýšení plateb na MŠ - Olga zkusí zjistit, neb se to jednoznačně neví, naopak dět. skupiny. jsou kvůli omez. zdrojům financování vyčíslitelné do haléře
- vysvětlovat, že péče o malé děti je dražší, je třeba víc lidí! -> existují studie, jak se víc péče v raném dětství i ze strany státu vyplatí - J. Sch.
- potíž je pevně stanovená hranice věku (DS jen do 4 let) - dítě je někde spokojené, může mít speciální potřeby - jako stát říkáme, že “vaše dítě je teď zralé na přechod do státní školky” - ať je možnost volby rodičů. Vždyť financování je “příspěvek na hlavu”, tedy na jedno malé dítě, ostatně: lze odlišit výši příspěvku dle věku dítěte (více na menší)
- klíč je opět financování - má MPSV analýzu, jaký bude mít strop financování dopad na současné provozovatele dětských skupin? - hrozí uzavření funkčních dětských skupin a zároveň nedostupnost péče, zejm. v určitých lokalitách!

naši účastníci:
Olga Richterova, (Michal Chalupa)
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá, Jan Schneider
Olga Richterova
publikováno: 14. 1. 2020 11:08 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz