Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
313
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Sešli jsme se v poslanecké kanceláři ve Francouzské.

Zástupci deseti velkých sociálních NNO společně upozorňují na nevyrovnané financování příspěvkových sociálních organizací státu versus těch provozovaných neziskovými organizacemi s různými zakladateli. Dozvěděla jsem se pohled Armády spásy, Diakonie ČCE, Charity ČR a podobně.

Velké téma je také odlišný přístup jednotlivých krajů, a vyplývající obtíže pro celorepublikově působící organizace související například se zákoníkem práce a povinností napříč republikou dávat za stejnou práci stejnou mzdu.

Klíčové téma ale je, že platy ve státních organizacích rostou nařízením vlády, ale na mzdy v organizacích neziskových, nestátních se dostat nemusí. V sektoru poskytujícím totožné služby tak vzniká velká nerovnost. Ukazují to i statistiky. Rozdíl už nyní je několik tisíc Kč.

Dlouhodobě to znamená z finančních důvodů reálné ohrožení kvality služeb a tím také diskriminaci těch klientů, kteří odebírají soc. služby od „nestátních“ zařízení – z veřejných rozpočtů těmto klientům je přiznána nižší míra podpory, než u služeb provozovaných přísp. organizacemi obcí či krajů. Což není z hlediska celé společnosti odůvodněné a v pořádku.

Ve zdravotních službách jsou hrazeny úkony a tato nerovnost tak výrazně nevzniká. (Pouze na úrovni investic.)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Soběslavský a J.F. Krupa
Olga Richterova
upraveno: 22. 2. 2021 9:59 historie úprav
publikováno: 21. 2. 2021 11:44 permalink

Schůzka (online) k tématu individuální podpory osob se zdravotním postižením.

Velká oblast k řešení: LPS (modulárně: funkční úložiště - aktérem i lékaři, samotné posuzování - možnost i v terénu, multidisciplinárním týmem, spolu s možností poradenství, a samozřejmě stupně péče - . stupeň vždy nestačí)

Druhá oblast: koordinace péče - řešením je nenechávat vše "samospádem", když někde náhodou jsou dobří soc. pracovníci na obcích a oblasti rozumí. Diskutována možnost "OZPOD" - samostatného odboru při sociálním odboru, kde by byli specialisti na provázání služeb pro OZP.

Příští schůzka k LPS, řešení nutno diskutovat po "dílcích stavebnice". Pozvat za STAN příště - paní Štěpánkovou.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Marek Hilšer, Petr Třešňák, Agáta Jankovská, Veronika Žáčková, Klára Laurenčíková, Erik Čipera
Olga Richterova
upraveno: 11. 2. 2021 18:31
publikováno: 11. 2. 2021 18:31 permalink

Věcné online setkání k problematice bydlení s podporou (ostravské zkušenosti), se zástupcem Asociace nájemního bydlení (zastupuje přes 70tis bytů) a firmy Heimstaden (cca 1150 bytů v Ostravě). Mají dobré zkušenosti se sociální prací (bydlením s podporou) a aktivní prevencí pádů do dluhových pastí. Provozují i dům na půl cesty pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, a nabízejí jim tréninkové byty.

Pan Gongol mi představil šest obecných principů podpory bydlení ze strany státu, s většinou z nich jsem mohla souhlasit.

Přijala jsem pozvání na cestu do Ostravy a nabídku sdílení informací.

V oblasti bydlení jsem ráda za spolupráci s každým, kdo má věcné zkušenosti a aktivní přístup. Proto předpokládám, že komunikace bude pokračovat, i s vedoucím našeho týmu bydlení Adamem Zábranským, kterému jsem předala info.

edit od AG: " v té Ostravě máme těch bytů víc než 21 000. 1 150 jich máme v režimu sociálního bydlení v Ostravě, Karviné, Havířově a Orlové."

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Aleš Gongol
Olga Richterova
upraveno: 10. 2. 2021 12:17 historie úprav
publikováno: 8. 2. 2021 18:53 permalink

Setkání nad tématem fungování ICT systémů na MPSV a zejména důchodových agend.

Otázkou je platnost smluv na ČSSZ, propojování agend napříč ministerstvem (např. formuláře poslané při žádostech v Antiviru pak úředníci a zejména úřednice přepisují z pdf souborů ručně...) a celkové zajištění provozu ICT na MPSV do budoucna.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Robert Baxa
Olga Richterova
publikováno: 25. 1. 2021 18:48 permalink

Na žádost pana ředitele, pověřeného paní ministryní, jsme měli schůzku k JISPSV a možnosti jeho ne/realizace v průběhu tohoto roku.

V průběhu jednání jsme se dotkli:
-ePortálu provozovaného Českou správou, a služeb, které nabízí občanům
- plánu na informativní přehled budoucího důchodu
- propojení /elektronického předávání dat/ dalším státním úřadům
- limitů propojení
- i toho, že např. program Antivirus mohl být během jara spuštěný díky již existujícímu registru zaměstnavatelů
- a že jednotné výplatní místo i pro dávky přiznané Úřadem práce realizuje právě ČSSZ

Domluvili jsme se na návazné schůzce, která by se měla konat právě na ČSSZ.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
František Boháček
Olga Richterova
publikováno: 14. 1. 2021 15:43 permalink

Schůzka k důležitému tématu - k přehlíženým neformálním pečujícím a individualizované péči, vznikajícímu propojení řady NNO v této oblasti a pilířům podpory (kontaktní centra, podpora neformálních pečujících, služby....).

Debata zejména u klíčových principech a komunikaci do budoucna.
Podělili jsme se o naše přemýšlení nejen k deinstitucionalizaci, ale k soc. službám.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Petr Třešňák, Veronika Žáčková, Agáta Jankovská, Marie Richterová
Olga Richterova
publikováno: 4. 1. 2021 20:48 permalink

Probírali jsme konkrétní potíže lokality Jablonecko. Např. obchod s chudobou - průměrný nájem v obci např. 40 kč na m2, ale doplatek na bydlení je prý cca 100 Kč na m2 , což křiví trh. S Lukášem jsme pana senátora upozorňovali, že to ale zní jako selhání místního ÚP. Dle platné metodiky, kterou jsme řešili, si ÚP jasně srovnává ceny, a pracuje s lokální "cenovou mapou" v podobě srovnatelných nemovitostí k pronájmu. Takovéto nerovnosti jsou tedy exces, nikoli problém legislativy.

Vzdělávání - upozornili jsme na romské komunitni asistentky, které fungují v Ostravě. Podpora vzdělávání u cca 1400 dětí, které nedokončí školu každý rok je společná priorita. Popisovala jsem stipendijní program Romey s podpůrnou skupinou a velkou úspěšností.

Pokud to bude možné, pojedeme na výjezd do obce Hamry.

přijaté výhody:
oběd (v Senátu se píše na kartičku)
naši účastníci:
Olga Richterova, Lukáš Černohorský
ostatní účastníci:
Jaroslav Zeman
Olga Richterova
publikováno: 10. 12. 2020 14:50 permalink

Do reportu sem zapisuju zejména proto, že http://www.scholaempirica.org/ dělá skvělou práci, na kterou chci upozornit.

Řešili jsme mj., kde jsou výdaje do předškolního vzdělávání nejefektivnější
- opravdu malé děti
- znevýhodněné skupiny

Tam investice přináší velikou výnosnost (zlepšení)

řešili jsme i Fidelity a tedy, jak řídit metodockou podporu v ČR (když už tak chceme po lidech "něco navíc")

Parenting for lifelong health (Sociální pracovníci, co chodí do rodin a podporují pozitivní přístupy dobrého rodičovství) nebo Incredible years
(guidance pro učitele , jednotky proškolených ředitelů v ČR)

jako další možná inspirace.

Cílem je poslání Scholy empiricy: "podporovat učitele, sociální pracovníky a rodiče tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Pro naplňování tohoto cíle se snažíme hledat nejvhodnější cestu, a to za pomoci empiricky podložených výzkumů a na základě síťování všech klíčových aktérů a uplatnování jejích zkušeností."

naši účastníci:
Olga Richterova, Tomáš Kopečný a další
ostatní účastníci:
M. Havrda, J. Netík a další
Olga Richterova
publikováno: 28. 11. 2020 12:05 permalink

S neziskovou organizací RUBIKON - co přichází po propuštění z vězení?

1) Není metodika pro "přípravu člověka na propuštění" - leckde vůbec neadresují, kde bude poté bydlet a jak bude platit dluhy
2) Nefunguje pomoc bezprostředně po propuštění - často proti předpisům.
3) Při své práci narážejí na četné systémové překážky ze strany státních úřadů, které reintegraci znesnadňují. Jedná se především o neexistující podporu v prvních dnech po propuštění, které jsou z hlediska návratu do normálního života klíčové.

Špatná funkčnost státu se ukazuje i v častém relapsu - opětovném návratu do vězení (u 7/10).

Návrh: ať lidé při opouštění věznice mají díky pomoci věznice podanou žádost na příslušný ÚP a rovnou po propuštění mohou zajít pro měsíční podporu. Nebo ať příslušnou částku dostanou "na bráně se svým kurátorem".

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Smiggels Kavková, Gabriela Hendlová
Olga Richterova
publikováno: 26. 11. 2020 15:50 permalink

Pan senátor byl námi podpořen v Ostravě a věnuje se porodnictví, i proto jsem požádala o schůzku.
Probrali jsme šíři sněmovních/senátních témat i možnosti spolupráce.
Cílem bylo se osobně seznámit.

přijaté výhody:
oběd ve sněmovní jídelně
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
O. Šimetka
Olga Richterova
upraveno: 12. 11. 2020 16:08 historie úprav
publikováno: 12. 11. 2020 15:05 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz