Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Na základě nominace britskou ambasádou v Praze jsem se účastnila celosvětové konference Women MPs of the World, k výročí 100 let volebního práva žen.
Sepsala jsem o tom report - http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-richterova.php?itemid=32800 - a navázala kontakty, zejména s irskou poslankyní Catherine Martin.

Jednalo se o úvodní recepci s britskou premiérkou Theresou May a poté plenární zasedání v House of Commons, dostupné na veřejném videopřenosu, a dvojí workshopy rozdělené do menších skupin, kde vedle sebe zazníval pohled Ghany (mikroúvěry pro ženská družstva, s obrovskou úspěšností) i Izraele, Islandu (zářný příklad částečných úvazků) i Barbadosu (obědy ve školách i učebnice zdarma), Filipín (dnešní šedesátidenní mateřskou ve výši 100% platu prodlužují na 100 dní) i Venezuely (šrouby utahující diktatura už skoro dva roky neplatí zvolené poslance a 3,5 milionu lidí je na útěku). Vše zakončila recepce na ministerstvu zahraničí.

Za hlavní přínos takovéto slavnostní, drahé a organizačně složité události nakonec považuji vykročení za běžné dění. Možnost nahlédnout na své osobní, resp. naše české úsilí z perspektivy celé planety. A ve finále tedy i velkou investici do každé z nás, která měla tu příležitost být vybrána a mohla se zúčastnit.

přijaté výhody:
hotel a letenka
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
Olga Richterova
publikováno: 13. 11. 2018 8:33 permalink
31. 10. 2018

Dne 23.10.2018 jsem se sešla s ředitelem charitativní organizace Naděje Mgr. Janem Vaněčkem.

Diskutovali jsme o způsobu registrací sociálních služeb a hlášení změn do registru poskytovatelů sociálních služeb. Olga přislíbila, že prověří na MPSV, zda uvažují o snížení administrativní zátěže. Dnes se pro informaci a kontrolu posílají doklady o kvalifikaci a bezúhonnosti každého zaměstnance v přímé péči . Podobně se do registru soc. služeb při každé změně desetiny úvazku musí vkládat nový (aktualizovaný) dokument s organizační strukturou poskytovatele. Otázkou na MPSV bude, zda by tato informace nestačila např. 1x ročně.

Rovněž jsme probrali návrh na změnu výše příspěvku na péči, která je v současné době projednávána v PS PČR. Naděje je členem České rady soc. služeb, která nesouhlasí se současným návrhem zvýšit příspěvek na péči pouze v případě péče poskytované doma či ve stacionářích. Probrali jsme pohled nestátního poskytovatele pobytových služeb, který nyní nebude mít jistotu dofinancování (jako krajské příspěvkovky) ani garantovaný příspěvek na péči ve výši domácí péče.

Za Piráty přítomná Olga Richterová a Zuzana Freitas

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 31. 10. 2018 17:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
31. 10. 2018

Dne 31.10.2018 se ve Sněmovně za účasti mě a Zuzany Freitas konala schůzka s paní Janou Skopovou, reprezentující organizaci Women for Women.

http://www.women-for-women.cz/

nejvíc času jsme strávily na http://www.women-for-women.cz/praha - podporovaném bydlení

dále administrují projekt obědy do škol (k tomu jsem se s nimi sešla už v minulosti)

okrajově řeší i zálohované výživné - protože je to častý spouštěč problémů (jeden z několika)

fungují od r. 2012, tehdy prezentovali v Senátu svůj projekt rozptýleného bydlení

ročně je jejich klientkami cca 40 žen v podporovaném bydlení

Klíčové poselství: původně plánovali azylový dům, ale zjistili, že je a) provozně děsně drahý, a b) stigmatizuje, není tak efektivní v pomoci, je tam nutné mít víc režimových prvků

přijaté výhody:
jejich výroční zpráva
poskytnuté výhody:
plná pozornost
Olga Richterova
publikováno: 31. 10. 2018 17:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 10. 2018

29.10.2018 jsem při práci v poslanecké kanceláři ve Francouzské měla telefonát od paní Hejdukové ze Svazu průmyslu a dopravy - mé odpovědi slyšela i asistentka Zuzana Freitas.

Paní H. na mě apelovala, abychom při hlasování o karenční době vzali v potaz, že změna výrazně dopadne na výrobní podniky a dopravu - ne jen v nemocnosti samé, ale v hledání náhrad a placení přesčasů (odhadují prý náklady nikoli na 2.9 mld Kč, které má kompenzovat snížení odvodů o 0,2%, ale spíš na 7 mld Kč - proto chtějí snížit odvody o 0,5% - požádala jsem o datové podklady k těmto číslům)

Doporučovala pozměňovací návrh Z. Stanjury.

U e-neschopenky upozorňovala, že zaměstnavatelům vadí možnost zpětného vystavení.

Vzhledem k argumentaci tím, jak je to těžké donutit lidi přijít do práce, a zrušení karenční doby je v době nízké nezaměstnanosti z práce přímo "vyžene", nemělo smysl argumentovat směrem k takovému pracovnímu prostředí, které lidi pozitivně motivuje.

Obavám určitých (zejména nízkokvalifikovaných) odvětví ale samozřejmě rozumím a na klubu je přednesu.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 30. 10. 2018 2:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 10. 2018

Dnes, 17.10.2018 v poslanecké kanceláři na Francouzské schůzka s panem Janem Růžičkou z Ústí n. Labem.

řešená témata:

- Nedostatek policistů

- Jaký vliv má na jejich nedostatek stávající podoba psychotestů (testy osobnostní způsobilosti a inteligenční testy)?

- Uvažuje se, že po vykonání testů budete sdělovat důvody nepřijetí resp. dávat tipy na to, co zlepšit

- Možnost opakovat psychotesty dříve než po 2 letech - dnes není - v Armádě je interval kratší

- Vojáci v aktivní záloze - nemají psychotesty

- situace v Ústí jako takovém

Zdravotní sestry nebo lékaři také nemají psychotesty

přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 10. 2018 16:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 10. 2018

Dnes, 17.10.2018 v poslanecké kanceláři na Francouzské schůzka s p. Slavíčkem (Česká federace potravinových bank) a paní Doušovou (PB Praha)

Domluva ze schůzky k situaci okolo potravinových bank: Interpelovat p. premiéra k tématu "udržitelné financování potravinových bank"

1) Kam organizačně resp. dotačně začlenit - nyní máme jen Vládní výbor pro neziskové organizace

- Je jasné, že to je složité

- Ale máme tady rozsáhlou síť, kt. pomáhá 110 tisícům lidí

- Zachrání se 4200 tun potravin

- Dotace jenom Min. Ze - 20 místo 50 mil

- Lidé pracují pro Potr. Banky - za 15000 hrubé mzdy celý úvazek v Praze a SčK

- Počet dobrovolníků - 4500 - při národní potravinové sbírce, jednou ročně pomůžou

- Které ministerstvo si vezme pod sebe?

- Není to klasická soci. služba - není v Zákoně 108/2006 Sb. - ale museli by zřídit výdejny, aby jen nedodávali 600 dalším organizacím? (PB Praha už má výdejnu)

- Firmám se to vyplatí - cca 24 mil Kč by stála likvidace těch potravin

- PB potraviny svezou sami, z 1000 obchodů

- Ideál - na 1 PB 2.5mil-3mil Kč = je potřeba zaměstnat dvojnásobný počet lidí a zvýšit jim superhrubou z 20k na 30k (řidič, skladník = hlavní profese)

2) Jak podpořit tak, aby byl maximálně využit potenciál -

- lze v ČR ročně zachránit až zhruba 7 tisíc tun potravin v hodnotě cca 400 mil Kč - pokud na provoz 55 milionů.

- Dnes dotace na provoz jen cca 22 mil - i s dary cca 24mil - zajistí 4200 tun v hodnotě 231 mil Kč.

TO SE VYPLATÍ!! Nelikvidujeme potraviny, ale rozdáváme potřebným. V EU jsou potravinové banky standard už roky.

Jiné přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 10. 2018 15:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 10. 2018

15.10.2018 schůzka v poslanecké kanceláři na Francouzské.

téma: vznik mechanismu na odškodnění následků povinného očkování. Schůzka s Martinou Suchánkovou ze spolku Rozalio navazovala na schůzku s panem náměstkem ministra zdravotnictví Prymulou 4.10. (viewtopic.php?p=583384#p583384). S tím jsem naťukla, že mají paragrafované znění zákona k řešení této problematiky ve vnitřním připomínkovém řízení. Tj. ve fázi, kdy ještě je možné podstatně změnit věci, které by mohly být nedomyšlené nebo sporné. A právě do toho vnitřního připomínkování zapojili i Rozalio.

Probraly jsme tedy připomínky, které od spolku Rozalio dostalo ministerstvo. Zaujalo mě zejména, že ďábel je skrytý v detailu – pokud bude velká část funkčnosti zákona záviset na prováděcí vyhlášce, ale v ní se bude stanovovat i financování celého mechanismu, můžeme mít zákon sice zdánlivě pěkný, ale zcela bezzubý co do skutečné pomoci. Otázkou tedy je i příprava samotné vyhlášky.

Stejně tak je potřeba domyslet nejen jednorázové odškodňování, ale i způsob podpory rodin, kde přestane jeden z rodičů chodit do práce a plně se věnuje dítěti – a často se po čase podaří zdravotní stav zase zlepšit, nejde tedy nutně o tak obří částky. (Souvisí to s příspěvkem na péči, jehož vyřízení u nás trvá zoufale dlouho – klíčové slovo: lékařská posudková služba.)

Ale hlavně: jsem zvědavá, jak se ministerstvo s připomínkami popasuje a co budeme diskutovat ve Sněmovně. Jak dlouhá je cesta z vnitřního do vnějšího připomínkového řízení a nakonec k poslancům? Uvidíme .

Závěrem ještě připomenu, co jsme měli v programu:

„Piráti podporují vytvoření mechanismu pro státní odškodnění za trvalé zdravotní následky způsobené aplikací registrovaných vakcín při snaze o splnění očkování vyžadovaných pro přijetí dítěte do mateřské školky. Tento mechanismus povede nepochybně ke zvýšení počtu hlášených závažných nežádoucích účinků, které bude nutné odborně přezkoumávat, nicméně tento trend je žádoucí. Pokud sběr informací o nežádoucích účincích vakcín spoléhá na systém pasivního hlášení, je klíčové především prvotní předání informace o možném riziku registrované vakcíny a falešný poplach je lepší než iluze bezpečnosti.“

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 15. 10. 2018 18:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 10. 2018

10.10. po setkání v rámci debaty na Foru 2000 s Danielem Prokopem (Median) jsem měla limonádu s Dennisem Culhanem z USA a Štěpánem Ripkou - téma ukončování bezdomovectví

Dennis Culhane je nejvýznamějším akademikem, který se zabývá řešením bezdomovectví a má přesah do reálné politiky. Jeho přelomová typologie bezdomovectví jednotlivců a rodin přímo inspirovala federální vládu USA k masivnímu spuštění programů pro ukončování bezdomovectví veteránů. Díky těmto programům se během několika let podařilo snížit bezdomovectví veteránů v USA o 50 %.

Jak na to jdou (rychlé poznámky): Nahrazují azylové domy, základ je rychla pomoc, spolupracují jim soukromí pronajímatelé bytů, po 7 dnech hodne lidi vyresi svou situaci samo, vetsi intervence az po mesici. Cash na začátku - vyplati se zalozit lidi na začátku problemu - prenastavit MOPku, dostupna pro lidi v problemech hned - prachy ale primo k službám ne tem lidem. Co nutno u nas: Dat penize na kauci napr. samozivitelum, samozivitelkam - relocation rent - na prestehovani

Debt relief - az 3000 usd - napr kvuli nezaplacene vode, elektrine... - aby proto lide nekoncili na ulici. osvedcilo se jim to. Moral hazard - pojistovny maji zpracovane data o zneuzivani - at se proveruje zpetne. If lidi chteji vic pomoci - zustavaji v programu dele - nasleduje hlubsi zjistovani, jak rodina funguje = lidem se to nelibi = zkousi se dostat pryc

Prumerne naklady na cloveka v programu pry cca 440 USD (velmi malo!) vs. obri castky v shelters (azylovych domech)

Prijate a poskytnute vyhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 12. 10. 2018 13:33 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 10. 2018

12.10. - schůzka Olgy Richterové s Dány B. Hustedem a P. Lauritzenem, a reprezentantem dánské ambasády, k tématu SSP - spolupráce školy, sociálních pracovníků a policie.

Jde o téma primární prevence (jak předcházet problémům dříve, než vzniknou) a možnost inspirace dánskými zkušenostmi (jak koordinovat jednotlivé aktéry státní správy).

Debatovali jsme možnost realizovat výjezd do Dánska.

přijaté výhody:
1 kafe
Olga Richterova
publikováno: 12. 10. 2018 13:27 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
10. 10. 2018

Dnes po mém tweetu ("Překvápko. @PatrikNacher má od včera jako asistentku bývalou agentku StB, je jí... Radmila Kleslová. Naopak @ZdenekHrib, @jancizinsky a @HanaMarvanova standardně jednají o programu očekávané koalice. A co na to @Pospisil_Jiri? Přidá se k jednáním jako lídr @TOP09cz v Praze?") mi volal Jiří Pospíšil, že to chce vyjasnit, že za TOP09 je ve vyjednávání programu Hana Marvanová. Ubezpečovala jsem se, zda potom bude jako lídr stát za tím, co tým dojedná.

Poté jsem volala paní Marvanové a ta mi podrobně vysvětlila, že pracovní schůzky k programu vede ona na základě pověření jejich zastupitelským klubem, a že k sobě má dalšího zástupce TOP09. Uzavřela telefon tím, že se ubezpečí, že od něj dostatečně proudí informace do "topácké" části Spojených sil pro Prahu.

přijaté výhody:
všichni se těšíme na budoucí spolupráci
Olga Richterova
publikováno: 10. 10. 2018 13:17 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz