Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
8. 10. 2018

Dnes, 8.10.2018 jsem se v poslanecké kanceláři na Francouzské sešla se Z. Štromerovou, která dříve působila v Centru alternativního porodu na Bulovce, k tématu porodnictví.

Za Piráty ještě přítomna: Zuzana Freitas.

Probíraly jsme aktuální zahraniční praxi, zaznamenanou v NICE guidelines (britské) a WHO doporučeních (světové) a možnosti inspirace z těchto zdrojů pro české standardy (které chybějí).

Úkol Olga: prověřit, zda na min. zdrav. vzniká překlad alespoň části letošních doporučení WHO (http://www.who.int/reproductivehealth/p ... elines/en/)

- Dotaz dnes odeslán

Probírána možnost uspořádání odborného semináře a případné spolupráce s dalšími subjekty.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 8. 10. 2018 16:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
5. 10. 2018

Dnes, 5.10.2018, jsem se v poslanecké kanceláři ve Francouzské sešla s Mgr. Radkem Jiránkem, bývalým ředitelem Agentury pro sociální začleňování.

Za Piráty: Olga Richterová, Zuzana Freitas.

Zajímal mne jeho pohled na činnost agentury v době jeho vedení a na její potenciál do budoucna.

Dále jsme hovořili o problematice vyloučených lokalit, možnostech zlepšení dlouho neřešené situace a mezery nekoordinovaného přístupu. Velkým problémem stále zůstává mezirezortní (ne)komunikace a to, že dobrá praxe jednotlivých obcí se často nepřenáší jinam.

Velká příležitost: sdílení zkušeností týkajících se sociálního bydlení a související sociální práce.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 5. 10. 2018 14:00 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 10. 2018

Dnes, 4.10.2018 proběhla schůzka s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulu (náměstek pro zdravotní péči)

Přítomni: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Za Piráty: Olga Richterová

Témata:

• kojenecké ústavy a dětské domovy do tří let věku - shoda na podpoře transformace, Olga zdůraznila nutnost poskytovat terénní podporu a odlehčovací služby / respity - bude se konat výjezd za dobrou praxí (MPSV, MZ, Pardubický kraj)

• Situace v porodnicích na oddělení šestinedělí a podpora kojení - pana náměstka osloví A. Majerčíková z iniciativy Šestinedělky, pokles počtu plně kojených dětí, které odcházejí z porodnic, za posledních 10 let o 10%. Olga chce zorganizovat kulatý stůl ve Sněmovně.

• Metodická opatření k ambulantním porodům - nyní v praxi "odrazování od odchodů", i u multipar - prostor pro velké úspory, nutno podporovat terénní služby, laktační poradkyně apod.

• Nedostatek dětských klinických psychologů a obecný nedostatek psychoterapeutů hrazených z veřejného zdravotního pojištění - souvislosti k délce soudních řízení u ohrožených dětí

• Zákon o fondu pro odškodnění následků po povinném očkování - chystáno, složitá je prováděcí vyhláška

• žloutenka typu C mezi vězni - možnosti prevence šíření onemocnění

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 4. 10. 2018 16:04 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 10. 2018

Dne 4.10.2018 jsem se v poslanecké kanceláři ve Francouzské sešla s ing. Martinou Berdychovou z ANNO.

za Piráty: Zuzana Freitas, Olga Richterová

Hl. témata: dlouhodobě udržitelné financování veřejného sektoru, spočítání celkových nákladů (NNO vs. příspěvkové organizace - např. v sociální oblasti odhad, že p.o. jsou zhruba dvojnásobně dražší), udržitelnost systému péče do budoucna - jak na to? Určitě ne přes dotace a psaní projektů - to dnes obrovská administrativa, která v rámci celého státu generuje náklady několika miliard Kč ročně.

Nyní u příspěvkovek jdou peníze ze státu přes kraje, dále kraje doplácejí ze svých rozpočtů, další stát. instituce např. ÚP přes aktivní politiku zaměstnanosti, soukromí dárci také. Všechny tyto instituce mají administrátory-úředníky.

Ve Švýcarsku naopak sociální pracovníci zařizuijí peníze, aby šly za klientem (také vícezdrojové, ale transparentně), a NNO jsou nabízeny jako poskytovatelé a peníze už neshánějí.

Další téma: neziskové organizace jsou klíčoví partneři státu: je třeba je zohledňovat v jednání, podobně jako odbory. Vedle této střešní organizace -

http://anno-cr.cz/ - funguje i asociace veřejně prospěš. organizací

Zajímavé publikace: http://anno-cr.cz/predstavujeme-publika ... estnanost/

Výhledové téma: stárnutí populace, protidrogová prevence a účinná dobrá praxe v terapeutických komunitách (Magdalena v Mníšku pod Brdy), udržitelné fungování potravinových bank, zákon o soc. službách - doplnit k definici služeb i počty (cena, kapacita)??, upozornění na další údaje, které může mít např. Fórum dárců.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 4. 10. 2018 12:04 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 9. 2018

24.9. 2018 jsem se v poslanecké kanceláři na Francouzské setkala s paní Eliškou Štefkovou

za Piráty: Olga Richterová, Zuzana Freitas

Téma: problematika (ne)přiznávání pochybení ve zdravotnictví, na příkladu úmrtí maminky paní Štefkové, paní Elišky Jindrové

https://pod-poklickou-ceskych-nemocnic. ... s-pripadu/

Obecné závěry vyvozené (přepisuji obecně) paní Štefkovou
do zdravotnické dokumentace vedené elektronicky lze ex-post vpisovat rukou, těžko tedy prokazovat pochybení (neprovedení urč. úkonů)
zákon o znalcích neuvádí žádnou sankci, když odborník vyhotoví nepravdivé či zcela vágní vyjádření - není upřesněno, co má obsahovat odborný posudek: u složitých případů se tedy často nenajde znalec (který by sankcionován případně být mohl), a vše jde přes nepostižitelné odborné posudky
stížnosti končí "ve vzduchoprázdnu", protože profesní komora velmi drží při sobě a krajské úřady, které jsou k tomu příslušné, také nemají vůli ustavovat nezávislé odborné komise, které dle zákona ve sporných případech mají zřizovat
dříve byla nezávislá komise pro přezkoumávání na ministerstvu zdravotnictví: proč už není?
časté je též neprovádění povinných pitev (kdy jsou splněny obě podmínky pro provedení, tedy náhlé či neočekávané úmrtí, aniž by byla zjištěna jeho příčina a výjimky se daných případů netýkají) bez jakékoliv sankce pro nemocnici, čímž se stává nemožným prokázat příčinnou souvislost mezi příp. pochybením a smrtí pacienta

přijaté výhody:
50 stránek dokumentů shrnujících případ i obecné závěry
Olga Richterova
publikováno: 24. 9. 2018 19:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 9. 2018

V poslanecké kanceláři ve Francouzské jsem se 3.9.2018 setkala s paní V., občankou, které se nelíbí politické "tažení" proti "zneužívání dávek".

Obsah rozhovoru zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-rich ... emid=32344

Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2018 17:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
3. 9. 2018

V poslanecké kanceláři ve Francouzské jsem se 3.9.2018 setkala s představiteli APEOS - Asociace péče o seniory, panem Lukášem Stehnem a paní Kristýnou Hypšovou.

Mluvili jsme hlavně o fungování asistentů sociální péče (relativně nový prvek v našem systému, od r. 2012, patrně inspirováno z EU) a tom, jak výrazným zlepšením je, že se jim doba péče nyní započítává do důchodového pojištění.

Mluvili jsme o tom, jak umožňovat seniorům, být stále sami sebou, když mají nízký důchod a potřebují péči - malá zařízení, která josu členy APEOS, o to usilují i na základě veřejně dostupných standardů: http://www.apeos.cz/bronzove-standardy-sanatory.html

Slyšení v Senátu bylo loni: http://www.apeos.cz/apeos-na-verejnem-s ... cr-c9.html

Letos by se jim líbil seminář v Poslanecké sněmovně - neslíbila jsem explicitně, ale patrně v budoucnu spolupracovat budeme.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2018 17:57 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 8. 2018

14. 8. - Ze své iniciativy jsem byla na čtyřhodinovém výjezdu do dětského centra v Pardubickém kraji - se svou maminkou Petrou Ferjenčíkovou, a s paní ředitelkou Tauberovou a paní vedoucí lékařkou Červíčkovou. Ty mi prezentovaly dobrou praxi na mé návštěvě DC Veská (http://www.dcveska.cz). Vedení tohoto specializovaného zařízení pro děti s těžkým postižením proaktivně nabízí respitní pobyty např. rodinám s těžce postiženými dětmi a terénní a ambulantní služby. Navíc mají zpracovaný plán transformace v rámci celého Pardubického kraje a velmi se snaží o komunitní péči v bytech umístěných v běžné zástavbě (tak i DC ve Svitavách, za něž byla také přítomná paní ředitelka D. Votřelová). Dohoda je, že bychom s paní ředitelkou Tauberovou, která je zároveň aktuálně v čele Unie dětských zdravotnických zařízení, rády podpořily koncentraci na poskytování podobných služeb při jiných dětských centrech (někde to funguje už dnes dobře, bývá ale málo zkušeností např. s terénními službami, které jsou nejnáročnější na organizaci) a podpořily tak veškeré rodiny s dětmi s postižením.

PS: info ze Svitav: https://www.krajskelisty.cz/pardubicky- ... trukce.htm

přijaté výhody:
občerstvení
Olga Richterova
publikováno: 28. 8. 2018 17:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 8. 2018

24.8. - setkání v DC Krč s MUDr. Lukešovou, dlouholetou ředitelkou (9.30-13h).

Zajímal mě celkový přehled - kolik dětí s těžkými diagnózami (zdrav. postiž.) tam nyní mají? - 14 v r. 2018, celkem dětí 60, cca 7 maminek (edukační pobyty, pobyty pro drogově závislé maminky v léčení)

čili cca 40 - traumatizované děti - hodně agrese, psycholog a spec. pedagog nutní, téma vzdělávání pppd u takovýchto dětí - a případná specializace dle paní ředitelky klíčové

viděla jsem celé zařízení (památkově chráněná budova = limity) - mají dobrovolníky, kteří za dětmi chodí (individ. pozornost), hodně kroužků, izolováno od okolí, spec. pedagog se může věnovat intenzivně (v individ. terapii) cca 6 dětem, max osmi, psychologická vyšetření individuální cca 1x za půl roku, jinak návštěvy psycholožek (mají 2 na 1/2úvazek) na odděleních a práce s rodiči.

Dělají, co mohou, skupinky dětí se snaží mít po 5, ovšem velký problém - ustaly mezinárodní adopce, dlouhé pobyty v DC (totožný problém v Mostě)

Přijaté a poskytnuté výhody: 0, domluva na zaslání metodiky pro dobrovolníky, pro spolupráci s matkami v léčení, na zaslání přesných čísel z posledních let (kolik těžkých zdrav. postižení, kolik dětí ve ZDVOP - aktuálně 0 - , apod.)

Olga Richterova
publikováno: 28. 8. 2018 17:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 8. 2018

27.8. - Schůzka v poslanecké kanceláři na Francouzské - za Piráty ještě Zuzana Freitas. Téma Falun Gong, s Veronikou Sunovou a Jarmilou Musilovou

Upozornění na patrně nezákonné odebírání orgánů a velký počet transplantaci v Číně a odebírání krve zejména křesťanům a praktikujícím Falun Gong - patrně vytváření databáze vhodných nedobrovolných dárců.

Závěr: Olga zkusí domluvit další setkání s poslanci kteří se věnují lidským právům a zahraničí.

Přijatý dar: dvě knihy (Jatka - Ethan Gutmann a o čínském právníkovi zastupujícím vězně svědomí, který je nyní sám vězněný)

Jiné poskytnuté a přijaté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 28. 8. 2018 17:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz